Elragadtatás

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 78 hozzászólás, 11 résztvevő. Utolsó frissítés:  Evangeline 8 éve, 12 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #647
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Viktória és Ida!
  Az utolsó négy hozzászólást egy új topikba költöztettem.
  Itt találjátok: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/mert-tudom-kiben-hiszek/

  #638
   Névtelen

  Kedves Xenia!

  írod:
  “Úgy látszik, nem érted, hogy mit próbálunk mondani. Itt szó sincs sértődésről, vagy arról, hogy élből elutasítanánk igemagyarázatokat, hanem az Ige alapján vizsgálunk mindent. Képzeld csak el, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy a Szentlélek kijelentette neki, hogy a nagy nyomorúság végén lesz az elragadtatás. Te ezt nem fogadod el, mert neked mást jelentett ki a Szentlélek, ő meg nem fogadja el, amit te mondasz, mert ő meg azt a kijelentést kapta. Akkor kinek van igaza? Az Igéhez kell fordulnunk, és annak alapján megvizsgálni.”

  Te nem értetted, hogy én mit próbálok mondani. Az Ige, amit tanulmányozunk, olvasunk mondja ezt ( is): 2 Pét 1,20 először azt tudván, hogy az Írásnak egy próféciája sem oldható meg a magunk magyarázatával.
  (A többi igeverset most nem teszem már be! )

  Én erre mondom, és mondtam, hogy kizárólag a Szent Lélek kijelentése által érthetjük meg a próféciákat is, és Isten beszédét is. Legalábbis az Ige ezt mondja, és én is annak hiszek. Ezért mondtam, hogy ha nem vagyunk valamin egy látáson ( mármint az újjászületett keresztényekről beszélek , akik valóban az Úrat akarjuk követni), az azért lehet, mert valami még nem jelentetett ki a Szent Lélektől számunkra. ( Pl, amikor megtérünk, hitre jutunk, akkor is a Szent Lélektől kapunk kijelentést a szívünkbe az Úr Jézus Krisztusról. Ezért tudjuk, hogy Ő a Krisztus, az Isten Fia! És ezért nem lehet kézzel fogható bizonyítékkal szolgálnunk mások felé erről, mert ezt se “test és vér” jelenti ki nekünk!)De én se azt mondtam, hogy bárki fogadjon el valami magyarázatot az Igéből a másiktól , a Szent Lélek által való megvizsgálás nélkül. Vagyis az egész mondanivalóm arról szólt, hogy a Szent Lélek kijelentése által látunk.

  Mi, azok, akik a nagy nyomorúság előtti elragadtatást valljuk, mi se mások tanításaira alapozzuk azt, hanem az Igéből látjuk. (Mert már látjuk, hogy például nem minden trombita szó ugyan azt az eseményt vezeti be. Vagy látjuk, hogy a tíz szűz példázatában kifejezetten arról van szó, hogy a MENYEGZŐRE nem mehetnek be a többi szüzek, és éppen ezért látjuk, azt, hogy ( mivel az Igéből azt láttuk, hogy a menyegzőre a nagy nyomorúság előtt mennek be azok, akik készen lesznek) a többieknek még lesz idejük arra, ill kapnak még egy lehetőséget ( megtérés, bűnbánat által) arra, hogy üdvözüljenek, annak ellenére, hogy most nem voltak olyanok, hogy bemehessenek. Luk. 21,36
  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
  Mert ez az igeszakasz, megint csak arról szól, hogy mik fognak az Úr napja előtt történni!
  És itt is arról beszél az Úr, hogy azok, akik méltókká tétettek ( mert teljes szívükből az Úréi voltak) , azok elkerülhetik azokat a dolgokat! ( És itt most nem arról van szó, hogy ezek gyávák, és ezért akarják elkerülni a nagy nyomorúságot, hanem csak azt, hogy az nem mindegy, hogy az ember a menyasszonyhoz tartozik, vagy a násznéphez.)Csak kifejezetten ez a példázat az, ahol a zárt ajtó még kinyittatik.

  írod:
  “És miután bemennek a vértanúság hátsó ajtaján, a Fiú már ismeri őket és ez lesz a happy end:
  “a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.” Jelenések 7:17”

  Ők nem a Bárány feleségei lesznek! És ők se a “hátsó kapun” fognak bemenni.

  Arról , hogy Kr. U. 86-ban miért szólna a fiúmagzatos prófécia Úr Jézusról, nem tudom, de az a magyarázat amit írtál, nem annyira klappol. Bár valóban arról szólnak, a próféciák, hogy az Úr fogja vasvesszővel legeltetni a pogányokat, de azért van itt másoknak is ilyen ígéret:
  Jel. 2,25 Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
  Jel. 2,26 És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
  Jel. 2,27 És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól:

  De ez nem emezeknek szól:

  Jel. 12,5 És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.

  Az meg lehet, hogy az egyéni meglátásom, de Jézusról nem mint az “asszony fiáról”, hanem mint Isten Fiáról beszél az írás. Vagy, mint az embernek Fiáról. Az asszony az Igében mindig Izraelt, vagy az egyházat jelképezi.

  Itt pedig elég világosan leírja az Ige, hogy miután a fiú magzat felragadtatott, az asszony 1260 napig a pusztában volt. És a kígyó elől is 3 és fél évet tart a pusztai tartózkodása.
  Jel. 12,6
  Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt EZERKÉTSZÁZ HATVAN NAPIG.
  Jel. 12,7 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
  Jel. 12,8 De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.
  Jel. 12,9 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
  Jel. 12,10 És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
  Jel. 12,11 És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
  Jel. 12,12 Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
  Jel. 12,13 Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte.
  Jel. 12,14 De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott IDEIG, IDŐKIG, ÉS AZ IDŐNEK FELÉIG.

  Ha ezek az igeversek az Úr Jézusra, és a zsidókra lennének érthetőek, akkor a nagy nyomorúság már az Úr feltámadása óta tartana, egészen a visszajöveteléig.Viszont az is meg van írva, hogy ezek az események a mennyben azt jelzik, hogy :Jel. 12,10
  És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
  De az Úr mennybemenetelekor még nem vettetett le a Sátán, mert akkor még “atyánkfiai” se voltak, mert az egyház csak pünkösdkor jött létre. Az meg még egy másik dolog, hogy a Jelenések könyve, eleve így kezdődik: Jel. 1,10
  LÉLEKBEN VALÉK OTT AZ ÚRNAK NAPJÁN, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,
  Jel. 1,3 Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; MERT AZ IDŐ KÖZEL VAN.
  És leginkább azokról a dolgokról beszél a Jel könyve, amik az Úr napja előtt nem sokkal fognak történni! Amikről, már az Úr is beszélt az evangéliumokban is.

  írod:
  “Egyébként nem a “hivatalos egyház” által hirdetett tanokra hivatkoztam sem én sem az az írás, hanem arra, hogy ennek a titkos-elragadtatás tannak semmi nyoma nincs a 19. század előttről.”
  írod:
  “János már nem pecsételte le a próféciákat, mivel közel van a beteljesülésük, és ahogy közeledünk a vég felé, egyre többet fogunk belőlük megérteni.”

  Igen én is erről beszéltem, hogy attól még, hogy 200 évvel ezelőttig nem beszéltek erről, nem volt ilyen tanítás ( ill nem tudtunk róla, mert az akkor hivatalos egyházak nem hirdették, vagy nem kaptak róla világosságot (Kijelentést) azok, akik akkor esetleg olvasták a Szentírást, attól még nem jelenti azt, hogy most, az idők végén nekünk nem mutatja meg a Szent Lélek ezeket az Igéből, azáltal, hogy megnyitja a szemünket a látásra, és füleinket a hallásra! Vagy az értelmünket arra, hogy megérthessük az Isten országára vonatkozó dolgokat!
  Mt 19,12 … Aki meg tudja érteni, értse meg.”

  #650
   Xenia 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Úgy látom, hogy elbeszélünk egymás mellett, ezért nem akarom tovább ragozni. Csak még egy utolsó figyelmeztetésként idézném azt, amit Isten fontosnak tartott üzenni mind a 7 gyülekezetnek, 7x mondja ezt:
  “Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”
  És azt is 7x mondja, hogy “Aki győz…” Ez egy nagyon fontos üzenet, amit nem véletlenül mond MINDEN gyülekezetnek az utolsó időben.
  “És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: “Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid”.” Jelenések 15: 2-4
  “Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

  #651
   Névtelen

  Kedves Xenia!

  Igen, én is ezért mondtam, hogy sajnálom, hogy beleszóltam a beszélgetésetekbe, mert én is azt látom, hogy nem értjük egymást. De a lényeg, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi urunk, és Őbenne hiszünk, és Isten kegyelméből mindvégig fogunk benne hinni!
  A 7 gyülekezetnek szóló üzenet valóban nagyon fontos, attól függetlenül is, hogy az utolsó időkben él valaki, vagy sem. De hát ebben szerintem egyetértünk, hiszen itt a földön, most még senki se él testileg örökké, és ha menni kell, akkor menni kell, és minden napon úgy kell számolnunk, hogy az Úrban legyünk, készen legyünk (aktuálisan). Akár hogyan halunk is meg ( békében, vagy mártírként). A többiről egyenlőre azt gondolom, hogy részletkérdés. ( Mármint itt természetesen nem az evangéliumról beszélek.)
  A tíz szűz példázatára vonatkoztatva a 7 gyülekezetnek szóló részt viszont azért nem látom jónak, ill másként látom, mert abban a példázatban is “szüzekről” , Krisztust váró keresztényekről van szó. Akik ugyanúgy meghallották a hívó szót, akik ugyanúgy felébredtek, akik ugyanúgy megtisztították a lámpásukat, ahogyan a másikak is, csak annyi volt a különbség, hogy nekik nem volt tartalék olajuk, nem töltekeztek be Szent Lélekkel ( hiszen az Igében az olaj, a Szent Lélek képe). Tehát abban a példázatban nem olyanokról van szó, akik valamikor “megtértek”, és utána élték a maguk addigi világi életét, vagy továbbra is bűnben éltek megtérés nélkül keresztényként, hanem olyanokról, akik várták a vőlegényt, és mindent igyekeztek megtenni, hogy készen legyenek arra az időre, amikor a vőlegény visszaérkezik. Viszont elhitették őket ( pl olyanokkal, amit több egyházban is hallhatsz, hogy már nincs szükség a Lélekkeresztségre…, az csak az apostolok idejében volt szükséges, azért, hogy terjedjen az evangélium, ….de ma már az nem fontos,…stb! És olyanokkal, hogy “…az Ige értése a papoknak, pásztoroknak, lelkészeknek,…stb adatott, és ők azt nem érthetik jól…! És ezért nem néztek az Igében utána, hogy mit is mond Isten beszéde ezekről! stb), és nem “vettek” ( “vegyetek Szent Lelket”: Ján. 20,22
  És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:) maguknak Szent Lelket. És a példázatban, mint láthatjuk, nem világi kívánságok után szaladgáltak, hanem “olajért” mentek! Tehát ezért van az, hogy , bár a menyegzőről lemaradnak ( mert az elragadtatás egy pillanat alatt történik majd, és azok, akik telve vannak olajjal, és ott “toporognak” már az ajtó előtt Isten kegyelme által készen, azok akkor ott bemennek, és azzal a “lendülettel” be is záratik az ajtó!) de utána még , a kegyelmi idő utolsó korszakában, ami már nem a gyülekezet korszaka, még be tudnak menni az üdvösségbe. Hiszen “szüzek” voltak!

  És akkor itt jön a 7 gyülekezetnek adott ígéret. Mint láthatjuk, azok közül 3 az apostoli kori, ill az az utáni kori gyülekezeteket jelenti főként, mert azokban nincs szó az Úr földre történő második visszajöveteléről, hanem arról, hogy aki győz , az mit kap. ( És mondhatjuk, hogy azok, akik a mostani korban, szellemben ezekhez a gyülekezetekhez tartoznak és győznek, azok az elragadtatásban is részt vesznek !) Az utolsó négy gyülekezet az, amelyikben már az Úr visszatéréséről is szó van. És azok közül, csak 1-nek ígértetett meg, hogy amennyiben megtartja azt ami nála van, akkor kimenti őt a nagy nyomorúságból, amely az egész világra eljön. Jel 3,10 Mert megőrizted állhatatosságom igéjét. Én is meg foglak őrizni téged, s [kimentelek] a megkísértés órájából, melynek el kell jönnie az egész lakott földre, hogy megkísértse a földön lakókat.
  Jel 3,11 Sietve megyek [hozzád]. Kapaszkodj abba, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat.
  Stb! És ide jön még Lót példázata is, és Nóé-é is: Luk. 17,29 De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:
  Luk. 17,27 Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.
  Vagyis, amikor az igazak elhagyták a helyszínt, utána töltetett ki Isten haragja. ( De a Jelenések könyve szerint, az Anti-Krisztus,és a Hamis Próféta kora már nem olyan lesz, hogy az emberek ne vehetnének észre semmit. Sőt, úgy néz ki, hogy az emberek nagyon is látni fogják azt, hogy Isten ítélete alatt állnak, de ennek ellenére ( mivel el lesznek hitetve)nem fognak megtérni, és káromolni fogják Istent a csapásokért! )
  2Thessz 2,3
  Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket. [Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg] előzőleg el nem jön az elpártolás, és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia,
  2Thessz 2,4 aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek, vagy istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába, és Istenként kelleti magát.
  2Thessz 2,5 Nem emlékeztek rá, hogy még nálatok létemkor megmondtam ezeket nektek?
  2Thessz 2,6 Azt, ami most is lefogva tartja még, hogy csak a maga idejében lepleződjék le, ismeritek,
  2Thessz 2,7 mert a törvényrontás titka már működésben van, de [le nem lepleződhet,] amíg az útból el nem [hárítják azt,] aki lefogva tartja.
  2Thessz 2,8 Akkor aztán le fog lepleződni a törvényrontó, akit az Úr Jézus szája lehelletével megemészt majd, s megérkezésének láthatóvá válásával hatástalanná fog tenni. ( Csia )

  2Thess 2,6 És tudjátok, mi az, ami most feltartóztatja, hogy majd a maga idejében jelenjék meg?
  2Thess 2,7 Működik ugyan már titokban a törvénytiprás, csakhogy annak, aki azt most még feltartóztatja, el kell az útból tűnnie. (Ravasz L.)

  És azt is tudjuk, hogy csak a Szent Lélek az, Aki képes visszatartani :a törvényrontás titka már működésben van, de [le nem lepleződhet,] amíg az útból el nem [hárítják azt,] aki lefogva tartja.! Ő pedig, a Szent Lélekkel telt Eklézsiában lakozik! És csak a Szent Lélekkel telt Eklézsia kapott hatalmat arra, hogy: Luk. 10,19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. És addig, amíg ez a hatalom, a földön tartózkodik, nem jelenhet meg a törvénytaposó, a Bűn Embere, hiszen az Eklézsiának hatalma van a Sátán minden ereje felett! ( Ezért is csak azok a szüzek mennek be, akik vittek magukkal olajat, és elkészültek!)
  Továbbá ezekből az Igeversekből az is látható, hogy a mennyei Atya házában készít nekünk helyet Úr Jézus, és azért jön, hogy odavigyen bennünket, az Eklézsiát, a menyasszonyt, nem pedig azért, hogy tegyünk egy kört a levegőben, és visszatérjünk megváltott testben ide a földre azonnal!
  Jn 14,2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha nem úgy volna, megmondtam volna néktek; elmegyek azért, hogy helyet készítsek néktek.
  Jn 14,3 És ha elmegyek és helyet készítek majd néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
  (És itt nyilvánvalóan egy , az eklézsiáért való visszatérésről van szó , nem arról a pillanatról, amikor majd minden szem meglátja, és mindenki siratni fogja. Mert ekkor szerintem, mindenki megtér majd ( aki nem vette fel a fenevad bélyegét ),és hinni fog, hiszen látni fogják, hogy valóban Ő a Megváltó.)

  #670
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves József!

  Elsőként szeretném elmondani neked, hogy az elragadtatás témakörét olyan részletesen megtárgyaltuk már, hogy általában próbálom a válaszaimat rövidre fogni, ezért is sikeredett kicsit túl tömörre és/vagy bántóra, amit korábban írtam.
  Azt is kihangsúlyoztuk, hogy függetlenül attól, hogy ki hová teszi az elragadtatás idejét, ez nem változtatja meg annak tényleges időzítését és nincs befolyással a megváltásunkra, tehát ha úgy vesszük akár másodlagosnak is tekinthetjük, azzal a kivétellel, hogy a NNY utáni elragadtatás esetén sajnos a tapasztalataim azt mutatják, sok keresztény veszítheti el a hitét, aki másra számított.

  Sajnos hallottunk már olyat egy végső időkről prédikáló amerikai „szakértőtől”, idézem: „Ha Isten nem tartja meg a szavát és nem viszi el a menyasszonyát a nyomorúság elől, jogunk van megbotránkozni és elfordulni tőle.” Sajnos nem összeesküvés elmélet, hogy az Illuminati emberei számos egyházi szervezetben jelen vannak.

  A hozzászólásodban használt menyegzős résszel kapcsolatban pedig egy dologról feledkezel meg. A Biblia telis tele van olyan részekkel, amik nem hasonlatként, hanem nagyon is érthető formában mondják el a végső idők eseményeit. Ezekre kellene elsősorban támaszkodni, nem pedig az általad leírt hasonlatokra, amik az élet sok más területére is alkalmazhatók és nem egyértelműen az utolsó időkről szólnak. A tíz szűz esetében sem véletlenül van ott a „hasonlatos lesz” kifejezés. Nagyon fontos a szövegkörnyezet is. Sok próféciának pedig kettős jelentése van, tehát a prófécia érkezésének idejére és a jövőre is vonatkozik.

  Amennyiben értesz angolul, ez az anyag nagyon részletesen beszél erről és az elragadtatásról: http://bibleprophecytalk.com/bpt-keeping-a-consistent-hermeneutic-with-the-rapture/

  Írod: „Mindez persze önmagában még nem bizonyítja, de megerősíti, hogy az elragadtatásnak és Jézus visszajövetelének két külön eseménynek kell lennie.”
  Valóban nem bizonyítja, és hozzátenném, hogy szerintem meg sem erősíti.
  Elmondanék még egy érdekességet. Írod, hogy te saját magad jutottál arra a következtetésre, amit az elragadtatásról hiszel.

  Én úgy gondolom, hogy a tudásunk nagy részét másoktól tanuljuk, és ehhez tesszük hozzá a magunk felfedezéseit. Ezzel nincs is semmi gond. Képzeld el, ha mindenkinek saját magának kéne felfedeznie Pitagorasz vagy Gausz tételét, a matematika igencsak gyerekcipőben járna.
  Sok olyan keresztényt ismerek, akik soha nem jártak gyülekezetbe, és alapvető Bibliaismeretük nem innen származik. Ők kivétel nélkül a NNY utáni elragadtatásban hisznek, csupán azért, mert a Bibliát olvasva, a különböző gyülekezeti befolyásoktól mentesen erre a következtetésre jut az ember.

  Amit az 1. Thesszalonika 4-ről írsz, számomra csak belemagyarázás.
  Az is látszik a hozzászólásaidból, hogy kevered a nagy nyomorúságot és az Isten haragját, ami két különböző esemény, amik közül a második már tényleg az elragadtatás után lesz.
  Tényleg javaslom, hogy olvasd el a fenti anyagot, ha nem beszélsz angolul még a Google fordító is megteszi.

  Végezetül pedig fektessük a hangsúlyt arra, hogy akármikor jön is az Úr, munkában találjon minket.
  Isten áldjon!

  #671
   Névtelen

  Kedves Thea!

  “Ők kivétel nélkül a NNY utáni elragadtatásban hisznek, csupán azért, mert a Bibliát olvasva, a különböző gyülekezeti befolyásoktól mentesen erre a következtetésre jut az ember.”

  Azért ez így nem igaz. Mondjuk úgy, hogy akiket te ismersz, azok erre a megállapításra jutottak különböző gyülekezeti befolyásoktól mentesen, az Ige olvasás által.
  De mások, másra.

  #890
   Zoli 
  Felhasználó

  Egy jo link magyarul, ahogy en latom:
  http://izzoerc.webnode.hu/elragadtatas/harag-elotti-elragadtatas/

  Ez pedig angolul szedi ossze a lenyeget vazlatpontokban:
  http://www.alankurschner.com/2012/07/31/articles-of-prewrath/

  #1229
   Zoli 
  Felhasználó

  Mivel logikailag ide tartozik, ide is belinkelem:

  Egy magyar nyelvű írás a harag előtti elragadtatásról (prewrath rapture):
  http://parousia.blog.hu/2014/08/11/a_harag_elotti_elragadtatas_bemutatasa
  Számomra egyetlen elentmondás mentes tanítás a sokat vitatott témával kapcsolatban.

  #1544
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Innét indult a beszélgetésünk:
  http://idokjelei.hu/2015/01/open-doors-erosodik-a-keresztenyuldozes/comment-page-1/#comment-49277

  Mit takar a 70 hét? Dán 9,25-26
  http://idokjelei.hu/2011/01/70-het-daniel-konyvebol/
  Részlet és idézet belőle:
  – „A Dániel könyvében szereplő 70 „hét”-ből az utolsó, AZ UTOLSÓ 7 év (70. hétként is nevezik), MÉG NEM TELJESEDETT BE; de hamarosan be fog.”
  – „A szövetség aláírásával tehát kezdetét veszi az Antikrisztus hétéves uralma, és a Jézus visszatérése előtti utolsó 7 év.”
  – „De a hét közepén – azaz 3 és fél évvel a HÉTÉVES periódus KEZDETE UTÁN – az Antikrisztus megszegi a megegyezést.”

  TISZTÁZZUK A FOGALMAKAT:
  – Ennek a 7 éves periódusnak az ELSŐ 3,5 éve a NAGY NYOMORÚSÁG.
  (Nagy nyomorúság azért, mert ekkor még csak a „csökkentett” hatalmú Antikrisztus kínozza, nyomorgatja az embereket.
  /Isten büntetése ekkor még nincs a képben!/
  Azért nyomorgathatja az embereket, mert azok elfordultak Istentől, sőt az Istentől rendelt útról letérve, maguk felett hatalmat adtak az Antikrisztusnak.)

  – A MÁSODIK 3,5 év belőle: ISTEN HARAGNAPJA.
  (Ekkor kapja meg az Antikrisztus is a TELJES gonosz hatalmát, valamint ugyan ekkor sújtja egy ISTENTŐL JÖVŐ hirtelen ÍTÉLET, (TŰZ) az eget is és a Földet is.)

  – A 7 év végétől kezdődik a MILLENEUM, Jézus Krisztus 1.000 éves Királysága, amelyben Ő fog uralkodni a Szentjeivel.
  (Azokkal, akiknek részük volt vagy az első feltámadásban, vagy az elragadtatásban.
  És ha már ezt kimondtuk, akkor ki kell mondanunk azt is, hogy „ezek a szentek” már nem emberek, hanem „SZELLEMI TEREMTMÉNYEK” akik „ANGYALKÉNT” uralkodnak Krisztussal, ITT A FÖLDÖN az életben maradt emberek között.[embertestben élőkön])

  Krisztus kereszthalála óta napjainkig is, – már eddig is !!! – nagyon sokan haltak Krisztusért „mártírhalált.”
  Ez a sor folytatódni fog, egészen a NAGY NYOMORÚSÁG VÉGÉIG ! A nagy nyomorúság ideje alatt az Antikrisztus fogja ölni a „szentek népét” a „fenevad bélyegének” megtagadásáért.

  Idézet Tőled:
  „Csak “az asszony fiúgyermeke” RAGADTATIK Isten királyi széke elé, az asszony itt marad a pusztában.”
  4 És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy MIKOR SZÜL, annak fiát megegye.
  (Ez Jézus kereszthalála)

  5 És szűle fiú-magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és RAGADTATÉK annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
  (Ők viszont már Krisztus Testének, [Eklézsiának – Krisztus Anyaszentegyházának] „ÉLŐ KÖVEI”
  És mint tudjuk, hogy az „élők” sem előzik meg a holtakat …

  6 Az ASSZONY PEDIG ELFUT A PUSZTÁBA, hol Istentől KÉSZÍTETT HELYE VAN, hogy ott táplálják őt EZERKÉTSZÁZ HATVAN NAPIG.
  (Jel. 12:4-6)

  IGEN! Nagyon jól látod:
  – A „fiú gyermek” Krisztus és az Ő ÉLŐ TESTÉNEK ELRAGADTATÁSA!
  (Ők – „mi” – elragadtatnak a NAGY NYOMORÚSÁG, az első 3,5 év végén !!! Elragadtatunk a HARAGNAP ELŐL, amivel kezdődik a második 3,5 év.)

  – De vajon „kicsoda” az „asszony?”
  12,1 És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő FEJÉN TIZENKÉT CSILLAGBÓL KORONA;
  Ráismersz-e, az asszonyban az Isten által „felöltöztetett” (Szent) IZRÁELRE? … – aki szülte a Fiút ! …

  IGEN, Ő itt marad MÉG, 1260 napig, az az, MÉG 3,5 évig !
  DE, Istentől elkészített helyen ! …

  Kik is Ők?
  Azok a zsidók, (144.000) akik még nem ismerték fel, és nem fogadták be Jézus Krisztust.
  Viszont az Örökkévaló Istent (Jahvét) a Mózesi törvényekhez HŰEN (Szentül) IMÁDJÁK !!!
  (Ehhez van szükség a „3. Templomra” melyet a Biblia Isten Templomának nevez.
  [„megszünteti a véres áldozatot, – és beül az Isten templomába …”]
  Az Istentől rendelt 2 Tanúbizonyság, lesz az, aki „felismerteti velük Jézust, a valódi Messiást”
  Ekkor ők is megtérnek és befogadják Jézust Uruknak és személyes megváltójuknak!

  EZ UTÁN ŐK IS ELRAGADTATNAK !!!

  Most azt mondod, hogy nem lesz két elragadtatás …

  Jel.7,4 És HALLÁM a megpecsételtek számát: SZÁZNEGYVENNÉGYEZER, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.
  Jel.7,9 Azután LÁTÁM, és ímé egy NAGY SOKASÁG, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a KIRÁLYISZÉK ELŐTT és a Bárány előtt állnak vala, FEHÉR RUHÁKBA ÖLTÖZVE, és az ő kezeikben pálmaágak;

  János apostol a mennyben, amíg az elpecsételtek számát MÉG CSAK HALLJA, addig a NAGY SOKASÁGOT MÁR LÁTJA IS!

  11 És lesz ama napon: az Úr MÁSODSZOR NYÚJTJA KI KEZÉT, HOGY NÉPE MARADÉKÁT MEGVEGYE, amely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.
  12 És zászlót emel a pogányok előtt, és ÖSSZEGYŰJTI IZRÁEL ELSZÉLEDT FIAIT, ÉS JÚDÁNAK SZÉTSZÓRT LEÁNYAIT egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.

  Szeretettel: Erika

  #1545
   Zoli 
  Felhasználó

  Kedves Erika!

  Az alapfogalmak részben leírtakat egy kicsit másként látom.
  A NAGY NYOMORÚSÁG a Mt 24 alapján a 7 év felénél kezdődik:
  24,15 Amikor tehát meglátjátok, hogy “a pusztító utálatosság” ott áll a szent helyen – erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg! -,
  24,16 akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe,
  24,17 aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit,
  24,18 és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját
  24,19 Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban!
  24,20 Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök.
  24,21 Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.
  A 21. Versben szereplő “akkor” nem vonatkozhat másra, mint a 15 versre. Ezért a NAGY NYOMORÚSÁG csakis a hét év felénél kezdődhet, amikor az AK elfoglalja a templomot.
  Ez után még nem kezdődik közvetlenül az Isten haragja (Úr napja).
  A második három és fél év során, ahogy Jézus később mondja a mennyei és földi jelek jelzik az Úr eljövetelét, majd a haragját:
  24,29 Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek…
  Lásd:
  Jóel 3,3 Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.
  3,4 A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.
  A fentiek alapján az első három és fél év a vajúdás kínjainak kezdete…

  #1546
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Zoli!

  Összegyűjtöttem néhány Igét, amely talán “jobban magyaráz, mint én” és valószínű, hogy azért teszed a nagy nyomorúságot a második 3,5 évre, mert csak a szegénységet és nincstelenséget érted alatta. Úgy használod ezt a fogalmat, mint ahogy azt a jelen időnkben megéljük.
  Pedig ez a szó, ettől sokkal többet takar… És ezeket a dolgokat éppen a Biblia magyarázza is meg.

  „A 21. Versben szereplő “akkor” nem vonatkozhat másra, mint a 15 versre. Ezért a NAGY NYOMORÚSÁG csakis a hét év felénél kezdődhet, amikor az AK elfoglalja a templomot.”

  Kétféle „nagy nyomorúságot” kell megkülönböztetnünk.
  1. – Amit a „MAI SZÓHASZNÁLATTAL” hívunk nyomorúságnak.
  (Szegénység, nincstelenség, és az, amit a politika nevű „fenevad” szándékosan és MESTERSÉGESEN ELŐIDÉZVE tesz az emberekre. Ez lesz az első 3,5 évben!)
  2. – Amiről Jézus beszél, azt nem a „fenevad” idézi elő, hanem Isten büntetése lesz, a HARAGNAP idézi elő.
  (A Föld nevű bolygó súlyos, TŰZ ÁLTALI sujtása, [nem elpusztítása!] és annak minden következménye… Ezzel KEZDŐDIK a második 3,5 év !)

  Az AK az első 3,5 év VÉGÉRE eljut oda, hogy „beül az Isten templomába, és istenként mutogatja magát.”
  Ez a cselekedete fogja kiváltani a „haragnap beindítását”
  – A „POGÁNYOK IDEJÉT
  TÜZET mely „eső formában” is hull, hatalmas földrengéseket okoz, vizeket fertőz meg.
  (égitestek kozmikus katasztrófáját, aminek lehet, hogy köze lesz a fegyverkezéshez is. Rengeteg Ige utal erre, többek közt az is, amit Te idéztél, „nap sötétséggé, hold vérré …”)

  Jer. 7,20 Azért ezt mondja az Úr Isten: Ímé az én HARAGOM és búsulásom KIÖMLIK E HELYRE, az EMBEREKRE és a barmokra, MEZŐNEK FÁIRA és a földnek gyümölcseire, és ÉGNI FOG, ÉS EL NEM ALUSZIK.
  Jer. 7,30 Mert gonoszt műveltek előttem Júdának fiai, azt mondja az Úr; UTÁLATOSSÁGAIKAT BEVITTÉK ABBA A HÁZBA, AMELY AZ ÉN NEVEMRŐL NEVEZTETIK, HOGY MEGFERTŐZTESSÉK

  Ezékiel 20,46 Embernek fia! fordítsd orcádat délre, és szólj dél felé és prófétálj a déli mező erdeje ellen!
  Ezékiel 20,47 És mondjad a DÉL ERDEJÉNEK: Halld meg az Úr beszédét, így szól az Úr Isten: Ímé, én TÜZET GYÚJTOK BENNED, hogy megemésszen te benned minden zöldelő és minden aszú FÁT. Meg nem aluszik a lángoló láng, és MEGÉG AMIATT MINDEN ORCA déltől északig.
  Ezékiel 20,48 És meglátja minden test, hogy ÉN, az Úr GYÚJTOTTAM MEG AZT, MERT MEG NEM ALUSZIK.
  Ezékiel 20,49 És mondék: Ah, ah, Uram Isten! ezek azt mondják nékem: Hát NEM PÉLDABESZÉDekben beszél ez?

  Ezékiel 7,22 És elfordítom tőlük arcomat, HADD FERTÉZTESSÉK MEG SZENT HELYEMET, S BETÖRJENEK BELÉ A RONTÓK és megfertéztessék.
  Ezékiel 7,23 Készítsd a láncot; mert a föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal.
  Ezékiel 7,24 És ELHOZOM A POGÁNYOK LEGGONOSZABBAJAIT, hadd foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertézett lesz templomuk.

  Ezékiel 38,18 És lészen azon a napon, amely napon Góg eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll HARAGOM orromban.
  Ezékiel 38,19 És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony AZON A NAPON nagy földindulás lesz Izráel földjén.
  Ezékiel 38,20 És megremegnek előttem a tenger halai és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és MINDEN EMBER A FÖLD SZÍNÉN; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull.
  Ezékiel 38,21 És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen lészen.
  Ezékiel 38,22 És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlő záporesőt, jégeső köveit, TÜZET és kénkövet, MINT ESŐT BOCSÁTOK REÁ és seregére s a sok népre, amely vele lesz.
  Ezékiel 38,23 És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr!

  Lukács 21,20 Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet HADSEREGEKTŐL körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása.
  Lukács 21,21 Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és akik annak közepette, menjenek ki abból; és akik a mezőben, ne menjenek be abba.
  Lukács 21,22 Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, amik megírattak.
  Lukács 21,23 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert NAGY SZÜKSÉG LESZ E FÖLDÖN, és HARAG e népen.
  Lukács 21,24 És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, MÍGlen BETELIK A POGÁNYOK IDEJE.
  Lukács 21,25 És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,
  Lukács 21,26 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az EGEK ERŐSSÉGEI MEGRENDÜLNEK
  Lukács 21,27 És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.
  Lukács 21,28 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert ELKÖZELGET A TI VÁLTSÁGTOK.

  – Tehát látható, (lesz mindjárt), hogy a második 3,5 év az „Úr napja, a Harag nap.” és egyben a POGÁNYOK IDEJE IS.
  – Az is látható, hogy amikor az „egek erősségei megrendülnek” AKKOR jön el a felhőben Jézus az övéiért. (Jel. 11:18)
  – Azonos „időpontra” esik: (Jel. 11:18)
  — a pogányok haragjának,
  — az Úr Haragjának
  — és a halottak feltámadásának ideje. (De csak az Úr szolgáinak feltámadása, az un. első feltámadásban részesülőké. Tessalónikából tudjuk, hogy utána történik az elragadtatás is.)
  — Ez a második 3,5 év fog szólni arról is, hogy „ELPUSZTÍTSD AZOKAT, AKIK A FÖLDET PUSZTÍTJÁK.”

  Ezékiel 30,3 Mert közel egy nap és közel az ÚRNAK NAPJA, felhőnek napja, a POGÁNYOK IDEJE LESZ AZ.
  Ezékiel 30,8 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor TÜZET VETEK Égyiptomra, és összetörik minden segítője.

  Jel. 11,18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.

  Jel. 11,2 De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják NEGYVENKÉT HÓNAPIG.
  (3,5 évig taposhatják a POGÁNYOK a Szent várost, Jeruzsálemet.)

  Jel. 13,5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
  (42 hónap, az pontosan 3,5 év! De itt nem a „pogányokról” beszél, hanem a megerősödött hatalommal rendelkező FENEVADRÓL!)

  Jel. 13,6 Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak.
  („Azok, akik a mennyben laknak” azok, akikért az ég felhőiben Krisztus MÁR vissza jött és elragadta a”haragnap” elől, ill. az első feltámadásban részesült „halottak.” Lukács 21,28 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni,… – nem azt mondja, hogy amikor már vége van! hanem, amikor kezdődik, akkor váltatunk meg a földről.)

  Jel. 13,7 Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
  (Ha a Krisztuséi már elragadtattak a mennybe, – ezért csak káromolni tudja őket, ártani nekik már nem, – akkor kik is ezek a szentek, akiket viszont még le tud győzni?
  Az a 144.000 zsidó, akik az „elragadtatáskor” még nem fogadták be Jézust, hanem „Isten Pecsétjével” a homlokukon, tartózkodnak a Földön. A második 3,5 év végére ők is felismerik és befogadják Jézus Krisztust.)

  Jel. 11,3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.
  (Ez 3 év, 5 hónap – és talán még 5 nap)
  Jel. 11,7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
  Jel. 11,9 És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.
  Jel. 11,11 De három és fél nap mulva ÉLETNEK LELKE adaték Istentől ő beléjök, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.
  Jel. 11,12 És hallának nagy szózatot az ÉGBŐL, amely ezt mondja vala nékik: JÖJJETEK FEL IDE. És felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik.

  Dán. 12,11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.
  Dán. 12,12 Boldog, aki várja és MEGÉRI az ezerháromszáz és harmincöt napot.
  (Megéri az azt jelenti, hogy ÉLETBEN MARAD. Az életben maradottakra viszont az ELRAGADTATÁS, azaz „JÖJJETEK FEL IDE” vonatkozik.)

  Dán. 12,1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a TE NÉPED fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. ÉS ABBAN AZ IDŐBEN MAGSZABADUL A TE NÉPED; aki csak beírva találtatik a könyvben.

  Dán.12,2 És SOKAN azok közül, akik ALUSZNAK a föld porában, felserkennek, NÉMELYEK ÖRÖK ÉLETRE, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
  (Dániel zsidókra vonatkozó próféciákat kapott, „a te néped”-re vonatkozóan. Itt ismét találkozunk a feltámadással is és az elragadtatással is, ahol a feltámadás a Krisztus kereszthalála után meghalt zsidóságra értendő. Ezért nem mindenki, hanem csak SOKAN.
  A Krisztus kereszthalála előtt meghalt Ószövetségi szentek Jézus kereszthalálakor MÁR feltámadtak!)

  Mát. 27,50 Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.
  27,51 És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;
  27,52 És SÍROK MEGNYÍLÁNAK, és sok ELHÚNYT SZENTNEK TESTE FÖLTÁMADA.
  27,53 És KIJÖVÉN A SÍROKBÓL, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.

  Szeretettel: Erika

  #1549
   Zoli 
  Felhasználó

  Kedves Erika!
  Jézus egy “nagy nyomorúságról” beszél. Nem lesz ilyen sem előtte, sem utána. Mt24,21
  A Máté 24 alapján ez félreérthetetlenül a hét év felénél kezdődik.
  A félidő előtt Jézus fogalma szerint ez “mindez a vajúdás kínjainak kezdete”.
  Én nem fogalmaznék másként, mivel ezt Jézus nevezi így.
  Amiben a vita áll, az inkább az, hogy mikor vált át a ”nagy nyomorúság” (A legdurvább sátáni üldöztetést értem alatta, nem egyszeri szegénységet) az Úr napjába (Isten haragja).
  Ahogy korábban írtam a mennyei jelek az Úr napjának beharangozója, nem az Úr napja:Mt 24,29; Jóel 3,3, Jelenések 6 (6. pecsét), ami nem esik egybe a félidővel, hanem később lesz, ahogy Jézus is későbbre teszi kronológiailag.

  /Z

12 bejegyzés megtekintése - 49-60 / 79

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account