Millennium

Címkézve: ,

Ennek a témakörnek tartalma 7 hozzászólás, 4 résztvevő. Utolsó frissítés:  ösztöke 6 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #327
   Xenia 
  Felhasználó

  Lehet, hogy nem jó helyen hozom létre a témakört, de topikot nem tudok létrehozni.
  Szóval lenne egy pár kérdésem a millenniumhoz. Az egyiket már feltettem a weboldalon, de esetleg itt is szivesen olvasnék válaszokat:
  1) Lesz-e áldozat a millennium alatt? Zakariás 14:20-21 szerint úgy tűnik, lesz:
  “Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona! Az ÚR házában még a fazekak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kelyhek. Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek URának szent tulajdona lesz, és aki csak eljön, hogy áldozatot mutasson be, bármelyiket előveheti, és főzhet benne. Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek Urának házában.”
  Hogyan lehetséges, hogy lesz áldozatbemutatás, ha egyrészt Jézus áldozata örökre szól, másrészt ott van az az ige is, hogy:
  “A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az ÚR.” Ézsaiás 65:25
  ???
  2) A test átváltozása (halál nélkül) az elragadtatáshoz köthető az ige szerint:
  1Kor 15:51-52 „Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
  Ugyanakkor elvileg a millennium idején lesznek élő emberek (zsidók és pogányok) itt a földön. A millennium végén viszont mindenki meg fog halni? Nem olvasunk új “átváltozásról”, és a Jelenések csak a halottak megitéléséről ir:
  ” És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” Jelenések 20:11-14

  • A témakör módosításra került: 8 éve, 11 hónapja telt el- Thea.
  • A témakör módosításra került: 8 éve, 11 hónapja telt el- Thea.
  • A témakör módosításra került: 8 éve, 11 hónapja telt el- Thea.
  #334
   Thea 
  Adminisztrátor

  Szia Xénia!
  Az első kérdésedről egy poszt alatt már volt szó, ha jól emlékszem és ott is leírtam, hogy Zakariás sokszor időben egymástól távoli eseményekről írt egy részen belül. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy hegyvonulathoz közeledsz. Távolról (mint Zakariás esetében, aki időben mindezektől nagyon távol volt) csak egyetlen cikk-cakkos vonulatot és hegycsúcsokat látsz, de ahogy közeledsz, látod, hogy némelyik csúcs hozzád közelebb, némelyik pedig jóval távolabb áll.

  Nem véletlenül írja a Biblia, hogy azok fogják ezt megérteni, akik az utolsó idők élnek. Ahogy Dániel és Zakariás sem értették, hogy miről írnak, csak engedelmeskedtek az Úrnak és leírták a kapott üzeneteket.

  “Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége? És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” Dániel 12:8-9

  A második kérdésedet a Végső Idők 14 pontja előadásban érinteni szoktuk, de igazából nem sokat árul el az Ige erről, tehát az egész csak találgatás.
  Azt tudjuk, hogy a Góg és Magóg csatája még egyszer utoljára megrostálja az embereket és ott is lesznek, akik Sátánt, és akik az Urat követik, tehát lehetséges, hogy Jézus akkor is kimenti követőit, mint a hét év végén, de erről tényleg nincs semmi a Bibliában. Az, hogy kinek milyen teste lesz és mikor kapja meg, szintén részlet kérdés, hiszen minden ember egy lélek, aki jelenleg testtel rendelkezik és nem fordítva. 🙂

  Én abból indulok ki, hogy “Isten a szeretet”, tehát akárhogyan is lesz, az biztos, hogy igazságos lesz.

  #335
   Xenia 
  Felhasználó

  Nekem azért nem részletkérdés ez, mert úgy tűnik, hogy akkor ti is úgy értitek, hogy minden duplán szerepel: Jézus még 2x fog visszatérni (egyszer az elragadtatáskor, meg egyszer az Armageddoni csatában), 2x fog a földi test mennyeivé változni. Ezt én nem igy értem a Bibliából. A millennium még egy kérdés a számomra, mert akárhány magyarázatot olvastam, még mind zavarosnak tűnt. De hát majd meglátjuk…

  #336
   Thea 
  Adminisztrátor

  Az, hogy Jézus kétszer jön, egyszer, hogy az égben összegyűjtse gyermekeit a Nagy Nyomorúság után és kicsit később, amikor már le is száll az Olajfák hegyén az Armageddoni csata idején nem jelent két átváltozást. Másodszor az Antikrisztus követői meghalnak, akik életben maradnak, akik nem imádták az Antikrisztus, pedig emberként élhetnek a földön, de nem a mennyei városban.
  Az, hogy a Millennium alatt és után hogyan is lesz pontosan senki sem tudhatja pontosan, néhány fontosabb részlettől eltekintve, de hát lesz ezer évünk, hogy megtudjuk.

  #338
   Névtelen

  Szia Xenia!

  kérdezed:
  1) Lesz-e áldozat a millennium alatt?

  Lesz!
  Ez 42,13
  S azt mondta nekem: “Az északi kamrák és a déli kamrák, amelyek a különálló épület előtt vannak, szent kamrák: ezekben eszik a papok, akik az Úrnak szolgálnak, a szentelt dolgokat; oda helyezik a szentelt dolgokat: a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot, mert szent hely az.
  Ez 42,14
  Ha pedig a papok betértek oda, ne menjenek ki a szent helyről a külső udvarba; a szent helyen tegyék le ruháikat, melyekben szolgálatot teljesítettek, mert szentek azok; öltözzenek más ruhákba és úgy menjenek ki a nép közé.”
  Ez 43,7
  így szólt hozzám: “Emberfia, ez az én királyi székem helye és lábam nyomának helye, ahol örökké lakom majd Izrael fiai között. Izrael háza nem szentségteleníti meg többé szent nevemet — ők és királyaik — paráznaságaikkal, királyaik holttesteivel és magaslataikkal.
  Ez 43,18
  Ekkor azt mondta nekem: “Emberfia, így szól az Úr Isten: Ezek az oltárra vonatkozó szabályok. Azon a napon, amelyen elkészül, és rajta égőáldozatot mutatnak be és vért hintenek,
  
  Ez 43,19
  adj a Szádok ivadékai közül való levita-papoknak, akik nekem szolgálhatnak — mondja az Úr Isten –, egy borjút a csordából, hogy bűnért való áldozatul bemutassák nekem.
  
  Ez 43,20
  Végy a véréből és hintsd az oltár négy szarvára, a kiszögellés négy sarkára és a szegélyre köröskörül, hogy megtisztítsd és megengeszteld.
  
  Ez 43,21
  Aztán vedd a borjút, amelyet bűnért való áldozatul bemutattak, és égesd el a ház egyik elkülönített helyén, a szentélyen kívül.
  
  Ez 43,22
  A második napon pedig mutass be egy hibátlan kecskebakot bűnért való áldozatul; és tisztítsák meg az oltárt úgy, amint megtisztították a borjúval.
  Ez 43,23
  Amikor pedig elvégezted megtisztítását, áldozz fel egy hibátlan borjút a csordából és egy hibátlan kost a nyájból;
  Ez 43,24
  áldozd fel őket az Úr színe előtt. A papok hintsenek rájuk sót, és mutassák be egészen elégő áldozatul az Úrnak.
  Ez 43,25
  Hét napon keresztül mutass be mindennap egy bakot bűnért való áldozatul; áldozzanak fel egy hibátlan borjút is a csordából és egy hibátlan kost a nyájból.
  Ez 43,26
  Hét napon keresztül tisztítsák meg az oltárt, tisztítsák meg és szenteljék fel.
  Ez 43,27
  E napok elmúltával pedig, a nyolcadik napon és azontúl is mutassák be a papok az oltáron a ti egészen elégő áldozataitokat és békeáldozataitokat; és én kegyes leszek hozzátok” — mondja az Úr Isten.

  Ez 44,2
  Akkor az Úr így szólt hozzám: “Ez a kapu zárva legyen; ne nyissák ki és senki se menjen be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult be azon; ezért zárva legyen
  
  Ez 44,3
  még a fejedelem előtt is. A fejedelem maga ülhet benne, hogy elköltse eledelét az Úr előtt; de a csarnok kapujának irányából vonuljon be, és annak irányában távozzék.”
  
  Ez 44,4
  Majd elvitt engem az északi kapun keresztül a ház elé, és láttam, hogy íme, az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát; és arcra borultam.
  
  Ez 44,5
  Akkor azt mondta nekem az Úr: “Emberfia, vedd szívedbe, lásd a saját szemeddel és halld meg saját füleddel mindazt, amit majd mondok neked az Úr házának minden szertartásáról és annak minden törvényéről; és ügyelj arra, miként kell bemenni a templomba a szentély minden kijáratánál.

  Ez 45,17
  A fejedelem tartozik gondoskodni az égőáldozatokról, az eledel- és italáldozatokról az ünnepeken, az újhold ünnepein, a szombatokon és Izrael házának valamennyi ünnepnapján; ő gondoskodjék a bűnért való áldozatról, az egészen elégő és a békeáldozatokról, engesztelésül Izrael háza számára.

  Mint látható, itt nem a mózesi törvény szerinti áldozatbemutatásról van szó.
  
  kérdezed:
  “Hogyan lehetséges, hogy lesz áldozatbemutatás, ha egyrészt Jézus áldozata örökre szól, másrészt ott van az az ige is, hogy:”

  Erről már írtam, érdemes lenne megvizsgálni az Úr előtt az Ige alapján a Szent Lélek által.( Mindenki Jézus Krisztus áldozata alapján fog üdvözülni.)Előre mutató, és visszamutató áldozatokról van szó.( Ádáméktól fogva, az utolsó ítéletig!) Mind Krisztus áldozatára mutat! De a Millennium alatt már “látás” van, nem hít. Mindenki tudni fogja , hogy kicsoda Jézus, és mit tett! Az áldozó, az áldozataival fogadja el Krisztus megváltását. ( Ahogy annó az Ószövetség alatt is a Krisztus áldozatára mutattak az áldozatok!) Nem lesz újjászületés, Szent Lélek kersztség, Krisztussal és az Atyával egyesülés szellemben, stb! Az most lehetséges csak, amig tart a kegyelem!

  “A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az ÚR.” Ézsaiás 65:25
  ???

  http://biblia.jezusert.com/

  Itt több fordításban is elolvashatod az igeverseket, és ebből az derül ki, hogy : a farkas, oroszlán, ragadozók, stb nem fog pusztítani. Ez szellemi értelemben is igaz lesz, hiszen a Sátán meg lesz kötözve ezalatt az 1000 év alatt.

  Iz 65,25
  Farkas és bárány együtt legelnek majd, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen” — mondja az Úr.(Káldi Neovulgata)
  Jes 65,25
  A farkas és a bárány mint egyek legelnek, és az oroszlán, mint a marha, szalmát eszik [a kígyónak pedig por a kenyere]; nem ártanak és nem rontanak egész szent hegyemen, azt mondja az Úr. (Kecskeméthy)

  írod:
  2) A test átváltozása (halál nélkül) az elragadtatáshoz köthető az ige szerint:
  1Kor 15:51-52 „Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”

  Ez az utolsó ítélet trombitája, nem az elragadtatásé! Azon a linken több Biblia fordítás van, ha átnézed ezeket az ígeverseket ( a körülötte lévőkkel), akkor kiderűl belőle, hogy arról van szó!

  1Kor 15,23
  De ki-ki a saját szakaszában; zsenge a Krisztus, azután a Krisztuséi az ő visszajövetelekor;
  1Kor 15,24
  azután a vég, mikor átadja a királyságot az Istennek és Atyának, mikor eltöröl minden birodalmat és mi