Megváltás

Ennek a témakörnek tartalma 85 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Rekuczi 9 éve, 3 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #830
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edua,
  Egyáltalán nem érzem úgy, hogy vitatkozol, vagy kioktatsz. Az Úr áldjon téged is!

  Van egy fundamentális pont amit szerintem másképp látunk, mégpedig:
  1.Kor. 15:22
  Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

  Én úgy gondolom, hogy egy megváltatlan ember lelke folyamatosan bűnös. Nem azért bűnös folyamatosan, mert bűnöket követ el, hanem azért mert Ádám és Éva utat nyitott a bűnös természetnek. Akármit csinál, vagy nem csinál egy megváltatlan ember, természeténél fogva bűnös Ádám és Éva bukása miatt. A halál egy ember miatt, Ádám miatt lépett be. Nem az én bűneim miatt kerülnék pokolra, ha meghalnék, hanem Ádám bűne miatt. Jézus ezt a folyamatos bűnös állapotot szüntette meg és fordította folyamatos bűntelen állapottá. Tehát nem azért vagyok folyamatosan bűntelen állapotban mert nem követek el bűnöket, hanem mert Krisztus megtisztította a lelkemet. Az Ádám miatti bűnös lelkem változott át Krisztus miatti bűntelen lélekké. Jézus az előző bűnös állapot teljes ellentétét produkálta az egyszeri áldozatával. Nem tudom az Ádám általi foyamatos bűnös állapotot folyamatos engedelmességgel és folyamatos bűnbocsánattal átváltoztatni.

  János 14:19-20
  Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
  Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.

  Az egyetlen oka annak, hogy élni fogok (és itt Jézus az örök életről beszélt, a tanítványok akkor is éltek amikor ezt mondta nekik) az az, hogy Jézus is él. És hol él? Bennem. Az ÉLET belém költözött, a halál pedig kiköltözött. Nem lehet a lelkemben egyszerre mind a kettő.

  Azt írod, hogy nem tudod megartani, vagy visszaszerezni az üdvösségedet. Ha te nem tudod megtartani, akkor el vagy veszve. Ráadásul ha még vissza sem tudod szerezni, akkor méginkább el vagy veszve. Akkor ki tartja meg neked? Persze, hogy Jézus! De csak akkor ha engedelmes vagy a Szent Léleknek? Ez már feltételes megváltás, ráadásul cselekedetekhez kötött. Az engedelmesség az egy cselekedet.
  Azt írod, hogy engedetlenség által el lehet veszíteni a megváltást. Ez teljesen ugyanazt jelenti, mint engedelmesség által megtartani. Mi az engedelmesség, meg az engedetlenség? Cselekedet.

  Titusz 3:5
  Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

  A Szent Léleknek való engedelmesség abszolút az „igazságnak cselekedetei” kategóriába tartozik. De ezek szerint még ez sem tart meg. Az Ő irgalmasságából tartja meg a megváltásomat, nem azért mert engedelmes vagyok a Szent Léleknek. Milyen Jézus irgalmassága? Időszakos vagy folyamatos?

  A zsidó vallási rituálékba bele volt ivódva ez a rendszeres áldozat és bűnbocsánat. (Persze tudom, hogy ezt Isten parancsolta nekik, szó se róla.) Istennek viszont valahogyan meg kellett oldania azt, hogy ez a folyamatos Ádám általi bűnös állapot megszűnjön. Ezt úgy tette, hogy Jézus EGYSZER felajánlotta magát MINDENKI, ÖSSZES bűnéért. Ezért van tele a Zsidókhoz írt levél ezekkel:

  7:27
  Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt EGYSZER megcselekedte, maga-magát megáldozván.

  9:12
  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be EGYSZER S MINDENKORRA a szentélybe, örök váltságot szerezve.

  9:28
  Azonképpen Krisztus is EGYSZER megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.

  10:1-3
  Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;

  Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

  De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.

  10:10-14
  Amely akarattal szenteltettünk meg EGYSZER S MINDENKORRA, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.

  És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

  Ő azonban, EGY áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

  Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.

  Mert EGYETLENEGY áldozatával ÖRÖKRE tökéletesekké tette a megszentelteket.

  Isten megoldotta az egészet EGY áldozattal, mindenkinek, ÖRÖKRE! Nem én szentelem meg magam a jó cselekedeteimmel, meg az engedelmességemmel, hanem Jézus egyetlenegy áldozata szentelt meg, örökre TÖKÉLETESSÉ téve. Jézus csodálatos, tökéletes Szent Lelke a belém költözésével szentelt meg és tett tökéletessé örökre.

  Sajnos azzal egyáltalán nem tudok egyet érteni, hogy az újjászületés egy folyamat. Ha folyamat, akkor cselekedetek általi. A cselekedet pedig nem vezet megváltáshoz. (fent említett Titusz 3:5) Amiket itt felhozol, hogy „gyümölcsök termése”, „ó ember keresztre feszítése”, „tagjaink megöldöklése, eltemetése”, ez mind-mind nem más mint CSELEKEDET. A cselekedet nem vezet megváltásra. Ennek az ellenkezője igaz: a megváltásom vezet cselekedetre! Azért öldöklöm meg a tagjaimat, és azért nem engedek a bűnnek, MERT meg vagyok váltva. Ezt anélkül, hogy Jézus bennem lenne, meg sem tudom csinálni.

  Remélem az azért tiszta, hogy én is gyűlölöm a bűnt. Teljesen egyet értek az összes verssel amiket idézel, amik a bűn ellen beszélnek. Én is teljes erőmmel azon vagyok, hogy „ne uralkodjék bűn az én halandó testemben”. De ezt nem azért csinálom, hogy üdvösségre jussak, hanem azért, mert szeretem Jézust. Ez az egész megváltás-séma, egy hatalmas ötlet volt Istentől! Isten olyan módon szeretné kiirtani a bűnt, hogy ez ÖNKÉNTES alapon történjen. Egy mindenható Istennek nem nagy dolog engedelmességre bírni embereket valamilyen fenyegetéssel (Pl.: „ha engedetlen vagy a Szent Léleknek és bűnbe esel, elveszíted a megváltásodat!”) Ez nem más mint fenyegetés. A mi mindenható, mindentudó, szerető Istenünk csak ennyit tud? Ezt a pogány istenek is megcsinálták (Pl.: „ha nem dobtok egy gyereket a tűzbe, nem lesz szerencsétek”). Istennek az a célja, hogy azért tegyél jót, mert azt akarod. Mert ez jön a természetedből, nem pedig azért mert félsz valamilyen következménytől. Ezért kellett, hogy kicserélje a bűnös természetet egy bűntelenre az újjászületés által. Erre egy ember képtelen.

  Van egy érdekes kérdésem: mikor tudja Isten 100 százalékosan pontosan, hogy azért engedelmeskedsz mert szereted Őt, és nem azért mert félsz valamilyen következménytől? (Most mondhatnád, hogy ez hülye kérdés, mert Isten mindent tud, és látja a szívem indítékát, és ez igaz is, de mégis vannak dolgok amiket meg kell tennünk ebben a fizikai életben. Anélkül nem az igazi. Mint amikor Ábrahámnak is fel kellett emelnie azt a kést Izsák megáldozásához, és csak akkor mondta neki Isten, hogy „állj!”. Tudta Isten, hogy Ábrahám meg fogja csinálni? Persze. Mégis csak utána mondta neki, hogy „most már tudom”)

  1.Mózes 22:12
  És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.

  Tehát vissza a kérdéshez. Mikor mondhatja azt Isten, hogy „most már tudom”, hogy azért öldöklöd a tagjaidban a bűnt, mert szeretsz és nem azért, mert mert félsz valamilyen következménytől? Csak akkor, ha teljesen elmozdítja a halálos büntetés lehetőségét!(Az egy halálos bűnt kivéve) Akkor, ha már nem lebeg fejed fölött a pallos. Ez hatalmas, hogy Isten milyen zseniális. Minden földi hatalom és birodalom csak külső nyomásra tud eredményeket elérni. Isten Királysága viszont belülről változtat kifelé. (Isten már megint fordítva gondolkodik, mint az ember). Azt már korábban is leírtam, hogy persze, hogy tudom, hogy a bűnnek mindig van valami természetes következménye, amivel megfizetünk. Azzal viszont megint nem tudok egyet érteni, hogy az a megváltásom elvesztése. Az ÁDÁM ÁLTAL bejött bűn a zsoldja a halál. Ezt a vers másik fele el is árulja: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Nem az általam próbált bűntelen élet vezet örök életre, hanem az Isten kegyelmi ajándéka, Jézus áldozata.

  Nagyon sok jó verset idézel a bűnös élet ellen, csak úgy látom más irányból közelítjük meg őket. Rómabeliek 6 tele van ilyenekkel, például

  12-14
  Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:

  Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

  Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

  Ahogy mondod te is, Pál a bűnös élet ellen prédikált, de nézzük csak miért? Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik. Megint, ha nem értjük hogyan zajlik le az újjászületés, ennek amit Pál írt nincs is értelme. Azt mondja, hogy : „Ne uralkodjék bűn a ti halandó testetekben”…..”Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik”. Ennek csak úgy van értelme, hogy: mivel „a halálból életre keltetek” (a lelketekben újjászülettetek) és a bűn már rajtatok nem uralkodik, ne legyen bűn a testetekben sem! Ezt a halálból életre kelést ráadásul múlt időbe teszi, mint ami már megtörtént. Tehát miközben próbálom nem oda szánni a tagjaimat a bűnnek, már a halálból életre keltem előtte. Én úgy érzem, az ok-okozatot látjuk más irányból, viszont az elég nagy különbség megváltás szempontjából.

  1.Thessz. 5:23-at és Róm. 12:1,2-t teljesen más okból idéztem, de persze ha már felhoztad, egyet értek a vers többi részeivel is annyi különbséggel, hogy azokat nem a megváltásomért, hanem annak következményeként teszem.

  Én is hiszem, hogy Jézus példája szerint kell élnünk és az Ő példáját kell követnünk a maximumig. Erre a kedvenc versem:
  Efézus 4:13
  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

  Viszont Krisztus teljességének a mértékére csak úgy tudok eljutni, ha tudom, hogy Ő bennem lakozik, és Ő munkál bennem mindent már eleve belülről.

  1.Kor. 6:17-ben a lélek nem szellemet vagy szellemiséget jelent. Az eredeti görög a „pneuma” szót használja éppen ugyanúgy ahogy a Szent Lélek esetében is mindenhol. Isten Szent Lelke szó szerint bennem lakozik. Ahol az Ige „szellemet” akart mondani, ott a „psuche” görög szót használta.

  János 16:9-ben Jézus természetesen azt értette, hogy ha valaki tudja hogyan kaphatna örök életet, de mégis elutasítja (nem hisz benne, nem fogadja el), akkor követ el bűnt. Persze, hogy megbocsátja, ha az illető előbb nem hitt, aztán megtért. Ez evidens. Ha valaki teljes tudatában van mi a megváltás, de mégis elutasítja, na az már a Szent Lélek káromlása. Ezért megbocsáthatatlan bűn. Egy Szent Léleknek való engedetlenség és egy káromlás között azért nagy különbség van. A káromlás az „valamit rossznak, vagy gonosznak titulálni”. Ha talán engedetlen is vagyok a Szent Léleknek, soha sem gondolom azt róla, hogy gonosz.

  Igen, Róma 7:18 szószerint a „húsról” beszél. Ezt „régi emberi természetnek” értelmezni elég merész.
  Persze, hogy halott a test a lélek nélkül. A lélek a fizikai képességet adja meg a testnek, hogy életben maradjon, funkcionáljon és persze szeretné irányítani a testet. A test harcol a lélek és az elme ellen is viszont. Sajnos nem mindig tudja a lélek legyőzni a testet. Egy megváltott ember gyümölcse sem mindig a lélek szerint van. Pál azt írja, hogy a testének is van egy külön törvénye.

  Rómabeliek 7:22-25
  Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

  De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

  Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?

  Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

  Hiába gyönyörködik Pál a belső ember (lélek) szerint Istenben, és hiába szolgál az elméjével Isten törvényének, a testének (tagjainak) is van egy törvénye, ami a bűnt szolgálja.

  Arról pedig, hogy Isten elfogad-e vagy nem az a véleményem, hogy Isten már elfogadott, és ez nem attól függ, hogy milyen teljesítményt nyújtok.

  Róma 5:8-10
  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
  Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.
  Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

  Isten megbékélt velem a Fia halála által. Már akkor megbékélt velem amikor még a bűn természete volt bennem, most meg még inkább. Már akkor elfogadott amikor még ellensége voltam, mennyivel inkább akkor most!

  #831
   Anikó 
  Kitiltott

  Sziasztok 🙂

  Négy éve tértem meg, 39éves voltam. Kétségbe voltam esve, életem teljes mélypontján voltam. Fogalmam nem volt arról ki Jézus. A testvérek, akikkel elimádkoztam a befogadó imát mondták, hogy a lélek tápláléka az Ige…. És a legfontosabb dolog ezentúl, hogy tápláljam a lelkem.
  A következő gondolataim támadtak- „…. Lássuk csak, hogy is van ez…. Van az alany az állítmány és az ige……. mire gondolhatnak????….”- Gondolom látták rajtam az értetlenkedés és elmagyarázták, hogy a Szentlélek fog engem az Igazságra elvezetni, csak olvassam a Bibliát. Semmilyen vallási tapasztalatom nem volt, fogalmam nem volt arról, hol kezdjem a Bibliát, hogyan imádkozzak. Ők adtak nekem különböző olvasmányokat, de én a „magam” feje után mentem. Leültem a Bibliámmal és kértem Jézust, hogy segítsen hol nyissam ki, hol kezdjem. Megfogtam azt a vastag, számomra teljesen ismeretlen könyvet, becsuktam a szemem és találomra felnyitottam a könyvet. János Jelenésekről résznél nyílt ki. Elkezdtem olvasni és teljesen világosan értettem minden szavát. Teljesen lázba jöttem a tudattól, hogy mennyire rövid az idő és úgy éreztem, hogy dolgom van. De mi? Illetve, hogyan éljek azután, hogy én már úgymond újjászülettem? Kutakodtam a Bibliában, hogy hogyan válhatnék tökéletes kereszténnyé. Aggódtam, féltem, hogy nehogy elveszítsem az ajándékot, amit Jézustól kaptam: a megváltásomat. Szinte naponta kaptam azt az igét, hogy „nem a félelemnek lelkét adta….” Az aggódás is a félelem egy formája. Éreztem, hogy mindig figyelem az embereket és magamat. Nézem a cselekedeteiket, életvitelüket, mérem őket magamhoz, az Igéhez, keresem az igazságot, de csak egyre nagyobb bizonytalanság lett bennem. Éreztem, hogy valami nem stimmel, hiszen nem éreztem a teljes szeretetet a szívemben ilyenkor. Isten, pedig Szeretet és semmi más! Akkor ezek szerint nem csak Isten lelke van bennem, én pedig csak Vele akartam közösségben lenni. Tudtam, hogy a második legfontosabb parancsolata, hogy szeressük egymást. De az nem szeretet ha észreveszem a hibákat, bűnöket (amiket, a Bibliából) kiolvastam. Tudtam, hogy az egyetlen dolog, amit Isten „elvár” tőlem, hogy az embereket meg tudja érinteni rajtam keresztül és minél több lelket meg tudjon menteni a haláltól rajtam keresztül. Az áttörés akkor jött meg, amikor tudtomra adta, hogy Jézus az összes bűnömet, a múltban elkövetetteket, a ma elkövetetteket és a jövőbeni bűneimet ismeri és mindegyik egytől- egyig ott függ a kereszten. Hiszen Istennél nincs idő, Állandó. (Volt van és lesz) az időt csak mi érzékeljük.
  Jézus mindenért „meglakolt” helyettem. Soha nem tudok ezért elég hálás lenni neki és amíg a világ, világ én nem leszek bűntelen. De Isten szeret, a gyermeke vagyok és még sok- sok ilyen gyermeke van szerte a világon, aki nem tudja, hogy az Ő Mennyei Apukája tárt karokkal várja, hogy újra magához ölelhesse. Na, ekkor tértem meg igazán. Nincs aggódás, nincs szorongás, nincs kritika, se magammal se más emberekkel szemben, csak a szeretet. Minden nap egy csoda! Embereknek mutatni Isten szeretetét és számolni, hány testvérrel gyarapszik a mi Mennyei családunk azzal, hogy az Úr tud használni engem. Nekem csak egy dolgom van, minden nap olvasni Isten Igéjét, így a Szentlélek segítségével napról napra növekedhetek Krisztusban. A többi mind Isten dolga! Dicsőség az Úrnak!
  Szeretettel,
  Anikó

  #844
   Dávid 
  Felhasználó

  Mennyi ember esett ennek a csapdájába, mint amibe te is a befogadó ima mindent megold, rögtön megtérsz és a szentlélek vezet téged, milyen jó lenne ha engem is vezetne 😀 “Igen ez az ember egy drogos volt és alkoholista és súlyos bűnöket követtett el, de ott voltam 10-éves korában amikor elmondta a befogadó imát és ez az ember a mennybe került!” de jó neki :O 😀 ennyit a megtérésről a katolikus keresztény élet ugyan ilyen, mi is megvagyunk térve, járunk gyónni így tesszük le bűneinket! nem is értem, mit értenek mások a megtérés alatt? elfordulsz a régi bűnös életedtől és megbánod amit tettél, ennyi a nagy megtérés, ugyan úgy bűnökben élsz tovább, ezt hívják bocsánatos bűnnek, de jó tudni, hogy minden ilyen embert a szentlélek vezet! akkor nem is kellene, hogy vétkezz, mert tudtommal akit a szentlélek vezet, annak minden cselekedete és gondolata, csak jó, szóval “szent” amit ugye nem ismernek el, de ők biztos jól tudják, akkor hol van ennek az “újjászületésnek” az értelme? minek ezt nagy dobra verni? hallgasd csak meg Paul Washer-t aki óva int a befogadó imás gyülekezetektől. Még jó, hogy már nem tervezem sokáig koptatni a számat, mert itt azt hallgatják meg aki hasonló nézeteket vall. Ezzel nem azt mondtam, hogy te nem vagy jó úton, de azért ne csak azt hallgassuk már meg, akire az vonatkozik, mint amit az előbb mondtam. Nem rajtad verem el a port az utolsó két sor nem rád vonatkozik, csak akartam, hogy tud “üdv a club-ban” ?:D?

  #845
   Aaron 
  Moderátor

  János evangéliuma 3:3,7
  Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: SZÜKSÉG (!!!) néktek újonnan születnetek.

  Titusz 3:5
  Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

  #846
   Névtelen

  Kedves Dávid!

  Csak mondd el azt a “megtérő imát” teljes szívedből, és csinálj úgy mindent, ahogyan, azt utána “érezni” fogod a szívedben! És olvasd az Igét, meg imádkozz, ahogyan eddig is tetted! ( Mit veszíthetsz…?!)

  #847
   Dávid 
  Felhasználó

  Szia Ida!
  Hidd el nekem sokszor azt sem tudom hol áll a fejem, csak fuldoklok, én próbálok jó lenni, de 1-hétnél tovább nem megy és bármit csinálok. Sokszor időm nincs imádkozni pedig nem egyetemre járok nem részletezem, de ha akarod legközelebb leírom, hogy miért. Olyan emberekkel, hogy legyek jó, akik egész középiskolás koromban lejárattak, tönkretettek, ez ment általános-ban is és nem volt rá okuk, csak mint egy leggyengébb láncszem én meg a tesóm kinézve. Csak 19-vagyok egy csomó ember belém törölte a lábát és lett volna lehetőségem visszaadni, de nem tettem! Körbenézek ebben a rohadt világban, hogy legyek jó? nem járok bulizni, soha nem is voltam nem iszom nem cigizek nem drogozom, ez mind kevés. Gyónni járok, de egy 1hét-nél tovább nem megy nem követek el halálos bűnöket(bűnt) de a mindennapi bűnök ott vannak az életemben, azoktól nem lehet megszabadulni. Káromkodom másokat lenézek irigykedem stb…. nagyon megerőltető. Nekem kellene valaki, aki megmutatja, hogy hogyan kell élni ezt az életet mint keresztény. Két barátom van, akikkel még tartom valahogy a kapcsolatot az egyik elment szerzetesnek a másik egyetemre 3-hónapban egyszer látjuk egymást, nekem nem elég a facebook virtuális kapcsolat tartás. Ragaszkodom, amíg még van kihez az élet elvesz mindent és még mennyit fog! Mindig van lejjebb. Ez nem pesszimizmus sem dekadencia nem is depi, csak látom, hogy nem lesz jobb és persze nem szabad kétségbe esni stb… és a holnapnak megvan a maga baja, de nagyon kemény idők jönnek és már itt is vannak, egy lehetőségem van, mint mindenkinek. Nem rettegek. Tudom, hogy az egyház pusztulás felé halad, én nem a Ferenc pápás egyházat követem látom a nagy békét meg ökumenizmust a minden vallás egybe. Isten isteni mércével mér nem emberivel nem tudom mennyi az elég és tudom, hogy sokkal többet kellene tennem. Sokszor túl nagy elvárásokat támasztok magammal szemben, de nem tudom, hogy kell élni, hiába olvasom a Bibliát nem leszek(lettem) okosabb. Majd egyszer megkapom a választ, de lehet, hogy már késő lesz, minden részét véresen komolyan kell venni az életnek, mert 1-LEHETŐSÉGEM van és ha eltoltam, akkor késő bánat. Tudom azt is hogy Jézus csalódik bennem nem egyszer, mert cserbenhagyom, hasznavehetetlen vagyok nem kaptunk még elég útmutatót? tíz parancsolat stb… még, hogy alázza meg magát Isten az ember előtt? sehogy, akkor mindenki a mennybe menne..

  #848
   Anikó 
  Kitiltott

  Kedves Dávid!
  Köszönöm soraidat.
  Ne feledd, az Ördög minden erejével megpróbál visszatartani attól, hogy egyesülj Jézussal, hiszen attól a pillanattól kezdve nincs hatalma feletted. Ő pontosan ismeri minden félelmedet, aggályodat és folyamatosan elülteti benned azokat a gondolatokat, amik az igaz hittől távol tartanak… Ez csak Rólad és Jézusról szól! Az Ördög közétek akar állni. Tőled függ, hogy ezt hagyod vagy hit által kilépsz és elfogadod Jézus kegyelmét és a kapcsolatot, amely bizony, a befogadó ima által jön létre közöttetek. Nem tartozom semmilyen Gyülekezethez. Nem kell közvetítő Isten és én közöttem. Egy közbenjáróm van Istennél: Jézus és egy vezetőm a Szentlélek. Dávid! Isten nagyon szeret Téged!
  Imádkozom Érted,hogy Isten szeretete megérintse a szíved.
  Isten áldjon!
  Anikó

  #849
   lacika71 
  Felhasználó

  Kedves dávid!
  Én is hasonló sorsú ember voltam a múltban.
  Szintén katolikus háttérben élve kerestem az Igaz Istent. MInt te én is jártam gyónni de nem tudtam megmaradni a bűn nélkül. Én is olvastam a bibliát, az alap dolgokat megértettem, de a megváltásról a vizkeresztégről, a szentlélekkel való közösségről semmi fogalmam sem volt. Aztán 30 éves koromban Isten kihívott az addigi vallásos életemből és a katolikus egyházból.(az egyetemes egyház,a Krisztus Teste, eklésszia, nem a földön az államhatalmi jogok alapján bejegyzett egyházból, gyülekezetből, felekezetből áll)
  Hanem a kihívottak közösségéből, akiket a Teremtő Isten az Ő Szent Lelke által megbélyegez vagy elpecsétel.
  Ehhez hogy lehet csatlakozni? Egy megtérő imával, ami nem egy vallásos imaforma, hanem egy olyan “bevallás”, amiben belátom, hogy bűnös ember vagyok és életem eddigi éveiben tévúton jártam.Kérem a Teremtő, Mindenható Istent, hogy bocsássa meg a bűneimet, tévelygéseimet.Megköszönöm, hogy úgy szerettél engem, hogy a Te Fiadat küldted ela Földre, hogy aki hisz Benne az ne vesszen el, hanem örök életet, bűnbocsánatot nyerjen.
  Ekkor behívtam Jézus Krisztust az életembe és elfogadtam bűneimből Megváltónak, Szabadítónak, Uramnak és Királyomnak. Kértem JÉzust, hogy helyezze az életembe a Szent Lelkét, hogy Ő legyen az , aki minden igazságra vezessen és én engedelmeskedek neki.

  Ez az első lépés a megtérés, ezt otthon is megteheted.
  A második a víz általi újjászületés a bemerítkezés.Amikor a régi emberi természet eltemettetik és egy új emberi természet jön létre.
  Erre mondta Jézus, a farizeusnak, hogy szükséges hogy újjászülettesék az ember. Az meg azt kérdezte, hogy miként lehet ez, az ember újra kijön az anyja méhéből. De ez nem egy fizikai újjászületés, hanem egy lelki-szellemi újjászületés.Isten számára ez fontosabb, mint még egyszer fizikailag megszületni.
  Ez után kezdődik a változás az életben. A szent Lélek elkezdi változtatni az emberi lelket. Az érzelmeidet, az akaratodat stb.Na ekkor alakul ki, hogy nem lesz a bűn képes téged hatalma alá rendelni.
  Ez nem azt jelent hogy nem fog próbálkozni a sátán ill. a különböző szellemi lények hogy újra bűnbe csábítsanak, de ekkor már lesz erőd arra, hogy ellenálj és megtagadd. az ige az tírja, hogy álljatok ellene az ördögnek és az el fut tőletek. Ez így is van elmegy egy időre, aztán megint megprobálkozik, de újra ellene kell álni.És ez így megy amíg itt vagyunk a Földön. Amíg meg maradunk a Szentlélek vezetése alatt, addig ezt meg tudjuk tenni.Ha olyan dolgot teszünk amitől kikerülünk a szentlélek vezetése alól, akkor újra a bűn kezébe kerülünk és ezzel kiesünk az Isten kegyelméből.Erre kell vigyázni.
  Miért fontos mind ez a Földi létünk alatt?
  Mert a földi pályafutásunk alapján és az istennek való engedelmességünk alpján fogunk a földi élet utáni létben “élni”.Valamint Isten országának, jóságának, szeretetének hírdetése itt a földön is a feladatunk.
  Aztán majd az örökkévalóságban, ahol nincs idő, nincs fájdalom, nincs betegség, nincs halál csupa jó dologban lesz részünk, amit most még el sem tudunk képzelni.(a világegyetemben, univerzumban utazás, ezt a biblia országolásnak irja)
  Hát ezért van értelme a zAtyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez csatlakozni.
  A másik választás a világ szeretete, majd az örökkévalóságban a pokol ill. a kénkövel égő tó, ahol gyötrődések, kínok várnak az emberi lélekre.
  Hát kedves dávid ezért kell minél hamarabb válasszál te is , és a barátaid is. Az megszabott idő hamarosan lejár. Véget ér a kegyelem korszaka. Az után nem lesz már választási lehetőség.Te is hírdesd ezt az embereknek!
  Isten kegyelme és békessége vezesse téged

  #850
   Névtelen

  Kedves Dávid!

  Köszönöm a bizalmadat. (Ismerem azt, amit írtál!) Azt tudom mondani neked, hogy úgy van ahogyan mondják a többiek! Én még azt tudom neked hozzátenni, hogy az az erőlködés, amit most tapasztalsz, azért van, hogy meglásd, hogy szükséged van az újjászületésre, az Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztus által, és a Szent Lélek által. Szükségünk van a kegyelemre, mert magunktól, önerőnkből, nem tudunk soha megfelelni Isten tökéletességre, szentségre irányuló igényeinek!
  A gyakorlatban a megtérés úgy néz ki, hogy amikor már teljesen kifáradtál ( ha nem akarod ennek elejét venni) a lelkedben, abban, hogy megpróbálj szent életet élni, hogy megpróbáld a Törvényt betölteni magadtól, hogy megpróbálj Istennek a saját erődből tetszeni, akkor, amikor már úgy érzed, hogy kész, nem tudsz többet tenni azért, hogy olyan legyél, amilyennek Isten szeretne látni, akkor kiálts az Úr Jézushoz! Hívd segítségül a Nevét! Mond el neki mindazt, amit most mondtál nekünk, és mond meg neki, hogy te az Övé akarsz lenni, és jöjjön, töltsön be, lakjon a szívedben, legyen a személyes Megváltód, és az életed Ura! És, hogy te ezt már nem tudod tovább így csinálni, jöjjön és éljen benned Ő, és legyen meg az Ő akarata az életedben! És kereszteljen meg Szent Lélekkel, ahogyan Ígérte az Őt követőknek! Meg, mindent mondj el neki, ami a szíveden van! Ne kíméld, Ő ismeri minden gondolatodat, érzésedet, és mindent! ( Ne hazudj neki, vagyis ne próbáld szépíteni a dolgokat!)Jobban, mint ahogyan az ember önmagát ismeri! Meg fogja tenni, és onnantól a Szent Lélek fog vezetni téged. Az Igét is érteni fogod! ( De azt sem árt, ha kéred tőle, hogy “láss”, hogy “legyen füled a hallásra”, és érts!) Érezni fogod azt, ha valamit nem kellene megtenned, illetve azt, hogy abban a szituációban mit tegyél. Továbbá be fog tölteni az Isten , Úr Jézus, és a testvérek iránti szeretet. De először ezt tedd meg, és utána, ha bármilyen kérdésed van, szívesen állunk rendelkezésedre! Ő fog vezetni azután, és megmondja majd, hogy mit tegyél! És a Szent Lélek elvezet minden igazságra, és megtanít majd mindenfelől, amit tudnod kell.

  #851
   lacika71 
  Felhasználó

  dávid még azt kérdezném, hogy hol laksz.Milyen városban. Én tolna megyében.Ha te itt valahol a közelben , akkor akár személyesen is segíthetek.

  #852
   Dávid 
  Felhasználó

  Mindenkinek köszönöm a a kedves szavakat, elmondom a befogadó imát és rémélem változás lesz, mert én is akarom. Én Szlovákiában élek. Megfogadom amit írtatok. Eljött az idő nem lehet várni tovább.

  #853
   Thea 
  Adminisztrátor

  Isten áldjon Dávid! Tedd meg akár most azonnal. A pontos szavak nem számítanak, de ha segít, valami ilyesmit mondhatsz: Drága Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem, hogy hibáim és bűneim megbocsátást nyerjenek. Most megnyitom szívem ajtaját, és megkérlek, legyél életem része, bocsásd meg a bűneimet, add nekem az örök élet ajándékát és segíts, hogy még jobban megismerjelek. Ámen.

  Ha még egy tanácsot elfogadsz tőlem, olvasd el János evangéliumát. Ne siesd el, elég, ha egy nap egy fejezetet olvasol, de azt úgy, hogy igazán megpróbálod megérteni az üzenetét.
  „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;” (János 1:12)
  Szeretettel,
  Thea

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 8 hónapja telt el- Thea.
  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 8 hónapja telt el- Thea.
12 bejegyzés megtekintése - 25-36 / 86

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account