"mert tudom, kiben hiszek…"

Ennek a témakörnek tartalma 16 hozzászólás, 3 résztvevő. Utolsó frissítés:  wiiking 9 éve, 9 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #661
   Névtelen

  Kedves Viktória!

  Azért szeretném még, újra elmondani! Amit átéltél ( abból is, amit leírtál) teljesen egyértelmű, hogy a Sátánnal történt, a találkozásod. ( ill annak valamelyik angyalával!)

  írod:
  “A haragomat megértette, a szavaim miatt nem fedett meg, viszont a tudomásomra hozta, hogy megbocsátást ne akarjak vásárolni, a bűneinkért mindig vállalni kell a felelősséget és következményeit. Senki, még egy pap se!- fel nem menthet egy embert a bűnei alól, se áldozattal, se vérrel, se ajándékozással, mint most te akartál.Ne akarj bocsánatot vásárolni. ”

  Nézd! Ez valóban így van, hogy az üdvösséget, és a bűnbocsánatot nem tudjuk se megvásárolni, se kiérdemelni, se kierőszakolni! Ezt Isten ingyen, kegyelemből adja, megtérés,Úr Jézus szívedbe hívása, megváltódként, és az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által! Nem tudom, hogy milyen lelkülettel voltál, amikor imádkoztál, és bocsánatot kértél, de nagy a valószínűsége, hogy valóban “ki akartad fizetni” a bűnbocsánatot. Továbbá, az is teljesen igaz, hogy csak az Úr Jézus Krisztus , és Isten bocsáthat meg neked, nekem, ill mindenkinek! Luk. 5,24 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a gutaütöttnek): Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!
  Az is igaz, hogy a bűneinknek következményei szoktak lenni, itt a világban ( és ha nem térünk meg, és nem fogadjuk el Isten kegyelmét, akkor a másvilágon is!), és azokat vállalnunk kell ( ha csak Isten másképpen nem dönt!), vagy azokat, amelyeket lehet, elrendezni, azokkal, akik ellen vétkeztünk! De, itt most a lelkünk üdvösségéről van szó. Arról, hogy a lelkiismeretünket tisztítja meg Jézus vére a bűnbocsánat által! Tiszta lappal indulhatunk általa! Továbbá mivel a szívünkben lakozást is vesz( szellemünket életre keltve, és összekapcsolva önmagával, és Istennel)a Szent Lélek által, Aki újjászül bennünket , egy krisztusi természettel megajándékozván. Ami által , a továbbiakban, ha abban az újjászületett életben járunk, már más életet tudunk élni a Krisztusban!

  Nézd, én tényleg nagyon átérzem, hogy milyen nehéz helyzetben vagy! Semmiképpen nem akar elengedni téged Sátán, mert most még az övé vagy, és harcol érted. Becsap téged. De Isten is vár, és szeret téged! És bár Sátán tényleg nem fog bocsánatot kapni Istentől, de neked fel van ajánlva a lehetőség az Úr Jézus Krisztusban!

  #662
   Névtelen

  Kedves Viktória!

  Már csak még egyet!

  írod:
  “mert Isten a Földünk Energia alkotta LEKE és az univerzumhoz annyi a köze hogy az Ő teste (FÖLD) is ott keletkezett, és annak törvényei irányítják– vagy is még Ő se maradéktalanul szabad, kötik az univerzum természet törvényei,”

  Na, mi azt az Istent hirdetjük, aki azokat a törvényeket hozta! Mert a mi Istenünk olyan, aki olyan törvényeket hoz, amiknek Ő mindig ura! Aki meg is változtathatja azokat, vagy eltörölheti, vagy újabbakat is hozhat! Vagyis, a mi Istenünk, valóban Isten!

  #930
   wiiking 
  Felhasználó

  KIZÁRÓLAG SZABADON GONDOLKODÓK RÉSZÉRE!

  Minap érdekes beszélgetésnek voltam résztvevöje!
  Az “ártatlannak tünö” szabad gondolatok egyre markánsabb kezdtek testet ölteni!
  A téma persze az Isten-ember viszonya volt!
  Olyan kérdések merültek fel amit szeretnék Veletek megosztani!
  / Aki “ismer” az tudja, hogy “szenvedélyesen” érvelek és esküdt ellensége vagyok az emberi rosszindulatnak, butaságnak! /

  Bevallom, hogy a résztvevök mindegyike elkötelezett híve hitének, meggyözödésének, de e mellett abszolut elkötelezettje a SZABADON GONDOLKODÁSNAK, ÉRVELÉSNEK!

  A beszélgetés célja, hogy a résztvevök mindegyike “gazdagodjon”, az értelme és hite letisztuljon, megerösödjön! Kimondatlan “szabály” a szabad gondolatok folyásának elösegítése!

  Az elme-tréning elindítója az isteni törvény, ezen belül is a 10 parancsolat üzenetének elemzése! Egy – magyarok számára – idegen kultúra(értsd: zsidók) összefüggéseinek vizsgálata és ennek fényében, a Jézushoz vezetö út!

  A továbbiakban próbálom lerövidíteni a felvetéseket és következtetéseket!

  Pl. – Miért kellett Istennek szigorú tiltó, büntetö törvényekkel korlátozni, kordában tartani “választott” népét?
  “… külmetéletlen szívü, kemény nyakú népként” alig találunk feljegyzést ami arról szólna, hogy értékelték az isteni kiáradó áldásokat és viszonozták volna hálájukkal! Mint, nemzet az áldásos béke idöket az Istentöl való elfordulásra és “Isten haragra ingerlésére” használták, bálványimádástól az olyan “gyakorlatokig, ami még a pogányok közt sem volt szokás”!
  A Tora,Talmud anomáliái, az Isten választottaihoz méltatlan gyakorlatok pl. az uzsora szentesítése a goj-okkal szemben, vagy az elhullott állatok eladása a köröttük levö(lenézett, megvetett népeknek), hogy csak néhány példát említsek!
  Az összevetés alapja: Isten “gyermekei” (értsd: minden ember!) egyenlöek, nincsenek, NEM LEHETNEK KETTÖS MÉRCÉK!!!
  A kérdés, hogy mennyire hatotta át évszázadok/ezredek alatt ez a “felsöbbrendü” gondolkodás a zsidókat, mennyire ivódott beléjük Isten (más) gyermekei iránti gyülöletük???
  Van-e máig ható vonala ennek a zsidó idenditásnak(zavarnak)? Hogyan hatnak ezek ránk, akik megpróbálunk, egy számunkra teljesen idegen társadalmi, vallási és entellektuális gondolkodás és érzésvilág felé nyitni! S mindezt azért tesszük, hogy jobban megismerjük a Teremtö Istent!
  Vajon az évszázados zsidó történelem, hitvilág mennyire reprezentása az Istenhez vezetö útnak???

  Mi, akik Krisztust Isten Fiának fogadjuk el és Megváltóként a legnagyobb tisztelettel nyitjuk ki a szívünket, érezzük-e Jézust a zsidóságon keresztül???
  …és nem utolsó sorban, mi magyarok akik eltitkolt történelmünket kutatjuk mennnyire vagyunk “pogányok”? Holott östörténelmünk “szinesedö” fehér foltjait eltüntetve feltünik, amit csak mi érthetünk: az ösöktöl jövö Isten üzenetét!
  Ezek a gyökerek sokkal közelebb hozzák nekünk az Teremtö, Egy Igaz Istent és Jézus Fiát!
  Számunkra(ahogy az mások nemzeteknél is így van!!) idegen marad pl. a zsidó Tora, a Talmud, a hagyományok és az egész zsidó történelem!

  Nem hiszem, hogy aki nem zsidónak születik és nem ebben nö fel, hogyan értené/fogná fel pl. a körülmetélkedés, a rituális zsidó vallásgyakorlat “isteni(?)” kinyilatkoztatásait, dogmáit!

  Van itt egy mondás(skandináviában): ” Ne akarj a svédnél svédebb lenni!” Ezt az svédek zsigerböl utálják és “jordlös”talajvesztettnek hívják! Magyarul, Ök maguk erösítik az “idegenekben”, hogy tartsák meg, ápolják és erösítsék magukban az idenditásukat/nemzettudatukat!

  …folytatás következik!

  #932
   Névtelen

  Kedves Wiiking!

  írod:
  “Az elme-tréning elindítója az isteni törvény, ezen belül is a 10 parancsolat üzenetének elemzése! Egy – magyarok számára – idegen kultúra(értsd: zsidók) összefüggéseinek vizsgálata és ennek fényében, a Jézushoz vezetö út!”

  Lehet, hogy nem teljesen értelek, de szerintem a Jézushoz vezető út, az evangélium. Tulajdonképpen, amikor én megtértem, akkor bennem még csak nem is tudatosult az, hogy Jézus zsidó volt! És, tulajdonképpen most is csak a Biblia olvasása közben, ha éppen olyan részhez érek, ahol erről szó van! ( Persze tudtam, de biztos, hogy nem lenne más a kettőnk viszonya akkor sem, ha testileg más nemzetből származott volna! Hiszen az a lényeg, hogy Isten Fia, aki emberré lett, és meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért….! stb! És valamennyiünkért! )

  írod:
  “Pl. – Miért kellett Istennek szigorú tiltó, büntetö törvényekkel korlátozni, kordában tartani “választott” népét?”

  Ahogyan az a Bibliában is írva van, Isten akart magának egy népet, amelyben megdicsőítheti magát, illetve megismertetheti a világ népeivel Önmagát, rajtuk, a rájuk öntött áldásokban. ( És, az idők teljességében pedig, amikor már végképpen megmutatkozott a népe züllöttsége, akkor behozza a Messiást, hogy általa új szövetséget kössön mind a választott népe , választott részével, mind a pogányok azon részével, akik Isten szétszóródott gyermekei! ) Természetesen tudta, hogy ez eléggé halott ötlet az ember természete miatt, és ezért, gyorsan el is mondta még Mózes által, hogy ez tudja, hogy nem fog igazán működni, és lesz egy jó csomó idő, amíg elvettetve, szétszóratva élnek, de azután majd,( a világkorszak) utolsó időkben, visszahozza őket a földjükre, mert azt fogja velük cselekedni, hogy megtérjenek a szívükkel hozzá, és bűnbánatot tartsanak a maguk, és atyáik bűnei miatt!)
  Viszont, miután szent Istenről van szó, ezért kellettek azok a törvények, amelyek , ha betartják azokat, akkor lehetővé teszik azt, hogy Isten áldásait örököljék, mert a törvény mint tudjuk jó, és tökéletes, és aki azt betartja, él általa, mert maga is igaz lesz általa….! ( Persze az állatáldozatokkal kombinálva, a tudatlanul elkövetett bűnökért…!)
  De, ugye kellett a törvény, mert ők is csak emberek voltak, és kb a körűlmetélkedésen kívül nem sokban különböztek más népektől !

  írod:
  “… külmetéletlen szívü, kemény nyakú népként” alig találunk feljegyzést ami arról szólna, hogy értékelték az isteni kiáradó áldásokat és viszonozták volna hálájukkal! Mint, nemzet az áldásos béke idöket az Istentöl való elfordulásra és “Isten haragra ingerlésére” használták, bálványimádástól az olyan “gyakorlatokig, ami még a pogányok közt sem volt szokás”!”

  Igen, és kb ugyanez a helyzet velünk keresztényekkel is! Ahogyan látom, pont ugyanazokat követjük el mi is, mint amit a zsidók .

  írod:
  “A Tora,Talmud anomáliái, az Isten választottaihoz méltatlan gyakorlatok pl. az uzsora szentesítése a goj-okkal szemben, vagy az elhullott állatok eladása a köröttük levö(lenézett, megvetett népeknek), hogy csak néhány példát említsek!”

  Igen, ezek közül néhányat maga Isten vezetett be! De, ezt bármilyen felháborítónak is tartjuk, mi újjászületett keresztények, akikben a Krisztus szelleme van ( mi azért tartjuk annak ezeket, mert mi a Krisztusi törvények alatt vagyunk, az van a szívünkbe vésve! És a szeretet törvénye, ezt abszolút felháborítónak tartja…! Továbbá, akik ezenfelül még Isten szétszóródott gyermekei közé is tartoznak ( amiért is Jézus még pluszban jött, hogy azokat összegyűjtse), azok pedig még megtéretlen, ateista, ill más “állapotban” is annak tartják! Vagyis, akiknek a szívük “jó”! De Isten azt akarta, hogy különbség legyen a szent és a közönséges, a zsidó és a pogány, Isten és a bálványok , stb között! De, azt láthatjuk, hogy amikor valaki a zsidókhoz “adja magát”, mármint felveszi azt a hitet, akkor a jövevényekkel már Isten azt akarja, hogy ugyanúgy bánjanak, mint a bennszülöttekkel!

  írod:
  “Az összevetés alapja: Isten “gyermekei” (értsd: minden ember!) egyenlöek, nincsenek, NEM LEHETNEK KETTÖS MÉRCÉK!!!”

  Isten gyermekei azok, akikben az Isten Szelleme van! Akikben nincs, azok csak Isten teremtményei! Még akkor is azok, ha Isten választott , testi népéhez ( zsidók) tartoznak! ( Csak azok kaptak/nak hatalmat, hogy Isten fiaivá váljanak, akik Jézus befogadták/ják….! Vagyis csak újjászületés által lehetünk az isteni család tagjai! ( Persze tudom, hogy ezt te is tudod, csak, most valamiért nem jutott eszedbe…!)

  írod:
  “A kérdés, hogy mennyire hatotta át évszázadok/ezredek alatt ez a “felsöbbrendü” gondolkodás a zsidókat, mennyire ivódott beléjük Isten (más) gyermekei iránti gyülöletük???”

  Csak amennyire akármelyik népet áthatotta volna, ha Isten azt mondja nekik, hogy őket választotta ki, minden nép közül, hogy az Ő népei legyenek ( mert őket szereti), a többi népeket pedig az Isten fiak ( angyalok?) fennhatósága alá helyezte volna! ( Ahogyan tette is!)

  írod:
  “Van-e máig ható vonala ennek a zsidó idenditásnak(zavarnak)? Hogyan hatnak ezek ránk, akik megpróbálunk, egy számunkra teljesen idegen társadalmi, vallási és entellektuális gondolkodás és érzésvilág felé nyitni!”

  Nincs a zsidóknak identitás zavaruk! Ők tudják, hogy ők Isten választott földi népe, és ahogyan ígérte is nekik, megőrizte őket a nemzetek között is! Bár pontosan az történt, ami az átokban le van írva, de az ígéret is teljesül/t!
  Nem tudom, de szerintem a keresztényeknek nem teljesen idegen az az érzésvilág! Hiszen, mi is választott nép vagyunk, és ez bennünket is eléggé ( pont annyira) elszállttá tenne, ha Isten nem gondoskodna a nevelésünkről!

  írod:
  ” S mindezt azért tesszük, hogy jobban megismerjük a Teremtö Istent!
  Vajon az évszázados zsidó történelem, hitvilág mennyire reprezentása az Istenhez vezetö útnak???”

  Isten megismerése a Fiú kijelentése által lehetséges! Kizárólag! Tehát akármennyit is olvashatnánk az Ószövetséget, ha a Fiú nem jelenti ki nekünk az Atyát, akkor nem fogjuk megtudni, hogy kicsoda Ő! És, ahogyan az Atya tudja csak, hogy kicsoda a Fiú! Mát. 11,27 Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
  Itt most nem arról beszélek, hogy a megtéréskor, Krisztusban lehull a lepel, ami a szemünket takarja, az Ige olvasásakor!

  írod:
  “Mi, akik Krisztust Isten Fiának fogadjuk el és Megváltóként a legnagyobb tisztelettel nyitjuk ki a szívünket, érezzük-e Jézust a zsidóságon keresztül???”

  Krisztusban nincsenek nemzetek! Se zsidó, se görög, se magyar, se nő, se férfi….! Úgyhogy nem tudom, hogy mit kellene éreznünk!

  írod:
  “…és nem utolsó sorban, mi magyarok akik eltitkolt történelmünket kutatjuk mennnyire vagyunk “pogányok”? Holott östörténelmünk “szinesedö” fehér foltjait eltüntetve feltünik, amit csak mi érthetünk: az ösöktöl jövö Isten üzenetét!”

  Itt nem tudom, hogy mire gondolsz?! Én is gondolkodtam , hogy miért is volt az a nagy vérengzés, akkor, amikor idehozott bennünket az Isten, és a róm kat vallásra volt a kényszer áttérítés!(A tengerből feljövő fenevad, akkor már vagy 450 éve uralkodott.)Ugyanis nekünk ugye azt tanították, hogy sámánok, meg hasonlók. De az az igazság valószínűleg, hogy olyan helyről jöttünk, ahol az evangéliummal már találkoztunk, illetve őskeresztények lehettek az őseink közül sokan. Már ezt abból gondolom( persze lehet, hogy tévedek), hogy nagyon nem akarták azt a vallást felvenni! Még az életüket is inkább feláldozták, mint megtagadják a hitüket…! Azt meg azért tudjuk, hogy a pogány vallások nem zárkóznak el attól, hogy 1 istennel több legyen! Persze , mondom, nekem ez a nagy öldöklés a gyanús, ill, az ellenállás!

  írod:
  “Számunkra(ahogy az mások nemzeteknél is így van!!) idegen marad pl. a zsidó Tora, a Talmud, a hagyományok és az egész zsidó történelem!”

  Igen, mi nem arra hívattunk el! Számukra is a millennium lesz az az idő, amikor teljességre jut az, amit Isten nekik, mint zsidó népnek szánt.

  írod:
  “Nem hiszem, hogy aki nem zsidónak születik és nem ebben nö fel, hogyan értené/fogná fel pl. a körülmetélkedés, a rituális zsidó vallásgyakorlat “isteni(?)” kinyilatkoztatásait, dogmáit!”

  Szerintem, ez is olyan, hogy aki nem újjászületett keresztény, annak hiába mondod, hogy mi személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, Jézus Krisztussal, a Szent Lélekkel, és által! Nem ugyanaz, ha megélni valamit, vagy csak beszélni róla!

  #938
   wiiking 
  Felhasználó

  …a folytatás! 🙂

  A társaság egyik tagja érdekesen fogalmazott : ” – A kereszténység közel 2000éves! Meglehetösen statikusnak tünik, hiszen a Biblia sem változott! Tehát az alap tanítás ugyan olyan fundamentalista és szilárd maradt. Mégis az évszázadok során a fordítók, másolók sem tudtak ellenálni a kísértésnek és becsempésztek olyan “emberi dogmákat” ami az éppen aktuális vallási irányzatnak adott talajt az Istentöl elrugaszkodott hagyományok, liturgiák és dogmák számára! Az emberi természetet ismerve, vajon a öshéberek nem estek-e ugyan ebbe a csapdába? A tények azt mutatják, hogy a Tora, Talmud, Misna és egyéb nagy becsben tartott iratok pont ezt jelzik, hogy igen! ”

  Kétségtelen, hogy Isten Szent Szelleme/Lelke képes az ” igaz magot” megörizni, de pont az isteni teremtmény, az ember progresszivitása az ami veszélyezteti az évezredeken átívelö pontos ismeretet! Lásd: a teremtés beszámolótól az info átadás jó részt szóban történt! Ez bizony igencsak “sebezhetövé” teszi az isteni kinyilatkoztatásokat! Hiszen, pont Ábrahám példája muttaja, aki Ur városából származott! Nehéz lenne egyenesági(zsidó) vonalnak nevezni! A mezopotámiai Ur városában uralkodó társadalmi, vallási berendezkedés a “bennszülötteknek” alapból olyan indítást adott amibe sokan még belegondolni is félnek! Tehát Ábrahám istenhite messzemenökig más forrásból fakadt, míg nem kezdett el Isten beszélni vele!
  ” Ti azt imádjátok akit nem ismertek, mi pedig azt akit ismerünk!”

  Ezen ókori “feljegyzések”= szájhagyományok csak hiszékenységgel hihetöek, hisz azért mert ma a Biblia kánonjának részei(ez is elég vitatott, hogy kik és milyen rendezöelv alapján válogatták össze!), még nem jelenti azt, hogy az események akkor és úgy történtek ahogy ma látjuk leírva!
  A történelem hamisítás nem mai találmány!
  Ami talán segíthet valamelyes feloszlatni a ködöt az az emberi, társadalmi, vallási gyakorlatok, magatartásformák és más történelmi feljegyzések vizsgálata, összevetése!

  Az “igazi/tiszta” kereszténység ill. a Jézus által bemutatott gondolkodás és viselkedés is sokszor kapott gellert az évszázadok során!
  Az elsöszázadi írók/feljegyzök számtalan olyan emberi gyarlósággal rendelkeztek(önzésen vitatkoztak, hazudtak, árulók lettek, a judaizmus békjóiban szenvedtek, stb.) ami a LEGNAGYOBB JÓINDULAT és a SZENT SZELLEM írányítása mellett is(nem beszélve az akkor beszélt héber, görög nyelv sajátosságairól, a szokásjogról, életstílusról, stb.) redukciót jelentett a pontos isteni/jézusi ismeret lejegyzésében, átadásában!

  Lásd az evangéliumokat(és esetleg azokat amit ma apokrifnak neveznek!) amik tagadhatatlanul az iró “sajátos/személyes” intuició alapján íródtak!
  Egyrészt jó is, mert a több szempont/perspektíva a betü és a szó korlátait segít kisímítani és megérteni, mint mond a Szellem!
  E mellett persze kritikai alap is, mert a “Ki mit tart fontosnak?” érvelés eltolhatja a hangsúlyt a fontos és a kevésbé(pl. történelmi háttér) fontos mondanivalóról!

  ” Betü megöl, de a Szellem megelevenít!” – Ebböl adódóan Isten nem csak megengedi, de “el is várja!”, hogy legyünk felnöttek/érettek a gondolkodásban!
  HA, Pál megengedhette magának – pedig neki is viharos múltja volt! -, hogy így beszéljen: ” Ezt pedig én mondom, NEM AZ ÙR ….” akkor a “tej(ételen)” túl kell jutni és “kemény” eledel után kell nézni!
  Ez pedig nem, hogy kizárja, de egyenesen megkívánja, hogy tudjunk analitikusan vizsgálni minden olyan forrást ami szellemi fejlödésünket erösíti!
  Csupán azidö és az energiánk szab határt! De, ezért nagyszerü, ha vannak “specialisták” akik sok-sok munkát elvégeznek helyettünk! Nekünk csak tudnunk kell “jó érzékkel” különbséget tenni az ehetö/emészthetetlen közt!

5 bejegyzés megtekintése - 13-17 / 17

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account