Modernkori Izrael

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 35 hozzászólás, 6 résztvevő. Utolsó frissítés:  Manci 9 éve, 7 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1251
   Manci 
  Felhasználó

  Sziasztok!

  Amondo vagyok, hogy ami minket illet Krisztusban a temabol, a gyakorlati oldalat tekintve a kovetkezo igek:

  “Értsétek meg tehat, hogy AKIK HITBOL VANNAK, azok az Abraham fiai” Gal3:7
  “HA pedig Krisztuséi vagytok = tehát az Ábrahám magva vagytok..”Gal 3:29

  ” Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van:
  Hanem AZ A ZSIDÓ, AKI BELSŐKÉPPEN AZ;
  és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés..” Róma 2:28,29

  “NINCS ZSIDÓ, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan E GY E K vagytok a Krisztus Jézusban” Gal 3:28

  “Mert Krisztus Jezusban sem a korulmetelkedes nem er semmit, sem a korulmetelkedetlenseg,
  hanem a S Z E R E T E T ALTAL M U N K A L K O D O H I T ” Gal 5:6

  “mert Krisztus Jezusban sem a korulmetelkedes, sem a korulmeteletlenseg nem hasznal semmit,
  hanem az U J T E R E M T E S .” Gal 6:15

  “Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!” Zsolt.122:6

  Roviden, Krisztusban EZEKNEK a dolgoknak van jelentoseguk:
  Szeretet altal munkalkodo hit, uj teremtes, egyseg, sziv-szerinti zsidosag illetve ima Jeruzsalem bekessegeert.

  #1252
   Marci 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  „De az a probléma általában, hogy a keresztények nagy része azt
  gondolja, hogy a zsidóknak Jézushoz kell megtérniük, és csak akkor
  fognak majd összegyűjtetni. De a zsidók, zsidóként “térnek meg”
  Istenhez, és nem keresztények lesznek, hanem zsidók maradnak! Az ő
  elhívásuk nem az,
  ami az eklézsiáé, amiben mint már mondtam vannak zsidó származású
  emberek is, akik keresztények lettek…! De azok már keresztények, és
  itt pedig zsidókról van szó! „Írtad.

  Kérlek gondold át és fontold meg a következőket;
  Bizonyos protestáns felekezetek, de még a Pápa is nyilatkozott úgy, hogy a zsidóknak külön útjuk van és nem kell hirdetni nekik az evangéliumot.
  De Jézus mit mond?
  Ján. 14.6
  Monda néki Jézus: Én vagyok az ÚT, az igazság és az élet; SENKI SEM MEHET AZ ATYÁHOZ, HANEMHA ÉN ÁLTALAM.
  Vagy Péter.
  Csel. 4.8
  Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei!
  Csel. 4.9
  Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez:
  Csel. 4.10
  Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
  Csel. 4.11
  Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
  Csel. 4.12
  ÉS NINCSEN SENKIBEN MÁSBAN IDVESSÉG: MERT NEM IS ADATOTT EMBEREK KÖZÖTT AZ ÉG ALATT MÁS NÉV, MELY ÁLTAL KELLENE NÉKÜNK MEGTARTATNUNK.
  Nincs üdvösség Jézuson kívül. Külön út.
  A zsidók nem tudnak ó-szövetségi módon megtérni bűn bocsánatot kapni.
  Miért?
  Mert
  Luk. 16.16
  A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK KERESZTELŐ JÁNOSIG VALÁNAK: AZ IDŐTŐL FOGVA AZ ISTENNEK ORSZÁGA HIRDETTETIK,
  A templom leromboltatott (iu. 70) az ószövetségi állat áldozás a bűnökért megszűnt. Márpedig
  Zsid. 9.22
  És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és VÉRONTÁS NÉLKÜL NINCSEN BŰNBOCSÁNAT.
  Az időtől fogva CSAK JÉZUS VÉRE ÁLTAL KAPHATNAK BŰNBOCSÁNATOT!
  Az Ó-szövetség megszűnt, Isten egy újszövetséget kínált fel Izrael népének.

  Továbbá, Nem tudnak újjászületni Jézus nélkül.
  Ján. 1.12
  VALAKIK PEDIG BEFOGADÁK ŐT, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
  Ján. 1.13
  A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem ISTENTŐL SZÜLETTEK.
  Ján. 3.3
  Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
  Ján. 3.5
  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  Ján. 3.6
  A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  Ján. 3.7
  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

  Valamint nem kaphatják meg a Szentlelket.Csak annyira tud munkálkodni bennük hogy Krisztushoz vezesse őket.
  Csel. 5.30
  A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek.
  Csel. 5.31
  Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.
  Csel. 5.32
  És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a SZENT LÉLEK IS, KIT ISTEN ADOTT AZOKNAK, A KIK NÉKI ENGEDNEK.
  1 Ján. 2.22
  Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.
  1 Ján. 2.23
  SENKIBEN NINCS MEG AZ ATYA, A KI TAGADJA A FIÚT. A KI VALLÁST TESZ A FIÚRÓL, ABBAN AZ ATYA IS MEGVAN.
  Lehetne folytatni, de gondolom ennyi elég.

  Idézted Hóseást:
  Hos 3,És azután megtérnek Izrael fiai, és keresni fogják Urokat
  Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és félve járúlnak az
  Úrhoz és az ő jóvoltához az utolsó időben.

  Dávidod az első feltámadás után kereshetik, amikor Jézussal vissza jön. Most nem.

  A Góg és Magóg a jelenések 20.7 szerint az 1000 éves birodalom vévén lesz.
  Ezék. 38,11 És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik
  NYUGALOMBAN VANNAK S BÁTORSÁGOSAN LAKNAK; KIK LAKNAK MINDNYÁJAN
  KŐFAL-KERÍTÉS NÉLKÜL, SEM ZÁRJOK, SEM KAPUJOK NINCS NÉKIK;
  Ha megnézed a következő dokumentum filmeket, rájössz hogy ez nem most van.
  https://www.youtube.com/watch?v=UFBamQ2aONA Angolul.
  https://www.youtube.com/watch?v=kfTf6rroeJk Magyarul ugyan erről a témáról.
  Áldott ige tanulmányozást!

  #1253
   Névtelen

  Drága Marci!

  Bocs! Már nincs energiám olyasmiről vitatkozni, ami “nem is tudom, hogy honnét jött ide, elő téma”! Erről már kb 6 km hozzászólást írtam, igeversekkel bizonyítva a mondandómat. De ez úgy látszik csak nekem nyilvánvaló! De,… legyen!
  Nézd, én csak annyit mondtam, hogy az Ige alapján Izraelnek léteznie kell már most az utolsó időben, hiszen az armageddoni csata is az Ő megmentésükre lesz, és a visszajövetel, az Úr napja is azért lesz, hogy …..! De ha nem hiszed, akkor ne hidd!
  Én nem mondtam semmi olyat, hogy a zsidóknak nem kell evangéliumot hirdetni ( bár teljesen igaza van a pápának is, és ama protestáns felekezeteknek is, hogy a zsidóknak, mint népnek (!) más útjuk van, mint a gyülekezetnek! Legalábbis az Ige ezt írja! És addig a “pusztában” tápláltatnak ( eddig szétszóratva, ill most már részint összegyűjtetve), amíg a pogányok teljessége bemegyen az üdvösségbe! Mármint, akik üdvözülnek a pogányok közül!
  Illetve , azt se mondtam, hogy nem Jézusban van az üdvösség, és a megváltás, és a többi…!
  De, ha így értetted a mondandómat, akkor értsd így! Én olvasom az Igét, és tudom, hogy miről van szó benne a zsidókkal kapcsolatosan…! Ha te másképpen látod lásd úgy! Akkor menjetek, harcoljatok….! Fegyverbe….! Irtsátok a “büdös kazárokat”….!
  Nem szeretném “Gógot” elmondani, hogy armageddonnál is ott lesz Góg, mint személy, se a “Góg és Magóg” háborút…, ami meg az 1000 éves királyság végén lesz…, mint népek (nevei)! Hogy a kettő között mi a különbség…! A doksi filmet majd megnézem, köszönöm! Bár őszintén szólva, nekem ami az Igében van írva , az fontosabb! ( Bár természetesen mások látását is szívesen meghallgatom, és, ha valami jó dolgot hallok, abból természetesen tanulok, miután megvizsgáltam az Ige alapján…! )
  Szóval bocs, de tényleg most lett vége! Valóban maradok az igetanulmányozás mellett…! Az legalább tényleg áldott…!

  írod pl: “Idézted Hóseást:
  Hos 3,És azután megtérnek Izrael fiai, és keresni fogják Urokat
  Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és félve járúlnak az
  Úrhoz és az ő jóvoltához az utolsó időben.

  Dávidod az első feltámadás után kereshetik, amikor Jézussal vissza jön. Most nem.”

  Az nem az “utolsó idő”, hanem akkor már vége a jelenlegi korszaknak! Ha már visszajött az Úrral, akkor már miért keresnék?! Nem fog bujkálni….! De, egyébként ez csak annyit jelent, hogy visszatértek a földjükre, és most majd keresik Istent ( Isten felé fordultak/nak), és várják a megígért Messiásukat, “Dávidot”, akit fejedelemül ígért nekik Isten: Ezék. 34,23 És állatok föléjök egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket s ő lesz nékik pásztoruk. Ezék. 34,24 Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam.
  Ezék. 34,25 És szerzek ő velök békességnek frigyét, és megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában és alhassanak az erdőkben. !

  Az Úr áldjon ! (És tényleg bocs…!)

  #1254
   Manci 
  Felhasználó

  Kedves Ida,

  Mar megbocsass, hogy most en csak kifejezetten 1 mondatra fogok kiterni Marcihoz intezett hosszu leveledbol,
  de nem allhatom meg, annyira szemet szuroan Biblia ellenes a kovetkezo allitasod, hogy

  ” a zsidoknak MAS utjuk van”

  Most oszinten, kit erdekel, mit mond a papa es a vilagon levo akar osszes gyulekezet, protestans vagy legyen barki,
  ha m a g a a M E S S I A S mondja azt hogy NINCS mas ut? Aki meghalt ertuk, AZOKERT “akik ATSZEGEZTEK gonosz kezeikkel”?
  (idezet a zsido szuletesu Peter predikaciojabol)
  Vagy a Jelenesekben hogy SIRNAK akik meglatjak AKIT ATSZEGEZTEK….mert ha elbob nem, AKKOR felismerik hogy O AZ UT a megvalto, az egyetlen megoldas…

  Aki tagadja a Fiut = tagadja az Atyat.

  Ennel vilagosabb allitast…?

  Es az egesz oszovetseg mint tudjuk RA mutat Mozestol fogva : ” O rea hallgassatok…aki nem hallgat ra, az KIIRTATIK..”

  O a MEGVALTO, o az Ut es NINCS mas NEV es nincs mas ut!

  Ez az egyik legegyertelmubb es legvilagosabb es legegyontetubb allitas a Bibliaban.
  Es ez az Eg alatt MINDEn letezo emberre vonatkozik, nev, nemzetiseg es hovatartozasra valo tekintet nelkul.
  Minden OKOS zsido eddig meg sikeresen FELISMERTE a Messiast, es az Jezus.

  Kozuluk jott de NEM fogadtak be ot. Te is kozuluk valo vagy?

  Fogadd be a MESSIAST ! Nincs udvosseg Rajta kivul!

  #1255
   Manci 
  Felhasználó

  Még valami, Ida:

  Egy verbeli Krisztus hivo se gondolja vagy partolja a harcot, verontast.
  Kezd kisse pikans szinezetu lenni eme vita, de meggyozodesem, bantani sertegetni senki nem akar senkit, tehat nincs szukseg ilyentul erzelmes felszolitasokra (budos kazarozas). Bizonyara tudod, senki nem budosozik senkit, es Jezusban eppen az varhato el a jelenesek alapjan, hogy Ne emeljunk fegyvert senkire, mert aki kardot ragad, kard altal vesz el. “itt van a szentek bekessege turese es hite”. Es az ellensegednek tartsd oda a bal orcadat is, stb…
  Marci levezette az igebol, hogy a Bibliai”terkep” alapjan a modern Izraelben se a haboritatlan nyugalmat nem talaljuk,
  sem azt, hogy keritetlenul laknak, kofal nelkul…ha valoban a biblia szolgal beazonositasul, terkepul, akkor mindenki lathatja, a mostani allapotok eppen a véres ellentete ennek a szep bekes kepnek. “Sirva hozom oket…imadkozva…” nem latunk ilyet.
  Tehat az egybegyujtes meg varat magara. Eppen a harc miatt!
  A dokumentum filmek is ezt hivatjak alatamasztani, megmutatjak, hogy mi folyik a mai Izraelben, es ezert sajnos azok a csodalatos igereteknek még semmi alapjuk nincs. Jezus a Bekesseg fejedelme.
  Az eroszak, harc, verontas nem Jezus Szelleme, sem a profetak igerete nem az.
  Ok martirkent turtek, hogy az o veruket is kiontsak a HARCIASSAGUKKAL !!!
  A szelidek oroklik a foldet, barhol barki, barmilyen nemzetisegbol, barmilyen igeretre nezve – altalanos szellemi torveny, a birtoklas NEM KOVETKEZHET be mas modon, Isten nem igy alkotta a torvenyeket.
  A pápa pedig nem tobb, mint egy szivelyes kis megtevedt idos italiai bacsika, aki poziciot elvez jelenleg, de sem az apostolok aldozataihoz megkozelitot soha sem tett, sem csodakat, sem gyulekezeteket nem alapitott, sem Jezust nem hirdeti egyeduli Urkent, akinek nevere MINDEN terd meghajol, mennyen, Foldon es fold alatt valoke, keblere oleli a melegeket ahelyett hogy a megterest es a megtisztulas lehetoseget kinalna fel nekik. A pápanak is nagy szuksege van a Megvaltora es remeljuk, o is meg fogja talalni, mielott tul keso lenne. Hogy lehetne mar csak ugy egyaltalan is Jezus HElytartoja a Foldon amikor Jezus a REGEn megigert Szent Szellemet nevezte ki Utodjaul a Foldon? Es ez a Szent Szellem a Janos 14, es 16 reszekben felismerheto arrol a legnagyobb karakterisztikus jegyerol, hogy egyedul es mindig JEZUST magasztalja fel.
  A verbeli Abrahamistak mind Krisztust kovetik es elvalaszthatatlanok Tole, amint az igeret is Abraham magvanak KRISZTUSBAn adatott. Nincs igeret beteljesedes Krisztus nelkul az Abrahamistaknak. Mozes is Rol beszelt, ama Profetarol, akire hallgatni kell, David is, megprofetalta hogy atszegezik es Pal is felismerte, Peter is es sok mas alazatos zsido.
  A profetakban Krisztus szelleme lakozott (Peter level) es Ra mutattak es megoltek oket – antikrisztus szelleme!

  #1256
   transient life 
  Felhasználó

  “Napnyugta idején felnéztek az égre, és azt mondjátok: »Holnap szép idő lesz, mert vörös az ég alja.« Korán reggel felnéztek az égre, és azt mondjátok: »Ma vihar lesz, mert az ég vörös és felhős.« Mikor látjátok az égbolt képét, megértitek milyen idő következik, igaz? Akkor a mostani idők jeleit miért nem értitek meg?”
  Mt 16,2b-3

  “Mert ímé, én pásztort állítok e földre, aki az elveszetteket meg nem keresi, a gyöngével nem törődik, a megtépettet meg nem gyógyítja, a jó karban levőt nem táplálja, a kövérinek húsát megeszi, és körmeiket széttördeli. Jaj a mihaszna pásztornak, aki elhagyja a juhokat! Fegyver a karjára és jobb szemére. Karja szárazra száradjon és jobb szeme sötétre sötétedjék.”
  Zak 11,16-17

  “(aki olvassa, értse meg)” 😉
  Mt 24,15

  #1257
   Névtelen

  Kedves Manci!

  Köszönöm a hozzászólásod, bár ez is hasonló, mint amit Marci írt! Neked is csak azt tudom mondani, amit neki, hogy a zsidóknak, mint zsidó népnek , meg van a maguk ígérete Istentől, amelynek a beteljesülése megkezdődött, illetve már tart egy jó ideje. Az erre vonatkozó igeverseket, próféciákat az ószövetségben megtalálhatjátok. Az újszövetségi igevers, ami rájuk vonatkozik: Róm. 11,1 Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; …Róm. 11,2 Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. … Róm. 11,7 Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek: Róm. 11,25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. Róm. 11,26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: Róm. 11,27 És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Róm. 11,28 Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Róm. 11,29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

  Vagyis Ábrahámnak meg lett ígérve, hogy neki, és az ő magjának adja Isten Izrael földjét örökségül, és ez az ígéret áll is…!

  A szép , békés képre se tudok mit mondani, hiszen az, majd csak Krisztus visszajötte után lesz, addig csak egyre rosszabb lesz a világ helyzete! És a zsidóké is, hiszen az AK 42 hónapja, a “Jákób nyomorúsága” néven szerepel a Bibliában. És mint tudjuk, ez az időszak lesz az, amikor Isten megrostálja, megtisztítja őket. A zsidók 2/3-a elvész….! Tehát már emberi logikával is kikövetkeztethető lenne, hogy, ha a zsidók csak akkor mehetnének vissza a földjükre, ha már “tökéletesen” “megjavultak”, akkor 1. nem lenne szükség a megtisztításukra, 2. ebben a világkorszakban az nem történne meg!

  Arra sem tudok mit mondani, hogy miből gondolod, hogy azzal, ha valaki az Ige alapján mondja, hogy Izraelnek a földjén kell laknia az utolsó időkben, …stb, az mitől jelentené azt, hogy az ember egyetért az ott folyó erőszakkal?! Akármelyik részről is történik! Már maga a feltételezés is érdekes!

  A ” fegyverbe” című mondatom annak szól, hogy nem Marci, és nem Te vagy itt az első, akik ezt a témát boncolgatták , hasonlóan újszövetségi szemüvegen keresztül, és ott azért egyéb megjegyzések is történtek…! Természetesen nem jelenti azt, hogy ettől nekem úgy kellene gondolnom ezért, hogy Marci is úgy gondolta…., ahogyan egyebek…! Viszont eléggé érthetetlen a számomra, hogy honnét vettétek, hogy a zsidók csak akkor mehetnének Izrael területére, ha kereszténnyé lesznek…?! ( Arról pedig, amit írtál, hogy “Jézus lelkülete….!” Ne is beszéljünk erről…!)

  Az Úr áldjon meg!

  #1258
   Manci 
  Felhasználó

  ” honnét vettétek, hogy a zsidók csak akkor mehetnének Izrael területére, ha kereszténnyé lesznek…?! ”

  Valasz: A Bibliaban olvastuk mindnyajan, hogy
  ‘E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek’
  Apcsel 17:30

  Mindenkinek, mindenutt – nincs kivetel.

  Igeret, elhivas valoban megbanhatatlanok, de engedelmesseg az egy feltetel. Azon all vagy bukik minden,
  bibliai sztorik mind errol tanuskodnak.

  Es engedelmesseg es megteres nelkul nincs aldas, nincs orokseg – lasd tekozlo fiu.Luk 15.

  Legyen zsido arab cigany vagy magyar.

  Bunos eletmod miatt vannak szetszorva es megteressel kaphatjak meg KRISZTUSBAN az Abrahamnak tett igeretet.

  Engedetlenseguk folytan a nemzeteknek átadatott az Isten orszaga,
  es megteresuk folytan kaphatjak vissza a foldjuket. CSAK.

  Nem vetette el oket Isten, de megaldani se tudja amig ellene es Fia ellen vannak.

  Varja, hivja oket megteresre, itt a kegyelem, megteres bunbanat ideje.

  Jezus elmondta nekik a peldazatot, hogy az eddigieket akiket hozzajuk kuldott (profetakat) MIND megoltek es legutoljara a Fiat is egy gazdanak – itt rajuk celzott, megertettek a hallgatosagban a zsidok es meg akartak olni. Mark 12:1-6-9
  “És igyekeznek vala őt megfogni, de féltek a sokaságtól. Mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondotta”

  Nincs olyan a Bibliaban, hogy Krisztuson kivuli orokseg Izraelnek, – Ujszovetseg MINDEN lelekre vonatkozik.

  es nincs olyan sem, hogy Krisztus hivo de bunos eletet el valojaban es megis igenyt tart az oroksegre, akar eroszakkal, verontassal is.

  Megteres, vagy keresztenyseg, ugyanaz, es az engedelmesseg is. Uj korszak van az Uj Szovetseg altal.

  Aki szereti Jezust, szereti az Ujszovetseget, NEM hadakozik ellene….te vajon miert hadakozol..?

  Hümmmmm!

  Keskeny az az ut, ami az Eletre visz es KEVESEN jarnak rajta.

  Csak a maradek az sajnos, aki megter es Isten szive szerint jar es el is nyeri az igeretet.

  Pusztaban is engedetlenseg, paraznasag es zugolodas es hitetlenseg miatt vesztek el, es legtobbjuket NEM kedvelte az Isten.
  (1 Tesszalonika 2:15-16)
  “Akik megölték az Úr Jézust is és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei;
  Akik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk hogy üdvözüljenek; hogy mindenkor betöltsék bűneiket; de végre utólérte őket az Isten haragja.”

  Tehat meg kell terni.

  Abrahamot igen, ot kedvelte – mert o ENGEDELMES volt. Latta Krisztus napjat es orvendezett.

  Pal, Peter vegigcsinalta ugyanezeket a vitakat azokkala zsidokkal akik ellenuk alltak, miutan elfogadtak Jezust, a Messiast.

  Pal volt az egyik legnagyobb zsido es buszke volt ra.

  DE,

  miutan talalkozott a Messiassal, s z e m e t n e k itelte azt, amiert korabban rajongott, a zsido hagyomanyokert, es kukaba dobta KRISZTUS ISMERETENEK GAZDAGSAGAERT. Mi tobb, KÁR-nak itelte ( Filippi level)..ami kart okoz…

  Mas ertekrend, mas prioritas. Uj szovetseg, uj feltetelek – mindenutt, minden embernek.

  Majd megbeszeltek, 4 dolgot tartsanak be a hivokke ( keresztennye stb) lett zsidok a hagyomanyaikbol:

  ovakodjanak a fulva holt allatoktol,
  vertol,
  paraznasagtol,
  balvanyimadastol.

  Olvasd pal, Peter leveleit, ok igazi megtert – kereszteny – zsidok,

  akik ISMERIK Jezust es a Szent Szellem altal ihletetten irtak, hogy Krisztusban nincs zsido tobbe.
  De meg a no es a ferfi se szamit, pedig elesen elhatarolhato szerepuk van.Gal 3:28

  Akik megis zsidoskodnak megteres UTAN, kiesnek a kegyelembol (Gal5:4)

  “Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.” Hümm, a fele se trefa.

  NINCS ZSIDO, se gorog, se no se ferfi…csak Krisztus.
  Az Uj teremtes szamit es a hit es az egyseg, ilyenek.

  Jezus van folmagasztalva, nem egy nepcsoport.

  #1259
   Marci 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Megértelek. Túl nagy és ezért fárasztó téma, tényleg sok energiát igényel. Kifejteni ki mit gondol, jól gondolja-e? Állitások kifejtése, cáfolatok, félreértések tisztázása. Ria aki bedobta a témát szépen kimaradt az egészből. (?) Én is haboztam belemenjek-e.
  Én se folytatom, nincs kivel. Az Úr áldja meg az életed! Adjon sok örömet a vele való közösségben! Marci

  #1260
   Marci 
  Felhasználó

  Riának.

  #1261
   Névtelen

  Kedves Marci!

  Köszönöm, és neked is ugyanazt kívánom! Igazából nem a téma hosszúsága fáraszt, hanem a személyeskedés, és az a sok körben járás, amit meg kell tenni ahhoz, hogy eljussunk az eredeti kérdés megválaszolásának még csak az esélyéhez is. Ha egyáltalán eljutunk.

  #1262
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Marci!
  Bár a diskurzusba most inkább nem kapcsolódnék be, szeretném ha tudnád, hogy a fórumon megjelenő hozzászólások nemcsak a párbeszédben résztvevők számára hasznosak, hanem nagyon jó referenciaként is szolgálnak, akár hónapokkal, évekkel később, hiszen az itt megvitatott témák sokszor felbukkannak a cikkek kapcsán is. Ilyenkor pedig nagyon jól jön, ha ideirányíthatjuk azokat, akiket mélyebben érdekel az adott téma. Szóval köszönöm, hogy ilyen részletesen leírtad a modernkori Izraellel kapcsolatos meglátásaidat. 🙂

12 bejegyzés megtekintése - 13-24 / 36

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account