Megváltás

Ennek a témakörnek tartalma 85 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Rekuczi 7 éve, 2 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #856
   Dávid 
  Felhasználó

  Köszi Thea, elolvasom minden fejezetét. Isten áldjon! és kösz mindent 🙂

  #857
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Áron,írod:”Nem tudom az Ádám általi foyamatos bűnös állapotot folyamatos engedelmességgel és folyamatos bűnbocsánattal átváltoztatni. “Ez így van.
  “Nem az én bűneim miatt kerülnék pokolra, ha meghalnék, hanem Ádám bűne miatt. “Ez viszont már nem igaz.Ádám bűne miatt halunk meg,viszont a pokolra mindenki csak a saját maga bűnéért kerülhet.
  “Tehát nem azért vagyok folyamatosan bűntelen állapotban mert nem követek el bűnöket, hanem mert Krisztus megtisztította a lelkemet. Az Ádám miatti bűnös lelkem változott át Krisztus miatti bűntelen lélekké”( A lelkem nemcsak Ádám miatt bűnös,hanem a saját bűneim miatt is.)Mondhatnánk úgy is ,hogy tiszta lappal indulunk. Viszont ebben a bűntelenségben nekem kell megtartanom.”tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.”(2 Kor. 7,1) Erre írtam én,hogy én nem tudom megtartani az üdvösségem,vagy a lelkemet bűntelenűl,én, a saját erőmből.Ezt kérnünk kell:” mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.”( Kol. 4,12)
  “Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.”( Márk. 14,38)De Jézus segítségével már igen!:”Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”(2 Kor. 12,9)”Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,” Júd. 1,24

  Írod:”De csak akkor ha engedelmes vagy a Szent Léleknek? Ez már feltételes megváltás, ráadásul cselekedetekhez kötött. Az engedelmesség az egy cselekedet.
  Azt írod, hogy engedetlenség által el lehet veszíteni a megváltást. Ez teljesen ugyanazt jelenti, mint engedelmesség által megtartani. Mi az engedelmesség, meg az engedetlenség? Cselekedet. “Igen.Így is értettem.A megváltás feltételes.Az a feltétele,hogy higgyjek , elfogadjam Jézus áldozatát..Az üdvösség is feltételhez kötött,mégpedig az engedelmességéhez.(egyébként a hála is erre kötelez):
   “És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek”(Zsid. 5,9)
  “Nem kell sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy éljünk?” (Zsid 12,9 )
  “A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.”(1 Pét. 1,2)
  “Igen, lerombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak.”(2Kor 10,5)
  “Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak szolgaként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bûnt szolgáljátok, akkor az õ rabszolgái vagytok – ennek pedig halál az eredménye! Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket. Róm 6,16
  “Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? “(Zsid. 3,18)
  “aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet:”( Róm 1,5)
  Jézus élete a példa:
  ”És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.”(Fil. 2,8)
  És ez is a cselekedetekről szól:
  “A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:
  Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;”( Róm. 2,6)

  Írod:”Sajnos azzal egyáltalán nem tudok egyet érteni, hogy az újjászületés egy folyamat. Ha folyamat, akkor cselekedetek általi. A cselekedet pedig nem vezet megváltáshoz. (fent említett Titusz 3:5) Amiket itt felhozol, hogy „gyümölcsök termése”, „ó ember keresztre feszítése”, „tagjaink megöldöklése, eltemetése”, ez mind-mind nem más mint CSELEKEDET. A cselekedet nem vezet megváltásra. Ennek az ellenkezője igaz: a megváltásom vezet cselekedetre! Azért öldöklöm meg a tagjaimat, és azért nem engedek a bűnnek, MERT meg vagyok váltva. Ezt anélkül, hogy Jézus bennem lenne, meg sem tudom csinálni. ”
  Igen a cselekedetek nem vezetnek megváltáshoz,viszont ezekből látszik,hogy tényleg megtértél-e,Keresztelő János ezek a cselekedetek nélkül meg sem keresztelte az embereket.:
  “Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.(K.G.) /Olyan dolgokat tegyetek, amik megmutatják, hogy valóban megváltoztatok. ” (EFO)Mát. 3,8
  Sőt Pál is ezt hirdette:
  “Hanem először a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.” Csel. 26,20
  A megváltás a hívő, megtért és megkeresztelkedett emberekre érvényes..Először is hinnem kell,hogy Jézus meghalt a bűneimért,ezt követi a keresztség,amit meg kell,hogy előzzön a bűnök megbánása,megvallása és elhagyása ,vagyis a megtérés.A vízkeresztség a test szennyeinek a lemosását,az ó emberünk eltemetését jelképezi,Jézus vére a lelkünket mossa tisztára,a Szent Lélek pedig az elménket(szellemet)újítja meg, megpecsétel a teljes váltság napjáig,tanít, vezet vigasztal .
  “A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül;”Márk. 16,16
  “Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg”( Csel. 2,38)
  “Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek,”(Csel. 3,19)
  “És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.”(Mát. 3,6)

  Írod:” Én is teljes erőmmel azon vagyok, hogy „ne uralkodjék bűn az én halandó testemben”. De ezt nem azért csinálom, hogy üdvösségre jussak, hanem azért, mert szeretem Jézust.”Na,itt van a lényeg.Ha valaki igazán megtér,az annyira utálja az előző bűnös életét és az összes bűnt,és annyira hálás Jézusnak a megváltásáért és úgy szereti Őt,hogy teljes igyekezetével azon van,hogy a legenyhébb bűnök egyikével se szomorítsa meg.Az természetes,hogy önkéntesen,mint ahogy a megtérés és a keresztség is önkéntes.Nem lehet kétfelé menni,két úrnak szolgálni.Nem értem,hogy ha valaki megtérése után is elnéző a bűnnel szemben,az minek tér meg egyeltalán?Megtérés nélkül is lehet bűnös életet élni,viszont tiszta,szent életet nem lehet megtéretlenül,a Szent Lélek nélkül.Egy megtért emberen és életén tükröződnie kell Krisztusnak.
  “Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szűlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.(K.G.) /
  Drága gyermekeim! Most ismét olyan fájdalmakon megyek keresztül, mint egy édesanya, amikor a gyermekét megszüli. Ez addig tart majd, amíg igazán hasonlóvá nem váltok Krisztushoz.” (EFO)Gal 4,19
  
  Írod:”Van egy érdekes kérdésem: mikor tudja Isten 100 százalékosan pontosan, hogy azért engedelmeskedsz mert szereted Őt, és nem azért mert félsz valamilyen következménytől? “A kérdésedben már benne van a válasz.:Azért engedelmeskedek,mert szeretem Őt,ez félelemből nem megy.A félelem csak lebénítja az embert és cselekvésképtelenné teszi.
  “És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint.”(2 Ján. 1,6)
  “Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait;”( 1 Ján. 5,3)
  “Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.”( Ján. 15,10)
  ”Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.”( Ján. 14,15)
  “A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”( Ján. 14,21)
  “Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.”( Ján. 14,23)
  ” Azzal viszont megint nem tudok egyet érteni, hogy az a megváltásom elvesztése.”Az üdvösségemet úgy veszíthetem el,ha nem maradok Jézusban.:“Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.” (Ján. 15,6)
  És itt van leírva,hogy ez mit takar:
  ”A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.” (1 Ján. 2,69
  “És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban;”(1 Ján. 3,24 )
  “A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.”(1 Ján. 3,6)

  Írod:”Nem az általam próbált bűntelen élet vezet örök életre, hanem az Isten kegyelmi ajándéka, Jézus áldozata.”
  Igen,azok részére akik megmaradnak Őbenne és győznek.:
  “A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
  A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál. “(Jel. 21,7.8)
  “A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.”( Jel. 3,5)
  “És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. “(Jel. 20,15)
   “És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé. “(Jel. 21,27)
  “A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:
  Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;”(Róm. 2,6)
  “Igen, Róma 7:18 szószerint a „húsról” beszél. Ezt „régi emberi természetnek” értelmezni elég merész.”Az EFO Biblia értelmezi így.
  “A lélek a fizikai képességet adja meg a testnek, hogy életben maradjon, funkcionáljon és persze szeretné irányítani a testet. A test harcol a lélek és az elme ellen is viszont. Sajnos nem mindig tudja a lélek legyőzni a testet.”KELL,hogy irányítsa,és le kell,hogy győzze.
  “Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.”(Gal. 5,16)
  “A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.”( Gal. 5,24)
  “Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.”(Róm. 8,13)
  “Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.”(Róma. 13,1)
  “Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.”(2 Kor. 4,10)
  “Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.”(2 Kor. 4,11)

  A Róm.7.rész mondanivalóját a Csia féle fordítás adja vissza a legjobban:
  Tudom ugyanis, hogy bennem, azaz húsomban jó nem lakik, mert az akarás ugyan kezem ügyében van, de a jó dolgok véghezvitelét nem lelem [magamban].
  Mert nem a jót teszem, amit akarok, hanem a gonoszt, amit nem akarok, azt hajtom végre.
  Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, többé nem én munkálom azt, hanem a bennem lakó vétek.
  Magamra nézve tehát azt találom törvénynek, hogy nekem, aki a jót akarom tenni, a gonosz van kezem ügyében.
  Gyönyörűségemet lelem ugyanis az Isten törvényében a belső embernek megfelelően,
  de tagjaimban egy másik törvényt látok, mely hadban áll értelmem törvényével, és fogollyá tesz annak a véteknek törvényébe zárva, amely tagjaimban van.
  Én nyomorult ember! Ki fog kiragadni e halálos testből?
  Az Istentől [felkínált] kegyelem a mi Urunkon, a Felkent Jézuson keresztül. Következőleg én, mikor értelmem [indít], Isten törvényének teljesítek rabszolgálatot, de amikor húsom indít, a vétek törvényének. /
  Milyen szörnyû helyzetben vagyok! Ki szabadít meg engem ebbõl a testbõl, amely a halál felé halad? Isten az, aki megszabadít! Hálát adok Istennek, hogy valóban megszabadít, Urunk, Jézus Krisztus által!
  Előszőr is a húsomban nem lakik jó,mert a testünk a bennünk lakó Szent Lélek temploma.
  “Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1 Kor. 6,19
  Pál itt körülbelül ezt írja le:”a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.”( Márk. 14,38)
  De megadja a megoldást is:Jézus kegyelméből megszabadulhatunk a bűn szolgaságáből és győzedelmesek lehetünk a test felett(sőt a világ felett(1 Ján. 5,4):

  “Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:” (Róm. 6,6)
  “Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.”( Róm. 8,1)

  És mi lesz azzal a megváltottal,aki nem marad mindvégig állhatatos? (Mát. 24,13)Megtagadja Jézust a próbákban( Mát. 10,33)akinek nincs olaj a lámpájában(Mt 25,11.12)aki haszontalan szolga(Mt 25,30)akinek nem lesz mennyegzői ruhája(Mt 22,11-14) aki halálos bűnt tesz?(1 Ján. 5,16), akinek kitörli nevét Jézus az Élet Könyvéből( Jel. 3,5)aki nem győz(Jel. 21,7.8)aki nem engedelmeskedik Neki( Zsid. 5,9)???Mert tudjuk,hogy mi van az ilyenekről írva,az Íge viszont igaz és nem mond ellent önmagának!Ami meg van írva az úgy is lesz.És sem a külső setétséget sem a tűzzel és kénkővel égő tavat nem lehet üdvösségként értelmezni.
  “És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.” (Jel. 22,19) .

  Szeretném felhívni a figyelmedet egy ellentmondásra az előző hozzászólásod és a mostani között.Ezt írtad az előzőben:” A megváltás a LELKEMRE vonatkozik! A testem akkor lesz megváltva, amikor a Menyországba kerülök és lelki testet öltök. ”
  És ezt a mostaniban:”Akármit csinál, vagy nem csinál egy megváltatlan ember, természeténél fogva bűnös Ádám és Éva bukása miatt. A halál egy ember miatt, Ádám miatt lépett be. “+
  “Ezért kellett, hogy kicserélje a bűnös természetet egy bűntelenre az újjászületés által. Erre egy ember képtelen. ”
  A természet a testhez tartozik!(ezért is lehet örökölni,a lelkét senki sem örökli a szüleitől)Az Ádám és Éva bukása miatti halál is testi halál.Ezt örököljük,bűnös testben születünk,de a lelkünket magunk szennyezzük be a saját vétkeinkkel.Te is írod,hogy kicseréli a bűnös természetet bűntelenre,amire az ember képtelen.Viszont bűntelen természettel már lehet bűntelen életet élni a tsetben,persze hogy mi erre nem vagyunk képesek,de Ő igen.
  “De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk Jézus Krisztus által.”(1 Kor. 15,57)
  
  Írod”Remélem az azért tiszta, hogy én is gyűlölöm a bűnt. Teljesen egyet értek az összes verssel amiket idézel, amik a bűn ellen beszélnek. Én is teljes erőmmel azon vagyok, hogy „ne uralkodjék bűn az én halandó testemben”. De ezt nem azért csinálom, hogy üdvösségre jussak, hanem azért, mert szeretem Jézust.” Kedves Aaron,én ezt nem vitatom,viszont amiket írsz az nem egyezik a Biblia szellemiségével(lelkületével)és nagyon veszélyes azokra nézve,akik a hitben erőtlenebbek.A te írásaid alapján úgy gondolhatják,hogy megengedhetik maguknak a bűnben élést,ami viszont nem vezet üdvösségre.Nehogy Téged terheljen a felelősség emiatt…
  Isten áldjon

  
  

  #884
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edua,
  Úgy érzem nincs értelme megválaszolnom az előző hozzászólásodat, ugyanis innen már nem nagyon jutunk egyről a kettőre. A jövőben megpróbálok majd még írni dolgokat amik talán több fényt vetnek a megváltással kapcsolatos pozíciómra. Én úgy érzem nálad az Ószövetség nem lett teljesen hozzászinkronizálva az Újszövetséghez, és azon belül is különösképpen Pál apostol Úrtól kapott jelenéseihez, amit ő az ő evangéliumának hívott. Szerintem a te nézeteid ezért nincsenek összhangban a Biblia szellemiségével.
  Isten áldjon!

  #886
   Névtelen

  Kedves Aaron!

  Az eredeti kérdés az volt, hogy elveszíthető-e az üdvösség? Te azt mondod, hogy nem. A Biblia pedig hogy igen ( hiszen tudjuk, hogy még azok közül is, akik a mennybe mennek a menyegzőre, akiknek nem lesz menyegzői ruhájuk, azokat kivetik…..)!
  Viszont megkérdezem tőled, hogy akkor mi legyen szerinted?
  Mindenki mondja el gyorsan a “megtérő imát”, majd utána nyugodtan felveheti a fenevad bélyegét?! Mert nem veszíthető el az üdvösség?! Legfeljebb jutalmat nem kap…?! ( Arra alapozva, hogy az is meg van írva, hogy: “…legyetek okosak mint a kígyók,és….!)

  #889
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,Pálnak nem volt egy saját,külön evangéliuma,ő is a Krisztus evangéliumát hirdette:

  “hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangyéliomával.”( 2 Kor. 10,14)
  “És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében,”( 1 Thess. 3,2)
  “Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.” (Gal. 1,6.7)
  “Hanem először a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.”(Csel. 26,20)

  Mivel előbbi írásodban említetted,egy idézet Ábrahámról:
  “Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
  És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
  Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.” (Jak. 2,21-24)

  #891
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Ida!

  Hogy mit tanít a Biblia, az maradjon szent és sérthetetlen, inkább fogalmazzunk úgy, hogy ti mást olvastok ki belőle mint én. Ha már felhoztad a mennyegzőt, hozzátenném, hogy régi zsidó szokás szerint a vendéglátó szogáltatta a mennyegzői ruhát. Azok az emberek akik ebben a példázatban vannak, éppen akkor lettek berángatva az utcáról, tehát az egyetlen oka, hogy valamelyiknek nem volt mennyegzői ruhája, az az lehetett, hogy elutasította. Az pedig hatalmas sértésnek számított, úgyhogy emiatt lett kidobva. Az egyetlen oka annak, hogy valaki nem lehet ott a menyországban az az, hogy egyszerűen elutasítja.

  Igen, az eredeti kérdés az volt, hogy elveszíthető-e a megváltás, és itt pedig felhoztad a fenevad bélyegét.

  Jelenések 14:9,10
  És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,

  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;

  Teljesen egyértelmű, hogy ha valaki felveszi a fenevad bélyegét, az nem csak arról dönt, hogy vásárolni szeretne, hanem arról is, hogy imádja-e a fenevadat. Isten nem is büntetne meg valakit ilyen keményen, ha az nem lenne tiszta és világos, hogy itt többről van szó mint csak vásárlásról. Nagyon nagy különbség van a megváltás elveszítése és a megváltás megtagadása között!! Ebben az esetben minden keresztény számára világos lesz, hogy a fenevad bélyegével Jézus imádata helyett majd az ördögöt kellene imádni. Na ez már Jézus megtagadása, és elutasítása. Teljesen más eset, mint a megváltás valami más bűn miatti elveszítése! Ha Jézus ellen fordul valaki, és az ördögöt teszi urává, az már nyilván nem járhat következmények nélkül.

  #892
   Névtelen

  Kedves Aaron!

  Vagyis elveszíthető a megváltás?!

  De én nem gondolom, hogy minden keresztény előtt világos lesz a bélyeg felvételével járó döntés mélysége! Ahogyan Évát is becsapta a Sátán, úgy be lesz csapva a keresztények zöme is.

  #893
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edua,

  Talán meg sem kellett volna említenem Pál evangéliumát ilyen formában, mert tényleg félreértéshez vezet. Emiatt nem szeretnék szőrszálat hasogatni. Arról van szó, hogy Pál apostolnak voltak jelenései az Úrtól, ami szerintem ő rajta keresztül került a korai egyházba és lett hirdetve utána. Ezt történelmileg nem tudom megerősíteni, de az Apostolok Cselekedeteiben és Pál egyik levelében is olvashatjuk, hogy emiatt nézeteltérése is volt a jeruzsálemi egyház többi vezetőjével, és egy alkalommal külön Péterrel is. Ezért referált ő maga ehhez az üzenethez ilyen formában, de persze, hogy az Úrtól kapta és ez nem saját magától volt. Egyébként itt vannak az erre utaló versek:

  Róm. 2:16
  Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által.

  Róm. 16:25
  Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,

  2.Tim. 2:8
  Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:

  Még Péter apostol is elismerte, hogy Pál írásai a tanulatlan embereknek nehezen érthetőek, és emiatt ki is tekerik a Szent Írást. Ő is említi, hogy ezt Pál a neki adott bölcsesség szerint írta:

  2.Péter 3:15,16
  És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; amiképpen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
  Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.

  Pál említi, hogy nem ember tanította neki az evangéliumot amit hirdetett, hanem az Úrtól kapta:

  Gal. 1:11,12
  Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;
  Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

  Csak három évvel később ment fel Jeruzsálembe ahol Péterrel és Jakabbal találkozott:

  Gal.1:15-19
  De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
  Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,
  Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaskusba.
  Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig.
  Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát.

  Aztán 14 évvel később ment megint Jeruzsálembe, ahol elmagyarázta az apostoloknak az evangéliumot amit ő hirdetett:

  Gal. 2:1,2
  Azután tizennégy esztendő mulva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Titust is.
  Fölmentem pedig kijelentés következtében és eléjök adtam az evangyéliomot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen.

  És amikor a többi apostol is megértette a kegyelmet ami Pálnak adatott (és amit ő már hirdetett), akkor nyújtottak neki kezet:

  Gal. 2:9
  És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyujták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk:

  Na ezért beszélt Pál erről így, hogy az „ő evangéliuma”, mert a többi apostolnak is időbe tellett elfogadnia. (Pedig ők Jézussal voltak). Pál apostolnak egy különös jelenése volt az Úrtól, hogy mi is valójában az új teremtés, és mi jár vele. Ez elég nagy téma, inkább nem mennék most bele. Tehát miért is fontos érteni, mi volt Pál üzenete? Azért mert ha megértjük milyen hatalmas dolgot cselekedett velünk az Úr az újjászületés által, akkor azt is könnyebb elfogadni, hogy én ehhez a cselekedeteimmel semmit nem tudok hozzáadni. Nem tudom karbantartani, sem nem tudom kiegészíteni, sem nem valami bűn miatt elveszíteni. Ez Jézus inzultálása, ha azt mondjuk, hogy Jézus vére nem fizetett mindenért, hanem ezt még nekem kell karbantartanom. Ezt csak a vallásos önhittségünk kívánja, de nagyon. Emiatt lettek a bűntelen életre felszólító szentírások úgy értelmezve, hogy ha nem tesszük őket, akkor elveszítjük a megváltásunkat, mert az emberek zöme a vallásos önhittségét csak ilyen értelmezéssel tudja kielégíteni.
  Pál idjében a körülmetélkedés és a mózesi törvény megtartása volt a téma. Ma a vízkeresztség és a szent élet betartása. UGYANAZ A TRÜKK, MÁS CSOMAGOLÁSBAN! Az ördög mindig ugyanazzal próbálkozik, csak más-más körítéssel. (Most ne érts félre, semmi kifogásom a vízkeresztség ellen, erről nem szeretnék vitát nyitni.) Ezért lehet Pál apostol összes törvénnyel és kegyelemmel kapcsolatos állítását napjainkban is ugyanúgy alkalmazni. Ez ma a szent élet és kegyelem. Teljesen ugyanerről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a szent élet a megváltásom következménye, nem pedig a feltétele.

  Jézus nem csak elkezdte a megváltásomat, hanem be is fejezte. Nem csak az alapokat tette le amit nekem kell jó cselekedetekkel karbantartanom. Pál azt írja, hogy bolondság a testeben tökéletesíteni azt amit a lélekben kezdtünk el:

  Gal.3:3
  Ennyire esztelenek vagytok? amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

  Térjünk akkor Jakab levelére (2:21-24). Itt azt nagyon fontos megérteni hogy mi következik miből. Az Úr a szíveket vizsgálja, és azt nézi, hogy mibe teszed a bizodalmadat. A Jézusba vetett hitedre támaszkodsz és ebből származnak a cselekedeteid, vagy a saját cselekedeteidre támaszkodsz és így próbálod életben tartani a hitedet? Most nem ítéletet szeretnék mondani senki fölött, ezt csak te tudod és Isten. Nekem nincs jogom itt véleményt nyilvánítani. A jó cselekedeteid megtevése közben még mindig emlékszel, hogy Jézus váltott meg a bűneidből, vagy úgy gondolod, hogy ha azokat nem teszed, akkor elveszíted a megváltásodat? Miben fekszik a bizodalmad? Miből származnak a cselekedeteid? A Biblia azt írja, hogy „Ami hitből nincs bűn az.” A hitből jöjjenek a cselekedeteid, nem pedig fordítva, mert különben bűnt követsz el!
  Egyébként teljesen logikus amit Jakab írt. A hit cselekedetek által válik teljessé. A hit van előbb, a cselekedet pedig teljessé teszi a már meglévő hitet. A cselekedetnek összhangban kell lennie a hittel. A cselekedet valójában egy indikátor. Megmutatja, hogy miben is van valaki hite. Hiába mondja valaki például, hogy tudja, hogy „Jézus sebeivel meggyógyult”, ha másnap elrohan az orvoshoz. A cselekedete megmutatta, hogy miben is volt a hite valójában. A cselekedetnek konzekvensnek kell lennie a hittel, mert ha nem így van, akkor megnyilvánul, hogy az a hit ott sem volt valójában. Ez egy hitre vonatkozó általános alapelv, nem csak a megváltásra vonatkoztatható. A Jakab által felhozott példában is pl. Hágár nyilván nem a megváltását nyerte el a kémek befogadása által. A megváltásra vonatkoztatva pedig egy ember is, ha nem terem megtéréshez méltó gyümölcsöket, az azért van, mert igazából a hit hiányzik onnan.

  Nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a Szent Írások idézésekor. Például itt van Galátzia 2:16 amit később idézni fogok. Sőt ahol Pál a „törvényt” említi, ott ki fogom egészíteni a „szent élettel” a nyomatékosság kedvéért. Teljesen jelenés értékűvé válik egy ilyen vers, ha megértjük, hogy a Pál ideje beli zsidók törekvése a törvény betartására az ugyanaz, mint a mai keresztény egyház nagy részének a törekvése a szent élet betartására! És az ilyenféle versekkel tele van az Újszövetség!

  Galátzia 2:16
  Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény (szent élet) cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény (szent élet) cselekedeteiből; Mivel a törvény (szent élet) cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

  Jakab eszmefuttatása csak több fényt vet a cselekedetek és a hit összmunkájáról. Pál apostol pedig temérdek verset írt arról, hogy hitből igazulunk meg, nem a törvény (szent élet!) cselekedeteiből. Nagyon érdekes például, hogy Luther Márton nem értette miért van benne a Bibliában Jakab 2:24. Szerinte ki kellett volna hagyni. Szerintem azért nem, de viszont akkor azt kell megvizsgálni, hogyan illik bele a teljes képbe. Főleg ha még ilyen verseket is bedobunk, mint a következő:

  János 6:27-29

  Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
  Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?
  Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, akit ő küldött.

  Péter apostol azt mondta, hogy a „teljes Írás Istentől ihletett”. Az egyik vers perspektívába helyezi a másikat. Hibák nem csak félreértelmezésből származhatnak, hanem egy másik igazság elhanyagolásából is.

  És hogy az írásom üzenete világos legyen, hozzátenném, hogy ez nem engedély arra, hogy bűnöket kövessünk el. Főleg azért, mert Jézus nagyon drága árat fizetett azért, hogy az Istenéi lehessünk.

  1.Kor. 6: 20
  Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

  De ez a vers is világosan kifejezi, hogy : Miért dicsőítsem Istent a testemben? Miért éljek bűntelen életet? AZÉRT, MERT Jézus kifizette (múlt időben) a megváltásom árát! Megint visszatértünk az ok-okozathoz, amit korábbi írásomban már említettem.

  Kedves Edua, tényleg remélem te sem érzed úgy hogy csak vitatkozni akarok. Nekem az a célom, hogy emberek megértsék Isten kegyelmének a mélységét, és hogy ez milyen messzire is ment el valójában. Mert ha ez egyszer megtörténik, az ember lelki élete szárnyakra kap.
  Isten áldjon!

  #894
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,a mennyegzői ruha a tiszta ragyogó fehér gyolcs,ami a szentek igazságos cselekedetei.

  “Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,
  És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
  És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.”( Jel. 19,7-9)

  “Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
  És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
  Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
   Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”( Mát. 22,11-14)

  A menyegzői ruhát,biztos,hogy nem utasította el,mert ez a feltétele,hogy részt vegyen a mennyegzőn,tehát ha ott akar lenni akkor,nem utasítja el,esetleg nem volt neki/nem kapott…

  #895
   Edua 
  Felhasználó

  Szia Ida!
  Sajnos nagyon igazad van.Én már találkoztam olyan keresztényekkel,akik úgy hiszik,hogy egy testi bélyeg nem befolyásolhatja a lelki üdvösségüket.A magyarázatjuk ez:a fenevad bélyege lelki bélyeg,aki a fenevad(Sátán)szellemisége/lelkülete szerint gondolkodik(homlok) cselekszik(jobb kéz) az veszi magára a bélyegét.Ha valaki Jézussal élő kapcsolatban van,arra nem lehet hatással egy fizikai bélyeg,mint ahogy egy pacemaker sem,sőt az sem ha a megölik a testét.
  Pedig a bélyeg felvételénél van ez is:”mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét,megölessenek,” és ez is fizikai halál.

  #896
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edua,

  Szia! Igen, én is gondolkodtam ezen a mennyegzői ruhás verzión ahogy te magyaráztad, mert elég egyértelműnek tűnik. Nekem csak ott hibádzott egy kicsit, hogy ez nekünk már így könnyű, mert el tudjuk olvasni a Jelenések Könyvét. Akiknek Jézus mondta ezt a példázatot, még nem olvasták János Jelenéseit, úgyhogy fogalmuk sem volt erről. Jézus pedig nekik nem mondta, hogy a mennyegzői ruha az ő igazságos cselekedeteik lesznek. Az őt akkor hallgatók csak arra tudtak vonatkoztatni, amit az akkori szokások szerint ismertek. Az üzenet pedig nekik is szólt, nem csak azoknak akiknek már megvan a teljes Biblia. Mivel nem tudtam hogyan értelmezzem, megnéztem más teológusok véleményét. (Úgyhogy ezt valójában onnan vettem.) Érdekes, mert mindkét tábor így kezdi ahogy leírtam, csak a végét látják másképp…

  #897
   Névtelen

  Szia Edua!

  Az a baj ezzel, a most “kegyelem evangélium”-nak nevezett evangélium hirdetésével kapcsolatosan, hogy bár teljesen igaz amit mondanak benne, csak az nem mindegy, hogy akik hallgatják azt,valóban jól értik-e azt. Na meg persze, az se mindegy, hogy mennyire tudják jól elmagyarázni, illetve hirdetni!
  Eredetileg ez az evangélium, amit az apostolok is hirdettek! De mint azt a Bibliából is láthatjuk, ahhoz, hogy a keresztények teljesen megértsék, felfogják, és e szerint éljenek, ehhez kellett az összes apostoli levél is ( mert már abban az időben is, csak némelyek értették, némelyek folytatták az addigi életüket a megtérés után, némelyek pedig : Júd. 1,4 .. istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják,… ) , amelyek megmagyarázzák azt, hogy …”igen, Krisztus kifizette minden bűnödet, és a bűn törvénye alól is felszabadított, mert Krisztussal együtt te is meghaltál a kereszten , tehát be tudod már tölteni a Krisztus törvényét, de ahhoz neked azért engedelmeskedned is kell a benned megszületett krisztusi életnek, amelyet a megtérésedkor, az újjászületésedkor kaptál! Vagyis, ha a Szent Lélek azt mutatja a szívedben, hogy ezt cselekedd, vagy azt ne tedd, mert nem illik, nem jó, bűn, nem üdvös, vagy ezzel megszomorítod az Istent, akkor annak engedelmeskednünk kell. ( Persze az engedelmességet is meg kell tanulnunk. Ami megint csak egy folyamat lesz, mert sajnos az Isten “csak lassan, lassan űzi ki előlünk az ellenségeinket, hogy a mezei vadak el ne szaporodjanak ellenünk….” Csak sajnos erről nem szoktak beszélni. Mármint arról se, hogy miután újjászületsz, a Szent Lélek személyesen vezetni fog, és ha figyelsz rá, akkor mindig azonnal tudni fogod, hogy mi lenne a helyes , ill mi nem a cselekedeteidben , gondolataidban, érzelmeidben…stb, és ezek szerint járj. Pl, anno, abban az időben , amikor én tértem meg, akkor , az volt az első dolga a a testvéreknek, hogy megpróbáljanak meggyőzni arról, hogy a frissen megtért hívőket, az Úr “még” nem tudja vezetni, mert …bla, bla, bla…, és feltétlenül szükséges az, hogy mások mondják meg neki, hogy mi a helyes , meg stb….! ( Sőt, mondhatom, hogy még most is sokan erről vannak meggyőződve, és ezt tartják, ill tanítják…!) Azután kiderült, hogy mindenki másképpen látja azt, hogy mi a helyes “Isten szerint”…!( A sokfajta tannak is az egyik oka ez a kereszténységben….!)
  Szóval, azt felejtik el megmagyarázni az embereknek, hogy az, ha én a Szent Lélek vezetésében, az új élet szerint járok, annak engedelmeskedem, akkor nem a “törvényt cselekszem” ( vagyis nem azért cselekszem a törvényt, mert az által akarok megigazulni, és azáltal , a cselekedeteim által akarok üdvösségre jutni) , hanem azért cselekszem a törvényt, mert a Szellem által élek! És, ha Szellem által élek, akkor betöltöm a törvényt, mert azt a szívembe írta fel az Isten!
  Persze Aaron is ezt szeretné kifejteni, de az a baj, hogy az evangélium azon részét elhanyagolják, és nem akarják tudomásul venni, amelyik arról szól, hogy azok viszont, akik nem engedelmeskednek a Szent Léleknek, aki az Isten parancsaiban akar bennünket járatni( megszentelni) , azok bizony nem számíthatnak arra, hogy üdvözülni fognak. Mert ahogyan az Úr mondta: “…aki én bennem gyümölcsöt nem terem…., az kivágattatik…”! Meg stb, ahogyan te is idézted többször is az Igét.

12 bejegyzés megtekintése - 37-48 / 86

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account