Szent Lélek káromlása

Ennek a témakörnek tartalma 12 hozzászólás, 6 résztvevő. Utolsó frissítés:  ösztöke 8 éve, 1 hónap telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #672
   Edua 
  Felhasználó

  De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; Márk. 3,29
  Mit gondoltok erről?Mi a Szent Lélek káromlása?

  #673
   Névtelen
  #679
   lacika71 
  Felhasználó

  Sziasztok!
  Körültekintően kell/ene a Szent Lélek munkájáról beszélnünk. Van ugyanis a sátánnak is olyan trükkje, amivel az Isten Szent Lelkét utánozza le és így becsapja még a keresztényeket is.Külsőleg úgy látszik, hogy valóban a Szent Lélek működik, de valóban mégsem az, hanem egy megtévesztés szelleme.Első megtapasztalásra, ránézésre nehéz különbséget tenni a kettő között.Maga a Szent Lélek megmutatja az igazságot, csak hát az emberi elmét ill. gondolatokat a sátán is tudja befolyásolni.Kérni kell az Úrtól hogy meg tudjuk ítélni ill. különböztetni a hamis és az igazi Szellemet.

  #688
   Névtelen

  Szia Lacika71!

  Igen, van hamisítvány, de most a Szent Lélek káromlásról, mint olyanról beszélünk. Hogy pontosan mit is kell azon érteni!

  #691
   lacika71 
  Felhasználó

  sziasztok!
  A Szent Lélek káromlás szerintem egy olyan tagadás, amikor az Isten Szellemének a munkáját, megnyílvánulását, vezetését stbb. meghazudtolva egy hamis szellemnek tulajdonítják.pl.
  Amikor Jézus démonokat űzött ki és a farízeusok azt mondták, hogy a belzebub fejedelmével űzte ki Jézus a démonokat.Nem ismerték el Isten erejét, hanem hazugsággal egy gonosz szellemnek az erejét hangoztatták és ezzel lejáratták azt a személyt, akit valójában az Isten Szelleme vezérelt-Jézust.Érdekes módon a gonosz erejét elismerik de a jó erejét nem.Mint napjainkban is.A különböző természetgyógyászok,varázslók, sámánok,okult tanítók stb.erejét, valódiságát elismerik, sőt tőlük várják a problémájukra a megoldást.De Isten erejét tagadják.Sajnos még a keresztények is előbb fordulnak az orvoshoz, a gyógyszerekhez, az orvos tudományhoz, mint egyenesen a Teremtőhöz.Amikor már az orvos nem tud segíteni akkor imádkozunk az Úrhoz a gyógyulásért.Miért van ez, ti mit gondoltok?
  Nem lehet, hogy ez is egyfajta Szentlélek elutasítás?

  #726
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Ida és Lacika,köszönöm a válaszaitokat!
  Én is úgy látom,hogy a Szentlélek munkáját a Gonoszénak nevezni az a Szent Lélek káromlása.Viszont ugyanolyan a Sátán munkáját a Szent Léleknek tulajdonítani.

  Ami miatt ezt a kérdést feltettem a következő:úgy tűnik,hogy ezt a fajta káromlást inkább a hívők követhetik el.Viszont aki a Szent Lélek vezetése alatt áll,annak fel kell ismernie a Szent Lélek munkáját!Hogy eshet ez meg akkor?Történie kell még ezelőtt valaminek,esetleg olyan nagyfokú engedetlenségnek,felemelkedettségnek ami miatt már a Szent Lélek nem tudja vezetni?Erről mit gondoltok?

  Ida,a második linkednél leírtakat én inkább a Szent Lélekkel szembeni engedetlenségnek nevezném.

  #727
   Névtelen

  Kedves Edua!

  Ezeket a fordításokat találtam, ami esetleg jobban megvilágíthatja a dolgot:

  Mt 12,31
  Ezért mondom nektek: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot nyer, de a Szellem káromlása nem nyer bocsánatot,
  
  Mt 12,32
  és ha valaki az Emberfia ellen emel szót, bocsánatot nyer, de ha a Szent Szellem ellen szól (leszólja), nem nyer bocsánatot sem ebben, sem a jövendő (világ)korszakban.
   (Vida)
  Mt 12,31
  Ezért azt mondom nektek: mindenfajta bûn és gyalázkodás meg lesz bocsátva az embereknek. De aki a Szent Szellemet gyalázza, nem nyer bocsánatot.
  
  Mt 12,32
  Ha valaki az Emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, aki azonban a Szent Szellem ellen szól, az sem ebben a világban, sem az eljövendõben nem nyerhet bocsánatot.”
   (Egyszerű 2006)

  Amit pedig erről írtál, hogy :”ezt a fajta káromlást inkább a hívők követhetik el.Viszont aki a Szent Lélek vezetése alatt áll,annak fel kell ismernie a Szent Lélek munkáját!Hogy eshet ez meg akkor?” , szerintem csak tudatosan történhet. ( Reméljük!)De azt gondolom, hogy Sátán elég jó hamisítványokat tud csinálni, hiszen fel van hívva a figyelmünk rá, hogy a gyümölcsök lesznek azok, amelyekről megismerhetjük majd azt, hogy mely Szellemtől is vannak a dolgok. Tehát még magunkban is az a jó, ha a János apostol levele után ítéljük meg a bennünk lévő Szellemet, hogy milyen gyümölcsöket látunk magunkban, a szellemünkben, ill a lelkünkben.

  írod:
  “Történie kell még ezelőtt valaminek,esetleg olyan nagyfokú engedetlenségnek,felemelkedettségnek ami miatt már a Szent Lélek nem tudja vezetni?Erről mit gondoltok?”
  Nem tudom, de remélhetőleg itt már , csak valóban felnőtt keresztényekről van szó, akik tudják, hogy mit csinálnak, és valamiért szándékosan csinálják, holott már megvan a szabadságuk rá, hogy ne tegyék, ha nem akarják. Vagyis, olyanok, akik a Róma 8-ba eljutottak már tapasztalati szinten.

  írod:
  “Ida,a második linkednél leírtakat én inkább a Szent Lélekkel szembeni engedetlenségnek nevezném.”

  Igen, én is, de mint egy használatos magyarázatot ( így is magyarázzák egyházak a Szent Lélek káromlást )tettem fel.

  #728
   lacika71 
  Felhasználó

  Sziasztok!
  De azt gondolom, hogy Sátán elég jó hamisítványokat tud csinálni, hiszen fel van hívva a figyelmünk rá, hogy a gyümölcsök lesznek azok, amelyekről megismerhetjük majd azt, hogy mely Szellemtől is vannak a dolgok. Tehát még magunkban is az a jó, ha a János apostol levele után ítéljük meg a bennünk lévő Szellemet, hogy milyen gyümölcsöket látunk magunkban, a szellemünkben, ill a lelkünkben.

  Egyetértek ezzel.
  A gyümölcsökről pedig,hogy milyen gyümölcsök?
  Szerintem nem a materiális dolgokban látszik (anyagi jólét,sikeresség,jó karrier, nagy ház, menő vállalkozás,szépek-csinosak-okosak, jól tanulnak a gyermekeik, stb)a gyümölcs ill. ha valaki ezeket mondja a Szent Lélek gyümölcsének, azigen csak tévelyeg.
  A Biblia leirja a Szellem Gyümölcseit ezek szellemi és lelki dolgok(békességre való törekvés, jóság,alázatosság, szelídség, mértékletesség,hosszútűrés,szeretet stb).Tehát az emberi viselkedésen, szellemi-lelki állapoton keresztül látszanak.
  PL.ha valaki rendszeresen “betöltekezik” szent szellemmel, különböző manifesztációkat él meg és lelkileg- szellemileg nem változik az élete(egoista,haraghordozó,manipuláló,felfuvalkodó,türelmetlen-ideges természetű,a maga igazáért harcoló stb..magatartásban nem változik) akkor nem az Isten Szelleme munkálkodik abban az emberben.Hiába minden fetrengés a földön, nevetés stb megnyílvánulás, a Szent Szellem megtermi a gyümölcsöt abban az emberben akiben munkálkodni akar.
  Nem a külsődlegesdolgok a fontosak isten számára, hanem amit az ember belsejében tud tenni és ezáltal változtatni meg emberi életeket.
  Természetesen lehetséges, hogy bizonyos anyagi jobb léttel is járhat. de nem ez az elsődleges szempont Isten szemszögéből.Sok keresztény tévedésben van a gyümölcsök tekintetében.

  #801
   Pötty 
  Felhasználó

  Én itt egymás mellé pakolok pár igeverset, ami idevág.
  Mt.12.31-32
  31Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása (Zsid. 6,4. 6. 10,26. 1 Ján. 5,16.) nem bocsáttatik meg az embereknek. 32Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, (Márk 3,29. Luk. 12,10. 1 Tim. 1,13.) annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. /Károli/

  Zsid.6.4-6
  4-6 Ha valaki elhagyja Krisztus útját, vajon visszatérhet-e hozzá megint? Olyanokról beszélek, akiket az igazság egyszer már megvilágosított, meg is ízlelték ajándékát, megkapták a Szent Szellemet, hallották Isten beszédét, megtapasztalták a következő korszak erejét, azután mégis elhagyták Krisztus útját. Ezek szinte ismét megfeszítik Isten Fiát, és szégyent hoznak rá az emberek előtt. Vajon az ilyen emberek ezután ismét visszatérhetnek Istenhez? Nem, ez lehetetlen! /EFO/

  1Ján.5:16
  16 Ha valaki látja, hogy a testvére vétkezett, de nem halálos bűnt követett el, imádkozzon érte! Kérése szerint Isten életet fog adni annak, aki vétkezett. Van halálos bűn is, arra nem vonatkozik, hogy imádkozzatok azért, aki ilyet elkövet./EFO/

  Zsid.10.26-31
  26 Azonban, ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné a bűneinket. 27 Nem marad más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit megemészt, aki ellenkezik vele. 28 Ha valaki Mózes Törvényének nem engedelmeskedett — és ezt két vagy három tanú bizonyította —, akkor a bűnöst meg kellett ölni, s nem volt szabad megkönyörülni rajta.
  29 Akkor vajon mit érdemel az, aki Isten Fiát „megtapossa”? Bizony, az ilyen még sokkal súlyosabb büntetést kap, mivel nem tisztelte Jézus vérét, amellyel ő az Új Szövetséget megkötötte, s amellyel az illetőt egyszer már megtisztította! Ezzel az ilyen ember a Szent Szellemet is bántalmazta, aki Isten kegyelmét közvetíti! 30 Mert ismerjük azt, aki ezt mondta: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek!”[h] És ezt is mondta: „Az Örökkévaló meg fogja ítélni népét.”[i] 31 Bizony, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni! /EFO/

  #802
   Névtelen

  És akkor eljutottunk oda, hogy : “elveszíthető-e az üdvösség…..?”!

  #809
   Névtelen

  ????

  #1637
   egy meggyőződött 
  Felhasználó

  Üdvözletem!
  Elég régi ez a téma, de sosem lehet meg unni, ezért bátorkodom írni.
  Az én látásomban a Szent Lélek káromlása az nem más, mint, hogy kárt és romlást okozni az Isten munkájában, azaz tudatosan elterelni az embereket az igazság megismerésétől. Olyat tanítani az embereknek, ami erősen hasonlít a Keskeny úthoz, amit a Megváltó Krisztus mutatott, de egyáltalán nem az. Máté 23:27 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről tetszetősnek látszanak, belül pedig halottak csontjaival és minden tisztátalansággal vannak tele!
  Máté 23:28 Hasonlóképpen ti is kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
  Mint ahogy írva is vagyon több helyen is: Apcs 8:9 Egy Simon nevű ember pedig, aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét.
  Apcs 8:10 Kicsinytől nagyig mindenki hallgatott rá, és azt mondták: Ez Isten hatalmasnak mondott ereje! Vagy Apcs 13:7 Ez Szergiusz Paulusz helytartónak, ennek az okos embernek a kíséretéhez tartozott. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani akarta Isten beszédét.
  Apcs 13:8 Elimás, a mágus azonban (neve ugyanis ezt jelenti) ellenállt nekik, és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől.
  Apcs 13:9 De Saul, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel rászegezte tekintetét,
  Apcs 13:10 és azt mondta: Te minden csalással és hamissággal teljes ördögfi, minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elfordítani az Úr igaz útjait?
  Apcs 13:11 Most azért az Úr keze ellened fordul, vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. Azonnal homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket.

12 bejegyzés megtekintése - 1-12 / 13

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account