Szent Lélek

Címkézve: ,

Ennek a témakörnek tartalma 42 hozzászólás, 9 résztvevő. Utolsó frissítés:  Ida 9 éve, 1 hónap telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1766
   egy meggyőződött 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Ezt írod: “Igen, csak előtte meg kell térni, befogadni Jézust a szívünkbe, újjászületni, és Szent Lélekkel is jó betöltekezni. Én se ajánlom, hogy mások tanításai szerint éljen valaki Istennek tetsző életet, viszont ezek nélkül senki nem mehet be az Isten országába, és Isten országának a titkait se értheti meg. És Istentől tanított se lesz.”

  Bocsáss meg, de a megtéréshez mi kell?
  Isten megismerése, amit a Biblia által tehetünk meg.
  Kerek-perec le van írva, hogy mi az Isten akarata. Ehhez nem kell ember, aki felvilágosít!
  Aztán jön a felismerés, hogy milyen mocskos az életünk és vele jön a lelkiismeret furdalás, ami bűnmegbánást eredményez és az ember azt mondja, hogy tovább nem élek ilyen életet és elfordulok a bűneimtől, visszafordulok Istenhez, mint a tékozló fiú.
  Tehát megtérünk, azaz: G3340 μετανοέω (metanoeó)
  1) megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát
  2) megbán
  De ezekhez a folyamatokhoz nincs szükség emberre, mint az Ószövetségben a papokra, hiszen Krisztus ezért halt meg, Ő a mi FŐPAPUNK, KÖZBENJÁRÓNK, aki esedezik az Atyánál érettünk.
  Így tehát nem emberek által, hanem Ő általa mehetünk egyenest az Atya elé!

  Igen Ő a feje az EKLÉZSIÁNAK, de az EKLÉZSIA feje Isten.
  1Kor 11:3 Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje Krisztus, az asszonynak a feje pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig Isten.

  Nézd, engem a saját életemen keresztül meggyőzött és ez nekem pont elég.
  Kiragadott abból, amibe belekerültem és ez számomra nagy bizonyság.

  Bár ez az igevers Simon, Péternek szólt, de sajátomnak is tekintem: Máté 16:17 Jézus pedig azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám.

  Tehát ennél nagyobb kijelentés nekem nem kell.

  Biztos van még mit tanulnom, tehát híján vagyok dolgoknak, hiszen az utolsó percünkig tanulunk, de nem adom fel és nem csak kiragadom ami tetszik, mert számomra mindegyik fontos, hiszen ez a használati útmutatónk az élethez, ahogy lacika71 által felrakott videóban Molnár Róbert is elmondja.

  És bizony, hogy nem mindenható, minden-látó és mindenre hatni-tudó, hiszen amikor a vakot meggyógyította, elküldte a siloám tavához megmosakodni. És maga a Megváltó Krisztus ott sem volt, nem Ő gyógyította meg, hanem az Atya, aki a világ kezdete óta jelen volt, van és lesz láthatatlanul!
  És mind ez azért történt, mert hallgatott az Ő Fiára, vagyis szót fogadott neki és aki így cselekszik hegyeket mozgathat.
  János 9:7 és azt mondta neki: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában (amely azt jelenti: küldött)! Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott.

  Vagy amikor a százados szolgája meggyógyult. Ott sem volt ott a Krisztus!
  Lukács 7:6 Jézus azért elment velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fáraszd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
  7 Sőt magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám.

  És még számtalan ige vers van, ami arról szól, hogy Krisztus ott sem volt és mégis csoda történt.

  De fölösleges jártatni a csacsogómat, mert úgy is a vallásos érveléseiddel jössz és nekem erre viszont nincs időm.
  Bizony, hogy nem én találom ki a dolgokat, hanem a Biblia programban a Scolield jegyzet is ezt írja, hogy hamisan idézte sátán az igét, amikor a templom tornyáról akarta, hogy leugorjon.

  Luk 4:10 Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és:
  Luk 4:10 a Scofield jegyzet szerint.
  (4,10) Miután a Sátánnak nem sikerült az Úr Jézust elfordítani az Írástól, megpróbálja magán az Íráson keresztül megkísérteni Őt. A Sátán azonban hamisan idézi az Írást, mert kihagyja a „minden utadban” kifejezést (
  Zsolt 91,11). Az Úr útjai azok, melyek Atyja akaratától való tökéletes függőségben vannak kijelölve a számára.
  Nálam okosabbakat szólsz le, de nem baj.
  Ez a te bajod lesz és nem az enyém.

  További jó vallásoskodást és szép napot kívánok szeretettel.
  Edit

  #1768
   Ida 
  Felhasználó

  Kedves Edit!

  “Ezt írod: “Igen, csak előtte meg kell térni, befogadni Jézust a szívünkbe, újjászületni, és Szent Lélekkel is jó betöltekezni. Én se ajánlom, hogy mások tanításai szerint éljen valaki Istennek tetsző életet, viszont ezek nélkül senki nem mehet be az Isten országába, és Isten országának a titkait se értheti meg. És Istentől tanított se lesz.”
  “Bocsáss meg, de a megtéréshez mi kell?”

  Az evangélium hallása, és és hittel való elfogadása, és a megtérés megtétele a bűnbánattal együtt, Jézus el, és befogadása Megváltómként, Uramként, és Királyomként!

  “Isten megismerése, amit a Biblia által tehetünk meg.”

  Istent Jézus Krisztuson keresztül ismerjük meg. Ugyanis Ő a Fiú, aki kijelenti az Atyát azoknak, akinek akarja. Az Úr Jézus Krisztusról az Atya tesz bizonyságot, és a Szent Lélek által ismerjük meg Őt, mert a Szent Lélek az, Aki az Urat dicsőíti, mert az Övéből vesz. A Biblia, mint Isten beszéde szükséges hozzá, hogy megismerjük Isten beszédét, akaratát, és az Úr Jézus beszédét is, hogy a Szent Lélek eszünkbe tudja azokat juttatni, és azok szerint tudjon vezetni bennünket. ( Természetesen nem a Szent Léleknek van szüksége az igére, hogy megismerje azt, hanem nekünk, hogy tudjuk, hogy mi a Szent Lélek vezetése, és mi a Sátán támadása. Mert a Szent Lélek, soha nem vezet a Bibliában foglaltakkal ellentétesen. És nem tanít nekünk olyat, ami abban nincs. ) De ennek csak akkor van igazi értelme, ha már újjászülettél.
  De természetesen nem fogok ide igeverseket tenni ezekről, mert ha esetleg ismered is ezeket, de nem hiszed. ( Ahogyan az eddigieken is átléptél…!)

  “Kerek-perec le van írva, hogy mi az Isten akarata. Ehhez nem kell ember, aki felvilágosít!”

  Mármint mire gondolsz?! Hogy a megtéréshez elég vagy te is? Nem emlékszem, hogy mondtam volna olyat, hogy nem. ( Még azt se mondtam, hogy ahhoz akármilyen egyházba, vagy gyülekezetbe kellene járnod. Ahogyan a szellemi növekedésedhez se kellenek azok. ) Viszont mindkettőhöz az Isten szerinti megtérés nélkülözhetetlen! Mondjuk az is le van írva a Bibliában, hogy azt hogyan kell, és ezt mondtam én is el, ami abban írva van. Persze lehet, hogy nem idéztem hozzá igeverseket, de láttam, és látom, az téged egyébként se érdekel, hogy mit mond Isten igéje! Tehát most se fogok.

  “Aztán jön a felismerés, hogy milyen mocskos az életünk és vele jön a lelkiismeret furdalás, ami bűnmegbánást eredményez és az ember azt mondja, hogy tovább nem élek ilyen életet és elfordulok a bűneimtől, visszafordulok Istenhez, mint a tékozló fiú.”

  De, ettől még nem nem lettél megváltott! Bánhatod, te a bűneidet, és meggondolhatod magad, és megpróbálhatsz ezentúl jó életet élni, ettől te még csak a Törvény alá helyezheted magadat! Amely Törvény ellen ha vétesz, akkor a halál vár rád. Hiszen a Törvény alatt, nincs bűnökért való áldozat a Krisztusban! A törvény alatt, ha egy paragrafust megrontasz, akkor az egész törvény ellen vétesz, és a törvény követelése szerint, a bűn következménye a halál! Ha Hiszen, ameddig nem “igényled” Krisztust a magad részére, mint bűnért való áldozatot, addig az Ő áldozata nem vonatkozik rád. Márpedig Krisztust nem lehet Mózessel, és Illéssel együtt igényelni ( a Törvénnyel, és a prófétákkal). Vagy Krisztust hallgatod, vagy amazokat! Ha amazokat hallgatod, akkor a Krisztus neked nem használ semmit, mert nem kegyelem alatt vagy, hanem a Törvény alatt. Kegyelem, csak Krisztusban van! Viszont ahhoz, hogy ezt a kegyelmet igénybe vehessük, Jézusban kell keresnünk azt. Csak ha neki adtuk magunkat ( hogy ezentúl ne magunknak, hanem neki éljünk… ) tudunk Istennek tetsző életet élni, a Krisztusban, a Szent Lélek által. ( Viszont, ahogyan olvasom, te, és ti, a kis csoportotokkal a Törvény alá vetettétek magatokat, de attól még megpróbáljátok a Krisztusban való kegyelmet is igénybe venni. Az is érdekes, hogy így az Úr Asztalához is járultok….!)

  “De ezekhez a folyamatokhoz nincs szükség emberre, mint az Ószövetségben a papokra, hiszen Krisztus ezért halt meg, Ő a mi FŐPAPUNK, KÖZBENJÁRÓNK, aki esedezik az Atyánál érettünk.
  Így tehát nem emberek által, hanem Ő általa mehetünk egyenest az Atya elé!”

  Figyelj drága Edit! Én sehol nem mondtam neked, hogy emberek közvetítésére, közbenjárására szükség van ezekhez! ( Szerintem valakivel összetévesztesz engem, mert folyamatosan erre hivatkozol, holott én ilyet soha le nem írtam! ) Viszont az igaz, hogy csak Krisztusban, és Krisztus által mehetünk, járulhatunk az Atya elé! Betakarva, és megmosva az Ő vérével. De, ezt Törvény alatt lévők nem tehetik meg, csak azok, akik a Krisztusban vannak, és akikben a Krisztus benne van. Vagyis a keresztények. Mert a kereszténység: Krisztus bennem, és én Őbenne! ( Bocs, de akár tudsz róla, akár nem, de te a zsidó vallásúhoz hasonlóvá lettél. Viszont ahhoz, hogy abban Istennek elfogadható légy, azokat az ünnepeket, és mosakodásokat is tartanod kell, amelyeket a Törvény határoz meg. Persze lehet, hogy tartod is azokat, ezt nem tudom.)

  “Igen Ő a feje az EKLÉZSIÁNAK, de az EKLÉZSIA feje Isten.”

  Kol. 1,15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
  Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
  És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;

  Isten országa van az eklézsiában. Amely eklézsia, a Krisztusban el van rejtve az Istenben…

  “Nézd, engem a saját életemen keresztül meggyőzött és ez nekem pont elég.”

  Oké! Én elfogadom, hogy abban hiszel, amiben akarsz. Nem azért léptem vissza a klub oldalra, mert én akarom helyetted ezt eldönteni. Viszont arra muszáj volt felhívni a figyelmedet, hogy nem azon az úton vagy, amelyiken gondolod. De, természetesen te döntesz, hiszen szabad választásod van ( volt). No meg azért is léptem vissza, hogy ha lehetséges lenne, megakadályozzam azt, hogy a hitben gyengéket, vagy az ismeretben még szűkölködőket magad után csábítsd, arra az útra, amely nem arra visz, amerre ők menni szeretnének!

  “Kiragadott abból, amibe belekerültem és ez számomra nagy bizonyság.”

  Sajnos, ahogyan az Úr is megmondta, lesznek olyanok, akik juhoknak ruhájában jelennek meg az emberek között, de belül ragadozó farkasok. Ezeket a juhoknak kellene a Szent Lélekre hallgatva otthagyniuk, és kikerülniük. Nem hagyván, hogy pusztítsanak közöttük, vagy bennük. De, sajnos a juhok, nem figyelnek a Szent Lélek hangjára, és sokáig hagyják magukat “öldökölni”! Ha valaki nem Krisztust hirdeti ( nem Őhozzá irányítja az embereket), hanem magát, az sajnos a farkasok, és a rablók közül való.
  Ján. 10,1 Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
  Jn 10,9 Én vagyok az ajtó; ha énáltalam megy be valaki, megmenekül (a rablóktól és üdvözül), bemegy és kimegy majd, és legelőt talál.
  Jn 10,10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson; én azonban azért jöttem, hogy a juhoknak életük legyen és bőségük legyen.
  Jn 10,11 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért;

  “Bár ez az igevers Simon, Péternek szólt, de sajátomnak is tekintem: Máté 16:17 Jézus pedig azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám.”

  A keresztényeknek nem ez a kijelentésük Úr Jézusról, az Atya Istenről, és a Szent Lélekről, ami neked/nektek. De, Isten igéjéről se.

  “….és nem csak kiragadom ami tetszik, mert számomra mindegyik fontos, hiszen ez a használati útmutatónk az élethez, ahogy lacika71 által felrakott videóban Molnár Róbert is elmondja.”
  Molnár Róbert nem azt mondja Jézusról, és a kereszténységről, amit te mondasz. Noha hallhatóak tőle is olyan kijelentések, amelyek még a “testből” származnak, de azok idővel világosságra jönnek.

  “És bizony, hogy nem mindenható, minden-látó és mindenre hatni-tudó, hiszen amikor a vakot meggyógyította, elküldte a siloám tavához megmosakodni…..”

  Bocs, de ezek spekulációk. Természetesen Jézus, amíg a földön járt, a Szent Lélek erejével, hatalmával gyógyított, és tett csodákat. Illetve űzte ki az ördögöket. Hiszen Ő, Általa született testileg, és teljes volt Szent Lélekkel fogantatásától fogva. ( És, Ő akkor, amikor itt járt a földön ember formában, nem használhatta ( mert megüresítette magát) azt a hatalmát, amit Istenként használt, amikor az Atyánál volt.)
  Csel. 10,38 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele. Luk. 4,36 És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? Luk. 20,2 És mondának néki, így szólván: Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? vagy ki az, a ki néked ezt a hatalmat adta? Ján. 14,10 Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

  Márk. 5,30 Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?
  Ján. 10,38 Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
  Márk. 16,17 Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
  Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

  Ján. 14,13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
  Ján. 14,14 Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

  ” És maga a Megváltó Krisztus ott sem volt, nem Ő gyógyította meg, hanem az Atya, aki a világ kezdete óta jelen volt, van és lesz láthatatlanul!
  És mind ez azért történt, mert hallgatott az Ő Fiára, vagyis szót fogadott neki és aki így cselekszik hegyeket mozgathat.”

  A Fiú fogadott szót, az Atyának, és cselekedte azokat, amit látott, hogy az Atya cselekszi azokat. Továbbá, éppen Szent Lélekkel való teljessége miatt, pontosan ismerte azokat az embereket, akikkel találkozott, és beszélt. Ezért is van megírva, hogy “nem bizta magát reájuk, mert magától is tudta, hogy mi van az emberben…”!

  “János 9:7 és azt mondta neki: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában (amely azt jelenti: küldött)! Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott.
  Vagy amikor a százados szolgája meggyógyult. Ott sem volt ott a Krisztus!”

  Pontosan. A százados tudta, hogy Krisztusnak hatalma van ahhoz is, hogy csak szóljon, és meggyógyul az a szolga ( vagy akárki). Mert a hatalom, az ilyen.

  “De fölösleges jártatni a csacsogómat, mert úgy is a vallásos érveléseiddel jössz és nekem erre viszont nincs időm.”

  Leginkább azért fölösleges, mert ezek nem vallásos érvek, hanem igeiek. Persze, ha ezeket te vallásos érveknek hívod, akkor legyen, de ezt írja Isten igéje! És, én nem beszélek mást, csak amit Isten igéje mond! A Szent Lélek kijelentésében, és tanításában. De, ha te “a Scolield jegyzet”-nek jobban hiszel, mint Isten beszédének, akkor nincs is mit mondani. Csak azt nem értem, hogy akkor most miért hallgatsz emberek tanítására. Mert azt azért gondolom, hogy te is sejted, hogy ezek a “jegyzetek”, ember által lettek megalkotva. ( Látom, az a “világosság” is onnét származik, amit írtál, hogy Sátán “becsapta” Jézust, mert nem pontosan idézte az igeverset…?!)
  “Luk 4:10 a Scofield jegyzet szerint.
  (4,10) Miután a Sátánnak nem sikerült az Úr Jézust elfordítani az Írástól, megpróbálja magán az Íráson keresztül megkísérteni Őt. A Sátán azonban hamisan idézi az Írást, mert kihagyja a „minden utadban” kifejezést (…..”

  “Nálam okosabbakat szólsz le, de nem baj.”

  Azért ezzel ne “dicsekedjél” kérlek, hogy ez az ember nálad okosabb. Ebből az idézetből, csak az látszik nyilvánvalónak, hogy annak/azoknak, akik ezeket a “jegyzeteket” leírták, halvány fogalommal se bírnak az Isten beszédéről. Persze ez nem csoda, hiszen szellemi dolgokat, csak a Szent Lélek által lehet megérteni.

  “További jó vallásoskodást és szép napot kívánok szeretettel.”

  Én se gondolom, hogy érdemes lenne tovább beszélnünk. Minden jót!

  Maradok szeretettel feléd: Ida

  #1769
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Edit!
  “És felele Tamás és monda néki: Én Uram és ÉN ISTENEM!
  Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.”

  #1770
   Ida 
  Felhasználó

  KORMOS ERIKA
  2015/04/16 – 18:02
  Kedves Idám!

  Első ránézésre meggyőzőnek tűnik az Igei érvelésed, (főleg az Egyszerű fordítás szerint)

  Károli fordításban így hangzik:
  Zsid. 1,4 Annyival kiválóbb lévén az ANGYALOKNÁL, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál.
  1,8 Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
  1,9 Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, A TE ISTENED, örömnek olajával a te TÁRSAID FELETT.

  – „ … a te Istened …” Tehát az Atya, a Jézus Krisztusnak is az Ura.
  – „ … társaid felett.” Társai csak az angyalok lehettek, akik teremtmények. Ez esetben pedig Jézus is teremtmény, ellentétben az Atyával, aki nem teremtmény, hanem öröktől fogva volt, van, és lesz.
  – Az „Isten” szó pedig nem azonos az Örökkévaló Isten megjelölésével, hanem az Örökkévaló Isten által adományozott „rangot, pozíciót” jelöl.

  1,3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, …
  Ha bele nézek a tükörbe, a saját arcom képmása tekint rám vissza.
  De az a „képmás” mégsem azonos velem, mert az „fényből van”, míg én hústest vagyok, tehát nem egyenértékű velem.
  Engem meg lehet szólítani, és válaszolok is, de a „tükörképemnek” feleslegesen beszél bár ki is.

  1,6 Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden ANGYALAI.
  – Bibliában hol olvasod, hogy az emberek is és nem csak az angyalok?
  Jézus hol, mikor, melyik EMBERTŐL kért imádatot a maga számára?

  Fil. 2,6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
  – Itt is rangról és pozícióról van szó. Egészen pontosan arról, hogy nem az Örökkévaló Istentől való FÜGGŐVISZONY miatt adta váltságul értünk az életét. Függetlenül attól, hogy az Örökkévaló Isten Jézus felett is Úr! (Zsid. 1,9)

  2,9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
  2,10 Hogy a Jézus nevére minden térd MEGHAJOLJON, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
  2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az ATYA ISTEN DICSŐSÉGÉRE.
  – „ … minden térd meghajoljon, …” Jézus Úrkénti tiszteletére vonatkozik, – és nem az imádására.
  – „ … az Atya Isten dicsőségére.” az az imádatára.

  És, hogy mennyire így van ez, erre az 1. Korinthus 15 rész teszi fel a pontot:
  15,24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
  15,25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
  15,27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett.
  15,28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor MAGA A FIÚ IS alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.

  Szeretettel: Erika

  IDA
  A hozzászólás rendszer-moderációra várakozik.
  2015/04/16 – 22:11
  Drága ERIKA!

  Mindkét fordítást idéztem, éppen azért, hogy ha esetleg a Károli nehezebben érthető lenne, akkor a másikban teljesen nyilvánvaló a Jézusról szóló rész!

  A kérdés pedig ez volt:

  Pontosan mit is magyarázol, és miket hirdetsz?

  “– Amikor a katolicizmus azt tanítja a híveinek, hogy az „egy Istenben” három személy van, (Atya, Fiú, Szent Lélek) akkor az Istentől született Egyházat (Eklézsiát,- a hívők közösségét) akarja megfosztani attól az Isten Fiúságától, amit Isten ígért meg az Őt szerető emberlelkeknek.”

  És ez:

  “Jézus Krisztus alacsonyabb rendű Lény, mint az Atya. Ő is „teremtmény” aki az Atyától született.”

  Nem arról vitatkozunk, hogy Jézus Atyja, az Ő Istene is, hanem arról, hogy a testté lett Ige, Isten is egyben. Nem a “rendje” alacsonyabb az Atyánál, hanem a rangja. Ahogyan pl, egy családban is van. Az apa a főnök, a fia az “alárendelt”. De, egy igazi szerető családban ( mint amilyen Ők) ez mindkettő ( illetve három) részéről a másik tisztelete, és szeretete a lényeg, és nem folyik hatalmi harc. Az Atya a Fiúért tesz mindent, és a Fiú az Atyáért. A Szent Lélek pedig mindkettőért! És mindkettő a Szent Lélekért is! (Márk. 3,29 De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;)

  Az Atya, Jézus által van kijelentve. És csak az tudja, hogy kicsoda az Atya, akinek a Fiú kiakarja jelenteni! Istent soha senki nem látta, csak a Fiú jelenítette meg! A Fiúról az Atya tesz bizonyságot a szívünkbe, amikor megtérünk, viszont az Atyát a Fiú jelenti ki. Aki az Atyától tanul, és “hall”, az a Fiúhoz megy! Csak akiben a Fiú benne van, csak abban van az Atya is. Akiben nincs a Fiú ( és nincs vele kapcsolatban, “beszélőviszonyban”, vagy tagadja a Fiút!), abban az Atya sincs meg! Aki nem tiszteli úgy a Fiút, ahogyan az Atyát, abban nincs meg az Atya se. Mert az Atya azt akarja, hogy a Fiút úgy tiszteljék, mint Őt. ( Most nem írnék ide igeverseket, mert szerintem tudod, hogy melyekről beszélek!)

  Jézus Istensége: Ő az, Jézus, a testté lett Ige, a Fiú Isten, Aki HATALMA SZAVÁVAL FENNTARTJA A MINDENSÉGET…

  Akit tett mindennek örökösévé, AKI ÁLTAL A VILÁGOT IS TEREMTETTE, AKI az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, AKI HATALMA SZAVÁVAL FENNTARTJA A MINDENSÉGET, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

  Az Igéről (Aki Jézus néven testté lett, és az emberek közül(!) elsőszülött lett), mint Isten egyszülött Fiáról:

  Zsid 1,1 … a saját Fián keresztül beszélt velünk. A Fia által teremtette Isten a világot, és mindent neki adott örökségül. A Fiú az Isten dicsõségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és irányítja az egész Világmindenséget…..

  De a Fiúról így beszél: „Trónod, ó Isten, örökre megmarad, igazságos ítéletek által uralkodsz királyságod fölött. …. Ezt is A FIÚRÓL MONDJA ISTEN: „Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram, és a Menny is kezed munkája. (!!!)

  Fil 2,6 Õ ugyanis, minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sõt, egyenrangú volt Istennel. ….

  “…ezért azután Isten a legmagasabb méltóságra emelte. Olyan nevet és hatalmat adott neki, amely minden más név és hatalom fölött áll. ..”

  Neki, a testté létele előtt is olyan neve volt, amelyre minden térd meghajolt, de akkor mint teremtő Istennek ( Isten szólt, és az Ige ( a Szó) megcselekedte, a Szent Lélek által ( Aki a vizek felett lebegett), és Aki által a csodáit is cselekedte, amíg a földön testben járt …!)! A feltámadása után pedig, mint “embernek Fia” kapott olyan nevet (Jézus), amelyre minden térd meghajlik, az egész világmindenségben.

  “Első ránézésre meggyőzőnek tűnik az Igei érvelésed, (főleg az Egyszerű fordítás szerint)”

  Hagyd magad Erika az ige által meggyőzni. ( Nemcsak ezek az igeversek szólnak erről!)

  “– „ … társaid felett.” Társai csak az angyalok lehettek, akik teremtmények. ”

  Nem Erika, a “társaid felett”, azok mi vagyunk ( a megváltottak), akik befogadták Őt, Jézust, a Megváltót, a testté lett Igét! Akiknek ezáltal hatalmat adott, hogy Isten fiaivá váljanak ( a Szent Lélek által)! Hiszen Jézus a zsenge. Itt nem az angyalokról van szó, hiszen Ő általa teremtette azokat is Isten! Nekik Ő az Istenük, ahogyan nekünk is, Ő az Istenünk is (Ján. 20,28 És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem! ! ) Továbbá, amikor, mint Isten Fia nevezte meg magát, akkor ott elfogadta az imádatot : Ján. 9,35 Meghallá Jézus, hogy kiveték azt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában? Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne? Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és a ki beszél veled, az az. Az pedig monda: Hiszek, Uram. És imádá Őt. )Az Istenség második személye, a Fiú Isten! Mi azért vagyunk “csúcsteremtmények”, mert az angyalokkal ellentétben, mi személyes szellemi kapcsolatba kerülünk Istennel, míg nekik ez a lehetőségük nincs meg. (1 Pét. 1,12 …l; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.) Ők szolgáló lények, mi pedig a fiak közé tartozunk, a Szent Lélektől való újjászületés alapján. ( Amivel isteni természet réseseivé váltunk. Hogy mivé leszünk, azt nem tudjuk még, de hasonlóvá leszünk Őhozzá…! 1 Ján. 3,2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.
  Ne felejtsd el továbbá, hogy a menyasszony gyűjtés is folyik, nem csak a menyegzőre való hivatalosok gyűjtése ! Isten gyűjti össze a menyasszonyt ( akiket erre választott ki) az Ő Fiának, az “utolsó Ádámnak”, az ő “Éváját”! ( Persze, természetesen ennek az igeversnek egyéb jelentése(i) is van, de most ez emelem ki, fentnevezett okok miatt!) És, nem az angyalok közül! )

  ” Ez esetben pedig Jézus is teremtmény, ellentétben az Atyával, aki nem teremtmény, hanem öröktől fogva volt, van, és lesz. ”

  Nem teremtmény, hanem Istenből született Isten! A Fiú Isten! A született , az született ( “kiszakadt rész” Istenből, amely önálló személyiséggel, és élettel bír ( ahogyan egy embergyerek)), a teremtetett pedig “kézzel csinált”, és “életleheletet” kapott !

  “– Az „Isten” szó pedig nem azonos az Örökkévaló Isten megjelölésével, hanem az Örökkévaló Isten által adományozott „rangot, pozíciót” jelöl.”

  Itt származást is jelent, nem csak pozíciót, és rangot! (Ha én azt mondom neked, hogy a fiam, akkor azonnal tudod, hogy embergyerekről van szó. Ha azt mondom, hogy a “csinálmányom”, “teremtményem”, akkor nem tudhatod, hogy pontosan hogyan képzeld el, amíg nem határozom meg a “típusát”.)

  “1,3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, …
  Ha bele nézek a tükörbe, a saját arcom képmása tekint rám vissza.
  De az a „képmás” mégsem azonos velem, mert az „fényből van”, míg én hústest vagyok, tehát nem egyenértékű velem.”

  Itt, a mai nyelven ezt megfogalmazva úgy mondhatnánk, ahogyan pl egy gyerekre azt mondják, hogy “kiköpött apja”. ( A gesztusai, a gondolkodása, a járása, a grimaszai, a gyorsasága/lassúsága, az érzelmei, a szavajárása, lelkülete…, stb. Vagyis, ha valaki a gyereket látja, akkor olyan, mintha az apját látná…!)

  “– Itt is rangról és pozícióról van szó. Egészen pontosan arról, hogy nem az Örökkévaló Istentől való FÜGGŐVISZONY miatt adta váltságul értünk az életét. Függetlenül attól, hogy az Örökkévaló Isten Jézus felett is Úr! (Zsid. 1,9)”

  Őneki, Isten Fiának, az Igének, aki maga is Isten, önmagában való élete is van. Bár az Atya nagyobb, hatalmasabb nála, de ha akarná a Fiú, akár el is hagyhatná az Atyát.

  – „ … az Atya Isten dicsőségére.” az az imádatára.”

  Az Atya olyan imádókat keres, akik szentségben, és Igazságban imádják. Jézus az Igazság. A mi életünk el van rejtve az Atyában, Krisztussal együtt. Mert mi Krisztusban vagyunk, és csak Őbenne, és Ő általa mehetünk Istenhez. De, mint Megváltónkat, és mint Teremtőnket is imádjuk/hatjuk ( akik hálásak vagyunk neki megváltásunkért) . Ez nem vesz el az Atya felé irányuló imádatból semmit. (Az én szívem egy darabja, a kereszt alatt fekszik, Jézust imádva, mint Megváltómat, és Istenemet, a Szent Lélek által. A másik része az Atyánál, az Istennél van imádatban a Szent Lélek által, a Krisztusban! )

  #1774
   Ida 
  Felhasználó

  Luk. 24,51 És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.
  Luk. 24,52 Ők pedig IMÁDVÁN ŐT, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;
  Luk. 24,53 És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.

  #1775
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Idám!

  Luk. 11:1-4
  11,1 És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: URAM, TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI, miképpen János is tanította az ő tanítványait.
  11,2 Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, EZT mondjátok: MI ATYÁNK, ki vagy a MENNYEKBEN,
  – szenteltessék meg a TE NEVED.
  – Jőjjön el a TE ORSZÁGOD.
  – Legyen meg a TE AKARATOD, miképen a mennyben, azonképpen e földön is.
  11,3 A mi mindennapi KENYERÜNKet ADD MEG nékünk naponként.
  11,4 És BOCSÁSD meg nékünk a mi BŰNEINKet; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk adósok.
  És NE VÍGY minket KÍSÉRTETbe; de SZABADÍTS meg minket a GONOSZTÓL.

  – Ez Jézus „minta imája” azzal a céllal, hogy tanítsa az övéit HELYESEN imádkozni !!!
  – Tehát az ATYÁHOZ fordulunk, dicsőítéssel, „kenyérért”, „bűnbocsánatért”, „szabadításért” és nem utolsó sorban mindezekért a „hálaadással is”.

  Luk. 22:31-32,
  Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
  De ÉN IMÁDKOZTAM ÉRTED, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.
  – Itt Jézus imádkozott az Atyához Péterért …Jézus kért az Atyától hitet Péter számára.
  Jézus is az Atyától kérte és nem Jézus maga adta.

  Mát 6:8,
  6,8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a TI ATYÁTOK, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
  – Az Atyától kérjük a bűnbocsánatot is – de már Jézus nevében -, és az Atyától is kapjuk meg azt – Jézus bűneinkért lefizetett véréért, és az Atyának adunk hálát is érte.

  Mát 6:14,
  6,14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
  – Itt is egyértelmű, hogy az Atya bocsátja meg a bűneinket is.

  Mát 6:32,
  6,32 Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

  Mát 7:11,
  7,11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a TI MENNYEI ATYÁTOK jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!
  – Az Atyánk ismeri minden szükségünket, és azokat szintén az Atya tölti be a számunkra.

  Mát 11:25
  11,25 Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.

  Ján. 20:17
  20,17 Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik:
  – Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz,
  – és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

  Ez ama Isten Fiúságunk nekünk Krisztust követőknek, ami ugyan olyan, mint Jézus Krisztusé !!!
  Amennyiben Jézust a szentháromság egyik istenének mondjuk, úgy ennek a szentháromság istenségének mi is istenei lennénk – legalább is a hamis szentháromságtana szerint.
  És mivel minden Krisztust követő Testvérünk tudja, hogy egyikünk sem isten, – és nem is vagyunk Istennel egyelőek – így elveszti az értelmét az Isten Fiúságunk fogalma is.
  (Az, hogy Isten Fiai vagyunk, mert Istennek csak a „második személye” lehet a Fia, aki maga is Isten, – de mi nem vagyunk istenek, ezért „igazi fiai” sem lehetünk.)

  Az apostolok is arra tanítottak, hogy az Atyához imádkozzunk, és az Atyának adjunk hálát, és az Atyát dicsőítsük:
  Ef. 5:20.
  Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az ISTENNEK és ATYÁNAK.

  Kol 3:17
  3,17 És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, HÁLÁT ADVÁN AZ ISTENNEK és ATYÁNAK Ő általa.

  Ef.1:15.-17
  1,15 Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
  1,16 Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
  1,17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak ISTENE, a DICSŐSÉGNEK ATYJA adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
  – Mármint annak az ATYÁNAK a megismeréséről van szó, akit Jézus Krisztus kijelentett nekünk.

  Ef.3:14.-15
  3,14 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak ATYJA ELŐTT,
  3,15 A KIRŐL NEVEZTETIK minden nemzetség, MENNYEN és FÖLDÖN,

  – Jézus Krisztus maga is, és az apostolok levelei is kivétel nélkül azt tanítják, hogy egyedül csak az ATYÁT imádjuk, TŐLE kérhetünk, az ATYA az aki betölti a szükségleteinket, és ezért az ATYÁNAK adunk hálát is.
  – De akkor ebben MI A SZEREPE Jézus Krisztusnak?
  Az, hogy Jézus Krisztus NEVÉBEN kérhetünk bármit, és Jézus Krisztus NEVÉBEN köszönjük meg és adunk hálákat is!
  – Miért így?
  Azért, mert Jézus Krisztus „alá írt egy KÖZBENJÁRÓ, MEGHATALMAZÁST” erről az Atyánál az Övéi részére!!!
  Ugyanis, amit MI Jézus Krisztus nevében kérünk, – természetesen Jézust követő hitünk alapjainak megfelelően, – az olyan, mintha Jézus kérne az Atyától a MI számunkra.
  (Úgy mint Jézus kért az Atyától hitet Péter számára a Luk. 22:31-32,- ben, vagy akár a Mát 7:11, alapján)

  I. Tim. 2:5,
  2,5 Mert egy az Isten, egy a KÖZBENJÁRÓ is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

  Zsid. 8:6
  8,6 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek KÖZBENJÁRÓJA, a mely jobb ígéretek alapján köttetett.

  Zsid. 9:15
  9,15 És ezért új szövetségnek a KÖZBENJÁRÓJA ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

  I. Ján 2:1
  2,1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van SZÓSZÓLÓNK AZ ATYÁNÁL, az igaz Jézus Krisztus.

  Zsid. , 12:24
  12,24 És az újszövetség KÖZBENJÁRÓJÁHOZ Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

  Gal. 3:20
  3,20 A KÖZBENJÁRÓ pedig nem egyé, ISTEN ellenben EGY.

  Ján. 14:12 -14
  14,12 Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az ÉN ATYÁMHOZ megyek.
  14,13 És akármit KÉRTEK majd az ÉN NEVEMBEN, megcselekszem azt, hogy DICSŐITTESSÉK AZ ATYA a Fiúban.
  14,14 Ha valamit kértek az ÉN NEVEMBEN, én megcselekszem azt.

  Ján. 16:22-26
  16,22 Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.
  16,23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy AMIT CSAK KÉRNI FOGTOK AZ ATYÁTÓL AZ ÉN NEVEMBEN, MEGADJA NÉKTEK.
  16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
  16,25 Ezeket példázatokban mondottam néktek; de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az Atyáról.
  16,26 Azon a napon az én nevemben kértek majd: és NEM MONDOM NÉKTEK, HOGY ÉN KÉRNI FOGOM AZ ATYÁT TI ÉRETTETEK;
  16,27 Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az ISTENTŐL JÖTTEM KI.

  – Azért nem Jézus kéri az Atyát értünk, mert az Atyánál van a MEGHATALMAZÁSUNK, hogy amit Jézus nevében kérünk, azt az Atya úgy adja meg nékünk, mint ha Jézus kérne helyettünk, és amit kérünk, azt Jézusnak adná át a mi számunkra.
  – A 27-es versben nem azt mondja, hogy maga is Isten, és ezért van hatalma a kéréseinket megadni, hanem mindent attól az Atya Istentől kapunk, akitől Jézus egy rövid időre elszakadt érettünk.

  Ján. 17:22-26
  17,22 És én azt a DICSŐSÉGET, a melyet nékem adtál, Ő NÉKIK ADTAM, hogy EGYEK LEGYENEK, a miképpen MI EGY VAGYUNK:
  17,23 ÉN Ő BENNÖK,
  – és TE ÉN BENNEM: hogy tökéletesen eggyé legyenek,
  – és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem,
  – és SZERETTED ŐKET, AMIKÉNT ENGEM SZERTTÉL.
  17,24 Atyám, AKIKET NÉKEM ADTÁL, akarom, hogy AHOL ÉN VAGYOK, AZOK IS ÉN VELEM LEGYENEK;
  – hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
  17,25 Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
  17,26 És megismertettem ő velük a TE NEVEDET, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennük, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

  – Jézus Főpapi imája az „Övéiért”.
  – „akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.”
  Ha a szentháromság tanának egy Istenben három személye lenne, akkor ennek az Igének alapján nekünk is istenekké kéne lenni.
  Hiszen az istenség három személyében lennénk egymásba, ahogy Jézus egy az Atyával, mi egyek vagyunk Jézussal, – sőt bennünk a Szent Lélek lakozik. Ráadásul Jézussal együtt a szentháromság kőrében helyezkednénk el. „Ott ahol Jézus is van, …”
  – Viszont, ha Jézus „Istensége” hatalmat, uralmat jelent, amíg az Atya lábai alá veti ellenségeit akkor nem áll fenn az a veszély, hogy „isteneknek” gondolhatjuk magunkat, hanem átláthatjuk, hogy hogyan is jutunk el az ISTEN FIÚSÁGRA !

  1. Korinthus 15 rész
  15,24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
  15,25 Mert addig kell néki URALKODNIA, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
  15,27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy AZON KÍVÜL, AKI NEKI MINDENT ALÁVETETT.
  15,28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor MAGA A FIÚ IS alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.)
  Ezt az 1. Korinthus 15:24-28 és János 17:22-26 ezt nagyon szépen kiábrázolja.

  – Jézus a Főpapunk, a Melkisédek rendje szerint.
  Salamon Temploma földi kiábrázolása volt a Mennyei Templomnak, úgy Jézus a Mennyei Főpapunk az Atya előtt.
  – Ahogy a zsidók sem a főpapnak imádkoztak, de a főpap imádkozott a népért, ugyan így van ez Jézussal is.
  Mi sem Jézushoz imádkozunk, sőt Jézustól kérnünk sem kell, mert Ő az Atya kezébe tette le azt a felhatalmazást, hogy amit az övéi kérnek Jézus nevében, az olyan, mintha Jézus maga kérné az Atyától. Ezért Jézus nevében megszólíthatjuk az Atyát, dicsőíthetjük, kérhetünk, és hálákat adhatunk a Jézus nevében mindenért. (János 14,13 … hogy DICSŐITTESSÉK AZ ATYA a Fiúban. )

  Amikor pedig a Földön minden ember eljut erre az állapotra, hogy az Atyát dicsőíti a Fiúban, akkor beteljesedik az 1.Kor. 15:28 nak „…akkor MAGA A FIÚ IS alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az ISTEN LEGYEN MINDEN MINDENBEN.”

  – Nem utolsó sorban azon is érdemes elgondolkodni, ha Jézus – mint Isten Fia – az Istenség második személyeként vettetne alá az Atyának, akkor hová lenne a másodrangú „Istensége?”
  Ha „váltságművéért” és a „világ rendjének helyreállításáért” elvesztené Isteni személyiségét, igazságos lenne-e az Atya?
  Ha pedig a Fiú is alávettetik, akkor az nem isteni személyiséget, hanem olyan hatalmat, rangot jelentett, amellyel az Atyát dicsőítette meg.
  – Az „Isten legyen minden mindenben” kifejezés az én olvasatomban nem azt jelenti, hogy akkor mindenki isteni személyiséget kap, hanem azt, hogy az Örökkévaló Isten teljes harmóniában fog élni minden teremtményével.

  Szeretettel: Erika

  #1776
   Ida 
  Felhasználó

  Drága ERIKA!

  Nagyon sajnálom, hogy neked nincs a mennyei Atya által kijelentve Jézus kiléte, illetve, ha ki volt valamikor, akkor nem maradtál meg abban, amit a Szent Lélek kijelentett neked Róla! Azok pedig, akiknek nincs ( vagy nem őrizték meg a kijelentésüket Róla), nem is imádkozhatnak Jézus nevében, mert nincsenek Abban, és nem is ismerhetik Őt. Nincs olyan keresztény, aki ne tudná, hogy kicsoda Jézus Krisztus, a testté lett Ige, Aki kezdetben az Atyánál volt, és Aki maga is Isten! És Aki által minden lett, és semmi nem lett nélküle! És, hogy Isten egyszülött Fiából, hogyan lett Isten elsőszülött Fia. És, hogy kicsoda a Vigasztaló, az Igazságnak Lelke, aki nálunk lakik, és nálunk marad, és akit a világ nem ismerhet meg, csak mi. Olyan dolgokat magyarázol, amelyek nem kétségesek, de az, az Isten beszédének csak egy része, szelete. A másik része, szelete, amelyben arról van szó, amiről egyébként mi beszélünk, nálad teljesen kimarad, eltörlöd, nem veszed figyelembe, illetve nem érted. ( Gondolkodtam is már rajta, hogy igemagyarázataid mitől annyira falsok, mint amilyenek, de így már érthető. Más evangélium, más Jézus, más Lélek…, más Isten… ) Viszont az írásmagyarázat csak akkor igei, ha az egész Biblia, a Szentírás egésze bizonyságot tesz arról, a Szent Lélek által.

  “….Jézus is az Atyától kérte és nem Jézus maga adta.”

  Ez még a megváltás előtt, a feltámadás előtt volt. De a feltámadás után:
  Mát. 28,18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
  Mát. 28,19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
  Mát. 28,20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

  ( Persze ez nem jelenti azt, hogy az Atyát nem kérjük, és nem imádkozunk, és nem könyörgünk hozzá, vagy nem adunk hálát Istennek, de ezt csak akkor tehetjük fiakként, ha Krisztus, és a Szent Lélek is is bennünk van. Ján. 16,13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
  Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. )
  Ján. 11,4 …. hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.

  Ján. 14,6
  Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

  “6,8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a TI ATYÁTOK, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
  – Az Atyától kérjük a bűnbocsánatot is – de már Jézus nevében -, és az Atyától is kapjuk meg azt – Jézus bűneinkért lefizetett véréért, és az Atyának adunk hálát is érte.”

  Igen ezt tesszük, vagy pedig az Úr Jézus Krisztushoz fordulunk…! ( De, aki ismeri őket, azok megtudják állapítani, hogy éppen melyik személlyel ( az Istenség melyik tagjával beszélnek. Nem csak akkor, ha célirányosan valamelyikhez imádkozunk, vagy hálát adunk, vagy kérünk….!))
  Mát. 9,6 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.

  “Ez ama Isten Fiúságunk nekünk Krisztust követőknek, ami ugyan olyan, mint Jézus Krisztusé !!!
  Amennyiben Jézust a szentháromság egyik istenének mondjuk, úgy ennek a szentháromság istenségének mi is istenei lennénk – legalább is a hamis szentháromságtana szerint.
  És mivel minden Krisztust követő Testvérünk tudja, hogy egyikünk sem isten, – és nem is vagyunk Istennel egyelőek – így elveszti az értelmét az Isten Fiúságunk fogalma is.”
  (Az, hogy Isten Fiai vagyunk, mert Istennek csak a „második személye” lehet a Fia, aki maga is Isten, – de mi nem vagyunk istenek, ezért „igazi fiai” sem lehetünk.)”

  Erika! Ez, amit írsz, csupán emberi, testi okoskodás, és semmi nincs benne a Szent Lélektől! Ha, valamit leír az ige konkrétan, azt nem kell találgatni, hogy az mit jelenthet! Márpedig az ige azt írta le, hogy Jézus, a testté lett Ige, aki kezdetben Istennél volt, és maga is Isten. És, hogy Ő Isten egyszülött Fia, aki önként lemondott isteni mivoltáról, és testté lett, azért, hogy bennünket, és a világot megváltsa. (“…nem tartotta ragadománynak, hogy Istennel vala egyenlő, hanem….”!)
  Róm. 8,3 …. az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
  Jn 3,16 Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen Fiát adta, hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  Jn 3,17 Mert Isten nem azért küldte el a Fiát erre a világra, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentse õket általa.
  Jn 3,18 Aki hisz benne, nem kerül ítéletre. De aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen Fiában.

  Jn 15,26 Ha eljő a Bátorító, akit Atyám mellől én fogok küldeni, az igazság Szelleme, aki Atyám mellől jő elő, Ő fog tanúskodni mellettem.

  “Az apostolok is arra tanítottak, hogy az Atyához imádkozzunk, és az Atyának adjunk hálát, és az Atyát dicsőítsük:”

  De azzal még nem azt mondták, hogy Jézust nem imádjuk, és nem imádkozunk hozzá, nem hívjuk segítségül az Ő nevét…..!
  Kol. 3,16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

  Ján. 17,3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
  Róm. 1,7….Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
  1 Ján. 5,20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. 1Jn 5,10 Aki hisz az Isten Fiában, abban ott él ez az igazság. De aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazugnak tekinti õt. Miért? Mert nem hitte el Istennek, amit a Fiáról mondott. Ez pedig a következõ: Isten örök életet adott nekünk – és ez az élet Isten Fiában van. Ebbõl következik, hogy akiben él a Fiú, annak örök élete van. De akiben nem él az Isten Fia, annak nincs örök élete.

  “1,17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak ISTENE, a DICSŐSÉGNEK ATYJA adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
  – Mármint annak az ATYÁNAK a megismeréséről van szó, akit Jézus Krisztus kijelentett nekünk.”

  “16,27 Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az ISTENTŐL JÖTTEM KI.”

  Itt az a baj, hogy te nem hiszed, hogy Jézus az Istentől jött ki, úgy, hogy Ő az egyszülött Fiú ( az Istenség második személye, aki Jézus néven testté lett….! Aki hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, és a stb, stb, és megint csak stb…! Ezeket az igeverseket is hozzá kellene tenni a többihez, hogy képet kapj arról, hogy ki is Jézus!)

  “- A 27-es versben nem azt mondja, hogy maga is Isten, és ezért van hatalma a kéréseinket megadni, hanem mindent attól az Atya Istentől kapunk, akitől Jézus egy rövid időre elszakadt érettünk.”

  De nem csak a 27-es vers van, hanem az egész Biblia Jézusról, mint Isten testté lett Fiáról, az Igéről aki Isten, szól, akiben, és aki által teremtetett minden…!

  “- „akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.”
  Ha a szentháromság tanának egy Istenben három személye lenne, akkor ennek az Igének alapján nekünk is istenekké kéne lenni.”

  Ján. 1,12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy —-Isten fiaivá legyenek——-, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem ———Istentől születtek———–.
  
  Ján. 1,14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

  Eféz. 1,5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,

  2Pt 1,3 ———- a mi Urunk Jézus az Ő isteni erejével megajándékozott minket az által, hogy mi megismertük Őt, aki minket a maga dicsőségével és isteni erejével elhívott. —————-
  
  2Pt 1,4
  —————-hogy azok által (az ígéretek által) isteni természet részeseivé legyetek,—————

  Róm. 8,14
  Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

  “Hiszen az istenség három személyében lennénk egymásba, ahogy Jézus egy az Atyával, mi egyek vagyunk Jézussal, – sőt bennünk a Szent Lélek lakozik. Ráadásul Jézussal együtt a szentháromság kőrében helyezkednénk el. „Ott ahol Jézus is van, …””

  Erről van szó!
  Eféz. 2,4 De az Isten ———Minket, ———megelevenített együtt a Krisztussal————És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

  Kol. 3,3 Mert meghaltatok, ——– és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.——–

  “- Viszont, ha Jézus „Istensége” hatalmat, uralmat jelent, amíg az Atya lábai alá veti ellenségeit akkor nem áll fenn az a veszély, hogy „isteneknek” gondolhatjuk magunkat, hanem átláthatjuk, hogy hogyan is jutunk el az ISTEN FIÚSÁGRA !”

  Fil. 2,12 Annakokáért, szerelmeseim, ———–, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

  Zsolt. 82,6 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
  Zsolt. 82,7 Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.
  Zsolt. 82,8 Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.
  Jn 10,34 Jézus erre így felelt: „Nincs-e megírva a Törvényetekben: ‘Azt mondtam, istenek vagytok’?
  Jn 10,35 Isten isteneknek nevezte azokat, akikhez Isten üzenete szól, és tudjátok, hogy az Írásmindig igaz.
  
  “- Nem utolsó sorban azon is érdemes elgondolkodni, ha Jézus – mint Isten Fia – az Istenség második személyeként vettetne alá az Atyának, akkor hová lenne a másodrangú „Istensége?”
  Ha „váltságművéért” és a „világ rendjének helyreállításáért” elvesztené Isteni személyiségét, igazságos lenne-e az Atya?”

  Nem értem, hogy miről beszélsz?! Jézus, csak addig üresítette meg magát, és mondott le Istenségéről, és hatalmáról, ameddig itt élt testben a földön,és elvégezte a megváltás munkáját! Ő most azzal a dicsőséggel is rendelkezik, amellyel a világ teremtése előtt is rendelkezett! ( A Sátánt embernek fiaként győzte le, nem mint Teremtő Isten. Hiszen ahhoz nem kellett volna idejönnie testben, csak szólt volna, és Sátán elenyészik az angyalaival együtt!) Jézus isteni, és emberi személyiséggel, természettel is rendelkezik. Ez utóbbi miatt ért meg bennünket, hiszen, mint ember, Ő is mindenben megkísértetett, hasonlóan hozzánk.

  “Ha pedig a Fiú is alávettetik, akkor az nem isteni személyiséget, hanem olyan hatalmat, rangot jelentett, amellyel az Atyát dicsőítette meg.
  – Az „Isten legyen minden mindenben” kifejezés az én olvasatomban nem azt jelenti, hogy akkor mindenki isteni személyiséget kap, hanem azt, hogy az Örökkévaló Isten teljes harmóniában fog élni minden teremtményével.”- Ez Jézus „minta imája” azzal a céllal, hogy tanítsa az övéit HELYESEN imádkozni !!!
  – Tehát az ATYÁHOZ fordulunk, dicsőítéssel, „kenyérért”, „bűnbocsánatért”, „szabadításért” és nem utolsó sorban mindezekért a „hálaadással is”.”

  Ján. 8,36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

  Drága Erika! Gyorsan kérj kijelentést Istentől mindenre…!

7 bejegyzés megtekintése - 37-43 / 43

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account