Mindent megvizsgáljatok

Ennek a témakörnek tartalma 45 hozzászólás, 6 résztvevő. Utolsó frissítés:  Névtelen 9 éve, 9 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1113
   Névtelen

  Kedves Lilla!

  írod:
  “Még annyit pontosítanék hogy mit is értek az alatt hogy egyre több szó esik a sötét oldalról. Nem kifejezetten az itt elhangzottakkal kapcsolatban, bár arról is, hanem inkább olyasmiről mint, óvakodnunk kell mert a Sátán támadhat, megtámadhatja az összejöveteleinket, az imaaalkalmainkat…óvakodjunk mindig és minden esetben, a szellemi növekedésünket meg akarja gátolni a Sátán..óvakodjunk mindentől és mindenkitől…ezt egy ismerősömtől hallom folyamatosan. Azért írtam hogy már irritáló, mivel nincs olyan alkalom amikor valami hasonlót el ne mondana mikor csak találkozunk. Valóban irritáló, ha semmi szó nem esik azokról a dolgokról, amikben Krisztus illata érződhet.”

  Igazából szerintem privátban, amikor imaalkalomra, vagy bármi olyanra, amikor 2 vagy 3 összejövünk az Úr Jézus nevében , nem kellene ilyesmivel foglalkozni. Az Úr dicsérete a mi dolgunk, és nem a Sátáné! És, ha van is valamilyen apropója annak, hogy ilyesmiről beszélgessünk akkor, akkor is úgy kell tennünk, hogy az Úr Jézus dicsérete jöjjön ki belőle. De azt gondolom, hogy minden imaalkalom úgy kezdődik, hogy hálát adtok az Úrnak, hogy Ő ígérete szerint ott van köztetek, és befedez benneteket az Ő vérével….! Ez az oldal itt más kategória, mert az idők jeleivel kapcsolatosan nézzük az eseményeket, és innen-onnan “összeollózunk” információkat, amelyek segítenek abban, hogy minél széleskörűbben lássuk az eseményeket! De itt is csak annyira érdemes belemenni, hogy lássuk tisztán azt, hogy mit mond az Ige, és a történések hogyan kapcsolódnak hozzá…!

  Egyébként az ismerősödnek szólj szeretettel arról, hogy azzal, amit mond Sátánt dicsőíti, és nem Istent! És éppen ezzel tudja Sátán megakadályozni a szellemi fejlődését az embernek, hogy nem Isten , és nem Krisztus, és nem Isten igéje körül forog a gondolata, hanem a Sátán körül….! És az Ő ereje körül…!

  írod:
  “Tehát nem az itt leírtak miatt írtam ezt, szerintem sem árt olykor ilyen kérdésekkel foglalkozni. Illetve az is igaz önmagában is hogy óvakodnunk kell, de nem a lehető legrosszabbakra számítanunk mikor mi az Úrban bizakodunk.

  Nekünk keresztényeknek, az Úrban kell hinnünk, és bíznunk, és az Ő számunkra kijelentett ígéreteire! A többivel viszont igaz módon kell foglalkoznunk. Azt értem ezen, hogy az Úr a jelenések könyvében megüzente nekünk ( mindannyiunknak), hogy milyen borzasztó idők elé kell néznie az emberiségnek, a bűnei miatt! És azért, mert nem térnek meg belőle! Ezt szerintem nem szabad szépíteni, és bagatellizálni, mert ez az, ami arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy imában méginkább ott legyünk Isten előtt az Úr nevében, az emberekért…! Hiszen olvashatjuk, hogy milyen kemény idők várnak a világra! És én sajnos azt kell, hogy mondjam neked a magam részéről, hogy amióta az ítélettel többet foglalkozok, mint a kegyelemmel, azóta imában jobban a szívemen viselem az emberek sorsát…!

  írod:
  “A fenti hozzászólást Ida néhány sora indította bennem.”——melyek?

  Az előző írásodra még szeretném megkérdezni, hogy Szent Lélekkel keresztelt keresztény vagy e?

  Az Úr áldjon!

  Ida

  #1116
   Névtelen

  Kedves Lilla!

  írod:
  “Véleményem szerint a Szt. Szellem keresztsége az ujjászületést jelenti, és annak tartom magam.
  Sokat hallottam róla, hogy egyesek ezt valami “új áldásnak”, vagy különféle szellemi ajándékok elnyerésének tekintik, holott ahogy én látom, ez az ujjászületést jelenti, és nem mást.”

  Különböző dolog a kettő. Mindenki a Szent Lélek által születik újjá, és Tőle lesznek a szellemi gyümölcseink! A Szent Lélek keresztség, egy plusz kenet, az erőnek lelke, amely által az ajándékok is jönnek! Ez az ami pünkösddel jön a tanítványok életébe, az újjászületésük után. ( Ill elképzelhető. és igei is, hogy esetleg egyidejűleg! De az mindig felismerhető jelenséggel jár, hiszen az apostolok is egyből látták, hogy valakire, ill valakikre kitöltetett a Szent Lélek! Ez lehetett prófétálás, vagy nyelveken szólás! ( Ill, mindkettő, annál, aki prófétál, hiszen Jézus meg mondta, hogy azokat ez, a “más nyelveken szólás” jelül követi!) És mint látható az igében, azt a tanítványok is abszolúte tudták, hogy meg lettek-e keresztelve Szent Lélekkel! Nem voltak arra hagyatva, hogy mit gondolnak, vagy, hogy arról mit tartanak….!)
  Pl, ebben az igeversben is láthatjuk, hogy a tanítványok, bár hívőkké , keresztényekké lettek, (tehát újjászülettek) Csel. 19,2
  Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek. , de még nem voltak megkeresztelve Vele! Még nem töltetett ki rájuk !
  Pl, Jézus feltámadása után : Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket: , rájuk lehelt, és ők ezáltal újjászülettek, de meg kellett várniuk a pünkösdöt ( és addig Jeruzsálemben maradniuk), amikor is, a Szent Lélek kitöltetett rájuk! De, ez nem ugyanaz a dolog! A Szent Lélek által újjászületünk, és amikor a Szent Lélek kitöltetik ránk, akkor erőt veszünk, az erőnek Lelkét….!
  Itt, ennél az igeversnél is láthatjuk, hogy TANÍTVÁNYOKRÓL beszél Jézus, hogy nekik kell a mennyei ATYJUKTÓL ( márpedig, Ő csak azoknak az Atyja, akik a Fiúé , és akikben a Fiú lakozik a Szent Lélek által!) Szent Lelket kérni!
  Luk. 11,13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.
  Vagy itt: Csel. 8,12 De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.

  MINT LÁTHATJUK, HITTEK AZ EVANGÉLIUMNAK, MEGTÉRTEK, ÉS MEGKERESZTELKEDTEK….! Tehát a Szent Lélek általi újjászületés megtörtént, de a Szent Lélek még nem töltetett ki reájuk pünkösdi módon:

  Csel. 8,14 Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
  Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket: Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.
  Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket.

  És bár az üdvösséghez elég az újjászületéskor “kapott” Szent Lélek, de a szolgálathoz szűkség van a Szent Léleknek “arra” az erejére, kenetére, ajándékaira….! Ha nem igényeljük, akkor nem engedjük, hogy a Szent Lélek a saját erejével rajtunk keresztül szolgáljon mások felé! ( Hiszen nem kétséges előtted se, hogy nem Péter, és János volt az, aki a sántát meggyógyította, illetve a többi csodát, evangelizálást, prófétálást, stb végezte, hanem rajtuk keresztül a Szent Lélek…!

  Szóval, kérlek vidd ezt a dolgot Isten elé, és szerintem kérd tőle, hogy adjon neked is Szent Lelket! ( Ha esetleg az igéből nem tudtalak meggyőzni, hogy ez Istentől van, akkor kérd úgy a mennyei Atyától, hogy akkor adja csak neked, ha tőle van az!)

  Szeretettel:

  Ida

  #1124
   Lilla 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Remélem ha azt írom Neked, hogy az én ujjászületésem során nem voltak különféle megnyilvánulások, elfogadod hogy az Úré vagyok. A bűneim terhe viszont lement. Onnantól kezdve tudtam hogy valami egészen új kezdődik. És aztán már a Szt. Szellem munkáját is felfedeztem az életemben, hogyan vezet, megeleveníti az Igét, stb.
  Sőt, az Úr erejét is megtapasztaltam, anélkül hogy külön „kenetért” imádkoztam volna, egyszerűen csak úgy, hogy az Úrhoz járultam és imádkoztam, kiváltképpen akkor tapasztaltam erejének munkálkodását is amikor próba alatt voltam. Már minden a miénk, és amikor szükség van rá, vagy Istennek úgy tetszik, meg fog nyilvánulni. MÁR MEGTETTE Efézus 1, 3: Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
  Én úgy látom ennek megtapasztalása, és megnyilvánulása a mi életünkben, az odaszánásunktól függ, a szent élettől, és attól, keressük e az Úr terveit, vagy ha nem, akkor a saját terveinket akarjuk végrehajtani, de akkor nem is lesz velünk az Úr ereje.
  Azok a tanítványok nem hallottak a Szt. Szellemről. Úgy érzem, hogy amiről írsz, az végig az újjászületést példázza.Hogy mért gondolom ezt?
  Máté:3, 11 –Keresztelő János mondja: Én vízzel keresztellek titeket…..Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Ebben a részben nincs szó szolgálatokról, és szellemi áldásokról, hanem egyszerűen a megtérésről, és a bűnök elhagyásáról.
  Plusz a megtérés, nem feltétlenül jár egy időben az újjászületéssel. A megtérés az én odaszánásom, az újjászületés pedig Isten pecsétje, amikor azt mondja: elfogadtam az Isten keresésedet, megtérésedet, adok neked Sz.t Szellemet. (ezt bizonyára tudod, csak leírom hogy összefüggésében lehessen látni amit mondani szeretnék)
  Továbbá: János 7:38
  Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne HÍVŐK FOGNAK KAPNI, mert MÉG NEM ADATOTT A LÉLEK, mivel Jézus még NEM DICSŐÜLT MEG. (nem támadt fel a halottaiból). Érdekes, hogy itt már HÍVŐKNEK szólítja a Jézusben hívőket, anélkül hogy újjászülettek volna. Ennélfogva a tanítványok is lehettek taknítványok újjászületés nélkül.
  Tehát, akik János keresztségére keresztelkedtek meg, azok megtértek, majd miután Jézus feltámadt, és azután elküldte a Sz.t Szellemet (mindannyian tudjuk hogy a pünkösd erről szól, Jézus testben jelen volt a tanítványokkal, majd feltámadt és eljött a Szt. Szellem, LÉTREJÖHETETT A GYÜLEKEZET)Ezt láthatjuk a János 14:15-ben is…
  …másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, …ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt BENNETEK LESZ. (EZ IS AZT MUTATJA, HOGY AZ Úr adott nekik Szt Szellemet, amivel már a tanítványok is jeleket csodákat tehettek, de NEM VOLT BENNÜK, NEM SZÜLETTEK ÚJJÁ, akkor sem ha tanítványokként nevezi meg őket, de mért ne lehettek volna azok, ha maga Jézus volt velük és tanította őket.
  Azt mondja tovább: 14:18
  Nem hagylak titeket árván, (ezt is a Szt. Szellemre érti).. ÉLNI FOGTOK. Persze hogy élni fognak, hiszen csak az él akiben a Szt. Szellem van.
  Plusz, a Szt Szellem már akkor is a tanítványokkal volt, de nem bennük. A tanítványokkal volt hiszen jeleket és csodákat tettek, viszont akkor ha velük volt, mért kellett volna várniuk hogy erőt vegyenek? Hiszen a szolgálatra már akkor is meg volt minden erejük, mikor még Jézus fel sem támadt, és nem jöhetett el a Szt Szellem, mint ÉLET forrása, aki már BENNÜK is lett, hit által, mert hittek Jézusnak.
  Innentől kezdve számomra továbbra sem kérdés, hogy a Szt. Lélekkel való keresztelkedés az UJJÁSZÜLETÉST jelenti.
  Jn 14, 25-TŐL IS VÉGIG A Pártfogóról beszél..
  Jn 16: 4-15, Leírja hogy a Szt. Szellem elvezet minden igazságra, aki EL FOG JÖNNI, AKIT ELKÖLD., aki az eljövendő dolgokat is kijelenti stb stb. Tehát, ebből is tudhatjuk, hogy eddig Jézus tanította a tanítványokat, onnantól kezdve pedig a Szt. Szellem. Nem azt írja, hogy vesztek majd erőt a szolgálathoz (így is szolgáltak nagy erőkkel már), hanem mindazt leírja ami a keresztény életet jellemzi, a Szt .Szellem szempontjából. Tanít, elvezet az igazságra, kijelenti a Fiút általa. stb.
  Apcsel 2:37- AZ ELSŐ GYÜLEKEZET …..azt írja: Térjetek meg, keresztelkedjetek meg, ….bűneitek bocsánatára, ÉS MEGKAPJÁTOK A SZT. LÉLEK AJÁNDÉKÁT.
  Ha jól emlékszem János, ilyet nem mondott, ő megtérést és keresztelést hirdetett, de újjászületést MÉG NEM. Itt Jézus már feltámadt, és a Sz.t Szellem eljöhetett MINDENKIHEZ. MEGALAKULHATOTT KRISZTUS TESTE A GYÜLEKEZET.
  Egyébként, teljesen egyetértek veled, hogy a szolgálatokhoz, egy szoros bensőséges kapcsolat kell az Úrral, és nem kizárt hogy ilyenkor több dologba is beleláthat az ember a mennyei dolgokkal kapcsolatban.
  De az írás mondja:2 Kor 10,18: Nem az a megbízható aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.
  Ennél fogva csak kérnem kell, hogy mutassa meg nekem az Ő terveit, és ha valamilyen szolgálatba akar állítani, akkor megteszi, ha pedig nem, vagy még nem, egyszerűen csak hagyom hogy munkálkodjon a szívemben, tehát nem imádkozok Szellem keresztségért, több erőért a szolgálathoz, illetve azért sem mert ez ahogy én látom, írom sokadjára, az újjászületést jelenti.
  Valamint, ha igen arra bizonyára felkészíti akit akar, ami nem gondolom hogy 1-2 hét lenne. Sok idő, és a megtisztíttatás, az értelmünk megújulása (felismervén azt hogy mik az Úrnak a szándékai személyes életünkre, nem úgy gondolkodván mint Péter aki nem akarta, hogy az Úr meghaljon, mert nem tudta mi az Úr terve) nagyon lényeges kérdések, ezek nélkül kérhetünk erőt, de talán élni sem tudunk vele.
  Tehát összefoglalva, GYÜLEKEZETRŐL nem olvashatunk, csak Jézus feltámadása után. Miután elküldte a Pártfogót,aki onnantól kezdve lakozott BENNÜNK.
  Elfogadom hogy máshogy vélekedsz, azonban látom az igében azt, mikor különbséget tesz az ige a bennünk lakozó Szellemről, és arról amikor velünk van. Ahogy a tanítványokkal is volt, mikor még ujjá sem születtek, hiszen ahogy az ige is mondja János 15,15 (BENNETEK LESZ). Remélem érthetően fogalmaztam és világosan. Nem tudom hányótokat fogok kiábrándítani most mindezzel, amit leírtam, de én így látom, és a tapasztalataim is ezt mutatják. Jézus ereje elérhető, amikor szükség van rá, és a Szt. Szellem keresztsége ahogy én látom, az újjászületést jelenti. Szerintem érdemes átgondolni a leírtakat, szeretettel és áldást kívánva
  Lilla
  u.i.(Szt. Szellem Szt. Lélek alatt ugyanazt értem, írom azoknak akik esetleg érdeklődők és nem értik, itt fordításbeli különbség van, lényegileg nincs változás)

  #1125
   Névtelen

  Kedves Lilla!

  Nem ábrándítottál ki (szerintem egyikünket sem. Biztos vagyok benne, hogy valamennyien tudjuk, hogy mit hiszünk, és miért.) És nem kívántam magamat se ajánlani, csak néhány igeversben bemutatni a különbséget a Szent Lélek általi újjászületés és a pünkösdi kitöltetése között! De bocsáss meg kérlek, ha úgy nézett ki!
  Természetesen, ha te nem úgy látod, akkor nem úgy látod!

  Én is szeretettel:

  Ida

  #1136
   Edua 
  Felhasználó

  Szia Ida!Írtad:
  “az a meglátásom (imbolygok) , hogy mégiscsak betelepedhet az emberbe gonosz szellem, a Szent Lélek mellé! ”
  Kedves Ida,ez nem lehetséges,mint ahogy egy fa nem teremhet kétféle gyümölcsöt,és a ahogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni.A Szent Lélek kimondhatatlanul hatalmasabb a gonosz lélektől,esélye se lenne beférkőznie mellé.Szerintem két dolog lehetséges:
  1.Az illető soha nem is tért meg -tehát Szent lelke sem volt-csak valamilyen ok miatt beszínlelte magát.És ilyenkor megy a színjátszás erre vagy arra,ahogy a helyzet éppen megkívánja,de előbb-utóbb kibújik a szög a zsákból.Csak sajnos ez nem mindenki előtt nyilvánvaló,vannak akik még ezek után is hisznek nekik.
  2.Újjászületett,volt Szent Lelke,de az valamilyen okból (pl.Szent Lélek káromlása)elhagyta,(amivel esetleg még ő sincs tisztában.)Ekkor viszont már szabad útjuk van a gonosz szellemeknek.

  #1137
   Xenia 
  Felhasználó

  Jézus egyértelműen tanított arról, hogy a szívnek egy gazdája lehet, vagy a Sátán, vagy a Szentlélek, a kettő együtt semmiképpen:
  “Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát.” Máté 12:29
  “Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket; bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél.” Máté 12:43-45
  Ebből teljesen egyértelmű, hogy a gonosz lélek akkor megy be az emberbe, ha gazdátlanul találja. Ha van gazdája a szívének (Isten Szentlelke), akkor a gonosz léleknek megszégyenülten távoznia kell, hiszen labdába sem rúghat a Szentlélekkel szemben.
  Saul történeténél is teljesen egyértelműen fogalmaz az Ige:
  “Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött.” 1Sámuel 16:14

  #1138
   Névtelen

  Kedves Edua és Xenia!

  Saul történeténél igaz! ( Nem néztem utána, hogy mikor távozott el az Úr lelke tőle…!)

  “Jézus egyértelműen tanított arról, hogy a szívnek egy gazdája lehet, vagy a Sátán, vagy a Szentlélek, a kettő együtt semmiképpen:”

  Az a gondom, hogy nem igazán egyértelmű, hogy kizárólag csak 1 lélek tölthet be. Pl: 2 Kor. 11,4 Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikálTUNK, vagy más lelket vesztek, a mit nem vetteTEK, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.

  Tehát itt, ennél az igeversnél egyértelmű, hogy bár természetesen a Szent Lélek hatalma nem hasonlítható össze Sátánék összes hatalmával se, de úgy néz ki, hogy folyamatosan ránk van bízva, hogy kit választunk. Tehát lehet más lelket is venni, nem csak a Szent Lelket…! És ezek itt nem a hitetleneknek, hanem a már megtérteknek, újjászületetteknek, Szent Lélek által betöltötteknek szólnak….! ( Vagyis újjászülettünk ugyan, és betöltekeztünk Szent Lélekkel, de jöhet valaki, aki ” más Jézust prédikál, és más lelket vehetek, a mit nem vettem, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtam, “….! És ha akarod, akkor hihetsz annak ( vagy el is hitethetnek!!!!! Amire maga az Úr is figyelmeztetett, hogy vigyázzunk arra….!), és vehetsz más lelket, betöltekezhetsz vele ( holott a Szent Lélek benned van, hiszen nélküle megtérni se tudnál, ha rájönnél, hogy valami nem stimmel…)! Pl, a karizmatikus helyeken ( főleg a nyugatról jött videókban) láthatjuk ezeket. ( Már említettem Kenneth Hagint, de említhetnék másokat is, akik évtizedekig Isten hűséges áldott szolgái voltak, és azután hallgattak (?) egy más Jézusról , és más evangéliumról szóló tanítást, és más lelket (is) vettek…! ( De nem tudom ( illetve úgy gondolom, hogy nem) , hogy ez egyértelműen azzal jár e, hogy a Szent Lélek ekkor távozik az újjászületett, és valóban Jézust akaró, de megtévesztett hívőből…?)

  Bár , mint mondtam én magam is úgy láttam, de ez az igevers , “imbolygóvá” tett…! De várom a válaszotokat erre…!

  #1140
   Thea 
  Adminisztrátor

  Sziasztok!
  Most vettem észre, hogy Ida egyik eredeti hozzászólása, tehát a könyv egy része, kimaradt. A zűrzavar elkerülése végett ide teszem a linket, hogy lássátok melyik az: http://klub.idokjelei.hu/forums/reply/1079/

  #1141
   Névtelen

  Most jutott eszembe, hogy az ördögök, és a démonok nem a szellemet szállják meg, hanem csak a lelket! A szellemünk az kizárólag a Szent Léleknek áll rendelkezésére. Vagy Ő tölti be azt, vagy halott! Újjászületéskor is a szellemünk az, amelyik megelevenedik, és életre kel…!

  #1142
   Névtelen

  Köszi Thea!

  #1157
   Xenia 
  Felhasználó

  “de úgy néz ki, hogy folyamatosan ránk van bízva, hogy kit választunk. Tehát lehet más lelket is venni, nem csak a Szent Lelket…! És ezek itt nem a hitetleneknek, hanem a már megtérteknek, újjászületetteknek, Szent Lélek által betöltötteknek szólnak….! ( Vagyis újjászülettünk ugyan, és betöltekeztünk Szent Lélekkel, de jöhet valaki, aki ” más Jézust prédikál, és más lelket vehetek, a mit nem vettem, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtam, “….! És ha akarod, akkor hihetsz annak ( vagy el is hitethetnek!!!!! Amire maga az Úr is figyelmeztetett, hogy vigyázzunk arra….!), és vehetsz más lelket, betöltekezhetsz vele ( holott a Szent Lélek benned van, hiszen nélküle megtérni se tudnál, ha rájönnél, hogy valami nem stimmel…)!”
  Kedves Ida!
  Az igaz, hogy vehetünk más lelket, ez teljesen egyértelmű a Bibliából, de az is biztos, hogy akkor a Szentléleknek nem lesz helye bennünk. A Szentlélek nem véletlenül galambként szállt rá Jézusra, nem véletlenül figyelmeztet az Ige, hogy ne szomorítsuk meg a Szentlelket. Saul példája teljesen egyértelművé teszi, hogy a gonosz lélek által való megszállás előtt Isten lelke elhagyta őt (holott még prófétált is). Ugyanezt olvassuk Mikeás esetében, aki Akháb előtt jelent meg (1Királyok 22) – Mikeást kivéve az összes prófétát hazug lélek szállta meg. Amikor az egyik próféta meghallotta, hogy Mikeás mit mond róla és a többi prófétáról, számára teljesen egyértelmű volt, hogy ezzel Mikeás azt mondja, hogy Isten Lelke eltávozott tőle és egy idegen lélek hatása alatt van: “Hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólana?”
  Dávid sem véletlenül imádkozik így: “Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!” Zsoltárok 51:12-13
  A szellemünk vagy Istené, vagy a sátáné, a kettő együtt nem fér meg. A Szentlélek csak megtisztított helyre megy, és csak tiszta helyen marad. És akkor megint csak eljutottunk a kegyelem elveszíthetőségének kérdéséhez 😉

  #1158
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Pál apostol jól ismerte a korintusbelieket,és tudta,hogy nem tudják,esetleg nem akarják a lelkeket megpróbálni,(“Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.”1Jn 4,1)ezért írta nekik,hogy szépen eltűrnék a más Jézust,lelket,evangyéliomot,csak épp Pált nem nagyon akarták(“viseljetek el engem is”),ezért is féltette annyira őket.

  Hogy valaki más lelket vegyen,annak valami előzményének kell lennie,ami miatt a Szent Lélek elhagyja pl.bűn( Dávid is ettől félt,miután Bethsabéval vétkezett:”Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.”Zsolt 51,13)vagy a hittől való elszakadás(“A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.”1Tim 4,1; “Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.”1Tim 5,15 )vagy a Szent Lélek káromlása.

  Írod:”De nem tudom ( illetve úgy gondolom, hogy nem) , hogy ez egyértelműen azzal jár e, hogy a Szent Lélek ekkor távozik az újjászületett, és valóban Jézust akaró, de megtévesztett hívőből…?)”
  A valóban Jézust akaró hívőre vigyáz a Szent Lélek(időben figyelmezteti) és nem hagyja,hogy meg legyen tévesztve.Más lelket venni csak tudatosan lehet.
  “Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”2Tim 4,3.4
  Azért ez sem úgy hangzik,mint egy véletlen megtévesztés.
  De ha egy Szent Lélekkel teljes ember úgy dönt,hogy más lelket fogad be,(ami szerintem már a Szent Lélek káromlás kategória)akkor távozik a Szent Lélek.

  Írod:”Most jutott eszembe, hogy az ördögök, és a démonok nem a szellemet szállják meg, hanem csak a lelket! A szellemünk az kizárólag a Szent Léleknek áll rendelkezésére.”
  Az egész testünk (a benne lévő lélekkel együtt)a Szent Léleké:
  “Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1.Kor.6.19

12 bejegyzés megtekintése - 25-36 / 46

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account