Teremtés

Ennek a témakörnek tartalma 13 hozzászólás, 4 résztvevő. Utolsó frissítés:  viktória 6 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #584
   viktória 
  Felhasználó

  Kedves Ida azt írtad—“”akkor Mózesnek a törvény adásakor, a teremtés és a többi történetet is elmondta Isten! És ezt Isten mondta el,ezáltal is kijelentvén magát az embereknek. Vagyis az igazság, a Bibliában van, nem a többi eposzokban. És mi ezt, személyes isteni kijelentés alapján tudjuk. Vagyis mindenki, aki megtér, és újjászületik…””

  Semmi bizonyíték nincs arra hogy a Biblia Ó-testamentum Teremtés fejezete, vagy a Zsidó Mózes története, hitelesebb lenne, mint bármelyik mítosz ami előbb keletkezett.

  Mózes története “több sebből is vérzik” Először is Isten nem avatkozik bele az életbe a természettörvénye ezt tiltja! Kivételt képez az olyan esemény ha egy ember akinek adva vannak különleges képességei és az illető kiprovokálja a jelenését. DE ha Isten megjeleníti magát azt úgy teszi, hogy kirántja az élő ember lelkét raportra, akkor fel magasra a felhők fölé. De az isteni jelenés itt a valóságban nem Jeleníti meg magát, mert nem lenne úgy eléggé látható se hatásos”

  Mózes nem a szellem istenséggel találkozott a hegyen hanem a teremtő ERŐVEL akinek az élet bizony a kézzelfogható testét köszönheti. Csak Ő az aki azt mondja”ne nézz reám” vagy ha még is rátekint egy ember akkora szemének megfelelő izzó-vörös fényét a karjának megfelelő formájával” eltakarja a szemének izzását. Ő képes látszólag izzóvá tenni egy bokrot, ő képes törvényt égetni egy kőtáblába és ő az aki mindig mindenkor segíteni szeretne az embereknek- még a haláluk után is– ő az aki az utolsó utjára tereli a holt lelkeket vagy földrengések előtt jelez az életnek– az ember már nem érzékeli– de az állatvilág igen– ezért még sunami előtt, földrengés előtt, minden állat eltűnik arról a helyről.

  Mózesnek akkor is ez a teremtő ERŐ segített mikor előre tudta mikor lesz sunami és e-miatt mikor fog szétnyílni a víztömege aminek köszönhetően a zsidó nép átkelhet az új földre– ez a Teremtő nem szól, mert nem képes, viszont gondolati képeket képes sugallni az emberi agyra.

  A szellemi Isten nem adott semmiféle törvényeket az embernek- az élet szabad akarattal választással teremtetett. Ha az élet nem tanulja meg mi az ami helytelen vagy veszélyes reá nézve vagy társaira nézve, akkor nem tanul meg különbséget tenni, jó vagy rossza között helye4s vagy veszélyes között– az élet csak a gyakorlatból és a kárából képes tanulni és azt megjegyezni.

  Nem elég az ókori könyveket bújni, hisz akkor sokkal kevesebb dolgot értettek meg és tudtak az emberek, – ahhoz hogy a teremtést az élet létezését megérthessük, ajánlatos lenne a korunk eddigi tudását is felhasználni.Ismerd meg önmagad és ismerd meg azt amely teremtette és éltette az életet s ez a Földünk, a szülőanyánk!!!

  #592
   Névtelen

  Kedves Viktória!

  írod:
  “Semmi bizonyíték nincs arra hogy a Biblia Ó-testamentum Teremtés fejezete, vagy a Zsidó Mózes története, hitelesebb lenne, mint bármelyik mítosz ami előbb keletkezett.”

  Isten úgy rendezte, hogy azok, akik valóban keresik az igazságot, valóban az igazi Istent keresik, és azután aszerint akarnak élni, csak azok találják meg. Csak azoknak jelenti ki magát, és az utat önmagához, aki a Jézus Krisztus! Miután pedig Jézushoz mentünk, Ő kijelentette ( megismertette ) velünk az Atyát! És ekkor megismertük azt is, hogy a Biblia az a könyv, amelyben az igazi Isten beszédei találhatóak, mert megnyílik előttünk. Nekünk nem kellenek már ettől kezdve bizonyítékok, mert tudjuk! Ahogyan Izrael népének is adatott, hogy : 5 Móz. 4,35 Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten és nincsen kivüle több!
  (Én teljesen ateista voltam mielőtt hallottam egy kollégám, későbbi testvérem bizonyságtételét Isten és Jézus létezéséről. Előtte el se tudtam képzelni, hogy hogyan is lehet valaki a 20. században annyira “buta”, hogy még hisz Isten létezésében! Viszont nem látszott a srác annyira primitívnek, és ez elgondolkodtatott. Úgyhogy gyorsan a végére akartam járni a dolognak, mert úgy voltam vele, hogy ha tényleg létezik egy Isten, akkor én nem akarok hazugságban leélni egy életet, és ha van, akkor én aszerint akarok élni. Szóval gyorsan ( leküzdve a hirtelen , érthetetlenül fellépő szégyenérzetemet ) kértem Istent ( “akármelyiket” várva ), hogy akkor jelentkezzen, és akkor én az Övé vagyok! Akkor még nem tudtam, hogy melyik Isten az igazi, mert én is úgy voltam vele, hogy “ugyan mi a bizonyíték arra, hogy nem akármelyik is lehet azok közül, akiket az emberek imádnak!”! De az igazi jelentkezett be, és onnantól kezdve TUDTAM, hogy Ő a Teremtő, az Ő Fia a Jézus Krisztus, és az Ő beszéde a Biblia. És megtértem, és még inkább tudtam!)
  2 Kor. 3,14 De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el;
  2 Kor. 3,15 Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre.
  2 Kor. 3,16 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.

  Ez minden emberre igaz. Tehát, ha bizonyítékot akarsz, akkor azt csak Istentől kaphatod meg. 1 Ján. 5,9 Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról.
  1 Ján. 5,10 A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.

  írod:
  “Mózes története “több sebből is vérzik” Először is Isten nem avatkozik bele az életbe a természettörvénye ezt tiltja!”

  Isten teremtette a világot, és Ő alkotta a törvényeket is! És Isten az Úr a földön, és a mindenség felett is! Akkor avatkozik be akármibe is, ha akar, és úgy, ahogyan akar! Ill, akkor is, ha a gyermekei kérik, és neki is egyezik az akaratával ( ugyanis Ő az egész képet látja, tudja, hogy egy-egy dolog mit vált ki, milyen hatással lesz)! Neki csak önmaga a törvénye! Jób. 21,22 Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!
  Nem teremtő “erőről”, hanem személyről beszélünk, aki megismerhető.

  írod:
  “Mózesnek akkor is ez a teremtő ERŐ segített mikor előre tudta mikor lesz sunami és e-miatt mikor fog szétnyílni a víztömege aminek köszönhetően a zsidó nép átkelhet az új földre– ez a Teremtő nem szól, mert nem képes, viszont gondolati képeket képes sugallni az emberi agyra.”

  Viktória! Nézz szét a teremtésben!A SZAVÁVAL teremtette mindezt Isten!
  Zsolt. 94,9 A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem lát-é? Ha csak arra gondolsz, hogy megteremtette az embert, és aki a beszéd ajándékát is megkapta (eredetileg az állatok is, csak a bűneset miatt az ő szájuk bezáratott), gondolod, hogy Isten nem tud beszélni?! De ez után is utánajárhatsz, és a leghitelesebb forrástól tudakozódhatsz!

  írod:
  ” Ő képes látszólag izzóvá tenni egy bokrot,…”
  2 Móz. 3,2
  És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.

  írod:
  “Nem elég az ókori könyveket bújni, hisz akkor sokkal kevesebb dolgot értettek meg és tudtak az emberek, – ahhoz hogy a teremtést az élet létezését megérthessük, ajánlatos lenne a korunk eddigi tudását is felhasználni.Ismerd meg önmagad és ismerd meg azt amely teremtette és éltette az életet s ez a Földünk, a szülőanyánk!!!”

  Korunk eddigi tudását is “felhasználjuk”, ami bennünket még nagyobb csodálatra késztet Istennel szemben! És még inkább bizonyítja , hogy a világ legapróbb élőlénye se(!) jöhetett létre önmagától. Ahogyan a világegyetem se, akár mennyi 0-át is írunk egy szám után, hogy az annyi milliárd év alatt “alakult” ki! Bár az “ókori könyvek” közül amit mi “bújunk” , az csak a Biblia. Viszont azt nem az emberek írták, még akkor se, ha történetesen az ő kezükben volt a “penna”! Persze mint mondtam már, ezt csak személyes utánajárás útján tudhatod meg, magától Istentől.

  1 Kor. 1,21 Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
  Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
  Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
  Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
  Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.

  Csel. 2,21
  És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

  írod:
  “Ismerd meg önmagad és ismerd meg azt amely teremtette és éltette az életet s ez a Földünk, a szülőanyánk!!!”

  A föld is csak teremtmény. Istenen kívül senki nem tud teremteni, és életet adni! Istent kell megismernünk, és az csak az Ő Fián, az Úr Jézus Krisztuson keresztül tehetjük meg!
  Ésa. 55,6 Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.

  Szerintem ne hagyd ki!

  #606
   viktória 
  Felhasználó

  Kedves Ida,- egy idézetet kiragadva

  írtam:
  ” Ő képes látszólag izzóvá tenni egy bokrot,…”

  S a pontos idézet amit Te betettél
  2 Móz. 3,2
  És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.

  Tehát azzal hogy azt írtam látszólag izzott az pontosan ugyan az mint az idézet eme részlete;
  ” de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.”

  Na most figyelj rám egy kicsit…. Melyik vallás határozta meg vagy magyarázta el bárkinek is a világon, hogy tulajdonképpen KI is ez az Isten??
  SENKI, egyetlen próféta se és EGYETLEN VALLÁS SE!!
  Miért vajon? Nem gondolkodtál már el ezen?

  Igen igaz, és tudom a vallások egy része azt magyarázgatja, hogy Isten teremtette az univerzumot is, és hogy ne kelljen bemutatni az emberiségnek ki is ez az Isten, gyorsan kihelyezték oda!- Kiküldetésben van édesem, nem tudtad?-

  Mit gondolsz miért nem magyarázták el a különleges képességgel megáldott próféták vagy varázslók vagy a sámánok?

  Elárulom.– Mert hiába volt egy fantasztikus képességük, a testből való kilépés képessége, nem értették meg, hogy az CSAK ŐK MAGUK teszik- azt gondolták csak látomás, vagy csak a szellemek segítenek nekik. Ezért találtak ki mindenféle rituálét is hogy a segítségüket kérjék, és miközben arra figyeltek hogy a szellemek segítenek mély alázattal, közben észre se vették hogy azért látnak különös dolgokat valahol messzi helyről, mert Ők maguk kerültek oda. Ezért csak ritkán használták és tulajdonképpen igy fel se merült bennük a kíváncsiskodás. Valamikor azt gondolták ott fent a felhők csücskén vagy épp a horizonton túl vannak az Istenek vagy szellemvilág- minden nép másképp és minden korban mást hittek.

  Jézus pél. soha nem volt képes elhagyni a testét a lelkével, ez nincs a bibliában.

  Egyszer szerette volna elérni hogy Istennel szembesülhessen– ezért kiment a pusztába és éhezett több napon keresztül KÖVETKEZMÉNYE au lett hogy valóban megjelent az isteni Jelenés, de Ő már nem hitte el hogy az lenne- mert megbetegedett. Sőt ha bármivel is találkozott, azt se vette észre sajnos hogy kirántotta az Isteni Jelenés az Ő lelkét és felrántotta maga elé raportra, sőt s ez benne van a bibliában arra figyelmeztette, hogy a testet táplálni kell, mert a szellem megbetegszik– de Jézus egy szavát se hitte másnak képzelte angyali formában ördögnek hitte–ROSSZUL!!!

  Tudod, ha valaki a XX. században birtokolja ezt a képességet és ráadásul materialista szellemben nevelkedik, akkor nem gondol semmiféle szellemi beavatkozásra, viszont annál jobban hajtja a kíváncsiság, hogy megértse és gyakorolja. Sőt képes felrúgni addigi életét és munkáját is és olyat választ ahol még többet megérthet de az életből, hogy megérthesse azt hogy ő miért más mit a többi? S igy jut el az ember fokozatosan oda hogy keresi az igazságot.

  Miért, miáltal lett ez a csoda, az élet ezen a Földön? és megjárja az egész földet Északtól Délig, Kelettől-Nyugatig, de nincs válasz. Aztán egyre messzebbre megy az élettől és akkor BOTLIK BELE a TEREMTŐ ERŐKBE– az igazi valójukba, majd később a Jelenésüket is megérti.

  Két isteni Teremtő van egy Szellemi és egy anyagi teremtő, S ŐK KETTEN a Földünk LÉLEK-ENERGIÁI. mint ahogy általuk, az életben is két lélek van, egy szellemi és egy anyagi lélek energia rendszer.
  Ha csak az egyik hiányzik, akkor az élet vegetál komában amíg meg nem hal a végén.

  Egy agyhalott komában van- de az orvosok tudják soha nem lesz élő-eleven ember. S még is a tudata, a figyelme, a gondolatai az érzelmei meg vannak!! Bár az orvosok azt hiszik nem érez fájdalmat és nem hall többé és nem figyel többé és nincs fájdalma. EZ PEDIG TÉVEDÉS!

  Visszahoztam komából ilyen betegemet az intenzíven, figyelt rám, hallotta amit mondtam, sírt, majd hála volt a szemében,és köszönet, mert megnyugtattam, hogy a felesége és a gyermekei nem szenvedtek gázmérgezést, jól vannak, otthon vannak.
  Miért tettem meg mindent hogy visszahozzam a komából? Mert érzékeltem a lélek, minden egyes energiaszálát a testében! És jol tudtam, hogy a lélek gondolkodik, hall, figyel és látni is képes ha nem is olyan mértékben, mint egy élő.

  S most Istenről a Szellemi Teremtőről– képes megjeleníteni magét kis méretben részletként, utánozva az emberi formát csak kb leget vagy 3-4 ember magas is és iszonyatosan erős energia kisugárzása van- az élőre ártalmas lenne! lát, hall és hangot is képes adni, – utánozni képes az emberi szavakat hangokat, aminek a hangja hasonlít egy hárfa csodálatos húrjainak hangjához. De ahhoz hogy egy emberrel kommunikáljon ami nagyon ritka és nyomós okból történhet– bizony olyan embernek kell lennie valószínűleg, akinek fellazultak a lélek szálai– tudniillik az illetőnek a feje-tetejére helyezi az erejét és szószerint kirántja a testből a lelket fel, egészen a felhők fölé– a test viszont itt marad komában!!! Az Szellemi Istent csak lélekfazonként lehet látni vakitó fehér és valami eszméletlenül gyönyörű. olyan a sugárzása amelyet soha az életben nem tudnék elfelejteni, sőt több évig nagyon nagyon hiányzott az… az ember számára már TÚL SOK boldogság érzés….

  Sugárzása élteti az életet- nélküle elvadulna, megbetegedne, kitörne a kannibalizmus,és elpusztulna.

  A másik Teremtő viszont szintén nagyon ritkán de megjelenik az embernek– igy történt Mózessel is- és segített is Mózesnek még ott Egyiptomban is, majd a sinai hegyen is– Ő nem tud szólani, de sugallni igen, és pedig látomásokat sugároz és terelgetni az embert a célja felé.- bármit megváltoztatni képes hisz az anyag és a test teremtő ereje. Ő maga koromfekete és minden atomi részecskéje között vörösen izzik– akár csak a bokor a hegyen!! Azt a bokrot Ő alkotta azzal hívta fel magára a figyelmet és azt sugallta Mózesnek– NE nézz hátra– tudniillik a tekintetének nevezhető figyelem összpontosítása égető az életre!! De csak szürkületi fényben látható, világosban nem. S tulajdonképpen ez a teremtő a halál szelleme is.

  A tudomány Svájcban rengeteg pénzt beleölt a bunkereibe– holott a Fekete- testes-energia itt is megtalálható a Földünkben!! Ha nem lenne a Földünkben, akkor nem lenne valódi gravitáció erő se, nem lenne izzó láva a belseje és nem lenne az életnek idegrendszer hálózata.
  mindent elmeséltem itt;http://A-letezes-fantasztikuma-.blogger.hu

  Mi az emberi faj eltávolodtunk a természettől nagyon, igy nem érezzük meg ha a teremtők figyelmeztetnek valami jelet küldenek legtöbbször állatok formáját utánozva. Az állatvilág viszont valamit megérezhet ezekből– mert időben elmenekülnek az olyan helyről ahol utána katasztrófa történik. az ember kint napozik a tengerparton és azt se veszi észre hogy minden állat eltűnik– aztán egy földrengés, majd sunami söpör végig a parton
  és sok ember esik áldozatól….

3 bejegyzés megtekintése - 13-15 / 15

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account