Millennium

Címkézve: ,

Ennek a témakörnek tartalma 7 hozzászólás, 4 résztvevő. Utolsó frissítés:  ösztöke 7 éve, 11 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #327
   Xenia 
  Felhasználó

  Lehet, hogy nem jó helyen hozom létre a témakört, de topikot nem tudok létrehozni.
  Szóval lenne egy pár kérdésem a millenniumhoz. Az egyiket már feltettem a weboldalon, de esetleg itt is szivesen olvasnék válaszokat:
  1) Lesz-e áldozat a millennium alatt? Zakariás 14:20-21 szerint úgy tűnik, lesz:
  “Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona! Az ÚR házában még a fazekak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kelyhek. Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek URának szent tulajdona lesz, és aki csak eljön, hogy áldozatot mutasson be, bármelyiket előveheti, és főzhet benne. Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek Urának házában.”
  Hogyan lehetséges, hogy lesz áldozatbemutatás, ha egyrészt Jézus áldozata örökre szól, másrészt ott van az az ige is, hogy:
  “A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az ÚR.” Ézsaiás 65:25
  ???
  2) A test átváltozása (halál nélkül) az elragadtatáshoz köthető az ige szerint:
  1Kor 15:51-52 „Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
  Ugyanakkor elvileg a millennium idején lesznek élő emberek (zsidók és pogányok) itt a földön. A millennium végén viszont mindenki meg fog halni? Nem olvasunk új “átváltozásról”, és a Jelenések csak a halottak megitéléséről ir:
  ” És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” Jelenések 20:11-14

  • A témakör módosításra került: 10 éve, 5 hónapja telt el- Thea.
  • A témakör módosításra került: 10 éve, 5 hónapja telt el- Thea.
  • A témakör módosításra került: 10 éve, 5 hónapja telt el- Thea.
  #334
   Thea 
  Adminisztrátor

  Szia Xénia!
  Az első kérdésedről egy poszt alatt már volt szó, ha jól emlékszem és ott is leírtam, hogy Zakariás sokszor időben egymástól távoli eseményekről írt egy részen belül. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy hegyvonulathoz közeledsz. Távolról (mint Zakariás esetében, aki időben mindezektől nagyon távol volt) csak egyetlen cikk-cakkos vonulatot és hegycsúcsokat látsz, de ahogy közeledsz, látod, hogy némelyik csúcs hozzád közelebb, némelyik pedig jóval távolabb áll.

  Nem véletlenül írja a Biblia, hogy azok fogják ezt megérteni, akik az utolsó idők élnek. Ahogy Dániel és Zakariás sem értették, hogy miről írnak, csak engedelmeskedtek az Úrnak és leírták a kapott üzeneteket.

  “Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége? És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” Dániel 12:8-9

  A második kérdésedet a Végső Idők 14 pontja előadásban érinteni szoktuk, de igazából nem sokat árul el az Ige erről, tehát az egész csak találgatás.
  Azt tudjuk, hogy a Góg és Magóg csatája még egyszer utoljára megrostálja az embereket és ott is lesznek, akik Sátánt, és akik az Urat követik, tehát lehetséges, hogy Jézus akkor is kimenti követőit, mint a hét év végén, de erről tényleg nincs semmi a Bibliában. Az, hogy kinek milyen teste lesz és mikor kapja meg, szintén részlet kérdés, hiszen minden ember egy lélek, aki jelenleg testtel rendelkezik és nem fordítva. 🙂

  Én abból indulok ki, hogy “Isten a szeretet”, tehát akárhogyan is lesz, az biztos, hogy igazságos lesz.

  #335
   Xenia 
  Felhasználó

  Nekem azért nem részletkérdés ez, mert úgy tűnik, hogy akkor ti is úgy értitek, hogy minden duplán szerepel: Jézus még 2x fog visszatérni (egyszer az elragadtatáskor, meg egyszer az Armageddoni csatában), 2x fog a földi test mennyeivé változni. Ezt én nem igy értem a Bibliából. A millennium még egy kérdés a számomra, mert akárhány magyarázatot olvastam, még mind zavarosnak tűnt. De hát majd meglátjuk…

  #336
   Thea 
  Adminisztrátor

  Az, hogy Jézus kétszer jön, egyszer, hogy az égben összegyűjtse gyermekeit a Nagy Nyomorúság után és kicsit később, amikor már le is száll az Olajfák hegyén az Armageddoni csata idején nem jelent két átváltozást. Másodszor az Antikrisztus követői meghalnak, akik életben maradnak, akik nem imádták az Antikrisztus, pedig emberként élhetnek a földön, de nem a mennyei városban.
  Az, hogy a Millennium alatt és után hogyan is lesz pontosan senki sem tudhatja pontosan, néhány fontosabb részlettől eltekintve, de hát lesz ezer évünk, hogy megtudjuk.

  #338
   Névtelen

  Szia Xenia!

  kérdezed:
  1) Lesz-e áldozat a millennium alatt?

  Lesz!
  Ez 42,13
  S azt mondta nekem: “Az északi kamrák és a déli kamrák, amelyek a különálló épület előtt vannak, szent kamrák: ezekben eszik a papok, akik az Úrnak szolgálnak, a szentelt dolgokat; oda helyezik a szentelt dolgokat: a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot, mert szent hely az.
  Ez 42,14
  Ha pedig a papok betértek oda, ne menjenek ki a szent helyről a külső udvarba; a szent helyen tegyék le ruháikat, melyekben szolgálatot teljesítettek, mert szentek azok; öltözzenek más ruhákba és úgy menjenek ki a nép közé.”
  Ez 43,7
  így szólt hozzám: “Emberfia, ez az én királyi székem helye és lábam nyomának helye, ahol örökké lakom majd Izrael fiai között. Izrael háza nem szentségteleníti meg többé szent nevemet — ők és királyaik — paráznaságaikkal, királyaik holttesteivel és magaslataikkal.
  Ez 43,18
  Ekkor azt mondta nekem: “Emberfia, így szól az Úr Isten: Ezek az oltárra vonatkozó szabályok. Azon a napon, amelyen elkészül, és rajta égőáldozatot mutatnak be és vért hintenek,
  
  Ez 43,19
  adj a Szádok ivadékai közül való levita-papoknak, akik nekem szolgálhatnak — mondja az Úr Isten –, egy borjút a csordából, hogy bűnért való áldozatul bemutassák nekem.
  
  Ez 43,20
  Végy a véréből és hintsd az oltár négy szarvára, a kiszögellés négy sarkára és a szegélyre köröskörül, hogy megtisztítsd és megengeszteld.
  
  Ez 43,21
  Aztán vedd a borjút, amelyet bűnért való áldozatul bemutattak, és égesd el a ház egyik elkülönített helyén, a szentélyen kívül.
  
  Ez 43,22
  A második napon pedig mutass be egy hibátlan kecskebakot bűnért való áldozatul; és tisztítsák meg az oltárt úgy, amint megtisztították a borjúval.
  Ez 43,23
  Amikor pedig elvégezted megtisztítását, áldozz fel egy hibátlan borjút a csordából és egy hibátlan kost a nyájból;
  Ez 43,24
  áldozd fel őket az Úr színe előtt. A papok hintsenek rájuk sót, és mutassák be egészen elégő áldozatul az Úrnak.
  Ez 43,25
  Hét napon keresztül mutass be mindennap egy bakot bűnért való áldozatul; áldozzanak fel egy hibátlan borjút is a csordából és egy hibátlan kost a nyájból.
  Ez 43,26
  Hét napon keresztül tisztítsák meg az oltárt, tisztítsák meg és szenteljék fel.
  Ez 43,27
  E napok elmúltával pedig, a nyolcadik napon és azontúl is mutassák be a papok az oltáron a ti egészen elégő áldozataitokat és békeáldozataitokat; és én kegyes leszek hozzátok” — mondja az Úr Isten.

  Ez 44,2
  Akkor az Úr így szólt hozzám: “Ez a kapu zárva legyen; ne nyissák ki és senki se menjen be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult be azon; ezért zárva legyen
  
  Ez 44,3
  még a fejedelem előtt is. A fejedelem maga ülhet benne, hogy elköltse eledelét az Úr előtt; de a csarnok kapujának irányából vonuljon be, és annak irányában távozzék.”
  
  Ez 44,4
  Majd elvitt engem az északi kapun keresztül a ház elé, és láttam, hogy íme, az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát; és arcra borultam.
  
  Ez 44,5
  Akkor azt mondta nekem az Úr: “Emberfia, vedd szívedbe, lásd a saját szemeddel és halld meg saját füleddel mindazt, amit majd mondok neked az Úr házának minden szertartásáról és annak minden törvényéről; és ügyelj arra, miként kell bemenni a templomba a szentély minden kijáratánál.

  Ez 45,17
  A fejedelem tartozik gondoskodni az égőáldozatokról, az eledel- és italáldozatokról az ünnepeken, az újhold ünnepein, a szombatokon és Izrael házának valamennyi ünnepnapján; ő gondoskodjék a bűnért való áldozatról, az egészen elégő és a békeáldozatokról, engesztelésül Izrael háza számára.

  Mint látható, itt nem a mózesi törvény szerinti áldozatbemutatásról van szó.
  
  kérdezed:
  “Hogyan lehetséges, hogy lesz áldozatbemutatás, ha egyrészt Jézus áldozata örökre szól, másrészt ott van az az ige is, hogy:”

  Erről már írtam, érdemes lenne megvizsgálni az Úr előtt az Ige alapján a Szent Lélek által.( Mindenki Jézus Krisztus áldozata alapján fog üdvözülni.)Előre mutató, és visszamutató áldozatokról van szó.( Ádáméktól fogva, az utolsó ítéletig!) Mind Krisztus áldozatára mutat! De a Millennium alatt már “látás” van, nem hít. Mindenki tudni fogja , hogy kicsoda Jézus, és mit tett! Az áldozó, az áldozataival fogadja el Krisztus megváltását. ( Ahogy annó az Ószövetség alatt is a Krisztus áldozatára mutattak az áldozatok!) Nem lesz újjászületés, Szent Lélek kersztség, Krisztussal és az Atyával egyesülés szellemben, stb! Az most lehetséges csak, amig tart a kegyelem!

  “A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az ÚR.” Ézsaiás 65:25
  ???

  http://biblia.jezusert.com/

  Itt több fordításban is elolvashatod az igeverseket, és ebből az derül ki, hogy : a farkas, oroszlán, ragadozók, stb nem fog pusztítani. Ez szellemi értelemben is igaz lesz, hiszen a Sátán meg lesz kötözve ezalatt az 1000 év alatt.

  Iz 65,25
  Farkas és bárány együtt legelnek majd, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen” — mondja az Úr.(Káldi Neovulgata)
  Jes 65,25
  A farkas és a bárány mint egyek legelnek, és az oroszlán, mint a marha, szalmát eszik [a kígyónak pedig por a kenyere]; nem ártanak és nem rontanak egész szent hegyemen, azt mondja az Úr. (Kecskeméthy)

  írod:
  2) A test átváltozása (halál nélkül) az elragadtatáshoz köthető az ige szerint:
  1Kor 15:51-52 „Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”

  Ez az utolsó ítélet trombitája, nem az elragadtatásé! Azon a linken több Biblia fordítás van, ha átnézed ezeket az ígeverseket ( a körülötte lévőkkel), akkor kiderűl belőle, hogy arról van szó!

  1Kor 15,23
  De ki-ki a saját szakaszában; zsenge a Krisztus, azután a Krisztuséi az ő visszajövetelekor;
  1Kor 15,24
  azután a vég, mikor átadja a királyságot az Istennek és Atyának, mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
  1Kor 15,25
  Mert addig kell neki királynak lennie, míg minden ellenségét lábai alá teszi az Isten.
  1Kor 15,26
  Utolsó ellenség, mely eltöröltetik, a halál. (Kecskeméthy)

  1Kor 15,51
  Imé, valami titkot mondok tinéktek: Nem fogunk valamennyien (a végső ítélet előtt) elhunyni, de (a végső ítélet napján) valamennyien át fogunk változni;
  1Kor 15,52
  nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszó elhangzásakor; mert trombita fog szólni, és akkor a halottak feltámadnak el nem múló testben, mi pedig át fogunk változni. (Dr. Budai G)
  

  “Ugyanakkor elvileg a millennium idején lesznek élő emberek (zsidók és pogányok) itt a földön.”

  Igen, ők népesítik be a földet a mill alatt!

  Ez viszont az első feltámadás:
  Jel 20,4
  Azután királyi székeket láttam, és azokra azok ültek, akikre az ítéletmondás bízatott; azoknak lelkét is láttam, akiket a Jézusról való tanúbizonyságtételük miatt és az Isten beszédének hirdetése miatt lefejeztek, és azokat, akik nem imádták a vadállatot sem az ő képmását, és az ő bélyegét nem vették fel sem a homlokukra sem a kezükre; mind azok életre keltek, és Krisztussal ezer esztendeig királyként uralkodtak.
  Jel 20,6
  Boldog és szent az, aki részesül az első feltámadásban! AZOKON NINCSEN HATALMA A MÁSODIK HALÁLNAK, hanem Istennek és Krisztusnak papjai lesznek, és ővele királyként uralkodnak majd ezer esztendeig.

  Jel 20,5
  A halottak közül a többiek nem keltek életre, csak az ezer esztendő eltelte után. Ez az első feltámadás.

  írod:
  “A millennium végén viszont mindenki meg fog halni? Nem olvasunk új “átváltozásról”, és a Jelenések csak a halottak megitéléséről ir:”

  Jel 20,5
  A halottak közül a többiek NEM KELTEK ÉLETRE, CSAK AZ EZER ESZTENDŐ ELTELTE UTÁN. Ez az első feltámadás.

  ( De ebből egyértelmű, hogy a millennium végén majd feltámadnak. Mindenki, aki az első feltámadásban nem volt benne. És az ítélet alapján változik majd a testük. Vagy mennyeire, vagy másmilyenre. )

  Jel 20,14
  És a halál és az alvilág bevettettek a tüzes tóba. Ez a tüzes tó: a második halál.
  Jel 20,15
  És ha valaki nem találtatott az élet könyvébe beírva, az is belevettetett a tüzes tóba.
  

  ” És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” Jelenések 20:11-14

  Az Eklézsia és a nagy nyomorúság hívői a Krisztus ítélőszéke előtt fognak megítéltetni, a többiek az utolsó ítéletkor.

  #506
   Xenia 
  Felhasználó

  Felteszem itt is ezt a kérdést, mert odaát még nem sűrűn válaszoltak rá:
  Mi lesz az éggel, a nappal és a csillagokkal az ezer év alatt?
  Elvileg az új ég és az új föld az később lesz, a 6. pecsét szerint viszont:
  “És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza; az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.”
  Ha tehát az ég eltűnik, a csillagok lehullanak, a nap elsötétül, a hold is vérré válik, de még nem lesz új ég, akkor mi lesz?

  Ráadásul az Ézsaiásban ezt olvassuk:
  “Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az Úr.” Ézsaiás 65:17-25

  #507
   Thea 
  Adminisztrátor

  Szerintem ez nem a nap és a csillagok pusztulásáról szól, hanem inkább egy olyan jelenségről, ami Jézus halálát is kísérte.
  Erről egyébként Jézus is beszélt: “Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.” Máté 24:29
  Lukácsban viszont másképp fogalmaz:
  “És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.”

  A Millenniumban nagyon sok ember él majd még a mostani fizikai körülmények között, persze békében, és ők nap és hold nélkül nem élnék túl.

  Szóval szerintem itt komoly, valószínűleg soha nem látott jelekről van szó, de nem az égitestek végéről.

  #1865
   ösztöke 
  Felhasználó

  Kedves Xenia!

  Én csak a második kérdésedre koncentrálnék, mert szerintem az elsőt megválaszolták. (amit talán még az elsőhöz hozzáadnék, hogy Izraelben levő rend fellépéséről, a Milleneum alatt nagyon bőven lehet olvasni az Ezékiel könyvéből, pl. hogy a helyreállított Izraelben lesz egy fejedelem, aki nem királyként uralkodik (hadsereg miegymás), hanem csak mint Isten népének és házának elöljárója csak reprezentatív szerepet tölt be, aki az új templom dolgait rendezi, és annak istentiszteleti formáját vezeti.

  2) A milleneum idején élő emberek sorsáról csak következtethetünk, hogy mi lesz a sorsuk az Isten feltámadási rendjéből, amit az aratási ünnepek szimbolizálnak, és éppen abból az áldozati rendből, ami a milleneum idején folyik majd, mert minden ünnep, és ünnepi áldozat, azok száma, mind utal az emberiség megváltásának az örök életbe való bekerülésének idejéről, számáról. Kiábrázolják azt. (pl. a bárányok száma a vezetésre szoruló embert reprezentálja, a kos a szellemileg újonnan születettet, a bika a tökéletességre jutott és elváltozott részét az emberiségnek, az ünnepek ideje pedig azok bekövetkeztét az időben) Mindenkinek ugyanazon a folyamaton kell átmennie, valójában, csak Isten más-más időre teszi azt. Az elváltozás gyakorlatilag jelenti a fizikai létből a szellemire való átmenetet, amikor valaki Krisztusban bevégzetté válik, és megkapja az örök életet, szellemi testet. Ebben a korszakban, ez csak az emberiség töredékének jut sorsrészül, és akár meghal Krisztus eljöveteléig, akár élve éri meg azt, ugyanaz lesz a sorsa, Krisztussal fog uralkodni 1000 évig, de már nem úgy mint földi ember, hanem mint Isten angyalai. Ez ez első aratás. Ezután az 1000 év alatt Izrael helyre lesz állítva, mint nép, és a pogányoknak is meg lesz adva Isten rendje, törvénye. Isten a szellemét is kiárasztja, és a legkisebb is olyan lesz Izraelben, mint Dávid (tehát mint a mostani korban a választottak, akikkel munkálkodik Isten szelleme), a pogány népek pedig úgy fognak élni, mint korábban Izrael, mint testi nép, akiknek meg van adva Isten törvénye, és azt be is kell tartani, pl. fel kell menniük a sátoros ünnepre, amelyik nép nem megy, arra nem lesz eső. stb. Viszont az emberiség életkora megint hosszú lesz, erről beszél az Ézsaiás, tehát lesz idejük megtanulni Isten rendjét, és eljutni a teljességre, mindazoknak akik akkor élnek. Úgy vélekedek, hogy akik abban az 1000 éves a korban eljutnak a teljességre, már nincs szükségük a második feltámadásra, akkor ítéltetnek meg, magyarul, olyan lesz a sorsuk, mint a krisztusiaknak most, akik élve érik meg Krisztus eljövetelét, magyarul elváltoznak. Ők már akkor megtanulják Isten rendjét, és bevégzettek lesznek. A második feltámadásba jutnak pedig azok, akik a mostani korban “kimaradtak” ebből. Az ítéleti periódusból, tehát nekik még végig kell menni ezen. Ez a különbség a milleneum alatt élők és a második feltámadottak között.

  Tehát a kérdésedre: “A millennium végén viszont mindenki meg fog halni?” az a válasz, hogy nem, mert azok már nem halnak meg (nem várják be a második feltámadást), milleneum végére mindenki vagy el fog változni (átkerül a szellemi létbe, mint az első feltámadottak) vagy elkárhozik (ilyen is lesz, lásd góg és magógitákat).

  Üdv

  • A hozzászólás módosításra került: 7 éve, 11 hónapja telt el- ösztöke.
8 bejegyzés megtekintése - 1-8 / 8

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account