Megváltás

Ennek a témakörnek tartalma 85 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Rekuczi 9 éve, 3 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #367
   Thea 
  Adminisztrátor

  Ennek örülök Ida 🙂
  Közben telepítettem egy értesítő programot, úgyhogy remélem a jövőben zökkenőmentesebb lesz a fórumozás, bár itt elvileg automatikusan átmennek a hozzászólások, de valahogy néha 1-1 fennakad. Szerencsére ritkán…

  #368
   Névtelen

  Szia Aaron!

  János 3:36
  Aki hisz a Fiúban, örök élete (megváltása) van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

  Itt az,” hogy aki hisz a Fiúban” kifejezés, egy végig kitartó, folyamatos hitet jelent! Nem arról van szó , hogy 1-szer hittem pár percig, megtértem, befogadtam a szívembe Úr Jézust, újjászülettem és ettől kezdve örökéletem van, “ha törik, ha szakad”!
  Kol. 1,23
  HA UGYAN MEGMARADTOK A HITBEN alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.)

  #369
   Xenia 
  Felhasználó

  Esetleg az angolul tudóknak:
  http://kenraggio.com/KR-Once-Saved-Always-Saved-Eternal-Security.html
  Ez egy összeszedettebb irás, elég sok igével.

  #690
   Névtelen

  “ELVESZÍTETTÜK AZ EVANGÉLIUMOT” (“WE HAVE LOST THE GOSPEL” by ANDREW STROM)

  “ELVESZÍTETTÜK AZ EVANGÉLIUMOT” (“WE HAVE LOST THE GOSPEL” by ANDREW STROM)
  Írta by wordwatcherdawn 2012. március 8 in Andrew Strom (RevivalSchool), Írások
  Rate This

  Még a világban sem lehet annál rosszabb tragédia, mint az, hogy az Egyház elveszíti az evangéliumot. Történhetnek terroristatámadások százai, fölrengések, vagy hurrikánok, de egyik sem lehet olyan nagy tragédia, mint ez az egy dolog: hogy ELVESZÍTETTÜK AZ EVANGÉLIUMOT. Semmihez sem lehet hasonlítani ezt a katasztrófát – semmihez.

  Ugyanis amikor elveszíted az evangéliumot, elveszíted a megváltást. Az emberek valójában már nem jutnak üdvösségre. (Emlékezzünk Pál apostol szavaira, aki azt mondta, hogy az evangélium “ISTEN EREJE a megtérésre”). Így amikor az emberek már nem térnek meg igazából, akkor elveszítjük a gyülekezetet is. Ha nincs igazi evangélium = nincs igazi gyülekezet.

  Az emberek azt mondják, hogy túldramatizálom a helyzetet. Nos, hadd mondjam el, hogy nem vagyok eléggé drasztikus. Valójában, ha 1000 megafonon keresztül kiáltanám is közvetlenül bele a fületekbe, akkor sem tudnám eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire katasztrofális, rettenetes és borzasztó az, hogy a mai visszacsúszott nyugati gyülekezetek – a szándékaikat és céljaikat illetően – elvesztették az evangéliumot. És ezáltal elveszítették a létezésük igazi okát is.

  Mindenkinek azt mondjuk, hogy csak el kell mondaniuk egy kis gépies imát, elfogadva Jézust, mint “személyes megváltójukat”. Mondd meg nekem, hol van ilyen cselekedet – vagy egyáltalán olyan, ami még csak a közelében is járna ennek – leírva a Szentírásban? Tudunk akár EGYETLEN személyre is visszaemlékezni a Bibliában, aki ilyen módon vált keresztyénné? Mondta-e bármelyik apostol az Apostolok cselekedeteiben valaha is valakinek azt, hogy “ó, csak ismételd el ezt a kis imát utánam”? Vagy “csak csendben nyújtsd fel a kezed – nem szükséges, hogy bárki is lássa”? Emlékszel BÁRKIRE is a Szentírásban, aki ezt tette?

  Nem, erre nem tudunk bibliai példát találni. S azért nem, mert senki sem tett ilyet. Ez az egész egy modern termék – egy kitaláció. Ez egyáltalán nem az üdvösségre jutás. Úgy teszünk, minha az emberek minden baj nélkül elfelejtkezhetnének a bűnösségükről való MEGGYŐZETTETÉSÜKRŐL és a MÉLY MEGTÉRÉSRŐL, a VÍZBE MERÍTKEZÉSRŐL, és a SZENT SZELLEM KERESZTSÉGRŐL. Azt mondod, hogy ezek csak “szabadon választható extrák”? Igen? De nézd meg az Apostolok cselekedetei könyvében, és mondd meg nekem – volt-e ott valaha is valódi keresztyénség ezek nélkül a dolgok nélkül? És mi a helyzet a Krisztus vére által MEGTISZTULT LELKIISMERET megszerzésével, és annak a folyamatos TISZTÁN TARTÁSÁVAL? Elmondja-e nekünk egyáltalán ma valaki azt, hogyan járjunk EBBEN?? Elmondja-e nekünk valaki azt, hogyan kell mindenkor Jézus vére által tisztára mosva lenni, és abban járni? Hogy tiszták lehessünk, teljesen tiszták, minden tekintetben, minden porcikánkban TISZTÁK? (Ez ugyanis a legfontosabb dolog a világon). De ugyan hol van ez a mi evangéliumunkban? Hol van az átalakult élet? Hol van a bűntől való “SZABADSÁG”?

  Ezt mind elveszítettük. A mi embereink csak hébe-hóba térnek meg. Gyakran évekig is halogatják a bemerítkezést (ami azt jelenti a Római levél 6. fejezete szerint, hogy a “régi emberüket” még nem adták halálba – és így ők egyszerűen nem tudnak egy új életet élni a Krisztusban). Olvasd el a Róma 6-ot és tedd fel magadnak a kérdést: “Ha nem merítkeztem be vízbe, akkor az én régi emberem “eltemettetett” vajon Krisztussal, vagy nem? A ‘régi emberem’ meghalt, vagy nem?” – Ez az oka, hogy az apostolok mindig AZONNAL bemerítették az embereket.

  És gyakran az sem történik meg azonnal, hogy az emberek ‘BETÖLTEKEZZENEK’ Szent Szellemmel – nem is beszélve a Szent Szellemben “járásról”. Mondd meg nekem, hogy lehetne az életünkben SZENTSÉG, ha még csak be sem töltekeztünk “SZENT” Szellemmel? Mit gondolsz, miért figyeltek arra mindig az apostolok, hogy az emberek AZONNAL betöltekezzenek Szent Szellemmel?

  Közülünk sokan még egyáltalán nem tapasztalták meg azt az “első” keresztyénséget, ami a Bibliában volt. Elvesztettük az evangéliumot, és ennek még csak tudatában sem vagyunk. Kitaláltunk egy ‘kényelmes’ evangéliumot, egy evangéliumot kereszt nélkül, szentség nélkül, és a nélkül az erő nélkül, amellyel valóban „keresztyén” életet élhetünk. Egy olyan evangéliumot, ami senkinek sem mutatja be, hogyan szerezzük meg a TISZTA LELKIISMERETET, vagy hogyan JÁRJUNK ABBAN. De hadd mondjam el nektek: egy ilyen evangélium EGYÁLTALÁN NEM AZ EVANGÉLIUM. És szégyellhetjük magunkat, hogy ilyen szánalmas dolgot prédikálunk!

  Nem csoda, ha a korunkbeli gyülekezetek langyosak! Az evangélium az alap, amelyre minden más felépülhet. Enélkül nem rendelkezünk semmivel – szó szerint semmivel. Ez ugyanis mindenre kihat, amit csak teszünk, és amik csak vagyunk. Ennek elvesztése az elképzelhető legnagyobb katasztrófa. Hogy a csudába tudjuk ezt visszaszerezni?

  Nos, a honlapunkon igen sokat beszélünk az ébredésről. De amit nagyon sok ember mégsem ismer fel az, hogy az ‘EVANGÉLIUM VISSZATÉRÉSE’ volt gyakran az a kulcs, amely kiváltotta a Nagy Ébredéseket: az EVANGÉLIUM helyreállítása megtörtént, és azt erővel hirdették. A leghosszabb ideig tartó ébredések mindig magukban foglalták az “EVANGÉLIUM HELYREÁLLÍTÁSÁT”! Pontosan ez az, ami megtörtént Wesley, Finney, Whitefield és a többiek igehirdetésekor. Ez kell, hogy megtörténjen ma is!

  Így az “ébredés” számomra jóval több, mint pusztán egy gyorsan tovatűnő isteni meglátogatás. Kell, hogy az ébredés az igazi evangélium hosszú távú helyreállítása legyen – és így az igazi Egyház helyreállítása is egyben. Ha valóban azt akarjuk, hogy a kereszténység itt és ma helyreálljon, akkor először látnunk kell az igazi EVANGÉLIUM helyreállítását. Ez a kulcsa mindennek. Ó Istenünk, küldj egy ilyen Ébredést! HOZD VISSZA AZ IGAZI EVANGÉLIUMOT és azokat, akik HIRDETNI FOGJÁK AZT! Ó Istenünk, hozzád kiáltunk, Jézus hatalmas nevében! Ámen.

  Forrás: http://www.revivalschool.com/?p=120 Fordította: Abonyi Sándor, Jászberény, 2012-02-25 (Lektorálta és bejegyezte: wordwatcherdawn)

  #692
   Edua 
  Felhasználó

  Szia Thea,írod:
  “A megváltás nem azt jelenti, hogy az ember nem fog soha többet elbukni vagy vétkezni. Továbbra is szükségünk van Isten megbocsátására, de ha elveszíthetjük a megváltást, majd ha jók vagyunk ismét visszaszerezhetjük, akkor már cselekedetekről beszélünk.”
  Nem mindegy,hogy tévesztésből,tudatlanságból,erőtlenségből vétkezünk,megesünk,vagy bűnben élünk,szándékosan vétkezünk.
  Elveszíteni lehet a megváltást,de visszaszerezni nem.

  “Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bûnért való áldozat, amely eltörölhetné bûneinket. 
  Nem marad más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele.”Zsid 10,26.27.

  “Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt”.Zsid 6,4-6

  “Mert ha az Úrnak és az Üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak; ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél.
  Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, minthogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól.” 2Pt 2,20

  “Drága gyermekeim, éljetek továbbra is Krisztusban! Ha megmaradunk benne, akkor nem kell félnünk majd azon a napon sem, amikor visszajön.”1Jn 2,28
  
  “De aki bûnben él, a Sátánhoz tartozik. A Sátán ugyanis kezdettõl fogva állandóan vétkezik. Isten Fia azonban éppen azért jött a Földre, hogy lerombolja és megsemmisítse mindazt, amit a Sátán épít.” 1Jn 3,8
  
  “Az, hogy ki az Isten gyermeke, és ki tartozik a Sátánhoz, ebbõl látszik meg: aki nem Istennek tetszõ életet él, az nem Isten gyermeke.”1Jn 3,10
  
  “Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.”1 Ján. 5,16

  Írod:“És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki [még te magad sem] ki nem ragadja őket az én kezemből.” (János 10:28)
  Ez így igaz,anélkül,amit te hozzátoldtál,az Ő kezéből senki nem ragadhat ki,de mi elhagyhatjuk Őt.

  “Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és követték Bálámnak, Beór fiának útját,
  2Pt 2,15”

  “Drága gyermekeim, éljetek továbbra is Krisztusban! HA megmaradunk benne, akkor nem kell félnünk majd azon a napon sem, amikor visszajön.”1Jn 2,28

  “De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.”Mát. 24,13

  “Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.” Ján. 15,6
  ”A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.” 1 Ján. 2,6
  “A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.”1 Ján. 3,6
  “És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.”1 Ján. 3,24

  “Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok”Kol. 1,23

  #693
   Thea 
  Adminisztrátor

  A “senkibe” mindenki beletartozik szerintem, akkor is ha nem teszem oda zárójelben. 🙂

  A Zsid 10,26.27. nem ír semmit megváltásról. Megismerni az igazságot és megténi két külön dolog.
  Ami pedig a Zsid 6,4-6-ot illeti Pál nyilván a saját tapasztalatairól beszélt. Én láttam rá több példát is, hogy valaki évekre hátat fordított az Úrnak és, amikor visszatért hozzá, egy igazi tanítvány lett belőle, aki a mai napig sokakat nyer meg az Úrnak. “A gyümölcseiről ismeritek meg őket.” Nyilván nem veszítette el a megváltását közben.

  Amúgy ezt is Pál mondta:
  “Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” Róma 8:38-39

  Tudjuk, hogy a Biblia nem mond ellent magának, tehát azokból az Igékből kell mindig kiindulni, amik egyértelműen a megváltásról szólnak.

  #694
   Edua 
  Felhasználó

  Írod:A “senkibe” mindenki beletartozik szerintem, akkor is ha nem teszem oda zárójelben.”
  Nem tartozik.Rajtunk kettőnkön kívül értendő a senki.Ez szövetség,és mint egyetlen másik szövetséget sem bonthat föl kívülről egy hamadik,csak azok akik kötötték,ugyanúgy ezt is.(Addig vagyunk vele szövetségben,amig benne maradunk.)Jézus maga is ezt mondja:
  “Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.” Ján. 15,6
  És Pál is:
  “Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok”Kol. 1,23

  Igen,Thea abban igazad van,hogy a megváltást nem lehet elveszteni,csak az üdvösséget,én is arra gondoltam abban amit az előbb írtam.Magyarul:senki nem üdvözülhet,aki nincs megváltva,de nem mindenki üdvözül,aki meg van váltva.
  Csak annak a nevét lehet kitörölni,akié már be volt írva:
  “De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.” Luk. 10,20
  “A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.”Jel. 3,5

  “De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.”Mát. 24,13 –és aki nem marad mindvégig állhatatos? Megtagadja Jézust a próbákban( Mát. 10,33)akinek nincs olaj a lámpájában(Mt 25,11.12)aki haszontalan szolga(Mt 25,30)akinek nem lesz mennyegzői ruhája(Mt 22,11-14)és aki halálos bűnt tesz?(1 Ján. 5,16)??

  #722
   Aaron 
  Moderátor

  Hozzá szeretnék fűzni egy pár gondolatot ehhez a témához. Igazából inkább a Szentírás értelmezézéséhez, mivel itt mindenki a Bibliából idéz, és én is ezt fogom tenni. Természetesen minden Igével egyetértek, csak nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik kapcsolatba hozható a megváltással. Az előző néhány hozzászólásban sokat lehetett olvasni ezeket az igéket:

  szándékosan továbbra is vétkezünk
  de ismét belekeveredve azokba elbuknak
  Ha megmaradunk benne
  De aki bűnben él, a Sátánhoz tartozik
  elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek
  De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül
  Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik
  És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad
  Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen

  A megváltás egy olyan dolog ami vagy meg van valakinek, vagy nincs. Nem lehetek kicsit, vagy nagyon megváltva. Olyan mint a terhesség. Nem lehetsz kicsit vagy nagyon terhes. A baba vagy ott van vagy nincs. Ezt most csak azért mondom, mert a megváltás egy olyan dolog ami pontosan meghatározható kell hogy legyen. Ezek a fent említett igék nagyon jók, csak ki határozza meg pontosan, hogy mit jelent bűnben élni, vagy csak véletlenül elbotlani néha-néha? Mit jelent megmaradni Jézusban, vagy eltévelyedni, vagy állhatatosnak maradni? Mit jelent alaposan és erősen megmaradni a hitben? Mi van ha én azt gondolom, hogy szerintem én alaposan állok a hitben, egy keresztény testvérem pedig azt gondolja, hogy nem? Milyen mércével mérjük ezeket a dolgokat? Kell, hogy legyen egy isteni mérce, mi nem mehetünk a saját értelmezésünk szerint. Nem is ítélhetünk meg különböző helyzeteket csak összehasonlításos alapon:

  2.Kor.10:12
  Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek.

  Csak azért mert valaki „jobbnak” tűnik a másiknál, még nem jelenti azt, hogy meg is van váltva.
  Egyébként lehet, hogy egyformán vélekedünk itt mindnyájan, csak jó lenne tisztázni, hogy ki mit ért mi alatt.

  Én úgy gondolom, hogy van erre vonatkozó Szentírás és irányvonal.
  Például, Jakab 2:10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

  Akármennyire is állhatatos marad valaki, vagy megmarad a hitben, vagy az egyenes úton jár, vagy megtartja Jézus parancsolatait, stb., ha elkövet akár egy bűnt is, megváltás szempontjából ugyanolyan törvényszegővé válik Isten szemében mint egy sorozatgyilkos. (Kihangsúlyoztam, hogy megváltás szempontjából.)
  Isten szabja meg az Ő mércéje szerint mi a bűn és mi nem.

  Máté 5:22
  Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

  Mondtál már egy rossz szót megváltásod után? Isten mércéje szerint ezért pokol tüze jár. Az Ő szemében bűnben élsz.
  Vagy:

  Máté 5:27,28
  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!

  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

  Volt már rossz gondolatod megváltásod után? Ha igen, akkor bűnben élsz. Vagy néhány rossz gondolatom lehet, csak sok nem? Mennyi a sok?
  Vagy:

  Jakab 4:17
  Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

  Lehetőségedben van valami jót csinálni, de nem csinálod? Ha nem csinálod, akkor bűnben élsz. Ki tudnál menni egy pokróccal a legközelebbi aluljáróba, és odaadni egy hajléktalannak? Ha nem teszed meg, bűnben élsz. Vagy ha gyakran teszek jót akkor nem élek bűnben? Mennyi a gyakran?

  Vagy:
  Rómabeliek 14:23
  Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az.

  Volt már hogy megváltásod után valamit kételkedve csináltál, és nem teljes meggyőződésből? Ha igen akkor bűnt követtél el. És közben ne feledjük, hogy ha csak egyet is megrontunk a parancsolatok közül, az egész megrontásában bűnösök vagyunk.
  Vagy:
  Máté 19:16-26

  És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?

  Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

  Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;

  Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

  Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?

  Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.

  Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.

  Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.

  Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

  A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?

  Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

  Eladtad már mindenedet, szétosztottad a szegények között és hirdeted az evangéliumot minden nap? Ha nem, akkor bűnben élsz, és nem lehetsz megváltva. A történet tanulsága az, hogy teljesen mindegy mit próbálsz csinálni, a megváltás embereknél lehetetlen. Mi itt egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, de Isten mércéje szerint nem tudsz állhatatos maradni és nem tudod folyamatosan megtartani minden parancsolatát. Ha most éppen nem azt csinálod amit Jézus csinálna, akkor máris bűnt követtél el, és valószínűleg gyakran nem azt csinálod, tehát folyamatosan bűnben élsz. Azt hisszük, hogy mindent megtartunk rendesen, de közben észre sem vesszük, hogy Isten mércéje szerint még a legelső parancsolatot sem tartjuk be – mint a gazdag ifjú – „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” Bármi amit még nem adtál fel Istenért, az a te bálványod, és folyamatosan bűnben élsz.

  Jézus azt mondta, hogy csak EGYETLEN halálos bűn van amiért örök kárhozat jár:
  Márk 3:28-30
  Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak:

  De aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;

  Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne.

  A káromlás azt jelenti, hogy megátkozni vagy gonosznak titulálni a Szent Lelket, és ezt kimondani, tényként állítani.
  Igenis VAN olyan, hogy vétkezünk, elbukunk, nem maradunk folyamatosan Ő benne, eltévelyedünk, nem maradunk állhatatosak, nem tartjuk meg a parancsolatait, és nem maradunk erősen a hitben, de MÉGSEM káromoljuk a Szent Lelket. Ezért írtam az elején, hogy ne ragadjunk meg minden Igét ami valamilyen elbukásról szól és kössük össze rögtön a megváltás elveszítésével. A bűnnek mindig van valamilyen következménye, de nem feltétlenül a megváltás elveszítése.

  #724
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,írod:”ki határozza meg pontosan, hogy mit jelent bűnben élni, vagy csak véletlenül elbotlani néha-néha?”Véletlenül elbotlani néha-néha,azt jelenti,hogy nem szándékos,és ahogy a Szent Lélek ráébreszt arra,hogy az bűn amit teszek/tettem,azonnal megbánom,megvallom és elhagyom,többet nem teszem.(1Jn 1,9)Bűnben élni,azt jelenti,hogy nem bánom meg,többször is elkövetem,akár folyamatosan.2Pt 2,22
  De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: “A kutya visszatér a maga okádására”, és: “A megfürdött disznó sárban hempereg!”(2Pt 2,22)Tehát nem véletlenül belelépett vagy esetleg beleesett és kétségbeesetten próbál kimászni segítségért kiáltva,hanem élvezi,jól esik neki a bűn,esze ágában sincs kimászni belőle.

  “Mit jelent megmaradni Jézusban, vagy eltévelyedni, vagy állhatatosnak maradni? Mit jelentés alaposan erősen megmaradni a hitben?”megmaradni Jézusban:
  A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.(1 Ján. 2,6)
  Eltévelyedni:hamis pásztort/tudományt követni,elhagyni Jézust.(Zsid. 13,9)Thea írta:”Én láttam rá több példát is, hogy valaki évekre hátat fordított az Úrnak és, amikor visszatért hozzá, egy igazi tanítvány lett belőle, aki a mai napig sokakat nyer meg az Úrnak”De ha még a visszatérése előtt meghal?akkor is üdvözülne?
  Állhatatosnak maradni:ha nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt,akkor sem megbotránkozni.”(Mát. 13,20),és megvallani Őt(Mt 10,32)
  alaposan erősen megmaradni a hitben:
  “Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni;”(Zsid. 13,9)
  “Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.”(2 Pét. 2,1)
  “De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.”(Jak 1,25)

  “Mi van ha én azt gondolom, hogy szerintem én alaposan állok a hitben, egy keresztény testvérem pedig azt gondolja, hogy nem?”Egyik sem mérvadó,csak az,amit Isten gondol.

  “Milyen mércével mérjük ezeket a dolgokat?”Jézus a mérce:
  “Akiket ugyanis eleve ismert, azokat előre arra rendelte, hogy hasonlókká váljanak Fia képmásához.”(Róm 8,29)

  “Akármennyire is állhatatos marad valaki, vagy megmarad a hitben, vagy az egyenes úton jár, vagy megtartja Jézus parancsolatait, stb., ha elkövet akár egy bűnt is, megváltás szempontjából ugyanolyan törvényszegővé válik Isten szemében mint egy sorozatgyilkos. (Kihangsúlyoztam, hogy megváltás szempontjából.)”–>”Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”(1Jn 1,9)

  “Mondtál már egy rossz szót megváltásod után? Isten mércéje szerint ezért pokol tüze jár. Az Ő szemében bűnben élsz.”Ha nem bánom meg,nem vallom meg és nem javítom ki(a megbánás jele)

  “Volt már rossz gondolatod megváltásod után? Ha igen, akkor bűnben élsz”Ha megbántam,megvallottam és Isten bocsánatát kértem,akkor nem.

  “Vagy ha gyakran teszek jót akkor nem élek bűnben?Mennyi a gyakran?” Annyiszor,ahányszor a Szent Lélek indít rá,ha ellenállok,bűnt teszek.

  “Eladtad már mindenedet, szétosztottad a szegények között és hirdeted az evangéliumot minden nap? Ha nem, akkor bűnben élsz, és nem lehetsz megváltva.”Hát ez egyeltalán nem jó példa. Jézus ezt a gazdag ifjútól kérte,hogy rámutasson arra,hogy a pénz szeretete mekkora bűn és mennyire megkötözi az embereket(Luk. 16,13) a tanítványaitól nem azt kérte hogy adják el mindenüket stb.mielőtt elkezdenék őt követni,hanem ezt:”Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.”(Mát. 16,24)Tőlünk is ezt kéri.Nem véletlenül van megemlítve,hogy gazdag ifjú volt.Mi van azzal,akinek nincs mit eladnia?Vagy akinek kis gyerekei vannak?
  “Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.”(1 Tim. 5,8)
  “Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.”(1 Tim. 5,16)
  “Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.”(Gal. 6,10)
  Ha mindenünket szétosztogatjuk,hogy tudunk ezeknek megfelelni?

  “Azt hisszük, hogy mindent megtartunk rendesen, de közben észre sem vesszük, hogy Isten mércéje szerint még a legelső parancsolatot sem tartjuk be”Ezért esedezik Jézus értünk(Róm. 8,33.34)

  „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” Bármi amit még nem adtál fel Istenért, az a te bálványod, és folyamatosan bűnben élsz.”Ha így van, ebben az esetben nem is üdvözülök.

  “Jézus azt mondta, hogy csak EGYETLEN halálos bűn van amiért örök kárhozat jár:
  Márk 3:28-30
  Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak:”Abban az esetben,ha megbánjuk,megvalljuk és elhagyjuk!!!

  ” A bűnnek mindig van valamilyen következménye, de nem feltétlenül a megváltás elveszítése.” Viszont,ha megmaradunk benne akkor igen.

  #799
   Aaron 
  Moderátor

  Kedves Edua,
  Tisztán látszik, hogy nem értünk egyet, viszont amiket írok, azt mindig egy tanítás miatt írom, és soha sem egy ember ellen. Csak akartam, hogy ezt tudd így elöljáróban, mert volt már hogy itt emberek egymás torkának estek. Én minden keresztény testvéremet szeretem és tisztelem így távolból is.

  Az előző hozzászólásommal csak azt akartam bizonyítani, hogy a testben gyakorlatilag semmit nem tehetünk a megváltásunkért. Nem azért vagyok megváltva mert felismerem a bűneimet és rögtön megbánom. Először is szerintem az az emberi önhittség legteteje, hogy én azt képzeljem, hogy egyáltalán felismerem és észreveszem minden bűnömet. Azt a sok példát azért hoztam fel, mert bizonyítják, hogy a testben folyamatosan vétkezünk, és gyakorlatilag a napnak nincs annyi perce ahányszor nekem bűnöket kellene megvallanom, hogy megtartsam vagy visszaszerezzem a megváltásomat. Ha ez az én feladatom, akkor Jézus hiába halt meg. Ez Jézus arcon csapása. Ez dettó ugyanaz, mint amikor az Apostolok Cselekedeteiben néhány zsidó körbejárt a gyülekezetekben Pál után és azt mondta, hogy igen, Jézus a Messiás, de a zsidó törvényeket is meg kell tartani ahhoz, hogy meg legyél váltva. Ez a mai modern időkben így hangzik: igen, Jézus a Messiás, de nehogy elfeledd megvallani minden bűnödet rögtön, mert különben nem lehetsz megváltva.

  Én úgy érzem sokan nem értik, hogy valójában mi történik az újjászületéskor. Ez minden nézeteltérés gyökere. Az egész ott kezdődik, hogy meg kell értenünk, hogy egy emberi lény három összetevőből áll:

  1.Thessz. 5:23
  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

  Ez az eredeti görögben (pneuma, psuche, soma) is meg az angolban (spirit, soul, body) is sokkal jobban kijön.

  Tehát van egy testem, egy lelkem, és egy „egész valóm”, ami a görög szerint az ember „pszichéje”. A psziché alatt általában az elmét, akaratot, és érzelmeket értik. A megváltás a LELKEMRE vonatkozik! A testem akkor lesz megváltva, amikor a Menyországba kerülök és lelki testet öltök. Az elmém megújítása pedig az ÉN feladatom. Isten meghagyta a szabad akaratomat a megváltásom után is:

  Róm. 12:2
  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

  Abban a pillanatban ahogy elfogadom Jézust Uramként, a lelkem újjászületik. Ez nem egy folyamat, hanem rögtön megtörténik:

  2. Kor. 5:17
  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

  1.Kor. 6:17
  Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

  Ján. 17:23
  Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

  Az „új teremtés” azt jelenti, hogy ott rögtön újjá lett téve, és minden régi azonnal elmúlt.
  1Kor. 6:17 talán az egyik legfontosabb mondata az Újszövetségnek. Ez azt jelenti, hogy az én emberi lelkem eggyé vált az Úr lelkével. Nem csak csatlakozott, hanem egybe olvadt. Ahogy Jézus is mondta János 17-ben: Ő bennem van szó szerint. És akármilyen bűnt követek is el az életem során, mivel Jézus megbocsátását nem fogom elutasítani soha, ezért maradok megváltva. Nem én tartom magamat megváltva a folyamatos megbánásaimmal, hanem azzal, hogy közben folyamatosan hiszek Jézus egyszeri áldozatában, és megbocsátásában. Ez az igazi, teljesen hitből való megváltás.

  Jézus János 16:9-ben egyértelműen összefoglalja mi is valójában az a bűn, ami kárhozatra visz. Az, ha nem hiszünk Ő benne. (És ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn):

  Ján. 16:7-9
  De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
  És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:
  Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;

  Ez a következő két vers pedig egyértelműen kihozza a különbséget a test és a lélek között, és pontosan rávilágít, hogy a lelkem van megváltva és megváltva is marad, akármit is csinál közben a testem:

  1.Ján. 3:9
  Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

  Róm. 7:18
  Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.

  1.János 3:9 pontosan elmagyarázza, hogy aki újjászületett, az utána nem követ el bűnt. De miért? Mert megmarad benne Isten magva! Miért mararad meg benne Isten magva? Mert az illető folyamatosan hisz Jézusban. Nem TUD bűnt elkövetni, MERT Istentől született.
  Mind eközben a test nem találja hogyan kell jót cselekedni (bűnt követ el). Ez látszólag ellentmondás lenne, ha nem értenénk, hogy a lelkem van megváltva. Pál ki is hangsúlyozza, hogy a TESTÉBEN nem lakik semmi jó. A lelkünk tele van jó dolgokkal Jézus miatt, mert Jézus benne van a lelkemben, és vele együtt jött minden jó dolog ami csak létezik:

  Filemon 1:6
  Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.

  Itt jön be megint az elmém (a harmadik részem) megújítása: meg kell ISMERNEM mind azt a jó dolgot amit Jézussal együtt megkaptam. Ez viszont már az én feladatom, Jézus ezt a részt nem váltotta meg. Ezért követünk el még bűnöket, mert a bűn az mind az elmében születik. De ez megint nem befolyásolja a lelkem megváltását, mivel közben folyamatosan hiszek Jézusban.

  Ezek után felmerül a logikus kérdés, amit Pál apostol is feltett:

  Róm. 6:15
  Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.

  A válasz persze, hogy az, hogy ne kövessünk el bűnt. A bűnért mindig megfizetünk valahogy. Azt aratjuk amit vetünk. De meg szeretnék valamit itt említeni: Miért hozza fel Pál ezt a kérdést, hogy szabad-e bűnt elkövetni? Mert olyan nagy mértékű kegyelemet prédikált, hogy ezek után LOGIKUS ez a kérdés! Ha valakiben még soha nem merült fel ez a kérdés, hogy „Most akkor, hogy is van ez? Szabad vétkezni?” , akkor még soha nem hallotta ugyanazt az evangéliumot, amit Pál prédikált! Ha folyamatosan csak azt hallod prédikálni, hogy „nehogy bűnbe ess”, „bándd meg rögtön”, akkor ez a kérdés fel sem merül benned. Az pedig azt jelenti, hogy nem ugyanazt tanítják neked, amit Pál prédikált.

  #825
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,azzal teljesen egyetértek,hogy semmit nem tehetünk,a megváltásunkért.Ezt ajándékba kapjuk.Igen,én nem tudom felismerni és észrevenni minden bűnömet,viszont Isten felmutatja,ha erre kérem.De még mielőtt elkövetném,figyelmeztet a Szent Lélek(az általad is idézatt 1 Ján. 3,9 erről szól)és csak akkor esek bűnbe,ha engedetlen vagyok neki.Én nem tudom megtartani vagy visszaszerezni az üdvösségemet,de engedetlenség által elveszíthetem.Írod:”Ez a mai modern időkben így hangzik: igen, Jézus a Messiás, de nehogy elfeledd megvallani minden bűnödet rögtön, mert különben nem lehetsz megváltva.”Hogy felejthetném el?Ahogy tudomásomra jutott,AZONNAL meg kell bánnom és vallanom.Csak akkor felejthetem el,ha félvállról veszem és azt mondom magamban,hogy oké,majd egyszer…

  Én értem,mi az újjászületés.Igenis egy folyamat,egyébként átváltozás lenne írva,az végbemehet egy pillanat alatt,de a születés nem.Újjászületés:megtérés-megtéréshez illő gyümölcsök megtermésével,ami ugye nem lehet meg egy pillanat alatt-,a bűnök megbánása,elhagyása,megvallása és eltemetése a keresztségben.(Mát. 3,6-8)Tehát az ó emberünk keresztre feszítése/tagjaink megöldöklése,eltemetése és az új emberünk megszületése,szent életre.
  ” hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.”( Csel. 26,20)
  ” meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:” ( Róm. 6,1)

  Ez a rész pedig pont az ellenkezőjét jelenti,mint ahogy te magyarázod:
  1Thessz 5,23
  “Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene, tegyen benneteket tisztává, hogy csak hozzá tartozzatok. Azért imádkozunk, hogy Isten õrizzen meg benneteket teljesen: SZELLEMETEKET, LELKETEKET és TESTETEKET egyaránt, amíg Urunk, Jézus Krisztus visszajön!”/EFO/
  Teljesen egyértelmű,(szerintem mindenki számára)hogy az ember test-lélek-szellem, az angolban és a németben is szellem,lélek és test van írva.(Sajnos a Károlyi fordítás a szellem szót gyakran tévesen fordítja)Viszont az is egyértelmű,hogy itt pont arról van szó,hogy nem csak a lelkünket,hanem az elménket és a TESTÜNKET IS feddhetetlenül-tehát bűn nélkül kell megőriznünk.
  Itt is a testről van szó,de te érdekes módon csak a mondat második felét idézed:
  “Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda TESTETEKET élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1.2)

  Jézusnak ugyanolyan hústeste volt mint nekünk,és megmutatta,hogy ebben a testben is lehet bűn nélküli szent életet élni.És erre nekünk is tud erőt adni,ha hisszük.Aki nem hiszi hogy ez lehetséges,annak a számára nem is az.Ezzel viszont megkérdőjelezi Isten mindenhatóságát. Mindenki annyira tud bűntelen életet élni,amennyire meghal magának és él benne a Krisztus
  “Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus;”(Gal. 2,20)”Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”(2 Kor. 12,9)

  Írod:”1.Kor. 6:17Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.Ez azt jelenti, hogy az én emberi lelkem eggyé vált az Úr lelkével. Nem csak csatlakozott, hanem egybe olvadt.
  “Itt is a Szellem szó a helyes.Nem az én emberi lelkem válik eggyé az Úréval,hanem a szellemem!
  (És így már mindjárt más a jelentése is)

  Írod:”Jézus János 16:9-ben egyértelműen összefoglalja mi is valójában az a bűn, ami kárhozatra visz. Az, ha nem hiszünk Ő benne. (És ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn)”Nem ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn.Ha valaki nem hisz benne,de később igen ,meg lesz neki bocsátva,hogy nem hitt(lásd Pál apostol példáját)
  Az egyetlen ómegbocsáthatatlan bűn a Szent Lélek káromlása.És ezt inkább a hívők követik el.
  “De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; “(Márk. 3,29)

  Róm 7,18-at inkább így lehet értelmezni:
  “Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá.”/EFO/
  Viszont ez a fordítás egyezik jobban az eredetivel:
  “Tudom ugyanis, hogy bennem, azaz húsomban jó nem lakik, mert az akarás ugyan kezem ügyében van, de a jó dolgok véghezvitelét nem lelem [magamban].”/Csia/

  Amit írsz az összes közül ez a legérthetetlenebb:”Ez a következő két vers pedig egyértelműen kihozza a különbséget a test és a lélek között, és pontosan rávilágít, hogy a lelkem van megváltva és megváltva is marad, akármit is csinál közben a testem:”
  Egyeltalán semmit sem bír “közben”a testem csinálni.A lélek irányítja a testet,a test nem önműködő robot,a lélek nélköl halott.Ha a lélek elhagyja a testet,abból élettelen tárgy lesz.
  ” Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jak 2,26)
  Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.”( Róm. 8,13)
  Tehát egy megtért embernek a teste is csak megtért emberhez illő cselekedeteket/csümölcsöket hozhat,mert a lelke ezt diktálja neki.

  ” A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.
  Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: “(Márk. 7,20.21.22)

  Írod:”Ezek után felmerül a logikus kérdés, amit Pál apostol is feltett:Róm. 6:15Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.A válasz persze, hogy az, hogy ne kövessünk el bűnt. A bűnért mindig megfizetünk valahogy. Azt aratjuk amit vetünk. De meg szeretnék valamit itt említeni: Miért hozza fel Pál ezt a kérdést, hogy szabad-e bűnt elkövetni?”
  Azért,hogy megválaszolja,mégpedig így:
  “Semmiképpen!Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak szolgaként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bûnt szolgáljátok, akkor az õ rabszolgái vagytok – ennek pedig halál az eredménye! Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket.”

  Pál a bűnnélküli szent életet tanította:
  “A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,”( Eféz. 1,4)
  “Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.” (Kol. 1,22.23)

  #826
   Edua 
  Felhasználó

  Kedves Aaron,amiket írtam,nem kioktatásból vagy vitatkozásból írtam,hanem tényleg szeretetből,hogy nehogy csalódás érjen benneteket ama napon.A Szent Írást teljes egészében,a szellemiségének megfelelően kell értelmezni,nem egyes verszakokat kiragadva,(mert a betű megől,a Szellem/lélek/ megelevenít.2Kor 3,6)Így viszont már tisztán látszik,hogy nekünk Jézust kell követnünk,Ő a példakép,arra kell igyekeznünk,hogy hozzá hasonló életet éljünk.(Mát.10,38 , 1Pét.2,21)Benne viszont bűn nem találtatott.(1 Pét. 2,22)
  Isten gyűlöli a bűnt.(Zsolt. 5,6)Ha szeretjük őt,nem teszünk olyan dolgokat,amit Ő gyűlöl,hanem inkább arra törekszünk,hogy az Ő kedve szerint,és az Ő dicsőségére éljünk.

  “Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott” (1 Pét. 2,21.22)
  “Annak pedig, A KI TITEKET A BŰNTŐL MEGŐRÍZHET, és az ő dicsősége elé állíthat FEDDHETETLENSÉGBEN nagy örömmel,Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.”(Júd.1,24.25)
  

12 bejegyzés megtekintése - 13-24 / 86

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account