Nagyfigyelmeztetés

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 68 hozzászólás, 9 résztvevő. Utolsó frissítés:  Házi Árpád 7 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1325
   ÉVA 
  Felhasználó

  Egy másik link jött be nem az amit akartam, ott Ralph Martin van a háttérben (a 67-es történet egyik főalakja) II.János Pál pápával (nem ezt akartam) a “strong” nem ott ér véget, tehát, ez a jó: http://www.renewalministries.net/?module=Events&class=Media&event=Archive&mediaID=6

  #1327
   Névtelen

  Drága Évi!

  Sajnálom, ha nem voltam elég érthető most se, de én általában emlékszem az emberek hozzászólásaira, és a magaméira is, ezért úgy szoktam írni, hogy azokat is figyelembe veszem, amiket régebben írtak. ( Én még emlékszem, amikor Szémán Balázst próbáltuk rávenni, hogy annak higgyen, amit a Bibliában olvas, és az amit ott olvas, az még mindig érvényes, akárki, akármit is mond neki…! És te voltál az, aki írtad is, hogy te hogyan keresztelkedtél meg Szent Lélekkel, holott a református egyház ( “akinek az a neve, hogy él, pedig halott”) nem annyira fogadja ezt el… Stb). És én emlékszem, hogy éppen nemrégiben is leírtam, hogy én 3 szervezetnek látom a róm kat egyházat. Van a világi hatalom ( ez nem Istentől van), van a lelki hatalom ( ez a különféle egyházi tanítások, amelyek a római katolikus egyház lelki, és fizikai hatalmának a megtartására vonatkozik, ez se Istentől van ), és van egy szellemi rész, amelyikben az Isten igazi gyermekei vannak. Ez spec, ahogy már többször leírtam, minden más egyházban is megvan, csak nem ilyen mértékben, mint ott, és az egyházak létrejötte se azon az úton történt, mint emezé. ( Meg már itt is taglaltam az ezzel kapcsolatos látásomat az Ige alapján, de ez nem negatív szándék, vagy gyűlölködés, csak figyelmeztetés, azoknak, akik hallják. A végidőket éljük. )

  “A jelen “puzzle”-ba – amit a mindennapin is tapasztaltam – hogy egyszerre “ellenség” a katolikus, mi több, hajaj, sátán barátja 🙁 – hiszen Te is írsz ilyeneket ”
  Én nem írok ilyeneket! Én ezt neked, kifejezetten az olyan “római katolikus vallású” emberekre írtam, hogy ezek nem Istentől született emberek, nem Isten szolgái, akik (pl, mint anno az inkvizíciót is, és az összes többi népirtást, kényszertérítést , és hasonlókat végeztek), nem a jézusi tanítás, és Isten törvényei szerint jártak el. (Ez az a hatalmi ág, amelyik a Sátántól van.)
  Nézd, én a protestánsokkal is úgy vagyok, és a többiekkel is, hogy nekem ott minden újjászületett, a Krisztusban lévő keresztény a testvérem, a többi nem. Viszont nem gondolom, hogy bárki, aki Krisztusban van, az gyűlölködne/gyűlölködhetne akármelyik emberrel, hiszen mi is kegyelemből tartatunk meg. Azontúl , hogy imádkozunk minden emberért, szerintem nem kaptunk más utasítást, csak hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok, akik…., stb. Tehát nálam ilyen nem jöhet szóba, és ha valami írásomban valamit úgy értesz, hogy ezt teszem, akkor biztos lehetsz benne, hogy félreértettél.

  Engem nem érdekelnek a “protestáns tanítások”, a “pünkösdista” sem, a “katolikus” sem, és a “karizmatikus” sem. Valamennyit olvastam mindből, a tájékozódás kedvéért, de engem csak azok a tanítások érdekelnek, amelyek az Ige alapján, a Szent Lélek “ámenjével” párosulnak. És ez lehet ezek közül akármelyiktől jövő is, de leginkább már csak az Igét olvasom.

  A David Wilkerson próféciával kapcsolatosan is már többször elmondtam, hogy , igen, az ott lévő valódi hívőket , keresztényeket üldözni fogják, ahogyan azt ő is kapta, és ahogyan arról az Ige is beszámol. Mert ott is van népe az Úrnak ( akik: Jel. 2,24 … a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, …) . De ezt is többször leírtam már, hogy én ezzel tisztában vagyok. A gyülekezeteknek írt levelekben is láthatjuk, hogy kevés az, amelyikkel az Úr elégedett. Ott is le van írva, hogy van köztük olyan, aki engedi, hogy Jezabel( az egyház) tanítson ( mást, mint amit az Isten beszéde tanít), és elcsábítsa Krisztus népét. De vannak ott olyanok, akik ismerik a Sátán mélységeit….!
  Viszont ez, hogy vannak közöttük olyanok akik Istenéi, nem jelenti azt, hogy az ott lévő tanítások mind igeiek. ( leginkább ez: 2Pt 2,1 Voltak azonban hamis próféták is az (ótestámentomi) nép közt, amint köztetek is lesznek hamis tanítók, akik kárhozatos eretnekségeket fognak közétek alattomban belopni, és minthogy megtagadják az Urat (Krisztust), aki megváltotta őket, önmagukat hirtelen elkövetkező kárhozatba döntik; és azoknak erkölcstelen életét sokan követni fogják, és azok miatt az emberek káromolják majd az igazság útját. És a hamis tanítók koholt beszédeikkel kapzsi módon kizsákmányolnak titeket. Elítéltetésük azonban már réges-régen megtörtént és elkárhozásuk nem szunnyad).
  Viszont, mivel ott is lesz üdvözülő, ezért feltételezhető, hogy azok lesznek azok, akik: Lát 2,24 Néktek, Tiatria többi lakosinak pedig, akiknek e tanításhoz semmi közötök sincs s akik, amint ők állítják „nem ismerik a Sátánnak mélységes titkait”, azt mondom: nem rakok rátok más terhet,… ( bár ebben a fordításban, már eléggé necces a dolog, hiszen Tiatria többi lakosa, pl a görög kat, kopt, ortodox, és a hasonló berendezkedésű többiek, akiknél nincs az a tanítás, amely a római katolikus egyházban … ( de remélhetőleg a Károli a jó fordítás)

  “Ha a feltételről bebizonyosodik hogy nem igaz, a következményéből (mert az nem igaz) vissza lehet “nézni” az eredeti feltételt: ha a következmény nem igaz, akkor ROSSZ VOLT A FELTÉTELEZÉS!”

  Mint írtam, nem az egész római katolikus egyház lesz üldözve.
  Ha a római katolikus egyházban többnyire mindenki üdvözül, és rajta kívül senki, akkor jó pl az “üdvözítő egyház” tanítás. Ha Jézus Krisztusban van az üdvösségünk kizárólag, akkor az a tanítás hamis, mert ” nem adatott más név, amiben üdvözülünk, megtartatunk” . Ha a valódi katolikusok betartják az egyház törvényeit, akkor nem üldözhetik azokat, akik ott valódi katolikus hívők. Viszont, ha valódi keresztények, Jézus valódi hívei vannak ott ( még ha római katolikus névvel illetik is magukat Krisztus nevén kívül) , és azokat kifogják üldözni, vagy megölni, akkor az egyház teljessége se Jézus tanításán, nem lehet teljesen Jézusé, mert Ő nem üldözi az övéit.
  Ha Jézus azt tanítja, hogy “jóval győzd meg a gonoszt”, és nem ez történik egy egyházban, akkor azt nem tartom igei alapokon álló egyháznak. ….stb
  De, mint mondtam, az Urat kell követnünk, és ahová Ő tesz, ott lennünk…!

  “..akkor “nem is csoda” hogy a katolikusokat “a sötétség ura alatti” társaságnak tartod! ” Én a csak “vallásos”, nem újjászületetteket tartom annak, ahogyan az Ige is. Viszont én mindenkit sajnálok nagyon, akit nem lehet az Úrral való közösségre “bevinni”!

  Köszönöm a videót! Isten áldja az Ő Igéjét…!

  #1329
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  tisztelem és nagyra becsülöm az elszántságodat az itteni írások miatt (is). Érdekes lehet egy kívülállónak olvasni, hogy beszélünk el egymás mellett … Amikor az Írásból idézel, érvelsz, azt gondolod, hogy “most kell odafigyeljek” ám én pont akkor nem figyelek oda, de nem azért, mert nem figyelek “érvekre” sőt, az Igére hanem, mert ismerem azokat a szövegeket és sajnos azt is, hogy lehetett idézetekkel homlokegyenest ellenkezőt mondani és nem-meggyőzni egymást, “haragban” maradni.
  Thea téma-indítóját olvastam most, mielőtt bejelentkeztem volna, és megszívlelendő amit C.S.Lewistól idézett. Két szempont is
  – Először, a keresztényeket egymástól elválasztó kérdések gyakran tartalmaznak olyan magas teológiai vagy éppen egyháztörténeti vonatkozásokat, amelyeket legfeljebb igazi szakértők tárgyalhatnának.Az ilyen vizeken eltévednék, és inkább magam szorulnék segítségre, mint hogy képes lennék másoknak segíteni.
  – Másodszor, úgy vélem, el kell ismernünk, hogy e vitás pontok megtárgyalása egyáltalán nem járul hozzá ahhoz, hogy egy kívülállót a kereszténység kebelébe hozzon. Amíg ezekről írunk és beszélünk, sokkal inkább az látszik valószínűnek, hogy elrettentjük őt a gondolattól, hogy valamelyik keresztény felekezetbe lépjen, mintsem megnyernénk őt a magunkénak. Arról, ami megoszt bennünket, csak olyanok jelenlétében beszéljünk, akik már eljutottak oda, hogy higgyék, csak egy Isten van és Jézus Krisztus az Ő egyszülött fia.
  ——————————————————
  Ezek a szempontok olyannyira megszívlelendők, hogy kérdésessé teszi indítsam-e a “védelmi” témát vagy sem (mert támadások özönének tenném ki nem is magam … hanem, ami nekem a legdrágább).

  Kedves Ida! Pontosan arról van szó, amiért gyötrődöm, írjam-e ne írjam (beleszámítva a fent idézett, meggyőző mondatokat hiszen közös a CÉL) mégis, itt az üzeneted végén: ‘Viszont én mindenkit sajnálok nagyon, akit nem lehet az Úrral való közösségre “bevinni”!
  Éppen ez lenne/lett volna az én szándékom is.

  Az Úr Jézus olyan mértékben nyújtja Önmagát – nem a jelekben, hanem a Jelenlétben – amelyhez foghatót az angyalok sem ízlelnek. Éppen azért, mert annyira “keresed” – minden elválasztóvonalon túl Őt – FÁJ nekem, hogy mégis elválaszt “valami” Őtőle, az Élő Kenyér sajnos, nem valóságos számodra!

  Ez pedig nem más, mint a katolikusságtól való határozott “irtózat” mely átsugárzik írásaidon – megbocsátva, kivéve belőle azokat, akik újjászülettek, bár ezt újra- és újra kell tennünk, nincs “örökbérlet” 🙂 “Aki azt gondolja magáról, hogy áll, vigyázzon, el ne essék”!

  Ezért látta úgy jónak az Úr Jézus, hogy itt hagyja nekünk Önmagát ami akkora ajándék, melyet, hasonlóan mint az Ő szörnyű kereszthalálát mi nem is tudtunk volna “kérni” – hogy is jutott volna ilyen eszünkbe? Ilyen CSAK AZ ÚRNAK JUT ESZÉBE 🙂 hasonlóan, az Élő Kenyér is, csak, kizárólag Neki ( valószínűleg ezért nem tudják sokan elfogadni “megbotránkoztak benne” mert ilyen nekünk “nem sikerülhetne”, lehetetlen lenne és elhagyták Őt János 6. fejezetében olvashatóan).
  Erről szól a szőlőtő-szőlővesszők példabeszéd is. Ezért vannak/vagyunk sokan, akik “cipelik a társaság régi terheit” állják az ütéseket… és mégis, annak ellenére, katolikusok. ITT hozzájuthatnak ahhoz a Krisztus Testhez, ahogy Őhozzá nem, máshol !

  Nem a “Katolikus Egyház miatt” – vitatott “hittételek” miatt erről majd máskor – főleg, a régi bűnök miatt, hanem, Jézus miatt vagyunk ITT !

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1331
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Éva!
  Egy apró technikai segítség, hogy könnyebb legyen döntened a topik elindítását illetően.
  Ha itt nyitod meg, akkor azt csak a regisztrált és bejelentkezett tagok láthatják: http://klub.idokjelei.hu/forums/forum/privat-forumok/ 😉

  #1332
   Névtelen

  Kedves Éva!

  Bocsáss meg, de valóban csak elbeszélünk egymás mellett. Nem szeretném 50-szer is leírni, amit leírtam, mert látom, hogy nem “hallhatod” már azt meg. Arról, hogy kinek valóságos az élőkenyér, és kinek nem, megint csak nem érdemes beszélni, mert nem gondolom, hogy már “volna füled rá, és meghallanád”. Egy, biztos,”… ha lehetne, még a választottakat is megtévesztené…”. Igazából, azért remélem, hogy te az üldözött katolikusok között leszel, mert az még azt jelenti, hogy Jézus népéhez fogsz tartozni. Bár, én is őszinte leszek, akkor még, amikor Szémán Balázzsal beszéltünk az Úré voltál. Most már csak a “sárkány” vicsorgását érzem rajtad. Ez már sajnos, a mostani első felbukkanásodnál is érezhető volt, de akkor még azt hittem, tévedek. ( De, hát meg van írva, hogy “…Jel. 13,3 … és csodálván, az egész föld követé a fenevadat…)
  Nagyon-nagyon sajnálom.

  A “katolikusságtól való határozott “irtózat” mely átsugárzik írásaidon”-re pedig megint csak azt tudom mondani, hogy ha ennyidszerre leírva sem érthetted meg, amit írtam, akkor valószínűleg nem is fogod már. Tényleg sajnálom. De sajnos már tapasztalni lehet másokon is, hogy már kiöntötte Isten a tévelygés erejét is. Valójában, már tudtam az első hozzászólásomnál is, hogy azt nem neked írom. Ahogyan a többit se.
  Már egyébként is a végén jár, vagy véget is ért ( inkább ez) a kiválogatásunk, és aki eddig felébredt, felébredt, aki nem, nem. Persze attól még roppantul sajnálom…!

  #1336
   ÉVA 
  Felhasználó

  Hű, kedves Ida. Ez nagyon durva 🙁

  Persze, tudtam, hogy nem nekem írod, hanem, másoknak, főleg … “én” szinte nem is voltam itt, értem ez alatt, hogy megértve, ezek szerint.
  Istenem, segíts (Idának) már át is dobtál a “sárkánynak” ?! KI követi a fenevadat? Ezt “olvasod rám”?! …és milyen jó lenne, ha ezt az egészet, Thea kidobná (moderálná) …

  U.i. Nem tudom, ki Szémán Balázs … Honnan kellene tudnom ?

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1339
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Éva (és Ida)!
  Megmondom őszintén, nem volt időm elolvasni a hozzászólásaitokat, így most a két utolsó alapján írok. Sajnálom én is, hogy ilyen vitává fajult a párbeszéd. Valóban nagyon erős Ida fogalmazása. Szerintem mielőtt az ember belefog egy-egy ilyen válasz megírásába érdemes várni néhány órát, esetleg egy napot és hagyni, hogy az Úr beszéljen hozzánk, adjon megértést, türelmet. Ezt mindkettőtöknek mondom.
  Nem minden csata a miénk és jobb “elveszíteni” egy vitát, mint egy barátot.
  Én személyesen megpróbálok arra koncentrálni, hogy minél több embert Jézushoz szeressek és kevésbé tartom fontosnak, hogy más keresztényeket meggyőzzek az általam helyesnek tartott nézetekről, főleg ha az nem üdvösség kérdése.
  “Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.”
  Ida, szerintem ezt az utolsó hozzászólást vagy törölni kéne vagy módosítani. Ezt te is megteheted, nincs szükség az én segítségemre…

  #1342
   Névtelen

  Kedves Éva!

  Ha nem tudod, ki Balázs, akkor nem te voltál az az Éva, akire gondoltam, hogy vagy.
  A mostani hozzászólásomat sajnos nem tudom visszavonni, mivel megintettem ez ügyben, és ezért írtam le. Tényleg sajnálom.
  Én, ha nem történik meg az Úrtól ez ( már pár napja) , akkor csak udvariasan elbúcsúztam volna, azzal, hogy “valóban nem érdemes tovább beszélnünk a témáról….”!
  És, itt nem indulatokról volt szó, illetve kizárólag szeretet, ami mindig is meg volt/van!

  Az pedig, hogy “tudtam, hogy nem neked írtam”, azt jelenti, hogy tudtam, hogy te nem fogod meghallani, de remélem lesznek olyanok, akik igen.

  Isten áldjon!

  #1343
   Névtelen

  Kedves Thea!

  Nem minden vita, amit kívülállók annak gondolnak, és nem minden szeretetlenség, amit annak tartanak. Szeretünk udvariasak lenni, de amikor ki kell mondani valamit, akkor ki kell mondani. ( Még ha az a másikat megszomorítja is esetleg. Ahogyan Pál is mondta, hogy van szomorúság, amely megtérésre visz…)
  És ebben az esetben se voltak csaták…! Legalábbis részemről nem szoktak olyanok lenni. Én úgy gondolom, hogy párbeszédet folytatunk, és elhangzanak a pro- és kontra érvek. Azután vagy elfogadjuk a másik látását, vagy elvetjük, de mindenesetre megismertük… Részemről mindig csak ennyi!

  #1344
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  csodálom, hogy Thea kérésére nem törlöd az írásodat.
  Arra nézve helyesbítek, hogy “nem olvastam el” hiszen “berepülve”-átfutva, láttam, mit írsz, hiszen már ismerem nemcsak az igehelyeket, hanem az erre vonatkozó véleményeket/gondolatokat (a forrást) és egyszerűen képtelen voltam arra, hogy a szívemen keresztül szántson, mert van erről nagyon keserű tapasztalatom.
  Azt is tudom, hogy nem méred fel – van ilyen más is, pl. Str. a lapon, akivel “foglalkozol” – nem méred fel az állapotot, hanem a MAGAD szerepét, térítési szándékát “éled ki” mégha olyan dicséretes volna ez egyébként. A személy, akinek írsz, “nem érdekes” csak apropó. Hű.
  Egyébként így célba sem érhet – szerintem másnál sem – éppen, mert mások is olvassák a párbeszédeket, és esetleg jobban értik, amit a másik oldalról Teneked írnak.
  Bocsáss meg, a gondolatok ismeretén kívül azért “óvtam” magam, mert mikor odafigyelek valamire – az empátiában odáig jutottam, direkt – hogy már saját magam is azzal a “szemüveggel” látom mint a másik, és ezt egyszerűen most nem bírtam volna ki.
  Változatlanul botrányosnak tartom, hogy a legutóbbi – tegnapi, utolsó – írásod “átdob” a fenevad martalékának (mintha ott tanyáznék) és itt most a Személy valódiságát, akihez tartozom, ebben a piszkos ügyben inkább nem említeném.

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1346
   PAL 
  Felhasználó

  Kedves Thea!
  Elszúrtam, már késő volt előbb utóbb majd sikerül.

  Nekem ez a regisztráció! A mai világ ilyen, nem személyesen, nem hanggal, csak írásban, igaz sokan láthatják.
  Kedves Ida és Éva!
  Mivel mindketten invitáltatok, hogy fejtsem ki gondolataimat és láttam, hogy ez az oldal most mozgolódik, hát megpróbálom igaz nem tudok annyit itt lenni, de igyekszem tömören célratörően néha sarkosan, hogy ki legyetek billentve az érzelmi hullámzásból, de véletlenül sem bántóan.
  Mondtam takarékoskodjatok az energiával, nagyon sok időtök mehet el. Ida talán nem is alszik és sokszor úgy érzem saját magatoknak akartok megfelelni, magatokat meggyőzni és van mikor meg is szűnik a külvilág.
  Mindig Krisztuson keresztül nézzétek a világot és ne a világon keresztül Krisztust.
  Két dolog nagyon fontos. Nem szabad túldimenzionálni amiben élünk, mert az Úr bármikor meg tud bennünket próbálni, ahogy a történelemben ez többször is megtörtént. Vehetjük akár István királyunkat mennyi vívódása volt! Történelemből soha nem fogják tanítani, hogy Imre herceget a németek ölték meg 3 nappal a koronázása előtt.
  A másik, ha már benne vagyunk nyakig ezekben az időkben ne úgy beszéljünk, mintha mi nem is ezen a bolygón élnénk. Mindennap újjá kell születni, hisz egy órát nem tudunk úgy eltölteni, hogy ne kövessünk el bűnt.
  Nehogy úgy járjunk, mint tavaly a Vidi focicsapata, hogy az edző már jó előre bejelentette, hogy bajnokok lesznek és fejben be is fejezték a bajnokságot.
  Az eredmények meg nem jöttek, hisz ők már lefutottnak tekintették az egészet csak testben ,lélektelenül voltak a pályán.
  Negyedikek lettek, na idén 10 meccsből 10-et megnyertek, mert csak mindig következő mérkőzéssel a következő feladattal foglalkoznak.
  Mondjátok mi érdekel benneteket? Ha már itt vagyunk mindenképp beszélni kell a lelkiismeretvizsgálatról, mert csak nagyon kevesen tudják eszik-e vagy isszák az egészet, hogy sarkos legyek. A Bibliáról mindenképp, tanításról közösségről stb. Most ennyi.
  Thea nagyon sokat dolgozhat, ha nem is látszik és kimért , bölcsen viselkedik érdemes figyelni rá!

  #1347
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Ida!
  Ezzel nem értek egyet. Szerintem ezt a helyzetet a “gyümölcseiről ismeritek meg őket” fényében lehet a legjobban megítélni. Szó nincs arról, hogy ne lehetne megfeddni egy testvért építő szándékkal, szeretetben, és természetesen a szeretet kemény szavakban is megnyilvánulhat. Itt azonban se az építő szándékot, se a jó gyümölcsöt nem látom.
  Az, hogy te úgy érzed, hogy ki kell mondani valamit, még jelenti azt, hogy ez így is van. Emberek vagyunk, tele érzelemmel, amik még a legjobb szándékot is félrevihetik.
  Szóval ez a “sárkány vicsorgása” hasonlat engem is elszomorított és úgy érzem rád sem lehet jó hatással. Imádkozom, hogy az Úr mutassa meg neked, hogy mit tegyél.

  Éva, neked pedig azt mondom, hogy az Úr látja a szívünket. Dávid néhány zsoltára jutott eszembe. Talán segítene helyes perspektívába helyezni ezt a helyzetet… 🙂
  Mindenkinek áldott napot kívánok!

12 bejegyzés megtekintése - 49-60 / 69

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account