Elragadtatás

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 78 hozzászólás, 11 résztvevő. Utolsó frissítés:  Evangeline 8 éve, 9 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #614
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedveseim!

  Felvetnék egy elgondolkodásra való dolgot. Mi keresztények vajon miért értelmezhetjük a Bibliai kijelentéseket többféleképpen? (Itt most nem a szándékos tévtanítókra gondolok, akik ténylegesen az Antikrisztus útját hivatottak előkészíteni.)

  – Mit takar számunkra a kereszténységünk? Jézus Krisztust, és az Újszövetséget.
  Arról viszont hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy a mi kereszténységünk az Ősatyákból (Ábrahám, Jákob, Izsák) vérvonalából, a pátriárkákon, az Ószövetségen keresztül jutott el hozzánk.
  Ők a “gyökér”!
  Ha a gabonamagot elültetjük a földbe, az először gyökeret ereszt a föld alatt, majd mikor megerősödik annyira, hogy meg tudja tartani a hajtást, illetve a növekvő szárat, akkor hajtást hoz a föld felszíne felett is. Táplálja a hajtást, mígnem kifejlett növénnyé nem lesz, ami termést hoz.
  Mi vagyunk a “termés”, de mi már a föld felszíne felett vagyunk a fényen.
  Viszont, ha a föld alatt elhelyezkedő gyökér megsérül, (féreg elrágja) elszárad a föld felszínén lévő növény is.
  Elválaszthatatlanul egy növény részei vagyunk, (egyik a föld alatt, a másik a föld felett), mégis mind a két résznek más-más a feladata, küldetése, útja.
  A Biblia is ugyan így különbözteti meg az Ószövetség népének útját az Újszövetség népének útjától, csak ezt mi nem vesszük figyelembe. Mindent a keresztényekre akarunk vonatkoztatni és ezért mosódnak össze a határok, és értelmezzük az Igéket többféleképpen.

  – Előszeretettel használunk egy fogalmat, amit mindenki ért, mert érezzük a saját bőrünkön is. Ez a szó a “nagy nyomorúság”.
  Ennek is kettős jelentését kéne tudnunk megkülönböztetnünk, de mi elsősorban a “bűn embere” az Antikrisztus által okozott nagy nyomorúságra asszociálunk.
  (Az embert a saját bűne is nagy nyomorúságra tudja juttatni, főleg ha nem csak egy ember bűneiről beszélünk, hanem egy ország, társadalom, vagy a jelen világunkban az egész földünkön eluralkodott bűnöket is számításba vesszük.) Ez hatványozottan igazzá válik, a “bűn emberének” megjelenésével. De ezeket a nyomorúságokat mi magunk szabadítottuk a saját nyakunkba azzal, hogy nem engedelmeskedtünk az Isten törvényeinek, mert Isten törvényei nem “tilalomfa” mint ahogy azt sokan gondolják, hanem “védőkorlát” lehetett volna, hogy ezektől a nyomorúságoktól megóvjon, – ha társadalmi és globális szinten is hallgatunk volna az Isten szavára. (De nem hallgattunk, úgy hogy itt a következménye, amit saját magunk idéztünk elő. Mi több, ezek a társadalmi bűnök segítik az Antikrisztust is belépni a világunkba.)
  Azt viszont tudnunk kell, hogy ezekkel a nyomorúságokkal még nem az Isten büntet bennünket.
  Viszont hajlamosak vagyunk arról elfelejtkezni, hogy ezekért a bűnökért Istentől jövő büntetést is kapunk, illetve kapnak a föld lakosai.
  Amikor a Bibliában a nagy nyomorúságról olvasunk, érdemes elgondolkodni rajta, hogy melyik nagy nyomorúságról is beszél. Arról-e amelyiket az Antikrisztus okozza a bűneink miatt, vagy arról amit az “Úr nagy napjának” említve Isten saját kezű büntetéseként kell a világnak elszenvednie.

  Szeretettel: Erika

  #615
   Névtelen

  Kedves Viktória!

  írod:
  “Hinni valamiben, pl. mint Te vagy Ti Jézusban, az Ő tanításaiban az jó, van valami hit bennetek az élet nehézségei esetén vagy épp a boldogság idején. Nagyon sok értelmes és hasznos útmutatás van a Bibliában az élettel kapcsolatban.”
  Bár én magam is olvastam, de nem tudnám idézni. Valahogy az élet törvénye, melyet Teremtőnk adott, itt van bennem, a lelkemben.”

  Drága Viktória! Mi találkoztunk Jézussal! Bennünk él! Mi erről beszélünk!

  írod:
  “Sajnos minden tiszteletem ellenére, mind azok alapján amit én megtapasztaltam” a valóságon felüli világból, s amit megérteni tudtam XX.szd-i tudásommal, azt kell mondjam, hogy a hajdan élt tanítók, próféták fennmaradt emlékei nem mindenben felelnek meg a igazságnak.

  Igazságot keresitek….az igazságnak ezernyi arca van, mindig olyan aki épp kiejti száján e szót.”

  Nem, az igazságnak nincs ezernyi arca, csak 1 van, és az Jézus Krisztus!
  Sajnálom Viktória, hogy belekeveredtél egy ilyen megtapasztalásba, de te sajnos a hazugság atyjával találkoztál. Nem tudom, hogy a szüleid, vagy őseid közül valaki, valakik, vagy te magad csináltál-e okkult praktikákat, de amit leírtál, mint megtapasztalást , az egyértelműen azt jelzi, hogy az az erő áll mögötte, és valamiért igényt tarthat rád. Persze a bűneinkért is igényt tarthat ránk, amíg meg nem térünk, és nem szenteljük magunkat teljesen Istennek , de nálad látszik a megtapasztalásaidból, és képességeidből, hogy nem Istentől valók! Ha a valódi Teremtőtől kaptad volna, Jézust dicsőítené mindenképpen. És bár a Teremtő is elragadhat testen kívülre, de annak mindig megtérés, Jézushoz fordulás az eredménye! (Ha nem, az nem Istentől származó dolog, és az mindig valamilyen, az okkultizmussal kapcsolatos cselekedetből származik!)Ha már születésedtől fogva megvannak ezek a képességeid, akkor nagy valószínűséggel őseid közül áldozott oda téged valamelyik Sátánnak.
  Tudom, hogy nehéz ezt “bevenned”, hiszen te “egy-két csodálatos” lényt láttál, de valójában ezek a lények képesek magukat a világosság angyalaként “eladni” , becsapva azokat az embereket, akik hisznek nekik! Ha valódi ábrázatukat, ill szellemüket látnák az emberek, akkor senkit becsapni nem tudnának.
  Mindazonáltal hiszem, hogy nem véletlenül kerültél erre az oldalra, és az Úr Jézus Krisztus, ill a valódi Isten akar téged hívni megtérésre és szabadulásra!
  Leírtam, hogy hogyan teheted ezt meg: Hívd segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét!
  Bár tudom, hogy ez nagyon-nagy szellemi harc lesz a számodra, mert nem akar elengedni a másik oldal, de kérlek tedd meg magadért, és a családodért!

  írod:
  ” Bár azt gondolom, hogy ha valaki átélte a klinikai halál állapotát, akkor a visszarántott testbe megtért lélek nem képes olyan erősen kötődni- tehát bizonyos önfegyelemmel és akarással, képessé válhat kilépni lélekkel a testéből.”

  A klinikai halálból visszajöttek, mind megtért kereszténnyé váltak! (Már akik valóban meghaltak!)

  Ezt kérlek nézd meg! Nem hosszú!

  #616
   Névtelen

  Kedves Erika!

  írod:
  “Elválaszthatatlanul egy növény részei vagyunk, (egyik a föld alatt, a másik a föld felett), mégis mind a két résznek más-más a feladata, küldetése, útja.
  A Biblia is ugyan így különbözteti meg az Ószövetség népének útját az Újszövetség népének útjától, csak ezt mi nem vesszük figyelembe. Mindent a keresztényekre akarunk vonatkoztatni és ezért mosódnak össze a határok, és értelmezzük az Igéket többféleképpen.”

  “.. Mindent a keresztényekre akarunk vonatkoztatni és ezért mosódnak össze a határok, és értelmezzük az Igéket többféleképpen.”

  Nem ezért értelmezzük az Igét többféleképpen. Erika, szellemi dolgokat, csak a Szent Szellem által , az Ő kijelentésében érthetünk meg. Az Ige arról tesz bizonyságot, hogy nem a mi okosságunk, ill értelmünk, tanultságunk, vagy “zsenialitásunk” az, ami felfedi előttünk Isten beszédét! (Sőt még az se jelent semmit, ha sokat gondolkodunk valamin. Azt kellene megértenünk, hogy minden amink van, Istentől származik! Akár ismeret, akár szeretet, akár prófétálás,…, akármi! Amit mi tehetünk, hogy olvassuk az Igét, és ráhagyatkozunk a Szent Lélekre, hogy kijelentse nekünk Isten beszédének az értelmét. Viszont ez folyamat, és nem egyszerre történik meg , hogy mindent azonnal megláthatunk. Ezért írtam, hogy “még nem jelentetett ki a Szent Lélek által” valami. Persze itt most újjászületett keresztényekről beszélünk, akik még nincsenek valamiről “egylátáson”. )

  Mát. 13,11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek MEGADATOTT, HOGY ÉRTHESSÉTEK a mennyek országának TITKAIT, ezeknek pedig nem adatott meg.
  2 Kor. 3,14 De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz A LEPEL mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a KRISZTUSBAN TŰNIK EL;
  Dán. 2,28 De van ISTEN az égben, AKI A TITKOKAT MEGJELENTI; …
  Ján. 16,13 De mikor eljő amaz, AZ IGAZSÁGNAK LELKE, ELVEZÉREL majd titeket MINDEN IGAZSÁGRA. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket MEGJELENTI néktek.
  Ján. 16,14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és MEGJELENTI néktek.
  1 Kor. 4,7 Mert kicsoda különböztet meg téged? MID VAN ugyanis, AMIT NEM KAPTÁL VOLNA? …

  Persze nagyon kedves tőled, hogy békességet szeretnél közénk hozni (bár remélem, hogy nincs közöttünk békétlenség, vagy harag ). Viszont :Jak. 1,17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ján. 3,27 Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.

  2 Pét. 1,20 Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
  2 Pét. 1,21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

  2Pét 1,20 Előbb azonban tudnotok kell azt, hogy az írásnak egy próféciája sem származik saját magyarázatunkból,
  2Pét 1,21 mert sohasem keletkezett ember akaratából a prófétálás, hanem a Szent Szellemtől vonzva Istenből szóltak [bizonyos] emberek. (Csia ford)

  2 Pét 1,20 először azt tudván, hogy az Írásnak egy próféciája sem oldható meg a magunk magyarázatával.
  2 Pét 1,21 Mert soha ember akaratából nem hozatott prófécia, hanem a Szentlélek által vitetve beszéltek az Isten szent emberei. (Kecskeméthy ford)
  
  Szóval én csak ezekre akartam felhívni a figyelmet, amit az Ige ír, nem pedig “vetekedni” bárkivel is. ( Persze azt gondoltam, hogy a lányok is “észben tartják” ezeket az igeverseket, és ezért nem gondoltam rá, hogy “sértődés” lehet a dologból, vagy félreértés!)

  Szeretettel: Ida

  #617
   Névtelen

  Kedves Erika!

  írod:
  “Amikor a Bibliában a nagy nyomorúságról olvasunk, érdemes elgondolkodni rajta, hogy melyik nagy nyomorúságról is beszél. Arról-e amelyiket az Antikrisztus okozza a bűneink miatt, vagy arról amit az “Úr nagy napjának” említve Isten saját kezű büntetéseként kell a világnak elszenvednie.”

  Sátán is kapja a hatalmat Istentől arra , hogy AK-t, és a HP-t előhozza, hatalmát nekik adja, stb! (És bár , ha az emberek megtérnének, akkor Isten még mindig meggondolná magát, és nem történnének meg azok az események, de nem fognak sajnos megtérni!)
  Jel 16,9 És eltikkadtak az emberek a nagy hőségtől, és káromolták az Isten nevét, AKINEK HATALMA VAN EZEK FELETT a csapások felett; és nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.

  Egyébként vannak akik azt gondolják, hogy ez egy szükséges “próba” lesz a keresztényeknek, mert azért lesznek itt, hogy a fejüket vegyék, és ezzel dicsőítsék meg Krisztust (ami persze meg is fog történni! Persze a sokak általi megtagadás is!), de az Ige alapján nem kellene így lennie. ( Azok a keresztények pedig, akik a Krisztust teljes szívükből követik : 2Tim 3,12 De mindenkit is, aki kegyesen akar élni Krisztus Jézusban, üldözni fognak., már itt a földön átmentek/nek a “nagy nyomorúságon”, ha konkrétan nem is éltek/élnek a nagy nyomorúságnak nevezett időszakban! Ján. 16,33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot. Lásd, akárcsak az apostoli, ill a többi korban ( pl inkvizíció, stb, mind a mai napig, akár testben, akár “csak” lélekben ). Hiszen mindannyian megpróbáltatunk, megtisztíttatunk a “nyomorúság kemencéjében” is. Ésa. 48,10 Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében.

  Vagy csak ezeket a tapasztalatokat vegyük:
  Zsolt. 9,14 Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;
  Zsolt. 13,4 Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;
  Zsolt. 18,6 A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.
  Zsolt. 22,16 Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
  Zsolt. 23,4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

  De amikor nagy nyomorúságról beszélünk, akkor az azt a 3 és fél évet jelenti, amit a Biblia is annak nevez.

  Szeretettel: Ida

  #618
   márton Ági 
  Felhasználó

  Kedves Testvéreim!

  Egy linket csatolok nektek az elragadtatásról, melyet egy megtért zsidó tanító tett közzé. A honlap is az ő tanításait tartalmazza.
  Küldöm szeretettel mindannyiótoknak!!

  http://www.bibliatanitasok.hu/bibliatanitasok.hu/Bibliaiskola/Entries/2013/1/19_Az_egyhaz_elragadtatasa_files/MBS039hu.pdf

  Áldott estét kívánok!!! Mágnes

  #623
   Névtelen

  Kedves Ági!

  Köszönöm, hogy feltetted ezt a linket. (Bár én éppen tegnap töröltem a “könyvjelzőimből” az úriembert!)Vannak benne jó látások, de ennél több igevers is van, amelyik erről az eseményről szól, és azokkal együtt nem ugyanezt a végeredményt kapjuk. (Bár én a próféciák értésével, vagy nem értésével kapcsolatosan az igei állásponton vagyok( 2 Pét 1,20 először azt tudván, hogy az Írásnak egy próféciája sem oldható meg a magunk magyarázatával. ( és ez nem azt jelenti, hogy egy megtért zsidót kell szereznünk, hogy azokat megértsük! Bár szolgálhat a számunkra érdekességekkel az előadása, amit persze megvizsgálva , és a Szent Lélek által jóváhagyva az Ige alapján, elfogadunk!)), és ezért nem is tartom üdvösség kérdésének azok értését, vagy nem értését. Viszont az üdvösséget érintő dolgok felől valamennyien meg kell, hogy kapjuk ( ill mindenki meg is kapta már az elején) a világosságot , és abban “egylátáson” kellene, hogy legyünk. És arról az Ige egyértelműen beszél is. És, miután nem ugyanazt a látást látom nála, mint ami az Igében van azzal kapcsolatosan (is), én ezért töröltem, mint nem eléggé tiszta, megbízható forrást.

  #625
   Zoli 
  Felhasználó

  Kedves Xenia,

  Sajnos miutan ujra elindult a verkli csak most tudok valaszolni.
  1
  Kb kiveseztuk
  Meg annyi, hogy szerintem a szadduceusokhoz kepest a tesszalonikai hivoknek azert jobb es biblikusabb volt az ismerete.
  2
  Hard Core alatt nem azt ertettem, hogy az egeszbol kimaradnak.
  Az uldoztetesben barmikor reszunk lehet, es erosen valoszinu, hogy az antikrisztusi korban is resze lesz legalabb a hivok jo reszenek.
  Viszont biztos vagyok benne, hogy a harag (amit Isten bocsat a foldre a 7. pecsettol) elol elragadtatunk nem titokban, hanem nyilvanosan.
  1 Tessz 1,10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
  5,9 Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által…
  Szandekosan a Tesszalonika levelbol ideztem. (Ur napja = a harag)
  A Mt24 es a Jelenesek 6-7 a hetedik pecsetik parhuzamos reszek.
  Jezust amikor kerdezik a Mt 24ben, az eljovetelerol kerdezik. Jezus el is mondja, hogy mi fog tortenni a 7.pecsetig, tovabb nem fojtatja, mert addig erinti a halgatosagot.
  Az eljovetel (parousia) nem egy idopontot jelent, hanem idoszakot mint pl amikor egy Kiraly latogatast tesz valahol es a latogatas egesz idoszaka egy eljovetel (parousia).
  reszletesen itt:
  http://www.youtube.com/watch?v=JV2txxxdVEQ
  3
  A kiszamolhatosagrol nekem is vannak ilyen gondoltaim, hogy az egesz idoszak kiszamolhatatlansagarol beszel, de ebben en vagyok bizonytalan.

  #626
   Thea 
  Adminisztrátor

  Csak Xénia miatt írom (nem mindig van lehetősége videókat megnézni), hogy ez ugyanaz az anyag, aminek a szöveges változatát korábban belinkeltem.
  (http://bibleprophecytalk.com/bpt-keeping-a-consistent-hermeneutic-with-the-rapture/)

  #627
   viktória 
  Felhasználó

  Kedves Ida a képességeim nem a teremőtől kaptam és egyetlen ember se kaphat képességet az istentől. A teremtéskor kaptak az őseink képességeket a lelkükre kódolva amit átörökítettek az emberek ismételten, ha nem tűnt el, vagy gyengült le bennük.

  A lelkemet valóban felrántotta az isteni csak jelenés, de szó se esett Jézusról szavaiban, csak óvott és figyelmeztetett, hogy 50 éves koromban már veszélyes a testből való kilépés, aztán felhívta a figyelmemet, hogy az erős sugárzása árthat ha visszatérek a testemnek, és emlékezzek és gyógyítsam önmagam- (Úgy is volt)
  Aztán rámutatott a másik energia jelenésére, hogy nem Ő hanem az a földi teremtő amely mozdította a talpam alatt a Földet…. Majd végig néztem miképp csak össze tőlem távolabb a két teremtő erőnek a Jelenése… félelmetes volt.. valószínűleg alattunk valahol iszonyú pusztító viharként észlelhették.

  Tudod én szembesültem teremtők valódi létformájukkal nem mások mint Energiák az egyik a Föld anyagfában áramlik a másik a Föld Magjában van és onnan áramlik ki. Tehát megjártam a holtak útján, de Jézusról soha nem volt szó se látomás, se jelenés, se semmi!!Aztán én soha semmiféle okkultizmusos marhaságot nem használtam. Velem csak megtörténtek a dolgok és 20-30 között értem el azt, hogy tudatosan használtam 50 éves koromig.

  Sátán?– micsoda bibliai fantazmagória.
  Valamit valaki látott régen és mivel megijedt tőle, kitalálta ezt a marhaságot A Teremtő Erők mivel energiák nem lépesek más más színben, más minőségben megjeleníteni magukat, mint AMIK- Fehér Energia részecskehullámok alkotta fazonként vagy fekete energia részecskék alkotta fazonként, s azokból rajzolják meg önmagukat vagy ember formaként vagy állatokként– állatként mindig olyannak, amelyik állattól nem fél egy nép.

  DE nem léteznek se angyalok, se ördög semmi ilyen butaság, mint ahogy nincs mennyország se és nem fog eljönni senki megváltani a hőn tisztelt Jézus se, mert ember volt, tanító és gyógyító, de emberként halt is meg! S az ember ha megtér az isteni Teremtőhöz, ahogy megtapasztaltam…. bizony ott megszűnik önmaga lenni a lélek, csak részévé válik a Föld Fehér-lélek energiájának és halhatatlanná válik vagy a Fehérnek mert tisztességgel élte életét vagy a Feketének amely egyszer ismét kiég és anyagnak részévé válik

  TE honnan tudod hogy ha valakit elragadnak akkor utána Jézushoz fordulás lesz? Megtapasztaltad talán te magad, vagy csak olvastad másoktól?

  Mivel én intenzív osztályon dolgoztam és súlyos nagy osztályon is, 80 körüli beteglétszámmal, egyedül éveken keresztül éjszakásként, tudod hetente kellett valakit újraélesztenem.. de a műtőben is előfordult,- NA MOST az utána elmeséltek mindig magától az emberi személyiségtől függ vagy attól, hogy meddig jutott el, őszinte-e, vagy fantázia dús, kis hazudozó hogy reá figyeljenek, vagy semmire nem emlékeznek mivel hamar vissza lett hozva.

  De aki eljutott az isteni energiáig azt már nem lehet visszarántani erőszakkal, csak a szabad Térből vagy az utolsó-útról amely a lávarétegen vezet keresztül! Ezért meséltek a halál állapotából visszatértek pokolról, pokol tűzéről csak épp az alvilági lényeket hazudták hozzá!!

  Megismétlem egy mondatodat—“”Ha valódi ábrázatukat, ill. szellemüket látnák az emberek, akkor senkit becsapni nem tudnának.”””
  Ez pontosan így igaz! Én nem tudtam megmutatni annak idején az embereknek, hogy milyen is a lélek ha kilép a testéből, mivel itt voltak az oroszok- elhurcoltak volna kísérleti állatnak szánva!

  aztán sajnos átestem egy nagy infarktusom. mikor pedig az unokám megtanított e gépet használni, a tudomásomra jutott, hogy a szkeptikus társaságok több országban is fizetnének érte, de hiába tudtam ismét kilépni elmenni 100-200 lm-re de a lelkem még ott is megérezte, hogy a testében a szívem nem mozdul lassan egy perce, és mire letelt a perc bárhol voltam visszatért és akkorát ütött a sérült szívemre hogy azonnal nagyot dobbant, azt mondta a férjem, hogy a mellkasom szinte felugrott– szóval a lelkem nem engedte vagy azért mert nem akarta, hogy komában maradjak vagy meghaljon a teste, vagy azért mert maga az emberiség nem érdemli meg, hogy ismerje saját szemével az igazságot arról, mi is a lélek- és pont ugyan ilyen az isteni Teremtő is csak sokkal hatalmasabb és magas feszültségű.

  Tudod Ida jól esik hogy féltesz, de tudod engem semmiféle oldal, se erő nem fog és nem köt sehova és egyetlen dologhoz kötődöm a Földünkhöz annak csodálatos két Teremtő Erejéhez és a rajtalevő csodálatos természethez.

  Kereszténnyé váltak a visszahozottak? -ne essél túlzásba inkább az volt a jellemző, hogy jobban tisztelte az életet vagy épp iszonyúan haragudott azért mert meg lett mentve! Vallásossá az olyanok váltak, akik féltek ismét a haláltól! Vagy azért mert semmit nem tapasztaltak vagy azért, mert megégette kissé a tudatukat a saját lassú haladásuk miatt a pokolnak nevezhető, való áthaladása lelküknek az bizony hagyhat iszonyú félelmet a tudatban, mert elképzelhető hogy végtelenül aljas emberi életük volt— átélheti mind azt a szennyet és szörnyűséget úgy, mint saját lélek gondolata szülte, valamiféle rémálmot

  Ezt azért írtam, hogy akit visszarántanak az életbe annak a lelke fellazult maradhat, – mert elképzelhető hogy kicsi 3 éves gyermekként újraélesztettek, és ahogy anyám mesélte, csak attól kezdve voltak furcsa beszólásaim is.
  A testemet pedig csak 8 éves koromban hagytam el először, (erre emlékszem csak) akkor is azért mert intézetbe voltam és nagyon vágytam Anyám közelségét- egyszer megtörtént, utána ismételtem majd nem minden hétvégén, de gyerekként még játéknak hittem.

  Ha tudnád mi a lélek bennünk, és milyen elektro-fizikai törvény szerint tapad a testünkhöz, akkor nem csodálkoznál azon amit írtam. Csak akkor nem képes a lélek még a halál után se elválni a testétől, amennyiben az illető megfagy a hidegben. Akkor a lélek, mivel energia lelassul és bennreked a testben, majd leáll. Bár a tudománynak fogalma sincs erről- de ezért lesz sikeres a hibernálás, mert a lélek is jelen van.- HA AZ AGY sejtek is kibírják sérülés nélkül olyan sokáig!!

  #628
   Xenia 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  ” És, ha azt látom az Ige alapján, hogy “..tényleg…!”, akkor én elfogadom azt, és nem sértődök meg azon, hogy azt valaki másnak, és nekem csak rajta keresztül jelentette ki a Szent Lélek!”
  Úgy látszik, nem érted, hogy mit próbálunk mondani. Itt szó sincs sértődésről, vagy arról, hogy élből elutasítanánk igemagyarázatokat, hanem az Ige alapján vizsgálunk mindent. Képzeld csak el, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy a Szentlélek kijelentette neki, hogy a nagy nyomorúság végén lesz az elragadtatás. Te ezt nem fogadod el, mert neked mást jelentett ki a Szentlélek, ő meg nem fogadja el, amit te mondasz, mert ő meg azt a kijelentést kapta. Akkor kinek van igaza? Az Igéhez kell fordulnunk, és annak alapján megvizsgálni.
  “Akkor én, Dániel, tanulmányoztam a könyvtekercseket, és észrevettem, hogy az Örökkévaló szava szerint, amelyet ő Jeremiás prófétának mondott, Jeruzsálem romjai fölött 70 esztendőnek kell eltelnie. Akkor elhatároztam, hogy az Úr Istenhez fordulok, keresem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákruhában és hamuban. Tehát imádkoztam az Örökkévalóhoz, Istenemhez, és megvallottam bűneinket.” Dániel 9:2-4
  Nem kijelentést kapott itt Dániel, hanem tanulmányozta az Igét, és megértett belőle dolgokat, és ezek után imádkozott. Kijelentést utána kapott a jövőre nézve, nem a kijelentett ige magyarázatát kapta meg. Nekünk is ez a feladatunk, hogy tanulmányozzuk.
  “Te pedig, Dániel, ezt a kijelentést zárd be egy edénybe, és pecsételd le, mint ahogyan a könyvtekercset szokták, hogy egészen a végső időkig zárva maradjon! Sokan fogják majd keresni a nyitját, és növekedni fog a tudás.” Dániel 12:4
  A végső időkben Isten felemeli a pecsétet a dánieli próféciákról. A lepecsételés azt jelentette, hogy hiába kutatod, nem fogod megérteni, mert Isten még elzárja, mivel messzi időkre szól. János már nem pecsételte le a próféciákat, mivel közel van a beteljesülésük, és ahogy közeledünk a vég felé, egyre többet fogunk belőlük megérteni. Isten látta előre, hogy növekedni fog a tudás, nem mintha okosabbak lennénk mint az akkor élő emberek, de ma pl. az internet óriási segítség abban, hogy bárki mélyére áshatja magát a próféciáknak, kutathatja, tudakozódhat, az eredeti nyelven írt szöveg is a rendelkezésre áll. “Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják.” Példabeszédek 25:2 – ma már ez nemcsak a királyok kiváltsága.
  Egyébként nem a “hivatalos egyház” által hirdetett tanokra hivatkoztam sem én sem az az írás, hanem arra, hogy ennek a titkos-elragadtatás tannak semmi nyoma nincs a 19. század előttről. Az, hogy az apostolok nem ezt vallották teljesen egyértelmű az Igéből, erről beszél János is és Pál is, hogy az antikrisztus megjelenése megelőzi az elragadtatást, és Jézus eljövetele, az elragadtatás, az Úr napja sehol sincs különválasztva, végig egyként beszélnek róluk Jézus is és az apostolok is.
  Én a magam részéről nem fogadok el semmit, ami eltér a Jézus által mondottaktól és az apostoloknak kijelentettektől, még ha mennyei angyal mondja is. A korai elragadtatás magyarázat pedig igencsak eltér az Igétől, hozzátesz olyat, ami abszolút nem állja meg a helyét pl. ha a tíz szűz példázatát nézzük. (Ezt már említettem is korábban) A történet a Biblia szerint így fejeződik be:
  “Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!
  Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11-12
  A pretribesek ezt valahogy így fejezik be:
  A Szentlélek ekkor odamegy az 5 bolond szűzhöz, akik nem voltak készen, akik számára bezáratott az ajtó, akiket elutasított a Fiú, és azt mondta, hogy nem is ismeri őket és ezt mondja:
  “Igaz, hogy a Fiú azt mondta, hogy nem ismer titeket, és bezárta az ajtót, de ne csüggedjetek, van egy hátsó ajtó, megmutatom nektek, és én ott beengedlek titeket”
  És miután bemennek a vértanúság hátsó ajtaján, a Fiú már ismeri őket és ez lesz a happy end:
  “a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.” Jelenések 7:17

  Holott Isten Igéjében a bezárt ajtó elég egyértelmű más példázatokból is:
  “Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan.” Lukács 13:24

  Új ég, új föld – ezek szerint félreértettem, amit írtál, bocsi. Örülök, hogy nem úgy gondolod, ahogy én értettem 🙂

  Jelenések 12 – “A Sátán akkor lesz levetve, amikor a “fiú-magzat” ragadtaték Istenhez!”
  Ezt nem konkrétan így írja az Ige.
  “Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.”
  Ebből a kronológiai sorrendet lehet megállapítani, de az, hogy konkrétan mennyi idő telik el az események között, ebből nem derül ki. Részleteket utána fejt ki az Ige, ez gyakran előfordul a Bibliában (pl. a teremtésnél is: előbb megtudjuk, hogy milyen sorrendben volt a teremtés, utána részletesen ír az ember teremtéséről). Az utána leírtakból látszik, hogy a gyermek Istenhez ragadtatása után valamikor lesz egy harc Mihály és a sárkány között, ami után a sárkány levettetik, az asszony ellen fordul, aki ekkor 3 és fél évig védelmet kap az Úrtól:
  “Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte; de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve.”
  Ez a vég idején fog bekövetkezni, teljesen egybecseng a dánieli próféciával:
  “Abban az időben felkel, és harcba indul Mikaél, a nagy fejedelem, aki néped védelmezője. Akkor olyan nagy nyomorúság és szorongattatás lesz, amilyen korábban még soha nem volt, amióta nemzetek vannak a földön. De akkor megszabadul néped: mindazok megmenekülnek, akiknek neve föl van jegyezve a könyvben.” Dániel 12:1
  Az, hogy ki a gyermek, aki vasvesszővel legeltet minden népet, eléggé egyértelmű, ha innen nem, mondjuk a Jelenések 19-ből:
  “És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.”

  Bocsánatot meg nem kell kérni, ha hozzászólsz, én nem haragszom meg akkor sem, ha nem értek egyet, és a fórumoknak pont ez a lényege, hogy bárki hozzászólhat (ha nem szeretném, hogy mások beleszóljanak, akkor magánlevelezést folytatnék) 🙂

  #636
   Thea 
  Adminisztrátor

  Viktória megkérlek, hogy az egyes fórumokban maradj a topik témájánál. 1 napig fenthagyom az utolsó hsz-od, hogy esetleg átvihesd az off-topik fórumba, utána törlöm.

  #637
   Xenia 
  Felhasználó

  Kedves Zoli!

  “A Mt24 es a Jelenesek 6-7 a hetedik pecsetik parhuzamos reszek.
  Jezust amikor kerdezik a Mt 24ben, az eljovetelerol kerdezik. Jezus el is mondja, hogy mi fog tortenni a 7.pecsetig, tovabb nem fojtatja, mert addig erinti a halgatosagot.”
  Ezzel egyetértek. De annyiban másként látunk, hogy én úgy látom, hogy a 7 pecsét, a 7 trombita és a 7 pohár ugyanazt a 7 csapást jelenti, tehát egyszerre fognak megvalósulni (ugyanúgy, mint annak idején a fáraó álmában a tehenek és a gabonafejek ugyanarról szóltak), először az 1. pecsét/trombita/pohár, utána a 2. pecsét/trombita/pohár egészen a hetedikig.
  Ebbe tökéletesen illeszkedik az, amit János ír:
  “azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.”
  és egybecseng a Pálnak adott kijelentéssel:
  „Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
  Tehát az elragadtatás/Jézus eljövetele ekkor fog megvalósulni.
  A belinkelt anyagot nagyon hasznosnak találtam, Theának külön köszönet az írásos változatért (megnézni tényleg nem tudtam), sokminden érthetőbbé válik ezzel a magyarázattal, van, amin még el kell gondolkodnom. Pl. a “szombatos” dolgot sosem értettem, hogy miért lényeges, hogy ne szombaton legyen a menekülés, ez az első értelmes magyarázat rá, amivel eddig találkoztam. A Tesszalonika-magyarázata viszont egy kicsit sántít szerintem. A tesszalonikabeliek nem hihettek abban, hogy az elragadtatás már megtörtént, ők meg ittmaradtak a haragra, mert az elragadtatásnak semmi nyoma nem volt, senki sem tűnt el, tehát Pál nem ezt akarta náluk helyrerakni. Ráadásul, mint már mondtam, sehol nincs az Igében elválasztva az Úr eljövetelétől, az Úr napjától az elragadtatás.

12 bejegyzés megtekintése - 37-48 / 79

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account