Megváltás

Ennek a témakörnek tartalma 85 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Rekuczi 7 éve, 9 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #898
   Névtelen

  ” én is gondolkodtam ezen a mennyegzői ruhás verzión ahogy te magyaráztad, mert elég egyértelműnek tűnik. Nekem csak ott hibádzott egy kicsit, hogy ez nekünk már így könnyű, mert el tudjuk olvasni a Jelenések Könyvét. Akiknek Jézus mondta ezt a példázatot, még nem olvasták János Jelenéseit, úgyhogy fogalmuk sem volt erről. Jézus pedig nekik nem mondta, hogy a mennyegzői ruha az ő igazságos cselekedeteik lesznek. Az őt akkor hallgatók csak arra tudtak vonatkoztatni, amit az akkori szokások szerint ismertek.”

  Mát. 13,10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?
  Mát. 13,13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.
  Mát. 13,34 Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik,
  Márk. 4,11 Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
  Luk. 8,10 Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.

  Nem volt lényeges, hogy legyen Jelenések könyve, mert aki az Úré volt, és volt füle a hallásra, az megértette, akinek meg nem volt, az nem értette meg! Hiszen ma is ez a helyzet, hiába áll rendelkezésre a Biblia, csak a Szent Lélek által válik érthetővé az Ige magyarázata ! Ráadásul ,Jézus akkor még a földön járt, és elég sokszor elmondta, hogy…” csak aki cselekszi…az Atyám akaratát…! Izraelben pedig többnyire ismerték a törvényt, as tudták, hogy mi az Atya akarata…! Már azért is, mert Jézus is elmondta nekik..!

  #899
   Névtelen

  Még visszatérve az evangéliumra. Azontúl, hogy az apostolok egy-egy helyen akár évekig hirdették azt, és tanították az Írásokat, mégis szükség volt arra is, hogy amikor távol kerültek, a leveleik által is “letisztázzák”, hogy mi az, ami “belefér” a kegyelembe, és mi az, ami már nem! Továbbá , akár a hamis próféták, akár a hamis tanítók, és akár a hamis atyafiak, mind úgy kezdték, hogy megismerték Krisztust.

  2 Pét. 2,18 Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
  Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
  Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.
  Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.

  És, bár sokan beszélnek a félelemtől való “szabadságról”, de az Ige sehol nem mondja, hogy az istenfélelemtől is meg kell szabadulnunk. Sőt, inkább arra buzdít bennünket, hogy ezt megtartsuk, és növekedjünk benne! ( ..és a bölcsességnek a kezdetei is az…)
  1 Tim. 6,11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

  #900
   Aaron 
  Moderátor

  Szia Ida!

  Igen, nekem is eszembe jutott ez amit írtál, hogy Jézus példázatokban beszélt az emberekhez, hogy hallván ne értsenek, csak aztán arra gondoltam, hogy azért nem lehet mindegyikre ezt ráhúzni, mert például közvetlenül az előző fejezetben (Mát. 21) még azok a lélektelen farizeusok is megértették Jézus példázatát. Hát, nem tudom…

  A megváltással kapcsolatban pedig nem azt mondtam, hogy elveszíthető, hanem hogy megtagadható. Szerintem egészen addig amíg valaki Jézust tekinti Urának, nem veszítheti el a megváltását. Viszont ha valaki Jézus ellen fordul, megtagadja Őt, káromolja a Szent Lelket, akkor igen „elveszítheti”, de ezt inkább megtagadásnak hívnám, mert ez egy tudatos „trónfosztás” gyakorlatilag.

  A fenevad bélyegével kapcsolatban megmondom őszintén, nem tudom mit írjak. Nekem túl kemény büntetésnek tűnik a kénköves pokol, ha valaki nem is tudja, hogy ezzel a fenevadat imádja. Maga a vers azt mondja, hogy aki „imádja a fenevadat és felveszi a bélyegét”. Azt nem tudom, hogy lesz-e olyan verzió, hogy valaki felveszi a bélyeget, de nem imádja a fenevadat, mert egyszerűen nem tudja mi van a bélyeg mögött. Ezen még gondolkodom, meg olvasgatok…

  #901
   Névtelen

  Szia Aaron!

  Szerintem úgy kell látnunk a dolgokat , ahogyan azok valójában vannak. ( Még akkor is, ha ez folyamatos hitharcot eredményez bennünk. Mert akkor is meg kell harcolnunk ezeket, ha el akarjuk ragadni a mennyek országát, és azt az Istent akarjuk imádni, aki kijelentette magát a Bibliában…! Még akkor is, ha olykor nem értjük, hogy mit, miért, és hogy minek…! De előbb-utóbb szembe kell néznünk azokkal a dolgokkal is, amelyek nem pozitívak a szemünkben vele kapcsolatosan, mert ha azokat csak félretesszük, akkor egy más Istent fogunk imádni, nem a Biblia Istenét. Persze kinek milyen harcok adatnak..!) Tehát, Krisztus a Szent Lélek által szolgált, amikor a földön járt. És akkor is voltak, akiknek volt fülük a hallásra, ill nem volt, vagy egyszerűen az Isten bezárta a füleiket! Róm. 11,8 A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. De, amikor a Szent Lélek azt akarta, hogy megértsék amit mond, akkor megnyitotta a füleiket a hallásra…! ( Pl, az ember évekig, évtizedekig hall a kereszténységről, tulajdonképpen még arról is, hogy ki volt Jézus, és mit tett, meg minden, de valahogy nem “hallja”! Sőt, elveti, kineveti, esetleg sajnálkozik azokon akik azt mondják, hogy hisznek Benne…, meg a többi…! Azután eljön az idő, és egyszer csak “meghallod”…!

  írod:
  “A fenevad bélyegével kapcsolatban megmondom őszintén, nem tudom mit írjak. Nekem túl kemény büntetésnek tűnik a kénköves pokol, ha valaki nem is tudja, hogy ezzel a fenevadat imádja. ”

  Nézd, ha azt boncolgatnánk, akkor szerintem az is kemény büntetés azért, hogy engedetlenek voltak Éváék Istennel szemben, hogy az összes leszármazottuk örökölte a bűnre való hajlamot. stb. Mindannyian ÖRÖKRE pokolban, illetve a tűztengerben végezzük, ha a cselekedeteink alapján ( ami által mindenki, még a hívők is , meg lesznek ítélve: 2 Kor. 5,10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. )nem leszünk felmentve. Mert az Ige azt mondja, hogy aki a jót cselekedte, az az örök életre , aki a gonoszt cselekedte az az örök kárhozatra támad fel. (Persze Isten a szíveket, azok indulatait is vizsgálja, és szerintem a cselekedeteket is ez alapján fogja megítélni! Persze ezt lehet, hogy csak én mondom, de most úgy látom, hogy így lesz! És természetesen a megbánt, és megvallott és elhagyott bűnök nem lesznek többé emlékezetben Istennél! És ez érvényes lesz a “pogányokra” is, a Krisztus áldozatáért. Továbbá, nem igazán kérdez meg bennünket az Isten, hogy szerinte mi mit tennénk, ill hogy számunkra elfogadható-e az a büntetés, vagy stb….!)
  Azután, a Jelenések könyvében az is benne van, illetve az Igében magában is, hogy : 2 Thess. 2,11 És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;! Meg az, hogy :Jel. 12,9 ….. ki mind az egész föld kerekségét elhiteti,….. Jel. 13,14 És elhiteti a földnek lakosait …..!
  Tehát , azért ne felejtsük el, hogy az az idő sokkal keményebb lesz, a hitetés szempontjából is, mint a régebbiek. ( Persze az emberek akkor is , most is, és mindig is, ki voltak téve a Sátán hazugságainak, még akkor is, ha nem hittek benne, és sejtelmük se volt róla, hogy létezik! És, akkor is elkárhoztak az emberek, ha nem fordultak Istenhez kegyelemért, de a cselekedeteik gonoszak voltak…! De itt, az Igében bizony már Isten lesz, aki a tévelygés erejét bocsátja reájuk…!
  Vagyis, majdnem senki, aki felveszi, nem fogja tudni, hogy mi van a bélyeg mögött! A többség az Ige szerint, el lesz hitetve….! És mégis az az ítélet vár rájuk! ( Persze nem tudom, hogy az az Angyal, aki majd (Jel. 14,6 És láték más angyalt az ég közepén repülni,…Jel. 14,9 És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
  Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.) ezt hirdeti, hogy az valóságosan látható lesz-e, vagy hogyan fog történni…, és hogy az mennyi segítség lesz az embereknek…?! Viszont az Isten már 2000 éve kijelentette ezt, tehát, ha azt vesszük akár tudhatnának is róla! ( Persze ehhez megint csak “fülekre” van szükség! Meg arra, hogy valaki “bevehesse”!) Meg azután az izraeli 2 próféta is el fog jönni, bizonyságot tenni ellene…! Sajnos nem tudom, hogy miért, de valahogy a keresztények közül a legtöbben nem is foglalkoznak a Jelenések könyvében (is) található próféciákkal, amiket az Úr adott a gyermekeinek, hogy ne legyenek sötétségben azok felől, amiknek meg kell lenniük.

  írod:
  “A megváltással kapcsolatban pedig nem azt mondtam, hogy elveszíthető, hanem hogy megtagadható. Szerintem egészen addig amíg valaki Jézust tekinti Urának, nem veszítheti el a megváltását. Viszont ha valaki Jézus ellen fordul, megtagadja Őt, káromolja a Szent Lelket, akkor igen „elveszítheti”, de ezt inkább megtagadásnak hívnám, mert ez egy tudatos „trónfosztás” gyakorlatilag.”

  Gyakorlatilag mi is erről beszéltünk végig, ahogyan az Ige is. Hogy,akárhogyan is nevezed, de ha elhagyod a Krisztusban való hitet, és nem szellemben, hanem test szerint élsz, és soha nem is térsz meg, térsz vissza belőle, ha nem bánod meg, és nem kérsz érte bocsánatot, akkor bizony elkárhozol.
  Természetesen, a másik esetben, és ha hagyjuk, akkor Isten elvégzi bennünk mind az akarást, mind a munkálást, és hatalma őriz bennünket az üdvösségre! De , szabadak aratunk van ebben is, és elmehetünk megtérés után is Krisztustól, ahogyan sokan tették is azt, az ige szerint, hogy Ján. 6,66 Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele.

  #902
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,Előszőr a régebbi írásodra szeretnék válaszolni:

  Írod:”Nem tudom karbantartani, sem nem tudom kiegészíteni, sem nem valami bűn miatt elveszíteni.”A megváltást nem,de az üdvösséget igenis munkálnunk kell:
  “Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket,
  mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően./ Hiszen maga Isten az, aki bennetek munkálkodik. Segít benneteket, hogy akarjátok azt tenni, ami Istennek örömet okoz. Õ ad hozzá erõt is, hogy valóban meg is tudjátok tenni ezeket.=EFO=
  Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent,hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban,/MBT/ ( Fil 2,12-15)
  “Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. “( 2 Kor. 7,1)

  Írod:”Ezt csak a vallásos önhittségünk kívánja, de nagyon. Emiatt lettek a bűntelen életre felszólító szentírások úgy értelmezve, hogy ha nem tesszük őket, akkor elveszítjük a megváltásunkat, mert az emberek zöme a vallásos önhittségét csak ilyen értelmezéssel tudja kielégíteni.A megváltásunkat nem,viszont az üdvösségünket elveszíthetjük.

  Írod:”Pál idjében a körülmetélkedés és a mózesi törvény megtartása volt a téma. Ma a vízkeresztség és a szent élet betartása. UGYANAZ A TRÜKK, MÁS CSOMAGOLÁSBAN! Az ördög mindig ugyanazzal próbálkozik, csak más-más körítéssel.”
  Nem,nem ugyanaz!A törvény ószövetséges dolog,és pont ott bukik meg,hogy általa nem lehet Istennek tetsző szent életet élni,viszont az újszövetségben a Szent Lélek vezetésével már igen:
  “De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk Jézus Krisztus által.”(1 Kor. 15,57)
  ”Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”(2 Kor. 12,9)
  ”Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,”(Júd. 1,24)
  “Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1 Pét. 1,15.16)
  “A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által”,(Eféz. 1,4)

  Írod:”Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a szent élet a megváltásom következménye, nem pedig a feltétele.”Így igaz,viszont az üdvösségnek már feltétele.
  “Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.”(Zsid 12,14)
  “Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.”(1 Thess. 4,7)
  ” megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:”( Tit. 2,12)

  Írod:”Jézus nem csak elkezdte a megváltásomat, hanem be is fejezte.”Pont emiatt lehetséges a Bűn nélküli élet:Fil. 1,6
  “Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
  Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;
  Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. ” Fil. 1,10.11

  Írod:”Pál azt írja, hogy bolondság a testeben tökéletesíteni azt amit a lélekben kezdtünk el”
  A lelkünket kell tökéletesíteni,nem a testünket,sőt :Mt 18,8
  Ha kezed vagy lábad bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd.(Békés-D)/Ezért ha a kezed vagy a lábad visz bûnbe, inkább vágd le és dobd el azokat! Jobb lesz neked, ha csonkán vagy sántán jutsz be az örök életre, mintha mindkét kezeddel és lábaddal együtt dobnak az örök tûzbe. (EFO)Mt 18,8

  Írod:”A jó cselekedeteid megtevése közben még mindig emlékszel, hogy Jézus váltott meg a bűneidből, vagy úgy gondolod, hogy ha azokat nem teszed, akkor elveszíted a megváltásodat? Miben fekszik a bizodalmad? Miből származnak a cselekedeteid? ”
  Egyeltalán nem is tudatosodhat az bennem,jót teszek,(Máté 6.3)főleg,hogy magamtól erre képtelen vagyok,még csak a jó elgondolására is,ezt Isten teszi az ő kegyelméből,rajtam keresztül,ha engedek a Szent Lélek vezetésének.
  “Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből”(Fil. 2,13)
  “Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”(Eféz. 2,10)
  Viszont ha nem a jót cselekeszem,akkor kinek engedek?Ki teszi azt rajtam keresztül?

  Írod”A megváltásra vonatkoztatva pedig egy ember is, ha nem terem megtéréshez méltó gyümölcsöket, az azért van, mert igazából a hit hiányzik onnan.”Akkor is az üdvösség elvesztésével jár:
  “Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”( Ján. 15,5)
  “Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.”Ján. 15,2
  “Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. “(Luk. 3,9)

  “Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;”(Kol. 1,10 )
  “Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. “(Tit. 3,14)

  Írod:” Sőt ahol Pál a „törvényt” említi, ott ki fogom egészíteni a „szent élettel” a nyomatékosság kedvéért. Teljesen jelenés értékűvé válik egy ilyen vers, ha megértjük, hogy a Pál ideje beli zsidók törekvése a törvény betartására az ugyanaz, mint a mai keresztény egyház nagy részének a törekvése a szent élet betartására!
  Galátzia 2:16
  Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény (szent élet) cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény (szent élet) cselekedeteiből; Mivel a törvény (szent élet) cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. “Nem ugyanaz!Az általad idézett vers csak a “törvény” szavakkal igaz,ha önkényesen átírod “szent ÉLetre” már nem áll meg!Mégpedig ezért: “Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.” (Jak. 2,21-24)
  Szegény Luther…A Szent Lélek kijelenthette volna neki is.

  Ezt is Pál írta:
  “Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott!”(1 Kor. 16,22)
  Ez Jézus szeretete:
  “A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem;”( Ján. 14,21)

  Ez a rész nagyon jól összefoglalja,a megváltás-üdvösség lényegét:
  “Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:
  Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.” Kol. 1,21-23

  #903
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,
  Írod,hogy az ördög imádása az Jézus megtagadása és elutasítása.Remélem,abban egyetértünk,hogy az összes bélvány imádata(nem csak a fenevad imádata)az ördög imádata.Ezzel eljutottunk oda,hogy az üdvösség elveszíthető a bálványimádással.Te azt írod,hogy ez “Teljesen más eset, mint a megváltás valami más bűn miatti elveszítése!” DE NEM! Mert tulajdonképpen az összes bűn bálványimádás,mivel mind az engedetlenségből ered:
  “mert ellene tusakodni, olyan, mint a varázslás vétke; és nem akarni engedelmeskedni, mint a bálványozás bűne.”(1 Sám. 15,23)

  “Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;( Kol. 3,5)

  “Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.” (Fil. 3,19)

  “Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”(Mt 6,24)
  ” Nem szolgálhattok Istennek és a pénzbálványnak.” /Dr.M.E./
  ” Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak (a vagyonnak, a pénznek).”/V.S./

  Tehát NINCS nagyon nagy különbség a megváltás elveszítése és a megváltás megtagadása között!!

  

  #1044
   Rekuczi 
  Felhasználó

  Sziasztok!
  Olvasva ezt a topicot, vagy vitát a megváltás elvesztéséről, több dolog eszembe jutott. Az első ami már az elejétől ott villogott a fejemben az a Tékozoló fiú története… A másik a saját gyerekemmel való kapcsolatom, amin mostanában elmélkedtem. Mit kellene elkövetnie hogy kitagadjam és ne jöhessen hozzám többé?
  Hivatkozhatunk versekre vice-verza, különböző értelmezésekkel és fonhatjuk magunkat ezen a kérdésen rengeteget, DE a legfontosabb dolog, ami úgy érzem túl keveset kerül említésre ebben a topicban az az Isten szeretete! Isten nagyon szeret minket, jobban mint azt, mi itt földi halandóként valaha fel tudnánk fogni. Ezen a ponton elkezdhetnék verseket sorolni, de szerintem szükségtelen, hiszen mindannyian ismerünk szebbnél szebb passzusokat a Bibliából a feltétel nélküli szeretetről/Krisztus szerelméről, amelytől senki és semmi nem szakíthat el, a kérdés inkább az, tényleg elhisszük e ezeket? Azt próbálom kifejezni ezzel, hogy a megváltás elvesztése, egyszerűen nem fér össze a minket feltétel nélkül szerető, gondoskodó Atyával, Aki ami Istenünk.Aki annyira szeretett, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta értünk! Egyszerűen nem. Mint ahogy nem nagyon tudna olyat tenni a kislányom, hogy ne szeressem, pedig én megközelítőleg sem vagyok tökéletes és bármennyire törekszem rá nem tudok olyan tökéletesen, feltétel nélkül szeretni. Mert Ő előbb szeretett minket! Biztosan hallottatok már anyákról, akik ugyanúgy szerették gyermeküket és mellette álltak, amikor kiderült, hogy gyilkos. Mióta gyerekem van jobban meg tudom őket érteni. És ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a gyerekeinknek, mennyivel inkább tud a mi Mennyei Atyánk. Nem szabad ezt elfelejtenünk! Ami pedig a meglepetést illeti, szerintem nem csak Aaront de mindannyiunkat fog meglepetés érni azon a napon. Most tükör által homályosan látunk és bármennyire is igyekszünk ez így lesz életünk végéig. Nincs tökéletes ember, nincs tökéletes egyház, nincs tökéletes tanítás. Mindenki hibázik, mindenki téved, félreértelmez valamit, minden igyekezetünk ellenére. Ugyanígy mindenkit tud használni Isten, aki hagyja, legyen akármelyik egyház tagja, vagy épp nem tagja, netán valami rettegett szekta tagja, legyen bármilyen színe, nemzetisége, származása, társadalmi hovatartozása és még sorolhatnám… Ezt azért hozom fel mert sokszor látom azt hogy keresztény testvérek különböző elméleteken vitatkoznak, sőt felekezetek egymás elleni tüntetéseket szerveznek, ahelyett hogy a közös pontokat keresnék és az egymás iránti, Istentől kapott legcsodálatosabb szeretettel idevonzanánk a hitetleneket Krisztushoz. Ezt természetesen magamnak is mondom, mintegy emlékeztetem magam arra, hogy mi a fontos! “Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” Kicsit elkanyarodtam az eredeti témától, de ez így jött. Isten Áldjon mindannyiotokat kedves Testvéreim és köszönöm hogy itt lehetek közöttetek 🙂
  Szeretettel:
  Réka

  #1045
   Névtelen

  Kedves Rekuczi!

  Isten hozott!

  De ehhez a hsz-odhoz lenne egy kérdésem! A Biblia szerint el tudjuk-e veszíteni az üdvösségünket?

  (Egyébként, az amit írtál, az nem vitás. Mi többiek se vitatkozunk azzal( és ezt le is írtuk többször) , hogy amennyiben megmaradsz az Úrban, követed Őt, keresztedet felvéve, illetve, ha visszatérsz hozzá, ha esetleg hűtelen voltál, és stb…., akkor az Úr Jézus áldozata végig érvényes rád…! …stb! Hiszen ez meg is van írva!)

  Békesség!

  #1046
   Rekuczi 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Köszönöm a kedves fogadtatást és a válaszodat! 🙂
  Úgy érzem hogy az előző hozzászólásommal már válaszoltam a kérdésedre, de talán nem jött át rendesen amit szerettem volna… Igazság szerint, nem szeretnék bekapcsolódni az idézet versenybe, mert mint tudjuk egy egy igevers értelmezésében is lehetnek emberek, gyülekezetek között nézeteltérések, nem hinném hogy bármilyen felsorolással meg tudlak győzni bármiről is. Ugyanakkor mondhatnám, hogy különböző részletek kiragadásával bármiről és annak az ellenkezőjéről is meg lehet győzni bárkit, ha elég jól csinálja az embert.
  Csak ismételni tudom önmagam, az Isten Akit én ismerek és szeretek, és még fontosabb, hogy Ő Szeret engem még a leghülyébb állapotomban is, meggyőződésem, hogy nem hagy engem a pokolra jutni és mindig visszafogad, ha időnként tévútra kerülnék is.
  Írtad, hogy “amennyiben megmaradsz az Úrban, követed Őt, keresztedet felvéve, illetve, ha visszatérsz hozzá, ha esetleg hűtelen voltál”
  Mi van akkor, ha épp a hűtelenséged közben elüt egy busz, vagy a fejedre esik egy féltégla?
  A feltétel nélküli szeretet a lényeg, akárhogy is csűrjük csavarjuk és nem arról van szó, hogy viselkedjünk akárhogy, mert úgy sem lesz következménye, csak arról, hogy Isten szeretetét és megváltását nem veszíthetjük el, mert Ő annyira szeret minket! Nem akarja, hogy elvesszünk és mindig visszafogad a kegyelmébe. Mondhatnám az én olvasatomban ez a Biblia lelkülete.
  Igazából, ahogy fogalmazom a választ, azon gondolkozom, hogy miért olyan fontos neked és Eduának hogy meggyőzzétek az embereket a megváltás elveszíthetőségének üzenetéről? Feltételezem hogy a szeretet vezérel és szeretnétek mindenkit megóvni az esetleges tévutaktól…ennek ellenére..ne haragudjatok hogy ezt mondom…valahogy csak az ijesztgetés része jön át…és csak azt érzem legbelül, hogy Isten azt szeretné, ha azért szeretnénk, mert Ő először szeretett minket. Nem azért mert különben ilyen meg olyan bünti vár ránk. Szeretet, szeretet, szeretet, határtalan, végtelen, feltétel nélküli isteni szeretet, mert az Isten a Szeretet! Egyszerűen ez visszhangzik a fejemben 🙂
  További szép, áldott napot!
  Szeretettel:
  Réka

  • A hozzászólás módosításra került: 7 éve, 10 hónapja telt el- Rekuczi.
  #1050
   Névtelen

  Kedves Rékuczi!

  Átjött, és értettem, és értem! Én viszont úgy látom, hogy ez csak csűrése-csavarása a dolognak, mert vagy nem tudod, hogy mit ír az Ige erről, vagy nem akarod azt szentírásként elfogadni. ( Persze itt most nem arról beszélek, hogy szó szerint ismered-e lexikálisan az Igét, hanem arra, hogy van e “füled rá”, hogy “hallod-e”…! )
  Amiért fontos, hogy az embereket meggyőzzük arról, hogy az üdvösség elveszíthető, az csak az, mert a Biblia ezt mondja, és ezért, ez az igazság. A mi hitünk pedig a bibliai, igei igazságokon kell alapuljon, a Szent Lélek kijelentésében, és nem az érzelmeinken, vagy a vágyainkon, vagy azon, hogy mit képzelünk, hiszünk Istenről, és Úr Jézusról. Sőt, még az se számít, hogy Istent és Úr Jézust eddig hogyan ismertük meg! Isten a maga kijelentéseit a Bibliában jelentette ki önmagáról, Jézusról, és az elvárásairól, és a Szent Lélek gondoskodik is arról, hogy azok világosak legyenek a számunkra.
  Akiknek nem azok a kijelentések a zsinórmértékei , becsaphatóvá válik. (És mint olvashatjuk ” az utolsó napokban nehéz idők állnak be….”, …”és az emberek (keresztények) a saját kívánságaik szerint élnek majd…! De még annál is nehezebbek, mint amit elgondolunk, hiszen, mint olvashatjuk, ….” a hazugság minden csodájával, ill erejével jön el az AK”…, és a HP, aki mindazokat elhiteti, akik nem akartak hinni az igazságnak….! Akikre maga Isten fogja a tévelygés lelkét bocsátani , mert nem akartak hinni az igazságnak, hanem gyönyörködnek a hazugságban… ! És itt nem a világi emberekről van szó elsősorban, hanem azokról, akik majd a világegyház tagjai lesznek ! Akik szeretni, és imádni fogják AK, és a mögötte lévő Sátánt…! Mert elhitette őket…! )

  írod:
  “A feltétel nélküli szeretet a lényeg, akárhogy is csűrjük csavarjuk és nem arról van szó, hogy viselkedjünk akárhogy, mert úgy sem lesz következménye, csak arról, hogy Isten szeretetét és megváltását nem veszíthetjük el, mert Ő annyira szeret minket! ”

  Pontosan erről van szó, hogy ez a Bibliában így nem olvasható, és fel se lelhető így ! Ha feltétel nélküli lenne Isten szeretete, akkor teljesen felesleges volt Jézus halála is , mert akkor csak úgy meg is bocsáthatott volna ( megbocsáthatna) Isten az embernek….! (mindenkinek!!!) Minek kell akkor a megmeneküléshez az a feltétel, hogy megtérjek, bűnbánatot tartsak, elhagyjam a bűneimet, …stb?! Minek kell az, hogy segítségül hívjam az Úr Jézus nevét….?! (Az édenkerti örök életnek, és ott tartózkodásnak a feltétele az volt, hogy “ne egyél arról a fáról….”! ( az engedelmesség)) Az izraeliták áldásainak az, hogy szeressék az Istent, és megtartsák az Isten törvényeit.(Az engedelmesség ! ….”ha engedelmeskedsz az én szavaimnak…”!) Nóé nem menekülhetett volna meg a családjával együtt, ha nem engedelmeskedett volna Isten szavának, és nem építi meg a bárkát….(akármennyire is igaz volt Isten előtt) ! Izrael népe se menekült volna meg Egyiptomból, ha nem követték volna Mózest! Az ő első szülötteik is meghaltak volna, ha az ajtófélfát nem kenik be a pászkabárány vérével…! stb…!))Miért mondja Jézus, hogy maradjunk Őbenne, hogy Ő is bennünk maradhasson, és gyümölcsöt teremhessünk Őbenne….?! Mert, aki Őbenne gyümölcsöt nem terem ( nem válik hozzá hasonlóvá), az kivágattatik…?! Vagyis, még az se igaz, hogy Isten szeretete feltétel nélküli ( Jákóbot szerettem, Ézsaut gyűlöltem…! stb, és a feltétel nélküli szeretet mindenkin könyörülne…!) , de az , hogy a megmentése az lenne, az meg azután pláne nem! (Egyébként én is ismerek ilyen “kegyelem” tanításokat, amelyek jók ugyan bizonyos mértékig, de nincs bennük általában az az egyszerű dolog kihangsúlyozva, hogy ennek a “működési” feltétele, hogy az Úrban, és hogy hitben maradjunk! Hogy a szívünk az Úré legyen, és akarjunk végig keresztények, Jézus követők lenni! ( Vagyis a teljes szívből való megtérés az alap…! )És ezért , leginkább csak az idősebb, tapasztaltabb keresztényeknek épülnek általa. A többieknek elmond sok igazságot, de tévútra is vezetheti őket…! Nem hiába íródtak meg az apostoli levelek is az evangéliumok mellé! )

  írod:
  “Nem akarja, hogy elvesszünk és mindig visszafogad a kegyelmébe. Mondhatnám az én olvasatomban ez a Biblia lelkülete.”

  Ha megtérünk, akkor igen…!( De erről beszéltem…!)
  Zsid. 10,26 Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
  Zsid. 10,27 Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.

  Erről beszélek, hogy nem az a lényeg, hogy a mi olvasatunkban milyen a Biblia lelkülete, hanem, hogy Isten mit mond konkrétan!

  írod:
  “Írtad, hogy “amennyiben megmaradsz az Úrban, követed Őt, keresztedet felvéve, illetve, ha visszatérsz hozzá, ha esetleg hűtelen voltál”
  Mi van akkor, ha épp a hűtelenséged közben elüt egy busz, vagy a fejedre esik egy féltégla?”

  Itt természetesen olyan hűtlenségről beszélek, amikor mondjuk moziba mész, megnézni egy világi filmet…! De attól még az Úré vagy ,a szíved nem távozott el tőle…! Persze van olyan is, amikor valaki bűnben él , mert legyőzetett, de ha a szíve jó, ha a szíve azért az Úré, akkor is lehet megtérés, és bűnbocsánat..!

  Neked is áldott napot!

  És én is szeretettel!

  #1051
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Rékuczi!
  Ha már megemlítettél,én is válaszolnék.
  Kérdezed:”miért olyan fontos neked és Eduának hogy meggyőzzétek az embereket a megváltás elveszíthetőségének üzenetéről?”Egész egyszerűen,csak így teljes az igazság.

  Írod:”valahogy csak az ijesztgetés része jön át” Ha az üdvösség elveszítésének a lehetősége számodra ijesztgetésnek hat,akkor,esetleg egyes igeversek is?Pl.:
  “félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, “Fil 2,12
  “És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét”1Pt 1,17

  Írod:”Isten azt szeretné, ha azért szeretnénk, mert Ő először szeretett minket. Nem azért mert különben ilyen meg olyan bünti vár ránk.”Így van,senki senkit sem fog tudni szeretni félelemből,sem ijesztgetés hatására,de még csak érdekből sem.Ez egyszerűen képtelenség.
  Esetleg hálából és viszonzásként.
  Viszont érdemes elkondolkodni az alábbi igén,mert ez mindent elmond arról,hogy ki és hogy szeretheti Jézust,és Ő és az Atya kit szeret.

  “A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”Jn 14,21
  “Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.
  Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet.”Jn 14,23.24

  Tehát elgondolkodtató,hogy ha nem tartjuk meg a parancsolatait,szeretjük-e Őt?És ilyen esetben szeret-e minket Isten?És így megismerhetjük-e Őt egyeltalán?

  #1052
   Rekuczi 
  Felhasználó

  Kedves Ida és Edua!

  Köszönöm a kimerítő válaszokat! Igyekszem sorban válaszolni 🙂
  @Ida: Írtad: “vagy nem tudod, hogy mit ír az Ige erről, vagy nem akarod azt szentírásként elfogadni. ( Persze itt most nem arról beszélek, hogy szó szerint ismered-e lexikálisan az Igét, hanem arra, hogy van e “füled rá”, hogy “hallod-e”…! ) Amiért fontos, hogy az embereket meggyőzzük arról, hogy az üdvösség elveszíthető, az csak az, mert a Biblia ezt mondja, és ezért, ez az igazság.”
  Hmmm, ha jól értem, amennyiben én nem azt hiszem és olvasom ki az igéből, amit te, akkor szerinted annak kizárólag egy oka lehet: megtévesztésben élek és nincs fülem a hallásra? Elég merész kijelentés 🙂 Meg kell mondjam kifejezetten szeretem a hozzád hasonló szilárd, erős személyiségű embereket, akik tudják mit akarnak és miben hisznek, nehéz őket megingatni. Egyre kevesebb van manapság… Ennek ellenére arra biztatnálak, azért adj esélyt annak, hogy te sem vagy tévedhetetlen… nem feltétlenül e témában, úgy általában mondom…
  Korábban Edua írta Aaronnak, hogy nem szeretné, ha csalódna azon a napon. Nem akarom ismételni magam, de meggyőződésem, hogy mindannyiunkat fog meglepetés érni, mert amíg ebben a halandó testben élünk, bármennyire is törekszünk az ellenkezőjére, mindig fogunk tévedni, hibákat elkövetni és bizony lesz olyan, amivel csak akkor és ott szembesülünk.
  Továbbá, azzal kapcsolatban amit Isten szeretetéről írtál… Biztos vagyok benne, hogy tudod,az általad említett részben nem tényleges gyűlöletről beszélt az Ige, hanem arról, hogy Isten Jákobot részesítette előnyben, őt választotta ki Izsákkal szemben. Ha nem, nézz utána a szó eredeti jelentésének. Ahogy a szüleinket sem kell ténylegesen gyűlölnünk, ahhoz hogy Jézust követni tudjuk, hanem Őt kell előnyben részesítenünk, első helyre tennünk. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
  Írtad még: “Ha feltétel nélküli lenne Isten szeretete, akkor teljesen felesleges volt Jézus halála is” Én ezt nem így látom, inkább, hogy Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért” illetve, hogy “Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Számomra ez elég feltétel nélkülinek hangzik, mert nem gondolom, hogy bármivel is kiérdemeltem, hogy Jézus meghaljon értem, Ő mégis megtette! Ennyire szeret! Néha én is csodálkozom, hogy mit is szeret rajtam ennyire, de ez most más lapra tartozik 🙂 Mindenkit szeret és mindenkiért meghalt, az más kérdés, hogy a megváltáshoz már ezt effektíve el is kell fogadnunk és hinnünk kell. De Ő előbb szeretett!
  Írod: “Erről beszélek, hogy nem az a lényeg, hogy a mi olvasatunkban milyen a Biblia lelkülete, hanem, hogy Isten mit mond konkrétan!” Szándékosan használom az én olvasatomban, szerintem és hasonló kifejezéseket, mert belátom, hogy nem vagyok tévedhetetlen. Sőt, továbbmegyek… lehet hogy ebben a megváltás vitában neked van igazad és én tévedek…egyszer biztosan kiderül… Addig is, szerintem inkább egyezzünk meg, hogy ebben a kérdésben eltér a véleményünk. 🙂
  Edua: Neked is köszi a választ. Írod: ”Egész egyszerűen,csak így teljes az igazság” Ahogy korábban írtam a Biblia tartalmával és különösen bizonyos versekkel kapcsolatban elég sok nézeteltérés van a hívek között. Egyes felekezetek, személyek másképpen értelmeznek verseket és nyilván mindenki azt gondolja, hogy az igazság nála van. Isten tudja. Mindenesetre arra próbáltam a kérdésemmel rávilágítani, hogy talán fontosabb lenne a szeretet üzenetét közvetíteni a nem hívők, de a bizonytalanabb hívők felé is, mert hatékonyabb mint bármilyen figyelmeztetés, vagy felhívás a helyes életre. A férjem amikor megismerkedtünk még a reinkarnációban hitt. Sosem vitatkoztam vele. Ha kérdezett a hitemről, persze nem rejtettem véka alá, de elsősorban igyekeztem Isten szeretetét közvetíteni felé és arról beszélni. Ma már ő is hívő, keresztény ember, dicséret az Úrnak! Ezt nem azért jegyzem meg, hogy tudjátok mekkora ász vagyok és így kell ezt csinálni, csak pont a napokban beszélgettünk erről.. Azt mondta, hogy őt a szeretet győzte meg és ha leálltam volna vele vitázni, meg győzködni, hogy ha nem tér meg, bizonyosan a pokolra jut, tuti elmenekült volna, mint ahogyan már többekkel is megtette előttem. A szeretet győzte meg, vagyis maga Isten!
  Természetesen abban egyetértünk, hogy érdemes elgondolkozni a fenti igén, sőt meggyőződésem, hogy bármelyiken is elmélkedünk az nagy hasznunkra lehet! Önmagunkon is érdemes elgondolkozni, igazán szeretjük e Őt, tehetünk a többet Érte, min kellene változtatnunk stb. Csak számomra továbbra sem kérdés, hogy szeret e Isten, mert Ő már bizonyított és folyamatosan azt teszi! Halleluja, köszönjük Uram! <3

  Szeretettel:
  Réka

12 bejegyzés megtekintése - 49-60 / 86

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2022 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account