Mindent megvizsgáljatok

Ennek a témakörnek tartalma 45 hozzászólás, 6 résztvevő. Utolsó frissítés:  Névtelen 9 éve, 9 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1159
   Thea 
  Adminisztrátor

  Szia Xenia!
  Számomra egyáltalán nem következik ebből ilyesmi.
  A Szent Lélek folyamatosan próbál kommunikálni az Övéivel, mint ahogyan Sátán és a démonai is. Minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál jobban rá tudjuk hangolni az antennánkat a Szent Lélekre. Sátán Jézushoz is beszélt és a tanítványokhoz is. Ez önmagában még nem baj. A baj akkor van, ha az ő hangját követjük vagy kommunikáljuk tovább és nem azt, amit a Szent Lélek mond, de még ez sem jelenti a megváltás elvesztését. Ezen az alapon nincs egyetlen ember sem, aki meg lenne váltva.
  A Mikeásból felhozott példa pedig azért sem jó, mert szerintem az Ótestamentumban kicsit másképp működhetett ez az egész, hiszen a Szent Lélek kitöltése Pünkösddel kezdődött. Gondolj például Bálám szamarára. Ő vajon azért tudta közvetíteni az Úr üzenetét, mert meg volt váltva?

  Ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy egy újjászületett keresztény nem lehet megszállva, viszont lehet démoni elnyomás alatt, amikor nem tud olyan jól ráhangolódni a Szent Lélekre. Lásd Péter esetét. De ez sem jelenti a megváltás elvesztését.

  #1160
   Névtelen

  Kedves Xénia és Edua!

  Úgy legyen! Bár én az ószövetségi igéket nem tartom jónak, mert ott nem születtek újjá az emberek a Szent Lélektől ( még akkor se, ha történetesen megváltoztak, és más emberré lettek, amikor a Szent Lélek leszállt reájuk. És bár ott is közölte az Isten a lelkét a zsidókkal, ahogyan az az igében olvasható….). A Mikeás történet pedig azért nem áll meg, mert ott csak a próféták szájában volt hazug a lélek…! 1 Kir. 22,23 Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Ezért is volt az a “vita”, mivel az Úr Lelke nem távozott el… Mert arról tudtak volna, ahogyan Saul is tudta, hogy eltávozott az Úr Lelke tőle.
  Azt pedig nem igazán tudom elfogadni, hogy a megtévesztés csak tudatosan bevállalt lehet. Az írás is említ néhány esetet, amikor tudatlanság miatt történik a megtévesztés! Az Ef 4,14 Hogy ne legyünk tovább kiskorúak, kiket hullámok sodornak el, s a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt úgy, ahogy azt az emberi szeszély és ravasz tévelygők fogásai [diktálják], Ef 4,14 hogy ne legyünk már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás bármely szélfúvása emberi megtévesztéssel és tévedésbe ejtő álnoksággal., másról tesz tanúságot.2 Pét 2,14 Kiknek szemei tele vannak házasságtöréssel, és bűnnel telhetetlenek, magukhoz édesgetik a meg nem erősödött lelkeket, szívük kapzsiságban gyakorlott, átok gyermekei.

  “Az egész testünk (a benne lévő lélekkel együtt)a Szent Léleké:
  “Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1.Kor.6.19

  Igen, de megronthatjuk a Szent Lélek templomát…! Vagyis sajnos van lehetőségünk arra, hogy ne maradjunk az Úrban…!

  #1161
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  “Azt pedig nem igazán tudom elfogadni, hogy a megtévesztés csak tudatosan bevállalt lehet.”
  Ezt írtam:a valóban Jézust akaró hívőre vigyáz a Szent Lélek(időben figyelmezteti) és nem hagyja,hogy meg legyen tévesztve.Más lelket venni csak tudatosan lehet.Nem a megtévesztésre írtam a tudatosságot,hanem a más lélek vételére.Viszont megtéveszteni is valóban csak azt lehet,aki”hagyja magát”.Aki tényleg Jézust és az igazságot akarja,az figyel a Szent Lélek hangjára,figyelmeztetésére és engedelmeskedik neki.És azt nem lehet félrevezetni,mert azt elvezeti minden igazságra.De vigyáznunk kell!

  #1162
   Xenia 
  Felhasználó

  “A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.” 1Timóteus 4:1-2
  Ez (lesz?) jellemző az utolsó időkre.
  Különbség van aközött, hogy valaki idegen lélekre hallgat, vagy megszállott. Viszont az utóbbi következménye lehet az előbbinek.
  A keresztyén életutat és a kegyelem kérdését pedig úgy látom, mint ahogy a Zarándok útjában Bunyan már leírta.
  http://www.kegyelem.net/videok/film/a-zarandok-utja-video_284e58768.html

  #1163
   Névtelen

  Kedves Edua!

  írod:
  ““Azt pedig nem igazán tudom elfogadni, hogy a megtévesztés csak tudatosan bevállalt lehet.”
  Ezt írtam:a valóban Jézust akaró hívőre vigyáz a Szent Lélek(időben figyelmezteti) és nem hagyja,hogy meg legyen tévesztve.Más lelket venni csak tudatosan lehet.Nem a megtévesztésre írtam a tudatosságot,hanem a más lélek vételére.Viszont megtéveszteni is valóban csak azt lehet,aki”hagyja magát”.Aki tényleg Jézust és az igazságot akarja,az figyel a Szent Lélek hangjára,figyelmeztetésére és engedelmeskedik neki.És azt nem lehet félrevezetni,mert azt elvezeti minden igazságra.De vigyáznunk kell!”

  Értettem, hogy mit írtál, de nem értek egyet vele. Mármint a más lélek vétellel, és a megtévesztéssel se. Ha visszagondolsz a rómkat egyház “vérzivataros” történetére ( aki évszázadokon keresztül a “kereszténység” “legfőbb” hivatalos képviselője volt a világban, a tanításaival, ill tanításával ) , és a többi keleti, ortodox, azután a “kihunyt” reformációs egyházakra, ill a többi “stb” egyházra is, akkor azt láthatjuk, hogy bizony a megtévesztés az működött, működik, és működni is fog ( és sajnos legtöbbször észrevétlenül…!) . Olyanoknál is, akik pedig szerették volna…., de nem kapták meg ….! ( Mert maguk ugyan nem akartak bemenni, de másokat se engedtek, akik szerettek volna bemenni….! Bár persze a választás szerint ott is voltak és vannak üdvözülők, akiket maga az adott egyház üldözött a leginkább…!)

  Persze azt gondolom, hogy arra gondolsz, hogy ha kizárólag Krisztust követjük, és Ő az akire hallgatunk mindenki előtt, és ha megmaradunk hitben a Krisztusban ( vagy legalább a Krisztusban való hitben megmaradunk végig ( akármi történik is, akármit mondanak is “tanítók, pásztorok, próféták, és apostolok, és hasonló “istenemberei”)), akkor nincs aki az Úr kezéből kiragadhasson bennünket….! (2 Tim. 1,12 …. mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.)( De ez egy nagyon-nagyon kicsiny nyáj….! Mert kevés a választott…! És nagyon sokakat a hivatalosok közül, az “engedelmesek legyetek az előljáróitoknak” ( akármilyenek, és akármit hirdetnek is)…., tanával, és egyéb hamis tanításokkal( pl a Biblia értelmezése, és értése a pásztorok, papok, tanítóknak az Isten által adott privilégiuma…) , már most megtévesztettek, elhitettek, stb…!)
  De száz szónak is 1 a vége, az apostoli levelek is tele vannak azokkal a figyelmeztetésekkel, hogy “belopóztak valami hamis atyafiak…”, és eltévelyítenek másokat…! És én azt mondom, hogy sok őszinte keresztény van ( pl a karizmatikus gyülekezetekben, de a többiben is) , aki úgy vett más lelket, hogy nem is tudott róla, hogy az történt! ( Pl saját történet: megtérésem után nem sokkal ( akkor még nem ismertem az igét) , amikor a Szent Lélek keresztségről is szó esett ,ill volt egy tanítás arról, hogy milyen extrém jelenségek is kísérhetik azt ( pl röfögés, ugatás, földön fetrengés, … stb), az “én” lelkem teljesen tiltakozott ez ellen a dolog ellen. Mondtam az Istennek, hogy én ezt nem akarom…, nem akarok ennyire megalázkodni…! Sokáig, volt “bűntudatom” , hogy túl büszke voltam ahhoz, hogy olyan dolgot csináljak, vagy fogadjak el, amely felett nincs személyes hatalmam…! De ha kevésbé lettem volna büszke, akkor valószínűleg elfogadtam volna, mert még nem tudtam, hogy a Szent Lélek jelez így…! ( És mások se tudták, ahogyan láttam…!) Persze tudom, hogy az Úr tartott meg attól akkor, de voltak olyanok, akiket nem tartott meg…..)
  Szóval én nem hiszek abban, hogy mindenki akit megtévesztettek, az azért történt, mert “akarta”…! ( Persze itt most nem azokról beszélek, akiknek a fülök viszket…!)

  #1164
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Írod:”Olyanoknál is, akik pedig szerették volna…., de nem kapták meg ….!”Nem elég azt kívánni,vágyni,kérni kell.Annak meg van feltétele:
  “Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.”Jn 15,7

  Látod,téged is megtartott tőle az Úr.És úgy gondolom,hogy ha kevésbé lettél volna büszke,akkor más által lettél volna megőrízve.

  Írod:”Szóval én nem hiszek abban, hogy mindenki akit megtévesztettek, az azért történt, mert “akarta”…! ” Nem,nem feltétlenül.De semmi esetre sem lehetett olyan kapcsolatban Jézussal,hogy meg tudta volna őrízni.(ha valakinek nincs füle az Ő hangjára,ahhoz hiába szól…)

  #1165
   Névtelen

  Kedves Edua!

  Azt, hogy: ”Olyanoknál is, akik pedig szerették volna…., de nem kapták meg ….!” a történelmi időkre gondoltam ( főképpen), hogy azok, akik anno templomba jártak, de nem hallották soha az evangéliumot, mert latinul mondták…., meg a többi ilyenre! Nem tudták, hogy kérni kell…! ( És még a megtérésig se jutottak/hattak el, mert akik a “pásztoraik” voltak, maguk se ismerték hogy hol a legelő…”!Továbbá még csak nem is arról a Jézusról hallottak…!)! Mert nem is hallottak róla, ahogyan anno az efézusi tanítványok se arról , hogy létezik Szent Lélek!)

  ”Szóval én nem hiszek abban, hogy mindenki akit megtévesztettek, az azért történt, mert “akarta”…! ” Nem,nem feltétlenül.De semmi esetre sem lehetett olyan kapcsolatban Jézussal,hogy meg tudta volna őrízni.(ha valakinek nincs füle az Ő hangjára,ahhoz hiába szól…)

  Azért láthatjuk, hogy ez a kereszténység hajnalán, az apostoli időkben, amikor azért a Szent Lélek nagyobb kenettel kente fel a tanítványokat, és hatalmasabban munkálkodott, még így is jó sok levelet kellett az apostoloknak írniuk, hogy “egyenesben” tartsák a hívőket…!Én azért ezt is csak Isten kegyelmének látom, hogy megtartatunk…! Ef 2,4 Ámde az Isten, minthogy gazdag könyörületben, nagy szeretetéért, mellyel minket akkor szeretett meg, amikor eleséseink miatt még holtak voltunk, a Felkenttel együtt megelevenített – a kegyelem mentett meg titeket! Vele együtt fel is támasztott, és vele együtt a Felkent Jézusban beültetett a mennyeiekbe, hogy jóságos voltában az [ezután] következő korokban kegyelmének mindent felülmúló gazdagságát a Felkent Jézusban megmutassa rajtunk. A kegyelem mentett meg titeket a hiten keresztül! És ez nem tőletek van, Isten adománya.
  Nem tettek alapján [jött], hogy senki se kérkedjék Én annak örülök, hogy a “saját erőm” ellenére is megtartott…! Mert csak Ő tud megtartani bennünket! (Fil. 4,7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.)

  #1166
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Ida!
  Úgy tűnik,egy kicsit félreértettük egymást….
  “Írod:”Olyanoknál is, akik pedig szerették volna…., de nem kapták meg ….!”Nem elég azt kívánni,vágyni,kérni kell.” Én úgy gondoltam,hogy ezt a megtévesztéstől való megőrzésre írod.Azért is írtam ezt.Amit írtam én arra értettem,hogy Nem elég kívánni,vágyni,kérni is kell azt,hogy meg legyen valaki őrizve a megtévesztéstől.És nekünk is vigyáznunk,vizsgálódnunk kell.

  #1167
   Névtelen

  Kedves Edua!

  Igen, szerintem is ! És már eltértünk az eredeti beszédtémánktól is, amely arról szól, hogy az Ige alapján : Lehet-e a Szent Lélektől született embernek idegen lelket venni, anélkül, hogy a Szent Lélek távozna a szelleméből…! ( PL a megtévesztett karizmatikus, ill egyéb gyülekezetekben…?)
  Egyébként én nagyon remélem, hogy lehet, és azok az emberek, akik valamiért meg lettek tévesztve, azok csak nevelésen esnek keresztül, de nem engedi őket az Úr elveszni, ha a szívük azért “jó”….!

  #1168
   Névtelen
10 bejegyzés megtekintése - 37-46 / 46

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account