Bibliafordítások

Ennek a témakörnek tartalma 65 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Thea 6 éve, 2 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #447
   ösztöke 
  Felhasználó

  “Isten a reformáció idején “ébredést” adott az akkori hivatalos egyház tagjai közül azoknak, akik valóban keresték Istent, az Úr Jézus Krisztust, az igazságot ! Miután az emberek és a vezetők olyanok voltak, amilyenek, ezért történt a “szakadás”, vagyis, hogy egy másik felekezet jött létre, ahol már az akkor megtérő emberek újjászülettek.”

  Nos, a reformáció alapból hibás koncepció, mivel megújítani akarja a rosszat (reform szó is ezt takarja) A rosszat, az ál-egyházat nem megújítani kell, hanem elhagyni, és csatlakozni Krisztuséhoz. Arra meg semmit nem tudtál írni, amiket írtam Károliról, és vonaláról. A megújítás a vízbe merítéskor kezdődik, amikor valaki új életet kap az Istentől, magot, szellemi emberré válik (betölti az igazságot azzal, hogy hitből bemerítkezik). Ha már itt, az alaptanításban eltérés van, mást tanít a reformáció (Károli is) mint az Írás a hit első lépéséről, akkor az nem az igazságihoz való csatlakozás, hanem nem igazi “ébredés”, hanem egy újabb álegyház, szekta létrejötte. Nem a “vezetők” miatt, hanem mert már a tanításban SEM igazodik az apostoli tanításhoz (értsd eretnek egyházról van szó), más evangéliumot hirdet (amire Pál mondja, hogy aki mást, az legyen átkozott, lehet, hogy ez kemény, de így van) PL. akik ebben az időben igazodtak az igazsághoz, azokat anabaptistáknak csúfolhatták, és ezeket is üldözte a református egyház (pl. Kálvin) is, meg is öletett egy párat, akinek Károli az egyik papja. Szóval ettől a Károli fordítása nem jobb, és nem rosszabb, mint mondjuk egy katolikus fordítás. (mert ugyanúgy egy eretnek egyház képviselője) Vagy nem attól jó, mert azok, akik csinálták tényleg Isten emberei voltak (és ahogy te állítod, felkenettek erre), hanem esetleg azért, mert viszonylag jól fordították le az akkor kéznél lévő szövegetek. Isten viszont ezt is felhasználja a jó ügy érdekében, de azért már engedtessél meg, hogy ne ez legyen minden mértéke és a kiindulás, főleg ha a fordítást tekintem (ami már akkor sem volt az egyetlen), amit egy református pap csinált, aki még csak újonnan sem született. (értsd nem merítkezhetett be, mert akkor már nem lett volna pap, hanem anabaptistának tartották volna, akit ezért el kellett volna tanácsolni a református egyházból) Károli igazodott ehhez, hit helyett a regulához, az hogy csinált egy fordítás, az jó, de nem attól, hogy olyan nagyon az igaz egyházból és tagjából került volna ki. Nem látom a különbséget amúgy pl. egy jó katolikus fordítás, és Károlié között. Ezért, mivel egyik fordítás sem attól jó, vagy nem jó, mert a másik végén egy olyan ember van, aki Istené, mert akkor már nem lenne része annak az eretnek egyháznak, onnan el lenne tanácsolva. (hiszen ha az igazságot képviselné, páros lábbal rúgnák ki abból az egyházból, pl. ha Károli a hitből való vízbemerítést a Krisztus Jézus nevében, na onnan nem lett volna többé református pap… )

  #448
   Névtelen

  Kedves Ösztöke!

  Nem akarok se Károliról, se a reformációról, se a katolicízmusról vitázni, mert nekem is megvan a látásom erről, és én abban maradok, amit a Szent Lélektől tanultam ezűgyben. ( Nem írántad való tiszteletlenségből nem szeretnék erről vitázni, hanem mert hosszadalmas és terméketlen vita lenne. Erről talán csak annyit mondanék még, hogy ha elolvasod az Ószövetségben Izrael útját ( bukásait, bálványímádását, megtéréseit,stb,)és ha összehasonlítod az egyházzal, akkor azt láthatod, hogy egy az egyben úgyanaz történt az egyházzal is, mint Izraellel. Úgyanakkor ahogyan közöttük is, úgy az eklézsiában is mindig megvolt a “maradék”, a mag, akikről te is beszélsz, akik a folytonosságot képviselték, képviselik, és akik mindig is az üldözés középpontjában voltak!) ) Azokat az egyházakat, amikről beszélünk, én is úgy ítélem meg, ahogyan a Jelenések könyve ír róluk, ill azt fogadom el, ahogyan Úr Jézus beszél róluk. És ez vonatkozik a többi egyházra is. A lényeg, hogy a Jelenések könyvében 2 gyülekezet van, amelyről Úr Jézusnak pozítív véleménye van ( vagyis dorgálás nélkül valók, és azok a bibliai , apostoli gyülekezetet testesítik meg. Mármint azt, amilyennek Isten tervezte az eklézsiát. ), és nekünk az a dolgunk, hogy igyekezzünk a Szent Lélek vezetésében, Általa és Benne azokhoz tartozni. A többit /eket pedig hagyjuk az Úrra, hogy megítélje azokat. Azt viszont a Jelenések könyvéből tudjuk, hogy azokban a gyülekezetekben , amellyekkel Úr Jézus nem elégedett ( sőt!), azokban is vannak üdvözülők. Mármint Krisztusban lévő újjászületett keresztények, akik megismerték az Úrat, és a mennyei Atyát, a Szent Lélek által! Az pedig, hogy miért maradtak, vagy maradnak abban, azokban a gyülekezetekben, ez szerintem személyes isteni vezetés kérdése! Ezt mindenki maga kell, hogy elvegye az Úrtól, hogy neki maradnia kell-e “lámpásnak” abban az egyházban, vagy el kell-e mennie onnan! De ez az Ő és Úr Jézus dolga, nekünk nem kell ezzel foglalkoznunk! De így az utolsó napokban, mint tudjuk , egyébbként se sokáig kell a keresztényeknek gyötörni magukat ezzel a kérdéssel, mert most egyébbként is azt az időt éljük, amikor azoknak, akik az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodnak ki kell majd jönniük “közülük”, vagy “kivetik” őket. A mi dolgunk az, hogy kövessük Krisztust a táboron kivülre, és maradjunk Őbenne, hogy gyümölcsöt teremhessünk.
  A felkenetéssel, a Bibliával, mint az Isten beszédével, mint a keresztényeknek egyedűl adatott mérőzsinórral kapcsolatban én már leírtam, amit én kaptam . Ha akarod elfogadod, ha nem, akkor nem! Én meggyőzni úgyse tudlak, hiszen csak ember vagyok, de hiszem, hogy a Szent Lélek téged is megfog győzni róla, ha hallgatsz reá!

  #510
   ösztöke 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Az alapokban nem értünk egyet, mivel te az eretnek egyházat (értsd azt, ami már az alaptól eltér, közülünk ment ki, de nem közülünk való), a nagy szakadást, vagy annak egyik irányzata, reformált formáját és az igaz egyház közé egyenlőségjelet teszel. (a jelenésekben az igaz egyház valamelyikéhez szól, nem felekezethez, hanem város gyülekezetéhez, nem Babilonhoz, vagy manicheius alapokon álló szektához) Míg az igaz egyháznak az ÚR Jézus megtérést parancsol, addig a hamisból az övéinek a kifutás a parancs, egyénileg. Egyáltalán nem mindegy, hogy hova teszed az egyenlőségjelet, én nem tenném oda, ahova te teszed, mivel azzal az azonosulást is kifejezed. Én semmilyen formában nem szeretnék azonosulni az eretnek egyház valamelyik ágazatával, ez a különbség a mi gondolkodásunkban.

  Üdv

  #511
   Névtelen

  Kedves Ösztöke!

  Én az igei tanításokhoz tartozom! Kizárólag az Isten Igéje alapján állok! Soha nem voltam se katolikus, se református, se semilyen “us” se, de ha van még más megnevezés, az se voltam! A magam részéről az inkvizíció áldozata lennék.
  Azzal, hogy te mit , vagy kiket tartasz igaz egyházhoz tartozónak a Jelenések könyve alapján, azt nem tudom. A lényeg, hogy az egy prófétai könyv, ahol azoknak a gyülekezeteknek üzent az Úr Jézus, akik a 2000 év alatt létrejöttek, és azokat az Úr elismeri, hogy hozzá tartoznak, előtte állnak. Ha figyelmesen elolvasod, van olyan gyülekezet közöttük, ahol Jezabel tanít, akik az első szeretetet elhagyták, stb! Számomra ezek se lennének igaz egyházak, de ez édeskevés, hogy én hogyan látom, az a lényeg, hogy az Úr hogyan látja ezeket a gyülekezeteket, és az azokban lévő híveket. Az igaz, hogy mindenkit megtérésre búzdít az Úr, és ezzel kellene mindenkinek foglalkoznia a személyes életében is. ( Mint ahogyan mondod is, még az idők végi ( “világegyházban” ) “Babilonban” is van népe az Úrnak, akiknek tanácsos onnét kijönni!)
  Továbbá, szerintem csak egy igaz egyház van a földön, az pedig az Eklézsia, a Krisztus Teste és menyasszonya, amelyhez azok tartoznak, akik megtért, újjászületett keresztények, Szent Szellemmel teljesek, és napi szinten az Úr Jézus Krisztust követik! Akiknek megvan a reménységük, és megtisztítják magukat, ahogyan Ő is tiszta!( És itt már, ha idetartozunk, nem számít, hogy ki melyik “gyülekezetnek” a tagja, csak az, hogy valóban Kersztény-e, vagy sem! Illetve abból a szempontból mégsem mindegy, hogy a győztesek nem úgyanazt a jutalmat kapják! )
  Az, hogy a reformációt, miért nem látod , hogy Isten munkája volt , csak két dolgot jelenthet: vagy túl szektás vagy, vagy nem vagy újjászületve .( Ha a reformáció korából, valódi újjászületett keresztények munkáit olvasod, akkor a Szent Lélek bizonyságot tesz azokról, hiszen igei alapon állnak azok.)
  Feltettem ide a fórumra a 7 gyülekezetről egy nagyszerű tanító tanításaiból néhányat, amit érdemes elolvasni. De a Jelenések könyve alapján te is láthatod, hogy mind a 7 gyülekezet teljesen más, és más problémákkal is küzd. Nyílvánvaló, hogy akik Efézusban, vagy Smirnában, vagy Pergámumban, vagy Thiatirában, vagy Sárdisban, vagy Filadelfiában vagy Laodiczeában vannak, azok nem igazán tarják a másik gyülekezeteket “igaz egyháznak”, hiszen olyan “tanok”, viselkedések, stb-k vannak azokban, amelyeket nem tudnak egymásközött tolerálni . Ahogyan azt most is, a “keresztény világban” láthatjuk! És mondjuk meg őszintén, az Úr is pont ezekből parancsolja a megtérést nekik!
  Például,a thiatirai gyűlekezet( ahol az Asszony , Jezabel (a Nagy Parázna) tanítja szellemi paráznaságra és bálványimádásra a híveket) tűzzel vassal írtotta ( hiszen tudjuk, hogy a szentek vére is benne találhatóak) azokat , akik az ősegyházhoz ( Efézus, Smirna és Pergamum ) tartoztak. És bár adott neki időt az Úr, hogy megtérjen, de mint ahogyan azt olvashattuk is , nem tért , és nem tér meg! Viszont, mint azt látjuk, ott is van népe az Úrnak! ( Ill a többi hasonlóan felépített “thiatirai” egyházakban, ahol nem tanítják a bálványimádást!)Viszont, mivel Thiatira nem tért meg, és javíthatatlan, ezért kellett a reformáció ( amely először még csak Thiatira megreformálására, megtérésére volt felhívás!), hogy azok, akik nem tudtak ( az Asszony tanításai , űldözése miatt) Efézushoz, Smirnához, vagy Pergamumhoz tartozni, kimenekülhessenek egy új ( “edénybe”) gyűlekezetbe, Sárdisba! Akiről olvashatjuk, hogy megint csak nem túl jó a véleménye az Úrnak! Nem tartja elégségesnek a cselekedeteiket! És amikor már Sárdis is a klinikaihalál állapotába került, akkor hozta a világra a Szent Lélek Philadelphiát, ahová azok menekülhettek, akik nem akartak halófélben maradni! stb…
  De próbáld ezek alapján végiggondolni, szerintem te is hasonló látásra fogsz jutni.

  Békesség!

  #515
   Névtelen