Teremtés

Ennek a témakörnek tartalma 13 hozzászólás, 4 résztvevő. Utolsó frissítés:  viktória 6 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #523
   Névtelen

  Kedves Hajnalka!

  írod:
  “mert mint tudjuk csak evat kisertette meg a kigyo es csak o altala lett adam is bunos.
  en ugy gondolom minden emberben ott van ez a kigyo”

  A bűnre való hajlam “született” meg az emberben ekkor, az engedetlensége miatt! Ekkor történt a szellemi elszakadás Istentől, és a jó és gonosz tudásának a megismerése! De nincs “kígyó” az emberben, a bűn törvénye van csak meg, addig, amíg meg nem tér valaki, és be nem fogadja Jézust a szívébe!

  Itt egy apokrif iratból, a Jubileumok könyvéből néhány mondat ( azért elolvasni ezeket is, mert nagyobb betekintést nyújt abba az időszakba, és az Igében is találunk rá utalást, hogy az apostolok is hitelesnek találták ezeket) :

  29. És a tizenkilencedik jubileum lezárultakor, a hetedik (év)hétben a hét hatodik évében Ádám meghalt, és a fiai eltemették a teremtetése földjében, és ő volt az első, akit eltemettek a földön.
  30. És hetven év híján ezer esztendős volt; mert ezer év annyi, mint egy nap a mennyekben, és emiatt van megírva a tudás fájával kapcsolatban: “amely napon eszel róla, akkor meghalsz”. Ezért nem töltötte be annak a napnak az éveit egészen, hanem meghalt, amíg tartott az a nap.

  Itt ismerjük az igeverset, amely arra figyelmeztet bennünket, hogy 1 nap az Úrnál 1000 esztendő, és 1000 esztendő 1 nap! ( Erre a könyvre (is) célozván ezzel! Én a Teremtés könyvében leírt teremtési napokat is eszerint számítom, ill számítottam, már akkor is, amikor még nem olvastam ezt az írást, a fenti igeversre, és a Teremtés könyvében olvashatókra alapozván. Csak akkor még, úgy gondoltam, hogy az 1000 év, csak egy becslés. )

  2 1. És a Jelenlét Angyala elmondta mindezt Mózesnek az Úr szava szerint, mondván: ‘Írd le a teremtés teljes történetét, hogyan végezte be az Úr minden munkáját hat nap alatt, és mindazt, amit megteremtett, és megpihent a szombat napján, a hetedik napon, és megszentelte azt minden koron át, és kijelölte azt minden munkájának jelként.
  2. Mert az első napon teremtette az eget, ami fönt van, és a földet és a vizeket és mindazokat a szellemeket, amelyek előtte szolgálnak – a jelenlét angyalait, és a megszentelés angyalait, és a tüzek szellemeinek angyalait, a süvöltő szelek (angyalait), és a felhő szellemeinek angyalait, a homályét, a jégét, a dérét, a harmatét és a hóét, a jégesőét, a fagyét, és a hangok angyalait; és a szélviharok angyalait, a villámlásét és a hideg szellemeinek angyalait, a hőségét, a télét, a nyárét, a tavaszét és az őszét, és teremtményeinek minden szellemét, amelyeket alkotott az egekben és a földön. (Ő alkotta) a mélységet, a sötétséget, az estét (és éjszakát), a világosságot, a hajnalt és a nappalt, amelyeket szívének tudása által készített.
  3. És láttuk munkáit, és áldottuk és dicsőítettük Őt a hét nagy műért, amit alkotott az első napon.
  4. A második napon pedig alkotta a (levegő)eget a vizek között, és a vizek el lettek választva azon a napon. Fele részük felment a (ég)bolt fölé, fele részük pedig leszállt a (első) ég alá, amely középütt van, az egész föld felszíne fölött. És ez volt az egyetlen munka, amit (Isten) alkotott (a második napon).
  5. És a harmadik napon parancsolt a vizeknek, hogy gyűljenek egy helyre össze a föld felszínén; és a szárazföldnek, hogy megmutatkozzon.
  6. A vizek pedig azt tették amit parancsolt, és visszavonultak a föld külső felszínéről ennek az égnek egy helyére, és a szárazföld megmutatkozott.
  7. Azon a napon megalkotta a tengereket, a különálló elválasztott gyűjtőhelyeik (azaz medencéi) szerint, minden folyót, a hegyek és a földek vizeinek (víz)gyűjtőit, minden tavat, a föld összes páráját (harmatát), és a fajtája szerint magot hozó magot, és minden sarjadékot, és gyümölcsöt termő fát, az erdőket és az Éden kertjét Édenben, kedvtelésre és táplálékul.
  8. Ezt a négy nagy fajtát alkotta (Isten) a harmadik napon. A negyedik napon pedig alkotta az Úr a napot, a holdat és a csillagokat, és helyezte őket az égboltozatra, hogy megvilágítsák az egész földet, és hogy uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, és hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől.
  9. A napot nagy jellé tette a föld felett, a napok, a hetek és a hónapok számára, az ünnepeknek és az éveknek, és az évheteknek és a jubileumoknak, és mindenfajta évciklusoknak.
  10. Továbbá elválasztja a fényt a sötétségtől és gyógyulásul szolgál, hogy épségben megtartson mindent, ami sarjad és nő a földön. Ezt a három fajtát alkotta a negyedik napon.
  11. Az ötödik napon alkotta a hatalmas tengeri állatokat a vizek mélyében, mert ezek voltak a hús(test) első dolgai, amit a kezei alkottak, a halak és minden, ami a vizekben mozog, és minden, ami repül, a madarak fajtáik szerint.
  12. A nap pedig feléjük emelkedett, hogy táplálja (azokat) és minden fölé, ami a földön volt, ami a földből kinőtt, és minden gyümölcstermő fa fölé és minden hús fölé.
  13. Ezt a háromfélét alkotta az ötödik napon. A hatodik napon pedig minden földi állatot, a négylábúakat, az összes csúszómászót a földön;
  14. És mindezek után alkotta az embert; férfinak és nőnek teremtette őket, és uralmat adott nekik mindenen, ami a földön van, a tengerekben, mindenen, ami röpül, és minden vadállaton és négylábún, minden apró állaton, amelyek a föld színén nyüzsögnek, és az egész földön, és mindezek fölött úrrá tette.
  15. Ezt a négy fajtát alkotta a hatodik napon. Teljes számuk huszonkét fajta volt.
  16. És befejezte minden művét a hatodik napon: mindent, ami az égben van, a földön, a tengerekben, a mélységekben, a fényben és a sötétségben, és mindenütt.
  17. És adott nekünk egy nagy jelet, a szombatnapot, hogy hat napon át dolgozzunk, de tartsuk meg a szombatot, a hetedik napot pihenőként minden munkától.
  18. Mivel nekünk a Jelenlét angyalainak és a Szentség angyalainak mind, ennek a két fajtának azt mondta: tartsunk pihenőt (sabbatot) Vele együtt, a mennyben és földön. Így szólt hozzánk:….

  9. És miután Ádám eltöltött negyven napot teremtésének földjén, elvittük őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt, de feleségét a nyolcvanadik napon vitték be, és csak ezután lépett az be az Éden kertjébe.

  15. És az első jubileum első évhetében, Ádám és felesége hét évig az Éden kertjében voltak, megművelték és őrizték azt, és mi adtunk neki munkát és megtanítottuk őket mindenre, ami alkalmas a kert művelésére.
  16. És (Ádám) művelte a kertet, és meztelen volt, és nem tudott róla, és nem szégyenkezett, és védte a kertet a madaraktól, a vadaktól és a barmoktól, és összegyűjtötte a gyümölcseit, és ette, és a maradékot félrerakta magának és az ő feleségének [és félrerakta, amit megtartott].

  17. És miután eltelt a hét év, pontosan hét év, amelyet ott töltött, a második hónapban, a hónap tizenhetedik napján eljött a kígyó és megközelítette az asszonyt, és ezt mondta a kígyó az asszonynak: ‘Isten (valóban) azt parancsolta nektek, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek?’

  18. És mondta az asszony a kígyónak: ‘A kert fáinak minden gyümölcsét – így szólt nekünk Isten -, egyétek; de annak a fának gyümölcséről, mely a kertnek közepette van, azt mondta nekünk Isten: Ne egyetek abból, meg se érintsétek, hogy meg ne haljatok.’

  19. És mondta a kígyó az asszonynak: ‘Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az istenek, és ismerni fogjátok a jót és a gonoszat.’

  32. És a negyedik hónap újholdján, Ádám és az ő felesége kimentek az Éden kertjéből, és Elda földjén telepedtek le, teremtésük földjén.
  33. És Ádám nevezte feleségét Évának.
  34. És nem volt gyermekük az első jubileumig, ezután pedig ismeré őt.
  35. Ekkor (Ádám) úgy művelte a földet, ahogy megtanulta az Éden kertjében.

  írod:
  “talan teves az ige maglatasom…de az emeberek az elso angyalota orokoltek ezt a hibas gént.”
  Nem örököltek hibás gént, mert azokat akik az angyaloktól származtak, az Özönvíz elpusztította. De azok egyébként se emberek lettek!
  5 1. És eljött az idő, hogy amikor az emberek fiai kezdtek sokasodni a földön és leányaik születtek, akkor az Úr angyalai látták – annak a jubileumnak egy bizonyos évében –, hogy azok szép kinézetűek voltak, és feleségeket vettek maguknak közülük a maguk választásai szerint, és gyermekeket nemzettek nekik, akik óriások voltak.

  2. És elhatalmasodott a törvénytelenség a földön, minden test megrontotta a maga útját, az emberek, és a háziállatok, és a vadállatok, és a madarak, és minden, ami a földön jár, elhagyta az adott rendjét, s minden élő romlottá lett, és még egymást is enni kezdték, és igazságtalanság hatalmasodott el a földön, és az emberiség minden képzelete és minden cselekedete állandóan a gonoszság volt.

  Ez itt, Mózes apokalipsziséből:
  I. Ádám és Éva története és az ősszülők viselt dolgai, melyeket Isten Mózesnek, szolgájának kinyilatkoztatott, amikor a szövetség tábláit az Úr kezéből átvette, Mihály főangyal által tanítva.

  1. Ádám és Éva története pedig ez: Miután kimentek a paradicsomból, Ádám vette feleségét, Évát és elment Keletre. Tizennyolc évig és két hónapig maradt ott, és Éva méhében fogant és két fiat szült Diatótoszt (Adiaphotos), akit Káinnak hívnak és Ábelt, akit Amilabesznek hívnak.

  2. És ez után történt, hogy Ádám együtt volt Évával és Éva azt mondta urának: – Uram, ma éjjel álomban láttam fiamnak, Amilabesznek vérét, – akit Ábelnek mondanak, – amint testvérének Káinnak szájára fröccsent és az itta azt kegyetlen módon. Kérlelte, hagyjon neki keveset belőle, de az nem hallgatta meg őt, és mind megitta, de nem maradt meg a gyomrában, hanem kijött a száján. Ádám pedig azt mondta Évának: – Keljünk fel és menjünk, lássuk, mi történt velük, nehogy valami ellenséggel verekedjenek.

  3. Odaérkezvén mindketten azt találták, hogy Ábel legyilkoltatott testvére, Káin keze által. Isten pedig így szólt Mihályhoz, a főangyalhoz: Mondd meg Ádámnak: – A titkot, melyet ismersz, ne mondd el fiadnak, Káinnak, mert harag fia ő. De ne szomorkodj, mert más gyermeket adok helyette, mely világossá tesz előtted mindent, amit csak teszel vele! De te ne mondj neki semmit! Ezt mondta Isten az angyalának, Ádám pedig megőrizte szívében a szavakat, vele együtt Éva is, kik szomorkodtak Ábel miatt.

  4. Majd Ádám megismerte feleségét Évát, és méhében fogant és szüle Szethet. És mondja Ádám Évának: – Íme, fiunk született Ábel helyett, akit megölt Káin, adjunk dicsőséget Istenek és mutassunk be áldozatot neki.

  5. Ádám pedig nemzett harminc fiút és leányt és betegségbe esett és hangos szóval kiáltotta mondván: Jöjjenek hozzám fiaim mind, hogy lássam őket, mielőtt meghalok. Mindannyian összegyülekeztek, a föld ugyanis három részben volt lakott. Mindnyájan a ház ajtajához jöttek, bementek, imádkoztak Istenhez. Szeth fia pedig így szólt: – Atyám, Ádám, mi bajod? Ezt válaszolta: – Gyermekeim: sokféle betegség gyötör. Mire ők ezt mondták: – Mi az, hogy baj, meg betegség?

  6. És Szeth válaszolt és mondta neki: – Nem emlékszel atyám, miből ettél a paradicsomban, és elszomorodtál, mert megkívántad azokat? Ha így van, küldj engem, és elmegyek és hozok neked a paradicsom gyümölcséből. Hamut teszek fejemre, sírni és könyörögni fogok, és az Úr meghallgat engem, és elküldi angyalát, és hozok neked, hogy megszűnjön szomorúságod. Ádám mondta neki:

  7. – Amikor megteremtett minket az Isten, engem és anyátokat, aki miatt meg fogok halni, nekünk adott minden termést a paradicsomban, egyet tiltott, hogy együnk belőle, ami miatt meg is halunk. Az anyátokat őrző angyalok számára elérkezett az imádás ideje, hogy felmenjenek az Úrhoz. Az ellenség adott neki és evett a fáról, megtudván, hogy nem voltunk a közelében, sem én, sem a szent angyalok. Aztán ő adott nekem is enni.

  8. Amikor mindketten ettünk, megharagudott Isten. Az Úr lejött a paradicsomba, felállította trónját és félelmetes hangon szólított, mondván: – Ádám hol vagy? És hogy: – Miért rejtőztél el színem elől? Nem rejtőzhet el a ház építője elől. És ezt mondta: – Mivel elhagytad szövetségemet, hetven csapást bocsátok testedre. Az első csapás kínja: a szemek erőszakossága. A második csapás kínja: a hallás fáradsága. És így tovább, mind a hetven csapás elkövetkezik számodra.

  9. Mikor Ádám ezt mondta fiainak, hangosan felnyögött és mondta: – Mit tegyek? Nagy nyomorúságban vagyok. Éva pedig sírt és ezt mondta: – Uram, Ádám, kelj fel, add nekem betegséged felét, és viselem, mert miattam történt ez, miattam vagy kimerült és miattam szenvedsz. Ádám pedig így szólt Évához: – Kelj fel, menj Szeth fiunkkal a paradicsom közelébe, földet tegyetek fejetekre és sírjatok, kérve Istent, hogy könyörüljön rajtam és küldje angyalát a paradicsomba és adjon nekem arról a fáról, melyben tőle való olaj csordogál, és megvilágosítom neked, miben és mi módon vezettettünk félre előzőleg.

  10. Szeth és Éva a paradicsom közelébe mentek. Ahogy mentek, Éva látta, hogy a vadállat fiával harcol. Sírva fakadt ekkor Éva és mondotta: Jaj, jaj, mert ha eljön a feltámadás napja, minden bűnös átkozni fog engem, mondván, hogy nem tartotta meg Éva Isten parancsát. Éva megijedve így szólt a vadállatra: – Óh, gonosz vadállat, hogy nem félsz Isten képmásával harcolni? Hogy nyithatod ki szádat? Ennyire megerősödtek fogaid? Hogy nem emlékezel alávetettségedre, hisz előzőleg alá lettél vetve Isten képének?

  11. Ekkor a vadállat így kiáltott, mondván: – Siralmaidhoz és követelőzésedhez semmi közöm, hozzád azonban van közöm, mert tőled ered a vadállatok elseje. Hogyan nyújthattad ki kezed, hogy egyél a fáról, melyről Isten megtiltotta, hogy egyetek? Ezért változott meg a mi természetünk is. Most hát nem tudsz lekényszeríteni, ha elkezdelek cáfolni téged.

  12. Szeth pedig ezt mondta a vadállatnak: – Fogd be a szád és hallgass és állj el az Isten képmásától az ítélet napjáig. Ekkor így válaszolt a vadállat Szethnek: – Íme, elállok Szethtől, Isten képmásától. Ekkor elfutott a vadállat és otthagyta őt megverve, és lement sátrába.

  13. Most pedig Szeth anyjával, Évával a paradicsom közelébe ért. És ott sírtak és kérték Istent, hogy adna az irgalmasság olajából. Isten pedig Mihály főangyalt küldte hozzájuk, és e szavakat mondta nekik: – Szeth Isten embere, ne fáradj itt imádkozva e könyörgésekben kérve a fából, melyben az olaj csörgedez, hogy megkenjed vele atyádat, Ádámot. Most nem kapod meg azt, hanem a végső időkben. Akkor feltámad majd minden test, kezdve Ádámtól egészen ama nagy napig bezárólag, és ők szent nép lesznek. Akkor őnekik adatik meg majd a paradicsom minden gyönyörűsége, és köztük lesz az Isten. És nem lesznek többé színe előtt vétkezők, mert elvétetik tőlük a gonosz szív, és oly szív adatik nekik, mely a jót szokta meg, és csak neki szolgál. Menj ismét atyádhoz, mivel betelt életének mértéke, három nap híján. Amikor majd kijön belőle, látni fogod annak félelmetes felemelkedését.

  14. Ezt mondva az angyal eltávozott tőle. Éva és Szeth visszajöttek a sátorba, ahol Ádám feküdt, Ádám pedig ezt mondta Évának: – Mit tettem bennetek és mily nagy haragot hoztam rátok, ami nem más, mint a halál, mely uralkodik egész nemünkön! És szólt hozzá: – Hívjad minden gyermekünket, és mondd el nekik törvényszegésünk történetét.

  15. Ekkor Éva így szólt hozzájuk: – Halljátok mindannyian gyermekeim, és én elbeszélem nektek, hogyan csapott be minket ellenségünk. Történt pedig, hogy a paradicsom őrzése közben, – hisz minden részét Istentől rendelve őriztük -, a rám jutó rész folytán a déli részt vigyáztam és a nyugatit. Az ördög Ádám részében járt, ahol hímnemű állatok voltak. Miután Isten megosztotta nekünk az állatokat, és a hímeket mind atyátoknak adta és a nőstényeket mind nekem, és mindegyikünk őrizte a sajátját.

  16. És az ördög beszélt a kígyóval, mondva: – Kelj fel, gyere hozzám, és hasznos dolgokat mondok neked! Akkor elment hozzá a kígyó és az ördög mondta neki: – Hallom, hogy értelmesebb vagy az összes állat között, és mind beszédbe elegyednek veled! Ugyanakkor megalázkodsz a legkisebb előtt is! Miért Ádám dudváját eszed, meg az ő feleségéét, és miért nem a paradicsom gyümölcséből?

  Kelj fel és menjünk, vetessük ki őket a paradicsomból, hogy mi is kivetessünk általa. Ezt mondja neki a kígyó: – Félek, nehogy megharagudjon az Úr! Ezt mondja neki az ördög: Ne félj! Legyél az én eszközöm és én a szád által szavakat mondok, mely által megcsalhatod őt.

  17. És átmászott a paradicsom falán, az óratájban, mikor az angyalok elmentek Istent dicsérni. Akkor a sátán angyal formájában jelent meg és dicsérte Istent, mint a többiek. És áthajoltam a falon és láttam őt angyalhoz hasonlóan. És ezt mondja nekem: – Mit csinálsz a paradicsomban? És mondom neki: – Isten tett ide minket, hogy őrizzük és együnk belőle. Az ördög ezt felelte nekem a kígyó szájával: – Jól teszitek, de nem esztek minden növényből. És mondom neki: De igenis, minden növényből eszünk – egy kivételével, mely a paradicsom közepén van, melyből megtiltotta Isten, hogy együnk, mert halálnak halálával halunk akkor.

  18. Azt mondja nekem akkor a kígyó: – Ahogy él az Isten (esküszöm), sajnállak benneteket, mert ekkora barmok vagytok, de én nem akarom, hogy ismerjétek azt, hanem kelj fel gyorsan, gyere, hallgass rám és egyél, és ismerd meg a fa értékét! Én azonban mondtam neki: Félek, nehogy megharagudjon Isten, amint nekünk mondta. És azt mondja nekem: – Ne félj, amikor eszel belőle, megnyílnak szemeid, és olyanok lesztek, mint az Isten, annak tudásában, hogy mi a jó és mi a rossz! Tudván ezt az Isten, hogy olyanok lesztek, mint ő, irigykedett rátok és ezért mondta: Ne egyetek belőle. De csak nézd a gyümölcsöt és lásd meg a nagy dicsőséget körüle! Én pedig néztem a gyümölcsöt, és tényleg láttam a nagy dicsőséget körülötte. Azt mondtam azonban neki, hogy szép a szemnek szemlélni, de félek venni a gyümölcséből. És mondja nekem: – Gyere, adok neked, kövess engem!

  19. Kinyitottam neki és bejött a paradicsomba és ott előttem kúszott. És körbejárva kicsit visszafordult és azt mondja nekem: – Meggondoltam, mégsem adok neked belőle! Ezt azért mondta, hogy végleg megcsaljon és elveszejtsen. És azt mondta: – Esküdjél meg, hogy adsz belőle férjednek is. Én meg azt mondtam neki, nem tudom, hogyan kell esküdni, de amit tudok, mondom: – Az Úr trónjára és a kerubokra és az élet fájára, hogy férjemnek is adok belőle enni! Amikor kivette eskümet, akkor ment és felment rá. A gyümölcsre, melyet nekem enni adott, rátette saját gonoszságának mérgét, ami az ő vágya. Mert a vágy minden bűn feje. A földre hajlította a gallyat és vettem belőle és ettem.

  20. Abban az órában megnyíltak szemeim, és megtudtam, hogy meztelen vagyok, mezítelen az igazságtól, melybe öltözve voltunk. És sírva mondtam: – Miért tetted ezt velem, hogy elidegenedtem dicsőségünktől, melybe öltözve voltunk? Sírtam azonban az eskü miatt is! Azonban eltűnt a fáról és láthatatlanná vált. Én viszont részemben leveleket kerestem, hogy elrejtsem szégyenemet, és nem találtam a paradicsom fáiról, mivel miután ettem, az én részemben a füge kivételével minden fa lehullatta levelét. Vettem hát annak leveléből, és ruhát készítettem magamnak és az abból van, mely fákról ettünk.

  21. És nagy hangon kiáltottam, mondtam: – Ádám, Ádám, Hol vagy? Kelj fel, és jöjj hozzám, és nagy misztériumot mutatok neked. Amikor azonban jött atyátok, törvényszegő szavakat mondtam neki, amelyek elvezettek bennünket dicsőségünktől. Amikor jött kinyitottam számat és megszólalt az ördög, és elkezdtük útbaigazítani őt, mondva: – Jöjj Uram, Ádám, hallgass rám és egyél a fa gyümölcséből, melyről Isten azt mondta, ne egyetek belőle, mert olyanok lesztek, mint Isten. Atyátok azt válaszolta, mondta: – Félek, nehogy megharagudjon rám az Isten! És azt mondtam neki: – Ne félj! Amikor ugyanis eszel, jót és rosszat ismerni fogsz, és akkor gyorsan meggyőztem őt, evett és megnyíltak szemei: – Óh, gonosz asszony! Mit tettél velünk? Elidegenítettél engem Isten dicsőségétől!

  22. Azon órában még hallottuk harsonázni Mihály főangyalt, hívta az angyalokat, mondván: – Ezt mondja az Úr: Jöjjetek velem a paradicsomba és halljátok a szavakat melyekkel megítélem Ádámot. Amikor meghallottuk a főangyalt harsonázni, mondtuk: – Lám, Isten a paradicsomba jön minket ítélni. Megijedtünk és elbujtunk. És eljött Isten a paradicsomba a kerubok szekerére szállva, és az angyalok himnuszt zengtek neki. Amikor Isten bejött a paradicsomba, Ádám és az én részemben egyaránt elfonnyadt minden növény és elszáradt, és Isten trónja ott volt, ahol az élet fája díszlett.

  23. És hívta Isten Ádámot és mondta: – Ádám, hova bújtál, azt gondolod, hogy nem talállak meg? Ekkor atyátok mondta: – Nem, Uram! Nem azért bújtunk el, hogy ne találjál meg, hanem mert félek, mivel mezítelen vagyok és tisztelem hatalmadat, Uram. Isten mondja neki: – Ki világosított fel arról téged, hogy meztelen vagy, csak nem hagytad el parancsomat, melyet azért adtam, hogy megőrizd? Akkor Ádám emlékezett a szóra, melyet neki mondottam, amikor be akartam csapni, hogy olyanná teszlek Istennel szemben, hogy nem árthat neked! Ekkor hozzám fordult és mondta: – Miért tetted ezt? Én is a kígyó szavára emlékeztem és mondtam, a kígyó csalt meg engem.

  24. Isten ezt mondta Ádámnak: – Mivel nem engedelmeskedtél parancsomnak, és az asszonyra hallgattál, átkozott lesz a föld műveidben. Valahányszor műveled, nem adja meg erejét, tövist és bojtorjánt terem és arcod verejtékével eszed kenyeredet. Sokféle fájdalomban lesz részed. Fáradozol, és meg nem pihensz, keserűség fog gyötörni és nem ízlelsz édeset, forróság és hideg szorongat majd. Sokat görnyedezel, és meg nem gazdagodsz, és a gazdagságban nem maradsz meg, és az állatok, amelyek fölött eddig uralkodtál, fellázadnak ellened a zűrzavarban, mert nem tartottad meg a parancsomat.

  25. Hozzám fordulva pedig ezt mondta az Úr: – Mivel a kígyóra hallgattál és nem az én parancsomat tartottad meg, hiábavalóságokban és tűrhetetlen kínokban lesz részed, sok fájdalommal szülöd gyermekeidet, eljössz egy órában és elveszed életedet a fájdalomtól és a nagy szükség miatt. Vallomásodban mondod majd: Uram, Uram, ments, meg és én nem fordulok oda a test vétke felé! Ezért szavaidban ítéllek meg, az ellenségeskedés által, melyet az ellenség adott beléd. Ismét fordulj uradhoz, ő majd uralkodik rajtad.

  26. Miután nekem ezt mondta, így szólt a kígyóhoz; nagy haragban szólt hozzá: – Mivel ezt művelted és hálátlan eszköz lettél, ezért míg csak megcsalod szívükben az általmenőket, átkozott leszel minden állat között. Eddigi eledeledtől megfosztatsz, földet eszel majd életed minden napján. Melleden és hasadon csúszol majd, és nem lesz kezed, sem lábad. Nem lesz kezed, füled, vagy tollad, vagy semmilyen testtagod, amely azoknak van, akiket becsaptál, és miattad kiűzettek a paradicsomból. És ellenségeskedést vetek közéd és az ő sarja közé, ő a te fejedet tartja szemmel, te pedig az ő sarka után leselkedsz az ítélet napjáig.

  27. És miután ezt mondta, angyalainak parancsolta, hogy űzzenek ki minket a paradicsomból. Sírva űztek ki minket, és Atyátok, Ádám kérlelte az angyalokat: – Engedjetek még kicsit, hogy Istent kérjem és irgalmazzon és szánjon meg minket, mert egyedül én vétkeztem. Azok abbahagyták a kiűzést. Ádám sírva kiáltotta: – Bocsásd meg Istenem nekem, amit tettem! Akkor az Úr azt mondta angyalainak: – Miért nem űzitek ki Ádámot a paradicsomból? Csak nem én hibáztam, vagy talán rosszul ítéltem? Ekkor az angyalok földre borultak és imádták az Urat és mondták: – Igazságos vagy urunk és egyenesen ítélsz!

  28. Az Úr pedig Ádámhoz fordulva azt mondta: – Mostantól kezdve nem engedem, hogy a paradicsomban légy. Ádám azt válaszolta és mondta: – Uram adj nekem az élet fájáról, hogy éljek, mielőtt kiűzöl minket a paradicsomból. Az Úr akkor azt mondta Ádámnak: – Nem veszel most róla! A keruboknak elrendeltem és kétélű tüzes karddal őrzik azt miattad, nehogy megízleld és halhatatlan légy mindörökké, miközben harc dúl benned, melyet az ellenség ültetett beléd. Miután kimentél a paradicsomból, és ha megtartóztatod magad minden rossztól így akarván meghalni, amikor majd itt lesz a feltámadás, feltámasztalak, és akkor kapsz az élet fájáról, és hallhatatlan leszel mindörökké.

  29. Ahogy az Úr ezeket elmondta, megparancsolta, hogy űzzenek ki minket a paradicsomból. Atyátok zokogott az angyalok színe előtt a paradicsommal szemben, és az angyalok ezt mondták neki: – Mit akarsz, hogy tegyünk néked Ádám? Atyátok ezt válaszolta az angyaloknak: – Íme, kiűztetek engem, kérlek titeket, engedjétek meg nekem, hogy a paradicsomból jó illatot vigyek, hogy miután kimentem, áldozatot mutassak be Istennek, azért hogy meghallgasson engem Isten. És odamentek és az angyalok azt mondják Istennek: JA’ÉL (Jahwe), örökkévaló Király, parancsold meg nekünk, hogy adjunk Ádámnak jó illatú tömjént a paradicsomból. Akkor Isten megparancsolta, hogy Ádám jöjjön, és vegyen jó illatú aromákat kívánsága szerint. És odaengedték az angyalok, összegyűjtött mindenfélét, sáfrányt és nárdust, nádat és fahéjat és a többi magvakat táplálásra, és véve azokat kiment a paradicsomból. És a földön lettünk.

  30. Nos tehát gyermekeim, feltártam előttetek azt, hogyan vezettettünk félre. Ti azonban vigyázzatok magatokra, nehogy elhagyjátok azt, ami jó.

  31. Ezeket mondta el fiai között, miközben Ádám betegen feküdt, már csak egyetlen nap volt hátra, hogy eltávozzon testéből, s mondja Ádámnak Éva: – Miért halsz meg te, és miért élek én? És mennyi időm van még hátra az után, hogy te meghalsz? Üzend meg nekem! Akkor mondja Ádám Évának: – Ne akarjál törődni ilyen dolgokkal. Nem maradsz le tőlem, rövidesen meghalunk mindketten, és őt is majd velem egy helyre tegyétek. Amikor meghaltam, hagyjatok engem, és senki ne érintsen, míg csak az Úr angyala nem mond valamit felőlem. Mert nem feledkezik meg rólam az Isten, hanem feléleszti tulajdon eszközét, melyet teremtett. Inkább kelj fel és imádkozz, de Istenhez, amíg visszaadom szellemem annak kezébe, aki azt adta. Mert nem tudjuk, hogyan találkozunk majd Alkotónkkal, vagy haragszik ránk, vagy felénk fordul, és irgalmas lesz hozzánk.

  32. Ekkor Éva felkelt és kiment és leborult a földre és mondta: – Vétkeztem, Isten, vétkeztem, Mindenség Atyja, vétkeztem ellened, vétkeztem angyalaid ellen, vétkeztem a kerubok ellen, vétkeztem megingathatatlan trónod ellen, vétkeztem Uram, nagyon tévedtem, vétkeztem ellened és minden bűn általam lett a teremtésben. Még térden állva imádkozott Éva, íme, hozzájött az emberiség angyala, felállította, és így szólt: – Kelj fel Éva töredelmedből! Íme, férjed Ádám eltávozott a testéből, kelj fel és lásd, hogyan vitetik fel szelleme Teremtőjéhez, aki megalkotta azt.

  33. Felkelt pedig Éva, kezét arcára tette, és azt mondta neki az angyal: Szakadj el a földi dolgoktól! Éva az égre szegezte szemeit és fényszekeret látott jönni, melyet négy ragyogó sas vont, minek fenségét senki sem lett volna méltó elmondani, akit méh szült a világra, sem orcájukat szemlélni, és angyalok vezették a szekeret. Arra a helyre jött, ahol Ádám atyátok feküdt. Akkor megállt a szekér, a szeráfok is középen, atyátok és a szekér között. Én pedig arany füstölőket láttam és három fiolát, és íme, minden angyal tömjénnel és füstölőkkel jött és csészékkel az áldozati oltárhoz és felszították azokat és a füst, mely a tömjénből jött, beborította az égboltot. És arcra borultak az angyalok és imádták Istent, kiáltottak és mondták: JA’ÉL, Szent, bocsáss meg, mert képmásod és szent kezed alkotása ő.

  34. És íme, akkor, én, Éva, láttam, hogy két nagy és félelmetes csoda áll Isten színe előtt. A félelemtől sírtam és fiamhoz, Szethez kiáltottam, mondván: – Kelj fel fiam, Szeth, atyád holtteste mellől és jöjj hozzám, hogy lásd, amit szem nem látott és hogyan könyörögnek ők atyádért, Ádámért.

  35. Akkor Szeth felkelt és anyjához jött és mondja neki: – Mi van veled? Miért sírsz? Azt mondja neki: – Nézz fel szemeiddel és lásd a hét égboltot megnyílva, saját szemeiddel lásd, hogyan fekszik atyád holtteste arcra borultan, és minden szent angyalok érte imádkoznak és mondják: – Bocsáss meg neki mindenség Atyja, mert képmásod ő. Nos Szeth, fiam, mi ez? Átadják a láthatatlan Atya Istenünk kezébe? Ki az a két néger, akik ott állnak atyád körül, hódolván néki?

  36. Ezt mondja Szeth anyjának: – a Nap és a Hold azok, akik leborulnak és imádkoznak Atyámért. Mondja neki Éva: – Hol van fényességük, és miért lettek feketék? És Szeth mondja neki: – Nem ragyoghatnak a mindenség fénye előtt, ezért rejtőzött el a fényük.

  37. Miközben Szeth így beszélt anyjával, harsonáztak az angyalok arcra borultan, és félelmetes hangon kiáltottak és mondták: Áldott az Úr dicsőséges teremtményeiben. Megkönyörül kezének alkotásán, Ádámon! Miközben ekképpen zúgták az angyalok, jött egy hétszárnyú a szeráfok közül, az Acheroni tóba vitte és megmosta őt Isten színe előtt. Fekve ottan eltöltött három órát, és akkor kitárta kezeit a mindenség Ura, aki szent trónján ült, felemelte Ádámot és átadta Mihály főangyalnak: – A paradicsomba vidd őt, a harmadik égig, és hagyd ott ama nagy és félelmetes napig, melyen a világ fölött rendelkezni fogok. Mihály, a főangyal fölvette őt és elvitte oda Ádámot és letette őt, ahogyan Isten mondta neki, amikor megbocsátott Ádámnak.

  38. Mindezek után a főangyal a maradéknak temetése felől érdeklődött, és Isten elrendelte, hogy színe elé jöjjenek az összes angyalok, mindegyik rendjének megfelelően. Összejöttek tehát mind az angyalok, egyesek tömjénezővel, mások harsonával. És a seregek Ura felkelt, a szelek vitték őt, és a szelek fölött a kerubok, valamint az ég angyalai vonultak előtte. És oda jöttek ahol a holttest volt, Ádám holtteste és fogták azt. És a paradicsomba mentek és a paradicsom minden fája megmozdult; akkor mindenki, aki Ádámtól származott, – Szeth kivételével, mert ő az Isten által meghatározott órában született, – elbódult az illattól.

  39. Ádám testét lefektették a paradicsomban, és Szeth ezen igen elszomorodott. És az Úristen ezt mondta: – Ádám miért tetted ezt? Ha parancsomat megőrizted volna, nem örülnének azok, akik erre a helyre juttattak téged. De mondom néked, bánatra fordítom örömüket és a te bánatodat fordítom örömre. És amikor visszatérsz, annak trónjára ültetlek, aki eltaposott téged, fölötte trónolj, aki félrevezetett téged. Akkor elítéltetnek azok, akik rá hallgatnak, és ő is; sokan fognak szomorkodni és sírni, látván téged, hogy az ő megtisztelő trónján ülsz.

  40. Akkor így szólt Mihály főangyalhoz: – Menjél el a paradicsomba, a harmadik égbe és hozz nekem gyolcsokat, bysszuszt és szíriai gyolcsot, hármat. És Isten ezt mondta Mihálynak, Gabrielnek, Urielnek, Rafaelnek: – csavarjátok a gyolcsokba Ádám testét és hozzatok olajat, az illat olaját és öntsétek rá. Ezek megtételével temették el testét. És az Úr ezt mondta: – Hozzátok el Ábel testét is. És elhozták, hoztak más gyolcsokat és eltemették azt is, mert temetetlen volt azóta, hogy Káin megölte testvérét. Káinnak nagy gondja volt, hogy elrejtse azt, de nem tudta. Nem fogadta be a föld, azt mondván: Nem fogadok be más testet, míg a belőlem vett és teremtett forma vissza nem tér hozzám. Az angyalok pedig felvették őt, elhelyezték atyja mellé, amíg atyja halott lesz, és mindkettőt Isten rendeletére temették el a paradicsom egyik részében, azon a helyen, ahonnan Isten a földet vette. És Isten elküldött hét angyalt a paradicsomba, sok illatszert hoztak és eltették a földbe. És így vették a két testet és eltemették azokat arra a helyre, amelyet megsirattak és előkészítettek.

  41. Akkor Isten szólította Ádámot, és mondta: – Ádám, Ádám! És a test válaszolt a földből, és mondta: – Íme, itt vagyok Uram! És azt mondta az Úr: – Mondtam neked, hogy föld vagy, és a földbe veszel! Mostan a feltámadást hirdetem neked! Feltámasztalak téged az utolsó napon, amikor minden ember feltámad, aki magvadból való.

  42. E szavak után Isten háromszögletű pecsétet készített és lepecsételte vele a sírboltot, hogy senki semmit ne tegyen azzal hat napig, míg oldalbordája hozzá nem tér. Az emberszerető Isten és az angyalok Évát is, aki hat nap múlva meghalt, ugyanoda helyezték. Éva sírt a halála miatt, hogy nem tudja, hová fogják helyezni a testét, mert Ádám temetésekor jelen volt ő az Úr a paradicsomban. Elaludt ő is és gyermekei is, kivéve Szeth, mint mondtam. Éva halála órájában hívta Istent és kérte, hogy oda temesse, ahová férjét, ekképpen szólt: – Uralkodóm, minden erények Ura és Istene, ne szakítsd el szolgádat, engemet, Ádám testétől. Tagjából alkottál engem! Hanem méltass engem, a méltatlant és vétkest, hogy teste mellé temettessem! Ahogyan vele voltam a paradicsomban, és a törvényszegés után is együtt voltunk, így ne válasszon el minket semmi. Miután imádkozott, feltekintett az égre, felállt és melle zihált és mondta: – Mindeneknek Istene fogadd el szellememet! És azonnal átadta szellemét Istennek.

  43. Amikor meghalt, eljött Mihály főangyal és jött vele három angyal, akik fogták a testet és eltemették oda, ahol Ábel teste volt. És Mihály főangyal azt mondta Szeth-nek: Így temess el minden embert, amely meghal, a feltámadás napjáig. Miután ezt a törvényt átadta, így szólt hozzá: – Csak hat napig szomorkodjatok, a hetedik napon azonban szűnjön meg és örvendjetek azon, mert ama napon mi is, és az Isten is örvendezünk, vele angyalai, az igaz lélek földről való áthelyezése fölött. Ezeket mondta Mihály arkangyal és elment a mennybe, dicséretet mondván és alleluját;

  [Szent, Szent, Szent az Úr, az Isten az Atya dicsőségében, mert Őt illeti a dicsőség, tisztelet és imádás a kezdetnélküli és az ő éltető szellemével együtt, most és mindenkor, mindörökkön örökké, Ámen.]
  [Szent, Szent, Szent a Seregek Ura, akié a dicsőség és erő örökkön örökké Ámen]
  [Ekkor Joel arkangyal így dicsérte az Istent: Szent, Szent, Szent az Úr, a menny és a föld telve dicsőségével!]

  http://churchofgod.hu/

  a KÖNYVTÁR címszó alatt, Mózes apokalipszise, ill a Jubileumok könyve néven találod meg! ( Bár szerintem érdemes az összes apokrifot elolvasni, mert nagyobb betekintést nyújt abba a korba, és magában az Igében is van némelyikre utalás, mint olyanokra, amelyek hitelesnek tekinthetők! Nekem áldásokká váltak, de amennyiben “nyugtalanságot” okoz neked, akkor ne olvasd el azokat! ( Ui.: csak az apokrifok olvasását ajánlom ezen az oldalon, a többit nem!)

  #526
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Mózes Apokalipszisét a Biblia mellé téve (1.Mózesből) néhány dolgot nem értek, így azokat szeretném megkérdezni Tőled.

  És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és ELEDELRE jót,…
  1. Móz. 2:9

  Állatvilágot” pedig „segítőtársul” teremtette Isten és nem táplálékul…
  2,18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki SEGITŐTÁRSAT, hozzá illőt.
  2,19 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, … 1. Móz. 2:18,19.

  1,28 És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és URALKODJATOK a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó, MINDENFÉLE állatokon.
  1,29 És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén,
  és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; AZ LEGYEN NÉKTEK ELEDELÜL.

  MÉG AZ ÁLLATOKNAK IS CSAK A NÖVÉNYVILÁG ADATOTT ELESÉGÜL:
  1,30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a ZÖLD FÜVEKET ADOM ELEDELÜL.
  1. Móz. 1:28-30

  A BŰNBE ESÉS UTÁN Isten azt mondta Ádámnak,:
  3,18 Tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; s EGYED A MEZŐNEK FŰVÉT.
  3,19 Orczád verítékével egyed a te KENYEREDET …

  A teremtéstörténet eddigi folyamatában CSAK a „növényvilág” adatott táplálékul Ádám és Éva családjának, mi több, még az állatvilágnak IS.

  A legelső „húsevés” lehetőségét:
  Noé és családja kapta, akkor, amikor kijött a bárkából, ugyanis az „özönvíz” elmosta az ehető „növényvilágot”, a fák gyümölcseit és egyéb „veteményt.”
  9,1 Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
  9,2 És FÉLJEN és RETTEGJEN tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara:
  minden ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;
  9,3 Minden mozgó ÁLLAT, amely él, legyen nektek ELEDELÜL; AMINT A ZÖLD FÜVET NEKTEK ADTAM, MINDAZOKAT.
  9,4 Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
  1. Mózes 9: 1-4

  Ugyan akkor Mózes Apokalipszisében ezt olvashatjuk:
  2. És ez után történt, hogy Ádám együtt volt Évával és Éva azt mondta urának: – Uram, ma éjjel álomban láttam fiamnak, Amilabesznek VÉRÉT, – akit Ábelnek mondanak, – amint testvérének Káinnak szájára FRÖCCSENT és az itta azt kegyetlen módon. Kérlelte, hagyjon neki keveset belőle, de az nem hallgatta meg őt, és mind megitta, de nem maradt meg a gyomrában, hanem kijött a száján. Ádám pedig azt mondta Évának: – Keljünk fel és menjünk, lássuk, mi történt velük, nehogy valami ELLENSÉGGEL verekedjenek.
  1. KÉRDÉSEM:
  Mózes Apokalipszisében Éva honnét tudhatja, hogy:
  – „mi az a VÉR?- mint FOGALOM” – hiszen növényi tápláléknak nincs vére!
  – „Ábelben is van ilyen VÉR!?” – hiszen állatokat sem ők, sem „vadállatok” nem ölhettek, mert minden élőnek akkor még (ember, állat) a növények adattak táplálékul.
  – Éva arról is „álmodott” hogy a „vér folyékony és iható” Ezt tényleg csak álmodta?, vagy láthatta olyan helyen amelyről a Biblia nem beszél konkrétan, (ill. a pogány áldozatoknak a része) – ezért a TITOK kategóriába sorolandó?
  Talán pont ezért is érdekes Mózes Apokalipszisének ez a része: „A titkot, melyet ismersz, ne mondd el fiadnak, … idézet a 3. részből.
  – Másik meglepő idézet ugyan innét: „lássuk, mi történt velük, nehogy valami ELLENSÉGGEL verekedjenek.
  – Isten „ellenséges” környezetbe küldte teremtményeit?
  Kik lehettek az ellenségek? Állatok, akiknek a növényvilág adatott eleségül? Vagy EMBEREK? amikor a Biblia szerint Isten a teremtményeikén Ádámot, Évát, leszármazottaikként pedig Kaint és Ábelt határozza meg? (Vagy Mózes Apokalipszise pont erre hivatkozik titokként?)
  – Kinek higyjek? A Bibliának, amely szerint Ádám és Éva ELMÉLETILEG nem ismerhette a vér fogalmát, vagy Mózes Apokalipszisének …

  Mindezek figyelembevételével; GYAKORLATILAG:
  4:3 Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
  4:4 És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak KÖVÉRSÉGÉBŐL. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.

  2. KÉRDÉSEM:
  A BIBLIAI teremtéstörténet nem beszél arról, hogy Isten „ajándékot” vagy „áldozatot” kért volna Ádámtól, Évától, Kaintól vagy Ábeltől, A Bibliában említett módon.
  – Mégis, akkor, hogy került be a Bibliána ez a „szertartás”? (Véletlen? vagy szándékosan? …)

  Mózes Apokalipszise ezt úgy magyarázza:
  29. Ahogy az Úr ezeket elmondta, megparancsolta, hogy űzzenek ki minket a paradicsomból. Atyátok zokogott az angyalok színe előtt a paradicsommal szemben, és az angyalok ezt mondták neki: – Mit akarsz, hogy tegyünk néked Ádám? Atyátok ezt válaszolta az angyaloknak: – Íme, kiűztetek engem, kérlek titeket, engedjétek meg nekem, hogy A PARADICSOMBÓ JÓ ILLATOT VIGYEK, HOGY MIUTÁN KIMENTEM, ÁLDOZATOT MUTASSAK BE ISTENNEK, AZÉRT, HOGY MEGHALLGASSON engem Isten. És odamentek és az angyalok azt mondják Istennek: JA’ÉL (Jahwe), örökkévaló Király, parancsold meg nekünk, hogy adjunk Ádámnak jó illatú TÖMJÉNT a paradicsomból. Akkor Isten megparancsolta, hogy Ádám jöjjön, és vegyen jó illatú AROMÁKAT kívánsága szerint. És odaengedték az angyalok, összegyűjtött mindenfélét, SÁFRÁNYT és NÁRDUST, NÁDAT és FAHÉJAT és a többi MAGVAKAT táplálásra, és véve azokat kiment a paradicsomból. És a földön lettünk.
  – Ha el is fogadom az Apokalipszisben leírtakat, – a növények engedéllyel történő kihozatalát e célra az Édenből, – ez még mindig NEM AD MAGYARÁZATOT AZ ÁLLAT ÁLDOZATOKRA.
  (Bár az a megjegyzése, hogy „azért akarok áldozni Istennek, hogy meghallgasson” bennem a pogány kultuszt hozza emlékezetbe. 1.Korinthus 10:20.)
  – Ha nem volt (mert nem lehetett) állatokat enni), akkor Ábel honnét tudta, hogy kell egy állatot „levágni” megölni?
  – Hogyan és miért kell az állatot felboncolni? (Mit rejt egy állat „belseje”? – ha előtte még nem láthatott ilyet)
  – Az sem utolsó szempont, hogy miért pont a kövérjét (zsírt, vagy zsírost) ajánlotta fel az Úrnak?

  Ettől már csak Kain megjegyzése megdöbbentőbb 1.Mózesből idézve:
  4:14 Ímé elűzöl engem ma E földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor AKÁRKI TALÁL RÁM, MEGÖL engemet.

  – Ha már csak Ádám, Éva és Kain él a földön, (mert Ábel meghalt) ki találhatna Kainra?
  (Vagy élnek rajtuk kívül más emberek is? – akiktől megtanulhattak volna „áldozatot bemutatni”, ölni, ez lenne-e az a bizonyos titok?…)

  Tudom, hogy sok kérdést tettem fel, de kérlek, amire tudsz, válaszold meg legyél kedves.
  Köszönöm szépen.

  Szeretettel: Erika

  #527
   Névtelen

  Kedves Erika!

  “A teremtéstörténet eddigi folyamatában CSAK a „növényvilág” adatott táplálékul Ádám és Éva családjának, mi több, még az állatvilágnak IS.”

  Igen, és miután bűnbe estek, kiűzettek Édenből, és átkozottá vált a föld miattuk. És minden teremtmény is! Ezért várja a teremtett világ Isten Fiainak a megjelenését, hogy ők is megváltassanak a halandóság átkától:Róm. 8,19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
  Róm. 8,20 Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette.
  Róm. 8,21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

  ( Egyébként, a Biblia arról se ír, hogy Ádámék, sőt Nóéék, kakiltak, pisiltek, orrot fújtak, vakaróztak,…stb, egészen a pusztai vándorlási bezárólag ( mert ott olvassuk először, hogy a dolgát végző, a táboron kívül tegye azt és azt is, hogy hogyan), de ettől még tudjuk, hogy nekik is kellett ezeket a dolgokat tenni. És nem Mózesék voltak az elsők, akik ilyenre vetemedtek!)

  “1. KÉRDÉSEM:
  Mózes Apokalipszisében Éva honnét tudhatja, hogy:
  – „mi az a VÉR?- mint FOGALOM” – hiszen növényi tápláléknak nincs vére!
  – „Ábelben is van ilyen VÉR!?” – hiszen állatokat sem ők, sem „vadállatok” nem ölhettek, mert minden élőnek akkor még (ember, állat) a növények adattak táplálékul.”

  1 Móz. 3,21
  És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.

  Itt láthatjuk az első áldozatot ( amelyet maga Isten készített, és mint tudjuk ez a Krisztusra , az Ő megváltására, az Isten által Krisztusban készített megváltásra mutat ). Ehhez Istennek le kellett vágnia egy állatot, hogy bőrruhákat készítsen a számukra! Ez a bűnért való áldozat volt, és ez volt az a titok, amelyet Éva nem árulhatott el Káinnak, hogy amennyiben ezt az áldozatot bemutatja, akkor Isten bocsánatát nyeri. ( Mint tudjuk, ma is így van ez, “…az egyiket megkeményíti, a másiknak kegyelmet ád…”!) És innét láthatta Éva és Ádám, hogy mi az a vér! Továbbá, ugyan arról se ír a Biblia, hogy az angyalok tanították őket, és segédkeztek, de tudjuk, hogy a Kérubokat a pallossal , még látták Ádámék! Sőt, arról is, hogy Isten közöttük járt Édenben, és közössége volt az emberrel! ( És a Bibliából azt is tudjuk, hogy az angyalok ma is közöttünk járnak, akár testi megjelenésben is ( hiszen azért vendégelhetünk meg angyalokat tudtunkon kivűl) , tehát, az, hogy az érzékszerveink nem érzékelik őket, az nem jelenti azt, hogy elhagyták a földet! Sőt, mint tudjuk, a “szolgálatunkra” vannak rendelve Istentől! Ill szolgatársaink.)

  “- Éva arról is „álmodott” hogy a „vér folyékony és iható” Ezt tényleg csak álmodta?, vagy láthatta olyan helyen amelyről a Biblia nem beszél konkrétan, (ill. a pogány áldozatoknak a része) – ezért a TITOK kategóriába sorolandó?
  Talán pont ezért is érdekes Mózes Apokalipszisének ez a része: „A titkot, melyet ismersz, ne mondd el fiadnak, … idézet a 3. részből.”

  Nem, Káinnak nem akart Isten megbocsátani! (Márk. 4,12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.)

  “Másik meglepő idézet ugyan innét: „lássuk, mi történt velük, nehogy valami ELLENSÉGGEL verekedjenek.
  – Isten „ellenséges” környezetbe küldte teremtményeit?”

  Éden volt az Istennel való járás, kapcsolat helye ( ez most az újjászületésben az Isten országa, ami bennünk van), Édenen kívül, a miattuk átok alá helyezett föld volt ( szellemi értelemben :Egyiptom , a világ, amely átok alatt van, ha nem tér meg Istenhez, a Jézus Krisztusban )Egyébként a bűnük miatt (kezdett válni) vált ellenséges környezetté az Édenen kívüli világ ( ahogy most is a bűn választja el a szellemi Egyiptomot Istentől). Mint tudjuk, az emberek életkora is csak fokozatosan csökkent , az idő előrehaladtával! Egyébként pedig szerintem éppen a Mózes apokalipszise az, amely bemutatja azt, hogy hogyan váltak egyes állatok ragadozóvá. Hiszen sokan éppen erről “vitatkoznak”, hogy hogyan is lettek a ragadozó állatok, abban az esetben, ha Isten csak füvet adott enni az állatoknak! ( Mondjuk én az Ige szűrőjén át néztem, és nem találtam benne azzal ellentétest, ezért is ajánlottam!)

  “Kik lehettek az ellenségek? Állatok, akiknek a növényvilág adatott eleségül? Vagy EMBEREK? amikor a Biblia szerint Isten a teremtményeikén Ádámot, Évát, leszármazottaikként pedig Kaint és Ábelt határozza meg? (Vagy Mózes Apokalipszise pont erre hivatkozik titokként?)”

  Nyilvánvaló az Ige alapján, hogy Ádáméknak legalább 1 lányuk is volt, mivel tudjuk, hogy Káin, miután megölte Ábelt, a feleségével elment az Úr színe elől! ( De tudjuk azt, hogy a Bibliában leginkább csak az elsőszülöttekről, ill a kiemelt fontosságú emberekről olvashatunk! Tehát azért az özönvízig történtek dolgok, amikről nem olvashatunk részletesen a Bibliában! )

  “- Kinek higyjek? A Bibliának, amely szerint Ádám és Éva ELMÉLETILEG nem ismerhette a vér fogalmát, vagy Mózes Apokalipszisének …”

  Mint idéztem, az Igevers alapján ismerték. Továbbá nem arról volt szó Édenben sem, hogy Isten tudatlanoknak akarja/ta az embert, hanem azt, hogy azt a tudást birtokolja/ják, amely Istentől jön. Mint tudjuk, miután elbuktak, elszakadtak szellemben Istentől, és az utódok már a “jó és gonosz tudásának” birtokában hoztak döntéseket, nem az Isten tanácsa alapján! A vége pedig mint látjuk, az özönvíz lett!

  “2. KÉRDÉSEM:
  A BIBLIAI teremtéstörténet nem beszél arról, hogy Isten „ajándékot” vagy „áldozatot” kért volna Ádámtól, Évától, Kaintól vagy Ábeltől, A Bibliában említett módon.
  – Mégis, akkor, hogy került be a Bibliána ez a „szertartás”? (Véletlen? vagy szándékosan? …)”

  Mivel Istennel jártak, és beszéltek vele , és a bőrruhák is még Édenben készültek el számukra, ezért gondolható, hogy Isten közölte azokat a dolgokat velük, amik szükségesek voltak a további vele való kapcsolattartáshoz! ( Mint mondtam, pisilni is pisiltek, attól függetlenül, hogy a Biblia semmit nem ír arról! )

  “- Ha el is fogadom az Apokalipszisben leírtakat, – a növények engedéllyel történő kihozatalát e célra az Édenből, – ez még mindig NEM AD MAGYARÁZATOT AZ ÁLLAT ÁLDOZATOKRA.
  (Bár az a megjegyzése, hogy „azért akarok áldozni Istennek, hogy meghallgasson” bennem a pogány kultuszt hozza emlékezetbe. 1.Korinthus 10:20.)
  – Ha nem volt (mert nem lehetett) állatokat enni), akkor Ábel honnét tudta, hogy kell egy állatot „levágni” megölni?
  – Hogyan és miért kell az állatot felboncolni? (Mit rejt egy állat „belseje”? – ha előtte még nem láthatott ilyet)
  – Az sem utolsó szempont, hogy miért pont a kövérjét (zsírt, vagy zsírost) ajánlotta fel az Úrnak?”

  Remélem, hogy választ adtam már a kérdésedre! Mert akkor azt is kérdezhetnéd, hogy pl Nóé honnét tudta, hogy áldozatot kell neki bemutatni Istennek! ( Szerintem azért kaptuk az értelmünket, hogy használjuk , és rájöjjünk olyan dolgokra, amik ugyan nincs a “szánkba rágva”, de azért tudható, hogy akkor is volt, és, hogy amit tudtak azt honnét tudták! De ebben segít Mózes apokalipszise, hogy jobban rálássunk arra a korra. Például olvastam olyan hszt is ( másutt) , aki azt mondta, hogy Káin , Évával kellett, hogy párosodjon, ahhoz, hogy gyermeke szülessen, mert az nincs leírva, a Bibliában, hogy Éváéknak lányuk , ill lányaik is születtek! És az illetőt az se győzte meg, hogy Hánokh születése után sincs megírva az, hogy és Káinnak lányai is születtek! Sőt, még jó sokáig nem ír arról a Biblia, de azért tudjuk, hogy így volt!).

  “Ettől már csak Kain megjegyzése megdöbbentőbb 1.Mózesből idézve:
  4:14 Ímé elűzöl engem ma E földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor AKÁRKI TALÁL RÁM, MEGÖL engemet.”
  – Ha már csak Ádám, Éva és Kain él a földön, (mert Ábel meghalt) ki találhatna Kainra?”
  (Vagy élnek rajtuk kívül más emberek is? – akiktől megtanulhattak volna „áldozatot bemutatni”, ölni, ez lenne-e az a bizonyos titok?…)”

  Amíg nem olvastam Mózes apokalipszisét, én is úgy gondoltam, hogy talán két “ember” teremtés is volt a földön, és mi leginkább csak az ádámi faj teremtéséről tudhatunk meg a Bibliából igazságokat. De az, számomra segített a Teremtés könyvének az értelmezésében.
  Káin pedig, tudván, hogy az emberek sokasodni és szaporodni fognak, valószínűleg emiatt félt.

  De, ha van még kérdésed, vagy kihagytam valamit, akkor szívesen, ha tudok!

  Szeretettel : Ida

  #528
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Köszönöm a válaszaidat. El kell gondolkodnom rajta.
  Ha valamit még nem értek, akkor kérdezhetek még? 🙂

  Szeretettel: Erika

  #529
   Névtelen

  Kedves Erika!

  Természetesen. Egyébként, még szeretnék egy-két dolgot ezzel kapcsolatosan elmondani, csak az előbb nem volt már időm rá.
  Pl, nekem még azért is nagyon áldásosak voltak ezek az apokrifok, mert a Teremtés könyvéből , ill az Ige teljességéből is sokat, ill minden információt megkaphatunk arról, amit írtam is, de ezek alapján gyorsabban. Mondjuk: tudjuk, hogy Ábel az élő keresztények jelképe. Káin a vallásosaké. Ábel (az élő keresztények) tudják, hogy bűnért való áldozat ( Jézus Krisztus vére, áldozata ) nélkül nem mehetünk Isten elé. Ábel,( 1 Móz. 4,2 És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn) csak “legeltetett”, őrizte azt, amit Isten adott. A juhok legelőjéről is Isten gondoskodott. Ábel azt áldozta Istennek, amit Isten adott neki. Kain pedig földmívelő volt. A Mózesi áldozatok alapján tudjuk, hogy amit Káin áldozott, az “hálaáldozat” volt! Viszont a “bűnökért való áldozat” ( Jézus Krisztus, Isten Báránya,a juh Édenből való állat ) nélkül Istenhez nem mehetünk hálaáldozattal (áldozati vér nélkül a pap se léphetett a Szentek Szentjébe). Anélkül nem fog “rátekinteni” áldozatunkra! Káin a rengeteg munkája, a verejtéke árán vitte az átkozott föld ( a szellemi Egyiptom) gyümölcsét Istennek áldozatul, abban reménykedve, hogy Isten majd értékelni fogja azt a rengeteg munkát ( jó cselekedetet, emberi “jóságot” (hiszen Káin is a termés legjavát áldozta!), amivel Istennek akart tetszeni ( hiszen az áldozatot is azért mutatta be) ). Ábel hitte ( “..hit által vitt Ábel különb áldozatot…”), hogy a bűnért való áldozat vére által megbocsáttatnak a bűnei ( kegyelemből igazíttatík meg), míg Káin, úgy gondolta, hogy a sok munkája által, majd elfogadható lesz Isten előtt, és látván a komoly munkát, amit az áldozathozatalhoz dolgoznia kellett, ezáltal majd megbocsát, és igaznak nyilvánítja majd Isten. ( Azt is tudjuk, hogy az Ószövetségben a papok nem hordhattak olyan ruhát ( gyapjút), amiben megizzadtak!3 Móz. 6,4 Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábravaló legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel; szent ruhák ezek; mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket. )Mi se dolgozhatunk meg, a bűnbocsánatért, és a többi “áldozatunk” is “csak” a Szent Lélek bennünk való munkájából lehet!
  Na most visszatérve Édenbe: Éden= az Isten az emberrel jár= Isten országa, kereszténység, Isten újra szellemben egyesül az emberrel, az újjászületéskor , a Szent Lélek által! Édent Isten ültette, az embernek (Isten országa, amit sem szem nem látott, sem fűl nem hallott…) , és Édenben nem azok a gyümölcsök teremnek a fákon, amely eledelül adatott az embernek ( mennyei táplálék, a Szent Lélek által, szellemi ajándékok, gyümölcsök, stb) , mint (a szellemi Egyiptomban)a kerten kívül, ahol azok a termések ( bármily szépnek is látszanak) átok alatt vannak ! Mivel a bűn miatt átok alá került az Édenen kívüli világ! De Éden nem került átok alá, Éden kapuját Kerubok őrzik! A szellemi Éden, Isten országa, nincs átok alatt! ( Édenben van a gyógyulás is( ahogyan Krisztusban is), ahogyan azt a Móz apokjában olvashatjuk, amikor kérni akart Ádám fia, Szeth, az ott található irgalmasság olajából… “ne fáradj itt imádkozva e könyörgésekben kérve a fából, melyben az olaj csörgedez, hogy megkenjed vele atyádat, Ádámot.” “…beteg valaki közületek….”!)
  Ádámék Édenben ( Isten országában) kapták a bőrruhákat ( megváltás), és a Mózes apokalipszisét olvasva, láthatjuk, hogy mielőtt elhagyták Édent, Éden gyümölcseiből ( Isten országának gyümölcseiből, és annak illatos olajából ( ami, tudjuk, hogy a Szent Lélek képe, hiszen a Szentolaj a zsidóknál, az is annak a képe!) mutatott be Ádám hálaáldozatot Istennek. Ahogyan mi is azt a hálaáldozatot visszük, , amit az újjászületett élet gyümölcsözik, a Szent Lélek olajával keverve ( hálaadás, dicséret, szent élet, stb).
  Édenben több őrzőangyal vigyázott rájuk, hogy bajuk ne essék ( “..angyalainak parancsol felőled, …)! Ádám, a földet, az Édenben tanultak alapján művelte! ( A Szent Lélek tanítása alapján járunk a világban…!)

  Továbbá ebből pontosabban meg tudjuk, hogy miért is nem volt Ádám , Éva mellett, amikor a kígyó által, a Sátán megcsalta Évát! És azt is, hogy amikor már Éva tudta ( hiszen evett a fa gyümölcséből), hogy “mezítelen”, és hogy rosszat cselekedett, miért adott belőle Ádámnak is!
  Most csak ennyi, még eddig, azt hiszem, hogy csak egyszer olvastam el.

  De amit még az előző válaszomhoz szerettem volna írni: a Teremtés könyvében nem sok Ádámékhoz intézett beszéd van leírva, de azért biztosak lehetünk benne, hogy Isten az idő alatt, nem csak azt a három-négy mondatot mondta. Hiszen velük járt, élvezte és gyönyörködött a teremtésében. Továbbá Ábrahámig se túl sok mindenről van szó! Viszont ezek, Énokh Könyvével, a Jubileumok könyvével, és a többivel, legalább viszonylagosan feltárnak abból a világból, és történésekből valamennyit. Például a Vigyázókról, az angyalokról, akik az emberlányokkal házasodtak, és az azok viselt dolgairól is az Énokh könyvéből tudhatunk meg a legtöbbet. És az Újszövetség is hivatkozik rá ( sőt, olyan írásokra is, amelyek már elvesztek azóta): Júd. 1,14 Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, !( Én, a magam részéről nem találtam bennük semmi Igeelleneset, pedig én is nagyon figyelek, és résen vagyok.)

  Remélem, nem fárasztottalak.

  Szeretettel: Ida

  #530
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Bevallom, megdöbbentett a válaszod.
  (1 Móz. 3,21 És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.), hiszen ezt az Igét már én is olvastam a Bibliában, de a tudatomig nem hatolt el, hogy ez állat áldozatot jelent, hiszen ehhez előtte tényleg meg kell ölni egy állatot.
  (Viszont a Biblia sehol nem írja azt, hogy Isten megölte az állatot, és annak bőréből készítette el a „bőr ruhát”.)

  És ettől három rossz érzés ütött belém:

  1.)- Ugyan arra a látszatra asszociáltam, ahogy azt EMBEREK szokták mondani:
  Isten azért ültette az Édenbe a „jó és gonosz tudásának fáját”, hogy Ádám és Éva engedelmességét megkísérthesse (megpróbálhassa) vele.
  – Erre a VÁDRA maga a BIBLIA válaszol:
  1,13 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az ISTENTŐL kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő MAGA PEDIG SENKIT SEM KÍSÉRT.
  Jakab 1:13
  (Én személy szerint azt a nézetet vallom, hogy az Isten végtelen SZERETETE és KEGYELME volt az, hogy Ádámot és ez által Évát is ELTILTOTTA a fától, (sőt még azt is megmondta, hogy miért … – mert ha eszel belőle akkor meghalsz) mert Ő tudta azt, hogy a „fa termése halált hordoz.”
  A Biblia azt írja ugyan, hogy – 2:8 És ÜLTETETT az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala. – de azt nem írja, hogy a „jó és gonosz tudásának fáját is az Isten ültette volna …
  Azt viszont a 2:9-ben leírja, hogy „És NEVELE az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, ÉS A jó és gonosz tudásának fáját.”
  Az én olvasatomba viszont mást jelent az Édenbe ültetni (betelepíteni) egy ártalmas növényt, és más dolog az is, hogy habár NEM ISTEN ÜLTETTE BE.., – DE ENGEDTE AZT FELNŐNI.
  Ezt a jelenséget Jézus a Máté 5:45-ben így fogalmazza meg: „Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és ESŐT ÁT MIND AZ IGAZAKNAK, MIND A HAMISAKNAK”)

  2.) Az ilyen „szituációról” Jézus maga is mond példázatot:
  13,25 De mikor az emberek alusznak vala, ELJÖVE AZ Ő ELLENSÉGE ÉS KONKOLYT VETE A BÚZA KÖZÉ, és elméne.
  13,26 Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.
  13,27 A gazda SZOLGÁI pedig előállván, MONDÁNAK NÉKI: Uram, avagy NEM TISZTA MAGOT VETETTÉL-E a te földedbe? HONNAN VAN AZÉRT BENNE A KONKOLY?
  (Igaz, hogy Isten ellensége „éjszaka TITOKBAN pusztít” és utána elpucolva a helyszínről, nem vállalja a tetteit, mi több úgy állítja be a helyzetet, mintha a rosszat maga Isten idézte volna elő.
  DE MI EZT EL IS HISSZÜK … ?
  – Elhisszük, hogy Isten azért ÜLTETTE a jó és gonosz tudásának fáját, hogy Ádám és Éva KÍSÉRTHETŐVÉ VÁLJON … (akárki által is?)
  – Vagy inkább Isten azért FIGYELMEZTETTE Ádámot (és Évát), hogy megóvja őket …?
  (Mivel a figyelmeztetés süket fülekre talált … – hát így jártunk …
  De mégis utánunk nyúlt, szeretetével, kegyelmével, Szabadító kezével, és nem hagyta azokat elveszni, akik (hittek,) hisznek a Szavának.)

  3.)
  Idézet Tőled: 1 Móz. 3,21: „Itt láthatjuk az első ÁLDOZATOT ( amelyet MAGA ISTEN KÉSZÍTETT, és mint tudjuk ez a Krisztusra , az Ő megváltására, az Isten által Krisztusban készített megváltásra mutat). EHHEZ ISTENNEK LE KELLETT VÁGNIA EGY ÁLLATOT, hogy bőrruhákat készítsen a számukra! Ez a bűnért való áldozat volt, …”

  – Drága Idám! Hol olvashatunk a Bibliában arról, hogy az Örökkévaló Isten feláldozta volna egyetlen teremtményét is?
  Hol írja a Biblia, hogy Isten által levágott állatból készült a bőr ruha?, Ezt legfeljebb csak így gondolhatjuk, mert a mi emberi értelmünknek így logikus …
  A kígyó első kimondatlan, – sugalmazott – vádja Isten ellen:
  3:4 „ … Bizony nem haltok meg” (- Isten csak hazudott. -)
  Kimondott vád:
  3:5 „Olyanok lesztek, MINT Isten: jónak és GONOSZNAK TUDÓI” (Mit jelent ez? – Isten gonosz …)
  Az Örökkévaló Isten egyetlen „áldozatáról” tudunk, amikor az emberteremtményei iránti szeretetéből és kegyelméből engedte feláldozni Szent Fiát Jézus Krisztust a mi bűneink bocsánatára.

  (Idám! Az ellenség működik! Elköveti a gonoszt, megpucol a helyszínről, és utána Istent vádolja!)
  SUGALMAZOTT VÁD:
  „A bőr ruha története arról szól, hogy Isten mutatta meg Ádámnak és Évának, hogy mi az a vér, és hogyan kell gyilkolni … (ÁLDOZATOT bemutatni)”

  – A Biblia erről az „első” áldozatbemutatásról nem ír!!!!
  Mózes Apokalipszise alapján pedig nem állja meg a helyét!
  Idézet Tőled: „Ez a bűnért való áldozat volt, és EZ VOLT AZ A TITOK, AMELYET ÉVA NEM ÁRULHATOTT EL KAINNAK, hogy amennyiben EZT AZ ÁLDOZATOT bemutatja, akkor Isten bocsánatát nyeri.”
  a.) Kain azért ölte meg Ábelt, mert „áldozatbemutatáskor” Isten előtt Ábel állat áldozata volt kedves.
  Titok ide vagy oda, Kain és Ábel már eleve ismerték az „áldozatbemutatást” Pontosan ezért a GYILKOSSÁG UTÁN, már NEM VOLT MIT eltitkolni, – legalább is az áldozatbemutatás témakörében nem.
  b.) Ha GYILKOSSÁG ELŐTT Éva mégis eltitkolta volna az Istentől látott, úgynevezett „áldozatbemutatás” fortélyát, akkor EBBŐL TOVÁBBRA SEM KAPHATTUNK MAGYARÁZATOT ARRA, hogy KAIN ÉS ÁBEL HONNAN ISMERHETTÉK a „gyilkosság” „halál” „vér” „kövérje” fogalmát …
  c.) Sajnos erre kérdésre Mózes Apokalipszise alapján csak EGYETLEN VÁLASZ válik logikussá az ember előtt:
  A KIMONDOTT VÁD:
  Ádámot és Évát maga Isten tanította meg gyilkolni …
  (Tehát ugyan az, mint első kísértés idején – Isten GONOSZ)

  Drága Idám! Minden Biblián kívüli tanítást nagyon meg kell vizsgálni, még akkor is, ha a Biblia tanításai látszólag „kiegészíthetők” vele, mert az ellenség nem csak gonosz, de ravasz is.
  Amit nem lehet „bele toldani” a Bibliába, azt az igaz keresztények csuklóból utasítják el, ezért ilyen „művekkel” nem lehet az igazakat tévútra vezetni.
  (Én is olvastam Mózes apokalipszisét, és mindjárt észrevettem, hogy a hamis áldozatbemutatás megmagyarázására nagyon kihegyezett tévtanítás.
  Ezért is ragadtam klaviatúrát, mikor elolvastam írásodat, hogy nehogy „bele ragadj” sem Te, sem egyetlen Testvér sem.
  Amit pedig leírtál, azért is döbbentett meg, mert sokkal mélyebbre nyúltak a szálak, mint amennyit eddig egyáltalán megláthattam belőle.)

  Szeretettel: Erika

  #534
   Névtelen

  Kedves Erika!

  írod:
  “(Viszont a Biblia sehol nem írja azt, hogy Isten megölte az állatot, és annak bőréből készítette el a „bőr ruhát”.)”

  Drága Erika! Isten KÉSZÍTETTE a bőrruhát, nem TEREMTETTE! A teremtés befejeződött addigra! ( És a megváltást is Isten KÉSZÍTETTE el nekünk , ahogyan az se teremtve lett!)
  Most teljesen mindegy, hogy Mózes apokalipszisét nézed-e, ebből a szempontból, mert a Teremtés könyve írja ezt! És azt valóban nem írja az Ige, hogy ehhez állatot kellett megölnie Istennek, de a teremtés befezezése óta, Isten abból “dolgozik”, ami van, amit elkészített, megteremtett!

  írod:
  “1.)- Ugyan arra a látszatra asszociáltam, ahogy azt EMBEREK szokták mondani:
  Isten azért ültette az Édenbe a „jó és gonosz tudásának fáját”, hogy Ádám és Éva engedelmességét megkísérthesse (megpróbálhassa) vele.”

  Drága Erika! Mindenki hűsége és engedelmessége megpróbáltatik! A mienk is (1 Pét. 1,7
  Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;)! Az angyaloké is megpróbáltatott anno, ezért tudott Sátán elbukni az angyalok 1/3-ával! Isten nem teremtette őket eleve gonoszra, hanem, ahogyan nekünk is, nekik is meg volt a szabad akaratuk arra, hogy a rosszat válasszák ( csak ők nem a fáról ettek, hanem valószinűleg úgy lettek teremtve, hogy mindkét fajta tudással rendelkeztek!) Az nem szabad akarat, és nem próba, ha választhatom a jót, vagy a jót! ( Akik át mennek a próbán, vizsgán, és a jót válasszák, azoknak Isten megígérte, hogy eltörli a gonoszt örökre a természetükből, és az egész világról, mert az ítéletkor minden gonosz eltöröltetik a földről és a világegyetemből, és már nem fog tudni vétkezni az ember! : (Jel. 21,3 És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. Jel. 21,4 És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jel. 21,5 És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. )
  Ráadásul Isten megmondta, hogy mi történik abban az esetben, ha esznek belőle! Tehát nem lett eltitkolva előlük a dolog lényege! Továbbá Erika, csak Isten a Teremtő!!! A Sátán nem tud teremteni, életet adni, életet létrehozni, mert ő is csak teremtmény! A Sátán nem helyezhette Isten teremtésébe a saját teremtését! Vagyis nem a Sátántól van a jó és gonosz tudásának a fája! ( A vetőmagról szóló példázat, az a tévtanításokról szól, és arról, hogy Isten gyülekezetébe sok ördögtől való ( szellemi értelemben persze , ez a gonoszság fiai, akik a rosszat cselekszik ) ember is beül! Azt már meg se kérdezem, hogy hogyan is gondoltad azt, hogy ahogyan mondtad , a végtelen jó Isten, “csak hagyta azt, hogy felnőjön egy ártalmas fa a saját kertjében”?! Már miért?! Csak nem be volt tojva Sátántól, és nem merte azt kitépni ( már persze, ha Sátán teremhette volna azt!)?! Mert ha így lenne, hogy Isten nem mert ellene tenni semmit, csak “figyelmeztette” őket, hogy ne egyenek abból, mert félt Sátán haragjától, akkor mi nagy bajban vagyunk! Nem is értem, hogy honnét veszítek ezt a gyámoltalan, “beszari” istenképet?!

  írod:
  “(Én személy szerint azt a nézetet vallom, hogy az Isten végtelen SZERETETE és KEGYELME volt az, hogy Ádámot és ez által Évát is ELTILTOTTA a fától, (sőt még azt is megmondta, hogy miért … – mert ha eszel belőle akkor meghalsz) mert Ő tudta azt, hogy a „fa termése halált hordoz.””

  Drága Erika! Ahogyan az előbb is írtam! Gondold már végig kérlek! Persze, hogy Isten tudta azt, ( persze nem a fa termése miatt haltak meg, hanem az engedetlenségük miatt! Hiszen, ha a fa termése lett volna mérgező, akkor, már mi nem írogatnánk itt egymásnak, mert ők ketten, akkor ott nyomban meghaltak volna! ), hiszen Ő teremtette!

  írod:
  “A Biblia azt írja ugyan, hogy – 2:8 És ÜLTETETT az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala. – de azt nem írja, hogy a „jó és gonosz tudásának fáját is az Isten ültette volna …”

  Miért, a Biblia írja azt, hogy azt a Sátán ültette? A Biblia pont azt írja, hogy Isten ültette ( saját kezűleg! és ez nem úgy volt, hogy szólt Isten, és lett!!!)Éden kertjét, és mindent, ami abban volt! Akkor miért hiszed el azt, hogy nem úgy volt?! Ha az Ige azt írja, akkor azt írja! ( Szerintem inkább az lehet a gond, hogy amiatt, hogy nem akarjátok Isten olyannak elfogadni amilyen, ezért inkább nem fogadjátok el a Biblia kijelentését róla! Én mindenhatónak, mindentudónak, és főleg szeretetteljesnek és korrektnek látom a biblia alapján! ( Ha azt szeretnéd például, hogy téged valóban szeressen a leendő párod, akkor nem árulod el neki, hogy valójában milliárdos vagy! Mármint példaként mondtam persze, de gondolom érted, hogy mit akarok mondani! Az az információ valószínűleg “nyomna” a “szeretet” mérlegén a pozitív irányba! Isten olyan imádókat keres, akik szabad akaratukból szeretik! Nem azért, mert nincs más választásuk!
  Ráadásul azt se értem, hogy miért is hiszitek ezt a, :”és más dolog az is, hogy habár NEM ISTEN ÜLTETTE BE.., – DE ENGEDTE AZT FELNŐNI.”
  Már miért lenne más?! Ezek szerint Isten, egy “reszkető öreg tata”, aki nem mer a Sátánnal “újat húzni”, ezért csak a botjára támaszkova, “fülbe súgja” Ádáméknak, hogy ne egyenek, abból a gyümölcsből, mert az “rossz”?! Akkor miért űzte ki őket Édenből? Az én Istenem a seregek Ura, a Mindenható, aki csak azért nem “vágta” még pokolra Sátánékat, mert hagyja, hogy megkísértse az embereket, azért, hogy szétválogassa a jó magot, a rossztól! Azért, hogy mindenki maga választhasson , hogy kihez akar tartozni! Hogy ne azért szeressék az emberek, mert nincs más választásuk!
  (Továbbá, szerintem tök ugyanaz, ha látom azt, hogy a gyerekemet megakarja ölni valaki, és nem teszek ellene semmit, holott tehetnék, mintha én öltem volna meg! Legfeljebb csak nem az én kezem által halt meg! De ha megmondtam, hogy hogyan tudja magát megvédeni ( ne egyen arról a fáról) , és hatalmat is adtam hozzá, hogy megvédje magát ( engedelmes lehetett volna, és akkor nem történt volna meg a dolog), és mégis hagyja magát megölni, akkor már az az ő döntése!)

  írod:
  “Igaz, hogy Isten ellensége „éjszaka TITOKBAN pusztít” és utána elpucolva a helyszínről, nem vállalja a tetteit, mi több úgy állítja be a helyzetet, mintha a rosszat maga Isten idézte volna elő.”

  A Sátán nem teremtő! Az Ő pusztítása már csak a megteremtett dolgokra hat! A kígyót csapta be először, őt lázította fel Isten ellen első körben!
  Azután, amikor az megadta magát neki, akkor beszélt a Sátán, a kígyó szája által!

  írod:
  “”DE MI EZT EL IS HISSZÜK … ?
  – Elhisszük, hogy Isten azért ÜLTETTE a jó és gonosz tudásának fáját, hogy Ádám és Éva KÍSÉRTHETŐVÉ VÁLJON … (akárki által is?)”

  El! Az Igében ez van írva, hogy Isten ültette a fát, és megmondta, hogy mire való, és azt is, hogy annak a gyümölcsével való élés mit von maga után! (5 Móz. 8,2 És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem? Ésa. 48,10 Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében. )
  Ők se maradtak ki belőle! És ők is megbánták azután, és megtértek! ( De mint látod, Isten akkor is kiűzte őket Édenből!!! Pedig itt is arról az Istenről beszélünk, aki “végtelen szeretetéből kifolyólag, figyelmeztette őket”! Persze ez nem azt jelenti, hogy nem végtelen szeretetű, de muszáj volt őket kiűznie, mert ha ettek volna az élet fájáról is, akkor örökké éltek volna, és a gonoszság, és minden a bűnnel járó betegség is örökké tartott volna! Márpedig Isten ezt nem akarta!)

  írod:
  “- Vagy inkább Isten azért FIGYELMEZTETTE Ádámot (és Évát), hogy megóvja őket …?”

  Azért! De Isten mint tudjuk mindentudó is, és Ő pontosan tudta, hogy ezt fogják tenni! Mégis odatette azt a fát! És azért, amit mondtam! És azért mondom ezt, mert az Ige ezt mondja! Mert tudjuk, hogy a megváltás is, még a világ megteremtése előtt elhatároztatott Istennél! És az egész teremtés úgy ment végbe, hogy a Fiú, akiért, és aki által minden teremtetett, már akkor “bevállalta”, hogy az idők teljességén majd eljön, és meghal a mi bűneinkért, hogy üdvösségünk lehessen az Ő neve által, és Őbenne!
  (1 Pét. 1,20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,)

  írod:
  ” Drága Idám! Hol olvashatunk a Bibliában arról, hogy az Örökkévaló Isten feláldozta volna egyetlen teremtményét is?
  Hol írja a Biblia, hogy Isten által levágott állatból készült a bőr ruha?, Ezt legfeljebb csak így gondolhatjuk, mert a mi emberi értelmünknek így logikus …”

  Miből készült volna?! A teremtés már befejeződött! Nem teremtett bőrruhát Isten!

  írod:
  “Hol olvashatunk a Bibliában arról, hogy az Örökkévaló Isten feláldozta volna egyetlen teremtményét is?”
  Hát szerintem Erika, az özönvíz se “strand fürdőnek” készült! ( Csak, hogy egy nagyobb volumenű dolgot említsek!) Továbbá, gondolj azokra az áldozati állatokra, amelyet Mózesnek parancsolt Isten, hogy azokat kell bemutatniuk neki! Remélem, hogy azokat nem gondolod, hogy a Sátán mondta Mózesnek! De mint látjuk, már Ábel áldozatára is jó tetszéssel nézett! A logikád alapján Káin áldozata kellett volna, hogy tessen Istennek, mert ott nem folyt vér!

  írod:
  “„A bőr ruha története arról szól, hogy Isten mutatta meg Ádámnak és Évának, hogy mi az a vér, és hogyan kell gyilkolni … (ÁLDOZATOT bemutatni)”

  – A Biblia erről az „első” áldozatbemutatásról nem ír!!!!”

  Erika, vér nélkül nincs bűnbocsánat! A bűn zsoldja a halál! Ez volt az első áldozat a bűnért! ( Az áldozat vére, Krisztusra mutatva, eltörölte a bűneiket, és befedezte őket az áldozat bőre, ahogyan mi is Krisztusban vagyunk! A mi ruhánk Krisztus! És az Ő vére törli el bűneinket!) Szerinted honnét tudták, hogy áldozatot kell bemutatni Istennek, hogy kedvesek legyenek előtte?! Gondolom nem azt akarod mondani, hogy Sátán világosította őket fel, mert aggódott az üdvösségük miatt?!

  írod:
  “Titok ide vagy oda, Kain és Ábel már eleve ismerték az „áldozatbemutatást” Pontosan ezért a GYILKOSSÁG UTÁN, már NEM VOLT MIT eltitkolni, – legalább is az áldozatbemutatás témakörében nem.”

  Az áldozatbemutatást igen, de ezek szerint annak jelentőségét, hogy mit és miért, azt nem!
  ( Remélem te nem azok közé tartozol, akik azt tartják a “titoknak”, “hogy Éva a kígyóval szexelt, és Káin tőle született”! Mert vannak ilyen elvetemült tanítások is! És hogy Isten ezért mondta a “kígyó magvát, és az asszony magvát”…!)

  írod:
  “b.) Ha GYILKOSSÁG ELŐTT Éva mégis eltitkolta volna az Istentől látott, úgynevezett „áldozatbemutatás” fortélyát, akkor EBBŐL TOVÁBBRA SEM KAPHATTUNK MAGYARÁZATOT ARRA, hogy KAIN ÉS ÁBEL HONNAN ISMERHETTÉK a „gyilkosság” „halál” „vér” „kövérje” fogalmát …”

  Kérdésem az, hogy szerinted Ábel miért volt pásztor? Ő miért nem művelte a földet, ahogyan az apja, meg a testvére? Ábel ezek szerint, csak eltartatta magát velük, mert egy kapavágás nem sok, annyit nem tett a földművelésben. Legalábbis nem olvashatunk róla a Bibliában! Mert itt ezek szerint már legalább a tejet, sajtot, túrót, vajat, stb-t felhasználták szerintem. ( Bár erről se ír semmit a Biblia, mint ahogyan , mint már mondtam, a pisilésről se! És a többi emberi léttel járó dologról se! De nem gondolom, hogy az emberi logikám nem elégséges ahhoz, hogy ezeket azért tényként kezelhetem!)

  írod:
  “) Sajnos erre kérdésre Mózes Apokalipszise alapján csak EGYETLEN VÁLASZ válik logikussá az ember előtt:
  A KIMONDOTT VÁD:
  Ádámot és Évát maga Isten tanította meg gyilkolni …
  (Tehát ugyan az, mint első kísértés idején – Isten GONOSZ)”

  Ezzel szoktak jönni azok is, akiknek azt mondod, hogy Isten feláldozta a saját Fiát, azért, hogy nekünk megbocsáthasson, hogy helyreállítsa az Isten-ember kapcsolatot, stb! Erre azt mondják, hogy “akkor bizony Isten nagyon-nagyon kegyetlen, ha még a saját Fiát is megölte”! Miért nem tudott, csak úgy megbocsátani?! Mibe került volna neki?! Stb!
  Egyébként a Teremtés könyvéből is ismerjük a “bőrruha” történetét, én legalábbis onnét idéztem, tehát nem értem, hogy mi a gond ezzel?! ( Persze mondtam, ha nem tudod még bevenni az apokrifokat, akkor nem olvasd, de én nem látok bennük, semmi igeelleneset!)
  Legfeljebb csak annyi lehet vele, hogy a teremtés könyve alapján nem mindenkinek világos, hogy mi is történt ott, akkor és miért, és így megtarthatnak egy olyan istenképet maguknak, amilyet elképzeltek. Bár nem értem miért, mert a Biblia többi része, teljesen nyilvánvalóvá teszi Isten jellemét, de ott is csak egy szerető Istent látunk, aki azt mondja, hogy ezt, meg ezt, tartsátok be ( válasszátok a jót), és akkor minden jó lesz! De ha nem, akkor: 2 Móz. 20,5 …; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.Hós. 4,9 De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő útaikért, és megfizetek néki cselekedeteiért

  írod:
  “Minden Biblián kívüli tanítást nagyon meg kell vizsgálni, még akkor is, ha a Biblia tanításai látszólag „kiegészíthetők” vele, mert az ellenség nem csak gonosz, de ravasz is.
  Amit nem lehet „bele toldani” a Bibliába, azt az igaz keresztények csuklóból utasítják el, ezért ilyen „művekkel” nem lehet az igazakat tévútra vezetni.”

  Igen, én se mondtam mást! Mindent meg kell vizsgálni a Szent Lélek által! De nem biztos, hogy ami nekem nem emészthető táplálék, az másnak se az! ( Most nem rád , vagy bárkire is célzok, ill nem szoktam célozgatni, meg nagyképűnek se szeretnék tűnni, de tudjuk, hogy vannak, akik tejen élnek még, és vannak, akik a szilárd étket eszik már!) Ezért is mondom, mindenkinek, hogy ha nincs azok olvasásakor békessége, akkor ne olvassa! Az üdvösségünkhöz minden adva van, le van írva a Bibliában, és az elég! A többi ismeret olyasmi, amit a Szent Lélek örömmel fed fel, és láttat meg, de ez nem szükségesek az üdvösséghez!

  írod:
  “(Én is olvastam Mózes apokalipszisét, és mindjárt észrevettem, hogy a hamis áldozatbemutatás megmagyarázására nagyon kihegyezett tévtanítás.
  Ezért is ragadtam klaviatúrát, mikor elolvastam írásodat, hogy nehogy „bele ragadj” sem Te, sem egyetlen Testvér sem.”

  Drága Erika! Én tudom, hogy mit beszélek, és hidd el, hogy miután leírom, még egyszer átellenőriztetem a Szent Lélekkel, hogy biztosan klappol-e az Igével!
  És én hiszem , ill tudom azt, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen szava, és aszerint ítélem meg a tanításokat!

  Nekem ez pl nem igazán igei: “(Én személy szerint azt a nézetet vallom, hogy az Isten végtelen SZERETETE és KEGYELME volt az, hogy Ádámot és ez által Évát is ELTILTOTTA a fától, (sőt még azt is megmondta, hogy miért … – mert ha eszel belőle akkor meghalsz) mert Ő tudta azt, hogy a „fa termése halált hordoz.”
  A Biblia azt írja ugyan, hogy – 2:8 És ÜLTETETT az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala. – de azt nem írja, hogy a „jó és gonosz tudásának fáját is az Isten ültette volna …” ( De Pl azt sem értem többekközött, hogy milyen “hamis” áldozat bemutatásról beszélsz…?!)

  Szeretettel : Ida

  #536
   Névtelen

  Na jó, az előbb rossz idézetet tettem be!

  ehelyett:
  “(Én személy szerint azt a nézetet vallom, hogy az Isten végtelen SZERETETE és KEGYELME volt az, hogy Ádámot és ez által Évát is ELTILTOTTA a fától, (sőt még azt is megmondta, hogy miért … – mert ha eszel belőle akkor meghalsz) ”
  ezt akartam egyik példaként:
  “Az én olvasatomba viszont mást jelent az Édenbe ültetni (betelepíteni) egy ártalmas növényt, és más dolog az is, hogy habár NEM ISTEN ÜLTETTE BE.., – DE ENGEDTE AZT FELNŐNI.”

  #537
   papp hajnalka rita 
  Felhasználó

  szia ida!
  nehatagudj hogy ide is oda is irok……koszonom a valazt es nagyon orulok hogy amit irtal az allatokrol az az a kigyirol…hogy beszeltek , mert nekem is volt egy olyen gondolatom d mindig elvetettem es azt gondoltam hogy talan csak jelkepesen ertendo.szoval meg egyszer kjoszonom
  de mar irtam neked egy ujjab gondolatomrol a masik blogban is…de akkor ide is leirom.
  a gilgames eposz es az atlantisz
  de legfokepp engem a gilgames eposz erdekelne mert ez a fennt maradt iras joval jezus elott es a biblia vagy barki es barmi ami a bibliaban levan irva senki sem hallott vagy tudott volna rolla abban a korszakban….
  es ezzel ellentetben a gilgames eposz jovall korabbrol letezik es abban is ott a teremtes tortenet es a vizozon!!!
  te talan olvastad ugy szinten es talan tudsz nekem erre valaszt adni mert ha ezt egy kicsit vegig gondlja egy ertelmes ember ra tud jonni hogy jovall korabbrol letezik ez a gilgames iras mint a biblia es hogyan kehet egy tortenet meg irva es feljegyezve ket kulonbozo korszakban es az egyik joval korabbi (gilgames) ha es ott mar tudttak es ismertek ugy szinten az egy istent is!!!
  nagyon fogom varni a valaszodat es koszonom

  #538
   papp hajnalka rita 
  Felhasználó

  szi ida megint en….
  olvasom amit az erikanak irtal
  es azt szeretnem kerdezni hogy az elott mielott isten bor ruhat adott adamnak es evanak mit vuiseltek? es hogy nezhetett ki ?
  mert gomdol en, a bir ruha alatt nem azt erted mint amit tanukltunk az iskolaban az osemberekoltozekerol…az az hogy az allatok boreben jartak?
  nagyon varom a valaszodat szia

  #539
   Névtelen

  Kedves Hajnalka!

  Az Ige azt írja, hogy a bűneset előtt, meztelenek voltak! Azután ettek a jó és gonosz tudás fájáról, és eltakarták magukat fügefa levéllel!
  Azután este jött Isten, és kereste Ádámékat. ( Gondolom előtte szaladtak hozzá, amikor eljött a látogatásának az ideje. Most elbújtak. Akkor szólította Isten Ádámot, és Ádám válaszolt. “kiderült” a dolog, hogy elbuktak, és ekkor csinált Isten bőrruhát nekik.

  “es azt szeretnem kerdezni hogy az elott mielott isten bor ruhat adott adamnak es evanak mit vuiseltek? es hogy nezhetett ki ?
  mert gomdol en, a bir ruha alatt nem azt erted mint amit tanukltunk az iskolaban az osemberekoltozekerol…az az hogy az allatok boreben jartak?”

  A bőruha, a levágott ( feláldozott ) állatok bőre volt. Csak mivel Isten készítette, ezért biztos, hogy minőségibb darab volt, mint amit az “ősemberről” állítanak, hogy olyanokat hordtak.

  A másik kérdésedre:
  “de legfokepp engem a gilgames eposz erdekelne mert ez a fennt maradt iras joval jezus elott es a biblia vagy barki es barmi ami a bibliaban levan irva senki sem hallott vagy tudott volna rolla abban a korszakban….
  es ezzel ellentetben a gilgames eposz jovall korabbrol letezik es abban is ott a teremtes tortenet es a vizozon!!!”

  Minden nép történetében szerepel a vízözön is. A föld minden táján fennmaradt a történet, van ahol csak szájhagyomány útján, van ahol írásos formában, hiszen Nóé és családja, ill ezek utódjai népesítették be azután az egész földet. Az, hogy más nyelveken más névvel illetik Őket, ez Bábel miatt van, mert akkor zavarta össze Isten az emberek nyelvét. Akkor széledtek szét a “nyelvcsoportok”, és lettek a különböző nyelven beszélő “országok”. Előtte az emberek egy csoportot alkottak.
  Azután szétszéledtek, és lassanként kitalálták maguknak az írást. ( persze előtte már volt írás, (lásd pl Énokh, aki Ádámtól a 7. volt, de biztos vagyok venne, hogy már előtte is volt), de most a saját nyelvük írását kellett kitalálniuk. ) Továbbá azzal, hogy szétszéledtek a földön, az itt a földön élő démonok ( akik az özönvíz előtti kor angyal- embernő házasságok, vagy egyesülésekből származó lények, akik haláluk után démonokká váltak, és ezek viszik tévutakra az emberek fiait ill leányait. Ők Sátánhoz tartozók lettek. Nekik is köszönhetők a különböző vallások létrejötte, a bálványimádás, különböző okkult praktikák, stb, stb.), már szabadabban “pancsolhattak” bele a történetekbe. Egyébként, az, hogy egy-egy fennmaradt írás ( akár más népeké!), régebbi mint a Biblia, az nem nagy dolog, hiszen tudjuk, hogy a Biblia Ószövetségi része, csak a választott népnek, a zsidóknak adatott! Tehát, amikor eljött az idő, akkor kiválasztotta Isten Ábrahámot. Azután jöttek az ősatyák, meg az Egyiptomi 400 év! És akkor “született” meg a teremtés könyve, amikor Isten a Sinai hegyen adta Mózesnek a Törvényt, meg ezeket a könyveket !

  Tehát nem kell ezen csodálkozni, hogy vannak régebbi írások is ( hiszen Mózes idejében Egyiptom, már régen ismerte az írást! Sőt, már Ábrahám is olyan nép közül származott! Meg mondom, visszamenőleg Ádámékig. Szerintem, már ők is tudtak írni!), mint a Biblia, hiszen a Biblia csak a kiválasztott népnek adatott, és ők akkor “lettek”, amikor Isten akarta!

  Atlantiszról pedig azt tudom mondani, hogy lehetett. Létezhetett. Nem sok mindent tudunk az egyes földrészekre vándorolt népek történeteiről, életéről, tragédiájáról, stb. Pl vegyük csak a mostani földi helyzetet: pl egy Brazil dzsungel lakó, aki mondjuk még soha nem találkozott más népekkel, csak olyanokkal ( törzsekkel), mint ők. ( Fűszoknya, meg hasonló, vagy az se), Na most gondoljuk el, hogy azok közül 1-et elvinnének New Yorkba, és mindent megmutatnának nekik ( Számítógép, repülő, mosógép, vasút, autók,…stb!)! Visszatérve mit mesélnének a törzsüknek, hogy milyen “csuda” dolgokat láttak, és milyen népeket?! És ez MA van! miért ne lehetett volna régebben ugyanilyen technikai fejlettségi szintkülönbség egy-egy nép között?!

  #541
   Névtelen

  Kedves Hajnalka!

  Most jutott eszembe, hogy ezeket, még leírjam.
  Tehát, az, hogy más népek eposzai, irományai régebbről valók, az nem jelenti azt, hogy azok a teljes, vagy akár a részbeni igazságot tartalmazzák. Ezért írtam a démonokról. Abban az időben, amikor Isten elválasztotta Ábrahámot ( kezdetben még Ábrámot), a föld minden lakója ( kevés kivétellel, mint pl Melkisédek, aki a Magasságos papja volt )bálványimádásban volt, ördögöknek áldoztak, azokat imádták, és azok, mivel az imádat által hatalmat kaptak az emberek felett, ezért befolyásolták is őket.
  Vagyis , miután Isten elkezdte magát kijelenteni Ábrahámon, és az utódain keresztül, és ez az Egyiptomból való kivonulásig tartott , Törvény, írásos “anyag” nélkül. Majd, amikor már külön néppé, fizikailag is elválasztott néppé tette őket Isten, akkor Mózesnek a törvény adásakor, a teremtés és a többi történetet is elmondta Isten! És ezt Isten mondta el,ezáltal is kijelentvén magát az embereknek. Vagyis az igazság, a Bibliában van, nem a többi eposzokban. És mi ezt, személyes isteni kijelentés alapján tudjuk. Vagyis mindenki, aki megtér, és újjászületik Krisztusban, annak a szeméről lehull a lepel ( ami minden ember szemét addig takarja, mert az csak a Krisztusban hullik le!), és tudja azt, hogy a Biblia az Isten beszéde, szava, Igéje, és kizárólag azt tartalmazza az igazságot az élő Istenről, és az Ő Fiáról. És csak és kizárólag abban jelentette ki magát Isten írásban!

  Persze ezt most azért írtam, hogy abban az esetben, ha rákérdeznek, hogy honnét is tudjuk mi azt, hogy az az igazság, és nem más, akkor tudd mondani ( ha esetleg , mint sokan másoknak is nehéz megmagyarázniuk, hogy miből is tudjuk ), hogy SZEMÉLYES ISTENI KIJELENTÉS ALAPJÁN. Amely minden keresőnek, aki valóban keresi, és tudni akarja az igazságot, és aszerint is akar élni, megadatik!

12 bejegyzés megtekintése - 1-12 / 15

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account