Szent Lélek

Címkézve: ,

Ennek a témakörnek tartalma 42 hozzászólás, 9 résztvevő. Utolsó frissítés:  Ida 9 éve, 1 hónap telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1720
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edit!
  Megpróbálok rövid lenni, mert nagyon sok verset fel lehetne hozni, meg sok oldalról meg lehetne ezt a témát közelíteni, és nem nagyon van rá időm.
  Az első dolog amit említeni szeretnék, hogy nem szabad összehasonlítani egy Jézus előtt és egy Jézus után élt embert. Jézus előtt az emberek nem lehettek újjászületve, úgyhogy a Szent Lélek tényleg jött és ment, annak függvényében ahogy engedelmeskedtek neki. Jézus után már teljesen más a helyzet.
  A másik dolog amit érteni kell az az, hogy a Szent Lélek most már bennünk is lehet, meg rajtunk is lehet. Ez két különböző dolog. Mindenkinek van egy teste, egy lelke, és egy szellemisége (pszichéje). Mindenki alapból egy emberi lélekkel születik. Ez az a lélek amit Isten Ádám orrába lehellt, hogy a test életre keljen. Ez az a lélek ami „meghalt” abban a pillanatban amikor Ádám és Éva beleharapott az almába. Az újjászületés pillanatában ez az a lélek ami örök életet kap. Éspedig úgy kap örök életet, hogy Isten Szent Lelkével eggyé válik.

  Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. (1.Kor. 6:17)
  És itt nem lelkületről, vagy szellemiségről beszél. Ez ugyanaz a görög “pneuma”, mint a Szent Lélek esetében.
  Itt Pál egy egyetlen, szétválaszthatalan lélekről beszél. Eképpen válunk Isten fiaivá. A bűnös emberi lelkem átváltozott Isten Szent Lelkévé. Én pont ellenkezőleg gondolom: Isten nagyon is akar a bűnös emberben lakni. Ugyanis csak így tudja a bűn-természetet isteni természetté változtatni. Nem valami külső nyomásra vagy fenyegetésre leszek szentté, hanem belülről átváltoztatva. Isten Szent Lelkének semmi baja nem lesz, ha velem érintkezik, és belém férkőzik. Jézus pont ezt példázta a fizikai életében is azzal, hogy egyfolytában bűnösökkel beszélgetett. A Szent Léleknek olyan ereje van, hogy a bűn nem tud előtte megállni. A sötétség egyenesen elrohan a fény elől. Jézus ezért is mondta mindig, hogy az Isten országa olyan mint egy mag, meg hogy az Isten országa bennetek van. A mag el lett bennem ültetve, és elkerülhetetlenül fel fog nőni. Ezért meri János apostol azt írni, hogy aki az Istentől születettet az nem vétkezik, mert megmarad benne az Isten magva. Egyedül Isten Szent Lelke énbennem aki nem tud vétkezni, a testem az viszont tényleg folyamatosan. De mivel Jézussal eggyé lettem, Isten rám néz, és csak Jézust látja. Az életem el van rejtve a Krisztusban. (Ezek majdnem mind vers idézetek, csak nincs időm kikeresni, bocsi.) Ez így azért csodálatos, mert csak Jézus kaphatja meg az összes dícséretet, nekem ehhez gyakorlatilag semmi közöm. Semmit nem tudok hozzáadni a megváltásomhoz. Tiszta életet pedig hálából élek, nem büntetéstől való félelemből.
  Hogy Jézusra csak rászállt a Szent Lélek és nem beléköltözött, azért látjuk, mert Jézus eleve a Szent Lélekkel született. Neki nem bűnös emberi leke volt alapból, hanem Szent Lelke, mivel Ő maga Isten volt a testben. Valamilyen lélek nélkül a test élettelen. Ez Jézus esetében rögtön a Szent Lélek volt.
  Tehát a Szent Lélek belénk költözésével újjászületünk, Isten fiaivá válunk. A Szent Lélek felkenésével pedig erőt és képességet kapunk, hogy úgy is járjunk mint Isten fiai. (Hanem vesztek erőt minekutána a Szent Lélek eljő reátok…)
  Ezért is látjuk, hogy a tanítványok kétszer is vettek Szent Lelket az Úrtól, de ennek két különböző rendeltetése volt. Először Jézus felragadtatása előtt, amitől újjászülettek, aztán pünkösdkor amitől erőt kaptak a tanúságtevésre.

  És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket (Ján. 20:22)

  És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
  Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

  Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. (Ap. Csel. 1:4,5,8)

  #1727
   egy meggyőződött 
  Felhasználó

  Üdvözlet kedves Aaron!

  Köszönöm, hogy reagáltál.
  Nem akarok okoskodni, hisz Thea jelezte, hogy ez már igazán ki lett vesézve, amit olvastam is és egyet tudok vele érteni, mert az én életem is ennek ismeretében változik.

  Egy biztos, hogy lelkem és testem volt, ami viszont nem volt az a természetem, amit nem is ismerhettem, míg a Bibliát el nem kezdtem olvasni és megismerni az Atyánkat és az Ő akaratát, amit a drága Fia bemutatott az embereknek.

  Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szívesség, hosszú-tűrés, szelídség és mértékletesség.
  A lélek gyümölcsei ezek, amit lássunk be, hogy a mai világban igen kevesen teremnek meg és még azok se, akik eljárnak Istentiszteletre. 🙁 Becsapják magukat sajnos!
  Saját megtapasztalásom ez, amit az alatt a kis idő alatt szereztem, míg eljártam ilyen helyre.

  És ő nem, soha nem volt Isten! Csak Isten Fia, aki engedelmesen megcselekedte az Atya akaratát, ahogy mi is lehetünk, ha a Megváltót követjük a KESKENY ÚTON.
  Miért hiszi ezt el mindenki?, hiszen számtalan ige van erre, hogy egyetlen egy Isten.
  Feltettem már több helyen a kérdést és itt is felteszem:
  Ha Ő Isten maga, akkor hogy van az, hogy átadja 1000 évre az uralkodást saját magának, majd vissza veszi magától?
  Önimádó lenne ez az Isten?

  Nem dehogy is, Isten maga a szeretet és jóság, Ő azt várja el tőlünk, hogy szeressük Őt, és kövessük a Fia példáját engedelmesen, de nem félelemből, ám van valaki, aki szeretné, ha imádnák és az maga a sátán.
  Ő pont azt szeretné, ha félelemmel, rettegéssel uralhatná a világot és imádná mindenki.
  És ha lehet még a választottakat is elhiteti ezzel.
  Az írott igével csapja be az embereket, ahogy tette ezt a Megváltó Krisztusnál is.

  És ha vele ezt megtette, az emberekkel miért is ne tenné?

  Tisztelettel és köszönettel: Edit

  #1743
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edit!

  Persze, Jézus a Fiú, nem pedig az Atya, ezt én is így értem. Viszont Ézsaiás 9:6 szerint Jézus egyik neve „erős Isten”, tehát nem követünk el semmi hibát, ha Jézust Istennek tekintjük:

  „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”

  Sőt, még örökkévalóság atyjának is hívják, de persze nem az Atya szerepében, csak minőségében és tulajdonságában. (Az angolban ez ráadásul „everlasting Father” ami „örökkévaló Atyát” jelent.)
  Az Atya és a Fiú tulajdonságaikban egyek, viszont szerepkörükben különböznek. Ha így nézzük, hogy az Atya és a Fiú (meg a Szent Lélek is) más-más funkciókat töltenek be, akkor nem olyan furcsa, hogy kommunikálnak egymással és más-más dolgokat végeznek el.

  Jézus egyébként hívta magát Istennek, nem így szó szerint, hanem Isten egyik nevét használva, amit minden zsidó rögtön felismert. Azért akarták utána megkövezni:
  Ján. 8:58,59
  Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.
  Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

  2.Móz. 3:14
  És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.

  Jézus nem azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett én már voltam, vagy léteztem (ami nyelvtanilag helyes lett volna), hanem „én vagyok”. Ez ugyanaz a nagybetűs „VAGYOK” aminek Isten hívta magát Mózes előtt. Ezért járt volna a megkövezés, mert ez Isten kivételével mindenki más szájából szentségtörés.

  Tisztelettel,
  Aaron

  #1744
   egy meggyőződött 
  Felhasználó

  Szia Aaron!
  Köszönöm, hogy válaszoltál.

  Igen az, Ézsiás 9:6 ezt írja, csak ott az Isten jelentése teljesen más, azaz (erős, hatalmas)
  Ézs 9: 6 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
  H410 אֵל (‘él)
  – 1) hős, erős, hatalmas
  2) hatalom, lehetőség
  3) Isten
  4) többesszám: istenek (ill. ld. 1) )

  A János 8:58-n nem arról beszél, hogy Ő az Isteni Vagyok, hanem Ján 8:58 Jézus pedig így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok!
  vagyok: G1510 εἰμί (eimi)
  1) van, megvan, létezik, jelen van
  2) történik, keletkezik
  3) van vhol, időzik, él
  4) lehet, lehetséges (utána infinitivus)
  5) van, ér, érvényes, szolgál vmiül
  6) vhová való, vkik közé tartozik
  7) van neki (birtoklás)
  8) gyakran nem kell fordítani

  Sajnos annyira el van ferdítve a mondani valója a Bibliának, hogy aki tényleg csak felületes, az könnyen becsapható.
  Itt pedig egyértelműen az Atyáról beszél!
  2Móz 3:14 Isten azt mondta Mózesnek: VAGYOK, AKI VAGYOK. És mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok.
  VAGYOK: H1961 הָיָה (hájáh)
  – A) Kal
  1) van, létezik
  2) lesz, válik vmivé; vkié lesz; vmiül szolgál
  3) készül vmit tenni, vmi előtt áll
  4) kész vmire
  5) (együtt) van vkivel
  6) történik, megesik, bekövetkezik, végbemegy
  B) Nifal
  1) történik, megtörténik, végbemegy
  2) elmúlik, elhagyja őt

  Ez nem csak nyelvtanilag, de Isten szerint is így helyes! Mielőtt Ábrahám lett, én létezem. Csak hát így egyszerűbb az embereknek bemagyarázni a sok hazugságot. Hihetőbb. És valljuk meg, hogy sokan vágyják az Istent és az Ő Kegyelmét, szeretetét, gondoskodását sátán pedig pont ezt használja ki, a vágyukat. Csak éppen nem az Istenhez vezeti a népet, azt a rengeteg embert, 🙁 hanem ellene. De ahogy írva is vagyon, Ján 8:31 Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok,
  Ján 8: 32 és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
  És mint a Béreabelieknek nekünk sem szabad elhinni azt, amit hallunk, hanem meg kell győződni arról, hogy valós-e. Van lehetőségünk bőségesen, mondhatjuk azt, hogy egyszerűbb dolgunk van, mint annak idején az embereknek.
  Nem egyszerű feladat, de hát az Atyánk minden gonosz dolgot feltud használni arra, hogy az övéit segítse! Hála és Örök Dicsőség neki és Fiának ezért. 🙂

  Tisztelettel és szeretettel: Edit

  #1752
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edit!

  Ha a Biblia valamit leír, azt úgy is érti. Én Jézust isteni minőségben tisztelem. Ez nekem így nagyon bejön. Így is hagyom.

  Tisztelettel,
  Aaron

  #1755
   Ida 
  Felhasználó

  Kedves Edit!

  “És ő nem, soha nem volt Isten! Csak Isten Fia, aki engedelmesen megcselekedte az Atya akaratát, ahogy mi is lehetünk, ha a Megváltót követjük a KESKENY ÚTON.
  Miért hiszi ezt el mindenki?, hiszen számtalan ige van erre, hogy egyetlen egy Isten.”

  Jézus az, Aki Isten Igéjének neveztetik. ( Jelenések k). A János ev: Jn 1,1 Kezdetben [már] volt az Ige, az Ige Isten felé [fordult], és Isten volt az Ige.
  Jn 1,2 Ő kezdetben az Isten felé [fordulva] volt. Jn 1,3 Minden rajta keresztül támadt, s egyetlen létező sem lett Őnélküle.

  Jézus az első szülött Fiú Isten, Aki által, és Akiben, és Akire nézne minden teremtetett. Nélküle semmi nem lett, ami lett, nincs semmi teremtmény, aki, és ami nélküle jött volna létre. Mivel Istentől született, ezért Ő is Isten. ( Ha kecskétől született volna, akkor kecske lenne. Ahogyan a te gyereked ember, mert embertől született, úgy Isten Fia is Isten, mert Istentől született! Továbbá, csak egy Istennek van önmagában élete. Vagyis olyan, amely akkor is megmaradna, ha az Atya Isten “meghalna”. Ezt a teremtmények nem élnék túl, csak a Fiú Isten, és a Szent Lélek Isten. Több igevers is tanúskodik erről a tényről ( hogy Jézus Isten), de mivel te nem hiszel az Isten beszédében ( írott igéjében, abban a magban, amit Jézus vet a világban), és nem hiszel Isten mindenhatóságában se, ezért nem idézek ide erről ennél többet.
  ( Mi abban az Istenben hiszünk, Aki elég hatalmas ahhoz, hogy megtartsa a saját beszédét, amely beszédet, a gyermekei Szentírásnak, és szentírásként vehetnek, és amelybe nem kerülhetett be semmi, amit nem akart, hogy benne legyen. Akinek nem ellenfél a Sátán ( mert csak egy szavába kerülne, és már “emléke se maradna”, úgy eltakaríthatná a teremtésből. Ami, kellő időben meg is fog történni. ), és Aki tudta, és engedélye nélkül nem történhet semmi a világegyetemben. stb…)

  “Feltettem már több helyen a kérdést és itt is felteszem:
  Ha Ő Isten maga, akkor hogy van az, hogy átadja 1000 évre az uralkodást saját magának, majd vissza veszi magától?
  Önimádó lenne ez az Isten?”

  Jézus, az Isten Fia (aki uralkodni fog 1000 évig a földön). Ő maga is Isten, de az Atya Isten az Ő Istene is. Mert az Atya, nagyobb hatalommal, és erővel bír, mint a Fiú ( ahogyan mondja is, mindenkinél hatalmasabb az Ő Atyja!) . De ez nem azt jelenti, hogy a Fiú csak ezért szereti, és tiszteli az Atyát. Ők hárman “egylényegűek” ( egy családból származnak, csúnyán kifejezve, az isteni faj képviselői), és mind szellemükben, mind akaratukban, mind érzelmeikben, mind gondolkodásukban, megegyeznek ( azonos “hullámhosszon” vannak), de a személyiségük eltérő, és jól megkülönböztethetőek egymástól.

  “Nem dehogy is, Isten maga a szeretet és jóság, Ő azt várja el tőlünk, hogy szeressük Őt, és kövessük a Fia példáját engedelmesen, de nem félelemből, ám van valaki, aki szeretné, ha imádnák és az maga a sátán.
  Ő pont azt szeretné, ha félelemmel, rettegéssel uralhatná a világot és imádná mindenki.
  És ha lehet még a választottakat is elhiteti ezzel.
  Az írott igével csapja be az embereket, ahogy tette ezt a Megváltó Krisztusnál is.”

  Nem tudom, hogy mire gondolsz azzal a mondatoddal, hogy a Megváltó Krisztust becsapta a Sátán!? Sátán megkísértette Krisztust is, de Ő éppen az írott igével verte vissza a támadást. ( A Szellem kardja, az Isten írott igéje, és ez az egyik fegyver, amelyet fel kell vennie a keresztényeknek, ha meg akarnak állni a Sátán támadásaival szemben. Akinek az egyik legelső támadása, az Isten írott igéjének tisztaságában való kétség keltése ( illetve megpróbálása annak) az Isten gyermekeiben. Akinél ez sikerül, annál nyert ügye van, mert annál nincs meg az az alap ( az igazság, és az élet beszéde ), amelyre támaszkodhat. Mert az Atya Istentől, és a Szent Lélek Istentől való, szellemi bizonyságtételnek ( kijelentésnek) is meg kell lenni nálunk ( keresztényeknél) Jézusról ( amelyet, megtérésünkkor kapunk a szellemünkbe, és szívükbe, Róla tőlük ( hogy Ő a Megváltónk, és Ő Isten Fia, aki maga is Isten), és Isten beszédéről, az írott igéről is ( amelyet szintén ekkor kapunk meg, hogy a Biblia Isten beszéde, és írott igéje. És, hogy ami abban le van írva, az igazság, és az Istentől van).
  A Jelenések könyvében látható is, hogy azokat üldözik, és ölik meg, akiknél az Isten beszéde, és a Jézusról való bizonyságtétel van. ( A többiek nem veszélyesek Sátánra nézve, mert azokat már elhitette…!)

  Sátán első dolga, hogy megpróbálja a keresztényeket ( akik csak azok, akik már befogadták Jézust, mint Megváltójukat, Urukat, és Királyukat a szívükbe, akik ekkor a Szent Lélek által újjászülettek ( új szívet kaptak, és szellemi kapcsolatba kerültek Jézussal. És akik ekkor újjáéledtek szellemükben.) kimozdítani az Istentől, ezekre vonatkozóan kapott szellemi kijelentéseikből. ( “…valóban azt mondta az Isten…?! ) Ha sikerül megkérdőjeleznie Jézus kilétét, és személyét bennünk ( amiről mint mondtam, már megkaptuk a kijelentést Istentől) , akkor lekerültek a kőszikláról, amelyre építkezhettek volna. Ha a Jézusról való bizonyságtételt nem, de az Isten beszédét igen, akkor éhen halunk szellemben, mert az Isten írott igéje az, amely a szellemi táplálékunkul szolgál, földi életünk során (az a füves legelő), és amely által (amelyet a Szent Lélek magyaráz, és jelent ki nekünk) megkülönböztethetjük az Istentől való beszédeket, és azokat, amelyek nem Istentől származnak. ( De, ha nincs nálunk az Isten beszéde, akkor ezeket nem is ismerhetjük fel. ) Ha a mindkettőről való bizonyságtételt sikerül “kikapnia” a szívünkből, akkor pedig végünk van, hacsak nem térünk meg újra. ( Ez a szellemi harcunk kezdete. Akit már itt sikerült a Sátánnak kikapni Isten országából, azzal nem sok dolga van már. Innentől már csak “jó vallásos” embert kell belőle faragnia, hogy azért azt higgye az illető, hogy “jó úton” halad.) Hiszen, ha nincs (nem lenne) egy egységes, valóságos Istentől származó Szentírás, akkor azt hihetünk, amit akarunk, és úgy, ahogyan nekünk tetszik. Ha ez így lehetne, akkor senki nem menne ítéletre, mert akkor nem lenne zsinórmérték, ami alapján megítéltethetnénk, amiből tudhatnánk, hogy mi az Isten akarata, gondolata, követelménye. De, Jézus is azt mondta ( amiben persze te nem hiszel), hogy az a beszéd, amelyet Ő szól, az ítéli meg a világot. Ő pedig az Isten beszédét szólta. ( És, ahogyan Ő is mondta, aki Istentől van, az hallgat Őrá ( Jézusra).)

  Természetesen, itt csak azokról van szó, akik már megtértek, és kijelentés ( szellemi megtapasztalás) által, személyes, belső, szellemi kapcsolatba kerültek Jézussal, Istennel, és a Szent Lélekkel. Akik ezt nem tették meg még, azokkal semmi gondja nincs Sátánnak, mert azok, csak olyanok, mint Ő maga is, hogy hiszi, hogy Isten létezik, hiszi, hogy Jézus a Krisztus ( illetve, Ő tudja is ezeket), de ez a hit számára nem tartalmaz semmi jót. Ahogyan az embereknek se, ha nem viszi őket megtérésre, Krisztus befogadására, és ezáltal a Szent Lélek általi újjászületésre ( az Isten családjába való beszületésre).

  Az egyik hozzászólásodban írtad, hogy régebben te is így hitted, de ma már tudod, hogy “rossz úton jártál”. Továbbá, hogy az “csak érzelem” volt, amit anno tapasztaltál, de nem az a valóság.
  Az Isten országában szellemi megtapasztalások is vannak. Pl, ilyen az a megtapasztalás is, amit a megtéréskor, az újjászületés alkalmával, vagy a bűnbánat idején tapasztalhatsz. Vagy imában,ha Isten elé járulsz, vagy amikor szellemben imádod Istent. Vagy, amikor beszél hozzád. Az öröm, és az ujjongás is a jelenlétének intenzív érzetekor. Vagy a bűnbánat, szégyenérzés, és hasonlók. Stb.

  Szóval, nem tudom kedves Edit, hogy anno melyik úton indultál el, de most nem a menny felé tartasz. Igen erősen meg vagy tévesztve, és ahogyan látszik, nagyon bízol a saját értelmedben, hogy te azáltal majd kisilabizálod a Bibliából azt, hogy melyik az az út, és melyek azok a cselekedetek, amelyek a mennybe visznek téged, és amelyek által, szerinted Istennek el kell téged fogadnia. De, akiben nincs az Isten Szelleme, az a valaki nem az Övé. És, akiben nincs a Fiú, abban az Atya sincs meg! ( Csak Krisztusban vagyunk örökbe fogadva Isten által, és sehogyan másképpen. Ha Krisztus bennem van, és én is Őbenne ( a Szent Lélek által), csak akkor vagyok Isten gyermeke. Ha te nem fogadsz egy gyereket örökbe ( az adott, előre meghatározott szerződés szerint) , akkor hiába mondja neked az a gyerek a játszótéren, hogy “Anyukám”, akkor se viszed haza, mert nem a te gyereked.)

  Kérlek gondolkozz el ezeken.

  #1756
   Ida 
  Felhasználó

  Kedves Edit!

  Még ehhez hozzáteszem:

  ” Mert az Atya Istentől, és a Szent Lélek Istentől való, szellemi bizonyságtételnek ( kijelentésnek) is meg kell lenni nálunk ( keresztényeknél) Jézusról ( amelyet, megtérésünkkor kapunk a szellemünkbe, és szívükbe, Róla tőlük ( hogy Ő a Megváltónk, és Ő Isten Fia, aki maga is Isten),….”

  És itt olvashatjuk is:
  1 Ján 5,9 Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, Isten tanúsága nagyobb. S Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett az ő Fiáról.
  1 Ján 5,10 Aki hisz Isten Fiában, az magában hordozza Isten tanúságát. Aki nem hisz a Fiúnak, hazugnak tartja őt, mert nem hisz abban a tanúságban, amelyet Isten tett az ő Fiáról.
  1 Ján 5,11 A tanúság pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő Fiában van.

  1Jn 5,9 Amikor az emberek mondanak valamit, elfogadjuk, hogy igaz, és elhisszük, amit mondanak. Akkor mennyivel megbízhatóbb, amit Isten maga mond! Hiszen õ az igazságot mondja a saját Fiáról.
  1Jn 5,10 Aki hisz az Isten Fiában, abban ott él ez az igazság. De aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazugnak tekinti õt. Miért? Mert nem hitte el Istennek, amit a Fiáról mondott.
  1Jn 5,11 Ez pedig a következõ: Isten örök életet adott nekünk – és ez az élet Isten Fiában van.
  1Jn 5,12 Ebbõl következik, hogy akiben él a Fiú, annak örök élete van. De akiben nem él az Isten Fia, annak nincs örök élete.

  És, ugyanilyen kijelentésünk van az igéről, mint Isten írott szaváról is. ( És, ezeket a kijelentéseket meg kell őriznünk a kísértések, próbák, és fenyítések alatt is!)
  

  #1758
   Ida 
  Felhasználó

  És még kedves Edit, kérlek ezen az igeversen is gondolkozz el Jézussal kapcsolatban: Jn 17,5 Ezért most dicsõíts meg engem, Atyám, a te jelenlétedben, azzal a dicsõséggel, amely az enyém volt tenálad, mielõtt még a világ létrejött volna.
  Jn 17,5 Most te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ lett.

  #1759
   egy meggyőződött 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Igen a Megváltó Krisztus az elsőszülött az emberek között, aki maradék nélkül végre hajtotta mind azt engedelmesen, amit az Isten kijelentett a zsidóknak, ezért is mondják, hogy Ő az élő ige, mert megcselekedte az életében és be is mutatta hogyan kell csinálni.
  Így vált Isten Fiává, de akkor is csak maximum egy fél Isten, mert embertől született.
  Nem minden-látó, nem mindenható, nem mindenre hatni-tudó.
  Az Atya Isten pedig sohasem fog meghalni!
  Ő az örökkön élő egyetlen egy Isten és nincs rajta kívül más!

  Ez milyen földi gondolkodás?

  Én is tudok egy halom igét ide rakni, ami azt jelzi, hogy egyetlen egy Isten van és nincs rajta kívül más.

  Mal 2:10 Vajon nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? Miért csalja meg hát mindenki a felebarátját, és miért rontja meg atyáink szövetségét?
  5Móz 6:4 Halld meg, Izráel: az ÚR, a mi Istenünk az egyetlen ÚR!
  1Kir 8:60 Hadd tudja meg a földön minden nép, hogy csak az ÚR az Isten, és rajta kívül nincs más.
  Ézs 45:5 Én vagyok az ÚR, és nincs más, rajtam kívül nincs Isten! Felöveztelek téged, bár nem ismersz.
  Ézs 43:10 Ti vagytok a tanúim, mondja az ÚR, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre isten, és utánam sem lesz soha.
  Ézs 46:9 Emlékezzetek meg a régebbi dolgokról, mert én vagyok az Isten, nincsen más; Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!
  Jóel 2:27 Akkor megtudjátok, hogy én Izráel között vagyok, és hogy én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, és nincs más! Soha többé nem kell pironkodnia az én népemnek.

  Majd ezt az imát mondta Hiszkija az Úr előtt: ?Urunk, Izrael Istene, te, aki a kerubok fölött trónolsz és az egyetlen Isten vagy a föld országai fölött! Te teremtetted az eget és a földet.?
  (2Király 19:15, katolikus ford.)

  Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten!?
  (2Király 19:19)

  Tudják meg, hogy te, az Úr vagy az egyetlen Isten, és tiéd a dicsőség szerte az egész földön.?
  (Dániel 3(45), katolikus ford.)

  ?De Ő az egyedülvaló, és senki sem térítheti el szándékától, amit lelke kíván, azt véghez is viszi,?.
  (Jób 23:13, Káldi Neovulgáta ford.)

  A népek fejedelmei egyesülnek Ábrahám Istenének népével, mert Istené a földön minden pajzs, ő a legfölségesebb.?
  (Zsoltárok 47:10, katolikus ford.)

  Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben;?
  (Zsidók 8:1, MBT. ford. vö. Zsidók 1:3)

  Márk 12:32 Akkor azt mondta neki az írástudó: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más.
  Ján 8:16 És ha ítélkezem is, az én ítéletem érvényes, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem.
  Ján 10:29 Az én Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből.
  Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
  Ján 5:44 Hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely az egyetlen Istentől van?
  Ján 20:17 Jézus azt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti
  Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.
  Gal 3:20 A közbenjáró pedig nem csak egyvalakié, Isten ellenben egy.
  1Kor 8:6 mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.
  1Kor 8:4 Tehát ami a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.
  Jak 2:19 Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
  Márk 1:24 Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje. (Tehát nem 2.Isten)
  1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
  Róm 16:27 annak az egyedül bölcs Istennek dicsőség mindörökké a Jézus Krisztus által. Ámen.
  Ef 1:17 hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét, hogy őt megismerjétek;
  Ef 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.
  1Kor 11:3 Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje Krisztus, az asszonynak a feje pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig Isten.

  Jak 2:19 Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

  1Tim 1:17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké! Ámen.

  17 (H Karoli rev 2011) Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké! Ámen.

  Júd 1:25 az egyetlen Istennek, a mi Üdvözítőnknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom mostantól fogva mindörökké. Ámen.
  Ef 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

  És tévedsz, ha azt hiszed, hogy én nem az Isten beszédében hiszek!
  Csak is abban hiszek és nem az emberek kavarásában, ami aztán az őrületbe kergeti az embereket, mint a disznókat a hegyről.

  “Nem tudom, hogy mire gondolsz azzal a mondatoddal, hogy a Megváltó Krisztust becsapta a Sátán!? Sátán megkísértette Krisztust is, de Ő éppen az írott igével verte vissza a támadást.”

  Itt arra gondoltam, hogy hibásan idézte a Bibliát sátán, amikor azt mondta:
  Luk 4:10
  (4,10) Miután a Sátánnak nem sikerült az Úr Jézust elfordítani az Írástól, megpróbálja magán az Íráson keresztül megkísérteni Őt. A Sátán azonban hamisan idézi az Írást, mert kihagyja a „minden utadban” kifejezést (
  Zsolt 91,11). Az Úr útjai azok, melyek Atyja akaratától való tökéletes függőségben vannak kijelölve a számára.
  Tehát kedves Ida nem én találtam ezt ki!
  De viszont én is megtapasztaltam ezt, mert a gyülekezetekben is szeretik hirdetni, hogy Ő az Út, az igazság és az élet.
  Csak tovább nem szeretik mondani, hogy “senki sem mehet az Atyához, csak is ha én általam”.
  Pedig így egész és teljes!

  “Szóval, nem tudom kedves Edit, hogy anno melyik úton indultál el, de most nem a menny felé tartasz. Igen erősen meg vagy tévesztve, és ahogyan látszik, nagyon bízol a saját értelmedben, hogy te azáltal majd kisilabizálod a Bibliából azt, hogy melyik az az út, és melyek azok a cselekedetek, amelyek a mennybe visznek téged, és amelyek által, szerinted Istennek el kell téged fogadnia.”

  Igen,meggyőződésem, hogy jó úton vagyok!
  És hidd el, nem cserélnék veled sem és senki mással.
  Ameddig a karizmatikus tanokat hallgattam isteni szintre emelt prédikátorok szájából, akik annyira nagynak hiszik magukat, hogy még a közelébe se lehet férni, mert nem alacsonyodik le a néphez, pedig meg van írva, hogy: “Márk 9:35 Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája.” addig az életem is KÁOSZ volt.

  És hidd el nekem, hogy mióta nem járok el ilyen helyekre, hanem itthon forgatom a Bibliát, azóta gyökeresen megváltozott az életem.
  Mondhatom azt, hogy: Pálfordulást vett!
  Dicsőség az Atyának, aki megengedte látnom azt a sok visszásságot, ami folyik sok helyen.

  Mert ez is meg van írva, hogy nem embereknek kell tetszeni és embereket követni, hanem az Isten beszédét.
  Ef 6: 6 Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.

  Pontosan így van ez, ha valaki tényleg Istennek tetsző életet akar élni, akkor az nem foglalkozik a mások általi tanításokkal, mert annak ott van a szívében és a cselekedeteiben az ismeret, Isten igéje által.
  Elég, ha olvassa az igét és megcselekszi azt, mert egyértelműen le van írva, hogy mit kell tegyünk!

  És a bizonyságaink általi meggyőződés az, ami átvisz a nehézségeken, próbákon és fenyítéseken.
  Én ezt vallom továbbra is.

  Köszönettel és tisztelettel: Edit

  Köszönöm a felvilágosítást és aggódást, de a tapasztalatomat, meggyőződésemet senki nem tudja felül írni.
  És csak is sajnálni tudom azokat, akik ezt bolondságnak tartják.

  #1763
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edit!

  Jézus nem azért vált Isten Fiává mert mindent megcselekedett az élete során amit az Atya parancsolt neki. Ő már Úr volt a születése pillanatában:

  Lukács 2:11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

  #1764
   Ida 
  Felhasználó

  Kedves Edit!

  “Pontosan így van ez, ha valaki tényleg Istennek tetsző életet akar élni, akkor az nem foglalkozik a mások általi tanításokkal, mert annak ott van a szívében és a cselekedeteiben az ismeret, Isten igéje által.
  Elég, ha olvassa az igét és megcselekszi azt, mert egyértelműen le van írva, hogy mit kell tegyünk!”

  Igen, csak előtte meg kell térni, befogadni Jézust a szívünkbe, újjászületni, és Szent Lélekkel is jó betöltekezni. Én se ajánlom, hogy mások tanításai szerint éljen valaki Istennek tetsző életet, viszont ezek nélkül senki nem mehet be az Isten országába, és Isten országának a titkait se értheti meg. És Istentől tanított se lesz. És ezt nem “csak” karizmatikus, és egyéb más gyülekezetekben tanítják, hanem ezt tanítja az Isten igéje, a Szent Lélek által. Aki említett esetben, bennünk él, és velünk marad, és megtanít bennünket minden igazságra. Ha Ő nincs bennünk, akkor nem Istentől tanítottak vagyunk, hanem a másik szellemi lénytől. Amit a beszédünk el is árul. Hiszen meg van írva, hogy aki Istentől van, az az Isten beszédét szólja.

  “Igen a Megváltó Krisztus az elsőszülött az emberek között, aki maradék nélkül végre hajtotta mind azt engedelmesen, amit az Isten kijelentett a zsidóknak, ezért is mondják, hogy Ő az élő ige, mert megcselekedte az életében és be is mutatta hogyan kell csinálni….”

  Az emberek között is úgy az elsőszülött, mint első szülött, az atyafiak között. Róm. 8,29 Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.Kol. 1,18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
  1Tim 3,16 És minden versengés nélkül nagy a kegyesség titka: Isten megjelent testben, igazoltatott lélekben, látták az angyalok, prédikálták a népeknek, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
  Ha csak emberként, bűn alatt született volna, nem lehetett volna a Megváltónk, mert a saját igaz volta, csak saját üdvösségére lett volna elég! Ahogyan egy ember se lett volna elég váltságul Istennek, aki által a többiek üdvösséget kaphattak volna.

  De természetesen, nem akarlak győzködni ( ha a Szent Lélek nem teszi) , mert mint ahogyan mondtad már, és látható is, te csak szelektíven hiszel a Bibliában, mint Isten igéjében. Nem az igazságra vagy kíváncsi, hanem csak azokat az igeverseket próbálod abból kiválogatni, és azokban hinni, ami számodra szimpatikus, illetve a teológiádba belefér.

  “Így vált Isten Fiává, de akkor is csak maximum egy fél Isten, mert embertől született.”

  Nem, teljesen Isten, isteni természettel, és teljesen emberi természetű is. A “félistenek” nem itt vannak.

  “Nem minden-látó, nem mindenható, nem mindenre hatni-tudó.”

  Rossz hírem van a számodra! De igen! Mindent a hatalmába helyezett az Atya Isten.

  “Az Atya Isten pedig sohasem fog meghalni!
  Ő az örökkön élő egyetlen egy Isten és nincs rajta kívül más!
  Ez milyen földi gondolkodás?”

  Ezt példaként mondtam (csak szemléltetni akartam), hogy “ha”…, Jézus ( és a Szent Lélek Isten is) akkor is élne! Mert Jézus Isten, és önmagában való élete van! Ahogyan egy Istennek önmagában való élete van. Ha nem így lenne, akkor nem lenne Isten.

  “Én is tudok egy halom igét ide rakni, ami azt jelzi, hogy egyetlen egy Isten van és nincs rajta kívül más.”

  Az Atya, a “fő” Isten! Én se mondtam mást. De a Fiú Isten, aki az Atyától született, és kezdetben is az Atyánál volt, Ő az Isten Igéje, Aki Isten. : Csel. 3,13 Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Gal 4,4 Mikor azonban eljött az idő teljessége, Isten elküldte a Fiát, ki asszonytól lett, törvény alá került, hogy a törvény alatt levőket kivásárolja, hogy a fiúvá fogadtatást elnyerjük. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten elküldte szívünkbe Fiának Szellemét, aki így kiált: „Abba! Atya!” Kol. 2,9
  Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,

  Az ószövetségben Isten választotta ki a zsidókat magának. Ő az atyák Istene. Jézus Krisztus ( az Ige) a Fiú Isten.
  Ter 3,5 Csak tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok a jót és a rosszat!” Ter 3,22 és azt mondta az Úr Isten: “Íme, az ember olyanná lett, mint egy közülünk: tud jót és rosszat. Most aztán nehogy kinyújtsa a kezét, vegyen az élet fájáról is, egyen, és örökké éljen!”

  Ján. 1,1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Jel. 19,13 És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
  1 Ján. 1,1 A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk , a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
  Ján. 1,14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
  Ján. 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  Ján. 3,17 Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

  Ján. 5,25
  Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.
  Ján. 6,29 Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, a kit ő küldött.
  Ján. 6,33 Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.
  Ján. 6,45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
  Ján. 6,46 Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van, az látta az Atyát.
  Ján. 6,69 És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
  Ján. 8,42 Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
  Ján 8,47 Aki az Istentől származik, megérti az Isten beszédét; ti azért nem értitek meg, mert nem az Istentől származtok.
  Ján. 13,3 Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, ….stb.

  “És tévedsz, ha azt hiszed, hogy én nem az Isten beszédében hiszek!”

  Pedig úgy néz ki! Leginkább, ahogyan látom, nem igazán olvastad el, amit írtam, vagy nem igazán érted. Ahogyan az Isten beszédét se, mert elég “foghíjasan” válogatsz az igeversek közül. Illetve, még olyat is ide tettél, amely éppen arról szól, amit írtam is, és amiről az Isten beszéde bizonyságot tesz. ( No és persze a Szent Lélek Isten) hogy: 1Kor 8:6 …. és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.

  Gondolom, azt te se gondolod, hogy ez, “aki által van a mindenség, és mi is őáltala”, egy emberről szól, aki 2000 évvel ezelőtt született….!?

  “Csak is abban hiszek és nem az emberek kavarásában, ami aztán az őrületbe kergeti az embereket, mint a disznókat a hegyről.”

  Az a baj, hogy ha abban hinnél, nem válogatnál, és nem így beszélnél.

  “Nem tudom, hogy mire gondolsz azzal a mondatoddal, hogy a Megváltó Krisztust becsapta a Sátán!? Sátán megkísértette Krisztust is, de Ő éppen az írott igével verte vissza a támadást.”

  “Itt arra gondoltam, hogy hibásan idézte a Bibliát sátán, amikor azt mondta:…”

  Hát, abban a szituációban, amelyben akkor mondta azt a Sátán az Úrnak, nem az volt a legnagyobb próba benne, hogy kihagyta, a “minden utadban” szavakat. Az Úr tudta ( mi is tudjuk), hogy miről, és miért idézte Sátán. ( A helyzet az, hogy miután megüresítette magát mint Isten Fia ( Aki : Fil. 2,6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,…), és testben megjelent, neki is hitben kellett elfogadnia azt, hogy Ő Isten Fia. Minden kísértés akkor csupán erről szólt. És Ő győzött Sátán felett akkor is, az Isten beszéde által!

  “Tehát kedves Ida nem én találtam ezt ki!”

  Lehet, hogy más találta ezt ki helyetted, de igeellenes tanítás.

  “De viszont én is megtapasztaltam ezt, mert a gyülekezetekben is szeretik hirdetni, hogy Ő az Út, az igazság és az élet.
  Csak tovább nem szeretik mondani, hogy “senki sem mehet az Atyához, csak is ha én általam”.
  Pedig így egész és teljes!”

  Nem tudom, hogy a gyülekezetekben mit hirdetnek, és kik, de az Isten igéje ezt mondja, és ez az igazság. És én is ezt mondom, hogy addig, amíg Jézushoz nem mentél, addig az Atyához se mehetsz. Viszont , ha nem hiszed amit az újszövetségben mond Isten, akkor nincs nálad, és benned, se Isten beszéde, se a kijelentése ( bizonyságtétele) a Fiáról!
  Ján. 8,23 És monda nékik: … én onnét felül való vagyok; … én nem vagyok e világból való.
  Ján. 8,24 Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Ján. 8,42
  Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok,… mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
  Ján. 8,43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
  Ján. 6,38 Mert azért szállottam le a mennyből,…… hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.
  Jn 7,28 Jézus ….én azonban nem magamtól jöttem, hanem van egy igaz valaki, aki engemet küldött, de ti őt nem ismeritek.
  Jn 7,29 Én azonban ismerem őt, mert én őtőle jöttem, és engemet ő küldött.

  “Szóval, nem tudom kedves Edit, hogy anno melyik úton indultál el, de most nem a menny felé tartasz. Igen erősen meg vagy tévesztve, és ahogyan látszik, nagyon bízol a saját értelmedben, hogy te azáltal majd kisilabizálod a Bibliából azt, hogy melyik az az út, és melyek azok a cselekedetek, amelyek a mennybe visznek téged, és amelyek által, szerinted Istennek el kell téged fogadnia.”

  “Igen,meggyőződésem, hogy jó úton vagyok!”

  Azért szerintem kérdezd meg Istent is erről. ( Mert az is meg van írva, hogy : “…más evangélium, más “Jézus”, és más szellem…”! Persze, ezt a részt nem biztos, hogy elfogadod, mint Isten beszédét…! És azt is elhiszem, hogy nem cserélnél senki mással. Mert azokra Isten, akik nem akarnak hinni az igazságnak, a tévelygés erejét bocsátja, hogy higgyenek az hazugságnak. 2Thessz 2,10 és az igazságtalanságnak mindenféle csalásával azoknak romlására, akik elvesznek azért, mert nem voltak hajlandók az igazságot szeretni, hogy üdvözüljenek. És emiatt Isten tévelygést bocsát reájuk, amelynek olyan ereje lesz rajtuk, hogy a hazugságnak higgyenek, )

  “Ameddig a karizmatikus tanokat hallgattam isteni szintre emelt prédikátorok szájából, akik annyira nagynak hiszik magukat, hogy még a közelébe se lehet férni, mert nem alacsonyodik le a néphez, pedig meg van írva, hogy: “Márk 9:35 Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája.” addig az életem is KÁOSZ volt.”

  Az a baj, hogy sokan, sokáig hagyják magukat a farkasok által “kínoztatni”, és a végén “megöletni” szellemben. ( Ez nemcsak a karizmatikus gyülekezetekben van így, hanem mindenütt, ahol nem Krisztus az Úr! ( Többnyire már elég kevés helyen az. De ez nem is lenne ennyire szörnyű, ha Isten gyermekei ( aki újjászületett), az Isten beszédén legelnének, a Szent Lélek kijelentésében, és Tőle tanulnának. És az idegen hangoktól elfutnának! Még időben! De, úgy látszik, hogy a többségnek annyira kell egy másik “vezető”, a Szent Lélek, és Jézus Krisztus, és Isten beszéde helyett, hogy keresnek maguknak olyat, aki olyan “füvekkel” eteti őket, amitől biztos “megdöglenek”…!)

  “És hidd el nekem, hogy mióta nem járok el ilyen helyekre, hanem itthon forgatom a Bibliát, azóta gyökeresen megváltozott az életem.
  Mondhatom azt, hogy: Pálfordulást vett!”

  Ezt előbb kellett volna megtenned, mert már úgy néz ki, hogy nem csak azt a gyülekezetet hagytad el….!

  “Mert ez is meg van írva, hogy nem embereknek kell tetszeni és embereket követni, hanem az Isten beszédét.
  Ef 6: 6 Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.”

  Ez igaz, csak az a gond, hogy amennyiben válogatunk az Isten beszédei között, akkor nem is követhetjük azt. Hiszen, akkor azt veszünk belőle Istentől valónak, ami tetszik nekünk, és ami nem tetszik, azt hamisítványnak tarthatom…! Ördögtől valónak…!

  “Köszönöm a felvilágosítást és aggódást, de a tapasztalatomat, meggyőződésemet senki nem tudja felül írni.”

  Drága Edit! Ne emberekre hallgass soha, de mindig kérdezd meg Istent, hogy azon az úton vagy-e valóban, ahol lenni reméled. És hívd segítségül Jézus nevét!

  Szeretettel: Ida

  #1765
   Ida 
  Felhasználó

  Kedves Edit!

  Jn 17,5 Ezért most dicsõíts meg engem, Atyám,…. mielõtt még a világ létrejött volna
  .Jn 17,5 …..azzal a dicsõséggel, amely az enyém volt tenálad, mielõtt még a világ létrejött volna.
  Jn 17,5 …. az enyém volt ….. mielõtt még a világ létrejött volna.
  Jn 17,5 Ezért most dicsõíts meg engem, Atyám, a te jelenlétedben, azzal a dicsõséggel, amely az enyém volt tenálad, mielõtt még a világ létrejött volna.

  Vagyis! Ha Isten , kezdetben teremté….! Akkor szerinted, kicsoda Jézus, aki még azelőtt létezett, mielőtt a világ létrejött volna?

12 bejegyzés megtekintése - 25-36 / 43

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account