Hitben való járás

Ennek a témakörnek tartalma 6 hozzászólás, 4 résztvevő. Utolsó frissítés:  egy meggyőződött 9 éve, 1 hónap telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1750
   lacika71 
  Felhasználó

  Sziasztok
  Szeretnék egy témakört indítani a hitben való járásról.
  Mit jenet hitben járni? A mindennapi gyakorlatokban hogyan nyílvánul meg ha valaki bízik Isten ígéreteiben?
  Mi a véleményetek erről, hogyan vívjuk meg a hitünk küzdelmét családunkban, az anyagi életünk területén, betegségekkel való küzdelemben, a világban zajló eseményekkel kapcsolatosan, a közvetlen közelünkben élőkkel való kapcsolatban stb…
  Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, ezt mondja az Ige.De honnan tudhatom, hogy milyen az ha hitben járok vagy az emberek többsége általi megszokott racionális, logikai elvek szerint élem napjaimat?

  #1751
   lacika71 
  Felhasználó

  Arra gondoltam többek között, hogy gyakorlati példákkal próbáljuk meg “illusztrálni” hogy mit jelent a hit cselekedeteit tenni a hétköznapjaink során.
  Nem arra gondoltam, hogy fejtsük ki bővebben a hitben való járás igéit idézetekkel, hanem hogy a hit küzdelmünk ill. a hitgyőzelmeink “gyakorlatban” való használatáról, ill. tapasztalatainkról írjunk, ezzel bátorítván és megerősítvén egymást valamint akár segítséget nyújtván a hitben erőtelenebbnek.

  #1753
   ÉVA 
  Felhasználó

  Én már írtam ide, hol van ?

  #1754
   ÉVA 
  Felhasználó

  Ott van a nevemnél, nincs itt.

  MA este megint történt valami 🙂 Egy ügyet TELJESEN AZ ÚR KEZÉBE TETTEM mert annyit szenvedtem már, többet nem bírtam! Van egy téma, amit nem akartam leírni az érintetteknek levélben: este jöttem haza – ők a lakó- ill. tulajdonostársaim – és PONTOSAN azzal az emberrel találkoztam, akinek el lehetett mondani és közben meg tudtam kérdezni, hogy van a felesége, mikor lesz a műtét (tudtam, arra vár … ) így megtudtam, hogy nemsokára ! Aztán, ahogy beszélünk, néhány percet ÉPPEN JÖN a másik fontos ember – a legfontosabb – ővele nem akartam beszélni, míg azzal a bizonyos személlyel nem beszélt, nem végzett… NOS, PONT ONNAN JÖTT 🙂 és így megbeszéltük, hogy holnap majd – de azért váltottunk néhány szót, ami azt jelenti, hogy ilyen talán évente egyszer van, hogy egyáltalán találkozunk a házban és ez egy különleges eset volt

  IDŐZÍTVE VOLT —— mit szóltok ? Az Úr az Isten egyedül Úr ! https://www.youtube.com/watch?v=gC-yHeMZ3rw Hála, hála ! 🙂 !

  #1757
   Ida 
  Felhasználó

  Szia Lacika71!

  Most “találtam” ezt, és kb én is ezt tudtam volna mondani ( csak lehet, hogy hosszabban! 🙂 ):

  Gondolatok a vezetésről

  Írta: J. Penn-Lewis, eredeti: Hints on Guidance

  „Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten fiai. Hiszen nem a rabszolgaság szellemét kaptátok ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét, mely által kiáltjuk: „Abba, Édesatyánk!” (Róma 8,14-15, Konkordáns fordítás).

  „Mihelyt pedig fiakká lettetek, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Szellemét a szíveinkbe, aki így kiált: „Abba! Édesatyánk!” (Gal 4,6; Kf.)

  Mindannyian megkapjuk a gyermekség szellemét, amikor a Szent Szellem a szívünkbe költözik, s ez annak mértékében mélyül egyre inkább, amennyire a régi életet annak minden szolgai félelmével a kereszthez hozzuk és Krisztus halálába helyezzük; azt mondhatjuk tehát, hogy a Szent Szellem vezetése azoké, akik egyre inkább kisgyermekké lesznek. Mindaddig, amíg a feltámadott Úrral egységben, Jézus Szellemének folyamatos áradását kapjuk, egyre inkább megtanulunk gyermekekként az Atyával járni – hűséges Szellemétől való függésben, amellyel kicsinyeit vezeti, és akaratában megtartja.

  A Szent Szellem soha nem indít az írott Igével ellentétes dolgokra; az Igében és az Isten gyermekében lévő Szellem mindig összhangban van.

  A Szellem tanúbizonysága mindig a miénk, ha Isten akaratában járunk. Képesnek kell rá lennünk gyorsan felismerni az Ő pecsétjét, amikor leteszteljük minden egyes lépésünket, és ébernek, hogy a legelső gyanús jelre engedelmeskedjünk, amely azt sejdíti, hogy nem az Ő akarata szerint mozdultunk. A Szellemnek mindig határozott célja van az iránymutatásaival, és nem pazarolja fölöslegesen sem az idejét, sem az erejét azoknak, akiket vezet.

  Nem helyénvaló, ha tévedhetetlenül meg vagyunk győződve minden egyes lépésünkről a vezetést illetően. Jobb csendesen járni Istennel, és hagyni, hogy Ő a Maga által választott módon bizonyítsa be másoknak, mennyire gyakorlott kézzel bánik velünk.

  Ha Isten megmutatta nekünk a ránk vonatkozó tervét, vigyázzunk, hogy ne mi határozzuk meg az időzítést, se ne feltételezzük, hogy minden azonnal megvalósul. Ne feledjük, hogy tévedhetünk a terv valós mibenlétét illetően, és könnyen anyagiasíthatjuk, ami pedig szellemi.

  Óvakodjunk „szövetségkötés” címén üzletelni Istennel! „Ha Te…, akkor én..!” A későbbiekben az ilyen szerződés megbilincselheti a lelket, és nem lesz képes felismerni Isten friss kijelentéseit. Ő annyit ígért, hogy mindig csak a következő lépést mutatja meg.

  Sohase féljünk elismerni, ha hibáztunk! Isten Szelleme ott lakozik, ahol becsületes őszinteség van. Hiszen csak cserépedények vagyunk, a Szellem vezetése pedig oly könnyen ellenőrizhető. Sokkal jobb rájönni, hogy tévedtünk, mint hogy szégyent hozzunk Istenre azzal, hogy olyasmit tulajdonítunk Neki, amit mi csináltunk, félreértésből.

  Ne várjunk különleges vezetésre, amikor csak Isten írott Igéjét kell ismernünk! Az Apostolok cselekedeteiben megvalósulva láthatjuk a Szellem hatalma alatti és az Istennek teljesen átadott élet általános alapelveit; Pál apostol leveleiben pedig a Szellem gondolatainak a mindennapi élet gyakorlati részleteire kiterjedő alkalmazását figyelhetjük meg. Szorgalmasan kutassuk az Írásokat, és a kapott világosságnak megfelelően azonnal engedelmeskedjünk is.

  Beleeshetünk abba, hogy annyira meg akarjuk tudni, hogy „Mi Isten akarata?”, hogy közben elmulasztjuk megtenni azt. Ha teljesen átadtuk az életünket Neki, bízhatunk benne, hogy akarata szerint fogja bennünk munkálni tervét óráról órára, nekünk csak az adott pillanat feladatainak kell teljes szívből nekifeszülnünk (Fil 2,13).

  Istennek ne csak az indítására, de a visszatartására is figyeljünk! „De Jézus Szelleme nem engedte őket” (ApCsel 16,7). A „hang” csak akkor hallatszik majd, ha „elhajolsz” (Ézs 30,21): ha egyenesen az Ő akaratának ösvényén járunk, Atyánk ezt mosollyal nyugtázza, és a szívünk békességben van.

  Az írott Igét a Szellemnek kell megvilágosítania számunkra. Ha a saját gondolatainkkal telve közelítjük meg, a saját elképzeléseinket fogjuk beleolvasni is. Alázattal várjunk Istenre, hogy a saját könyve értelmezését nekünk kijelentse.

  Soha ne kapkodjunk! Mindig van idő mindarra, ami Isten akaratában szerepel. Az egyik nap várakozása fényt deríthet olyasmire, amiből kiderül, hogy milyen közel voltunk hozzá, hogy valami súlyos hibát kövessünk el. Az Istennel való járás igen lassúnak tűnik, hatásaiban azonban nagyon is erőteljes, mert nincs benne kárba veszett energia.

  A teljesen Isten hatalma alatt lévő lelkeknek a Szent Szellem mély nyugodalmat ad minden dologban, amely egyetértésben van az Ő gondolataival. Legbiztosabb, ha soha nem hozunk meg olyan döntést, amellyel kapcsolatban nincs tökéletes békessége a szívünknek és gondolatainknak.

  VEZETÉS NEHÉZ IDŐKBEN

  Határozottan bízzuk a különleges nehézséget Istenre! „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik” (Zsolt 37,5).
  Erős hittel kapaszkodjunk Isten hűségébe, sosem feledve, hogy Ő az Atya, és mint ilyen, mindig képes gyermekét vezetni. „Aki Isten elé járul, hinnie kell (…) és megjutalmazza azokat, a kik Őt keresik” (Zsid 11,6).
  Figyeljünk rá, hogy minden személyes elképzelésünket őszintén, szívből letegyük, és készek legyünk rá, hogy Isten úgy vezessen, ahogyan Ő látja jónak. „Az igazságszeretőket becsületességük vezeti” (Péld 11,3).
  Isten akarata minden útmutatásának a jelenlegi világosságunk (megértésünk) szerint engedelmeskedjünk!
  Bízzunk a Szent Szellemben, hogy Ő adjon nekünk ép és józan gondolkodást, és így vizsgáljuk meg az adott nehézséget minden szemszögből; elsőként, hogy miképpen érinti Isten királyságát, másodikként, hogyan érinti a mások iránti feladatainkat, harmadikként pedig, hogy hogyan érint minket (Zsolt 25,9).
  Hagyjuk az egészet az Úrra, annak nyugodt bizonyosságával, hogy Ő munkálkodik, mi pedig közben végezzük el a következő előttünk álló feladatot (Zsolt 32,8; Mt 9,28-29).

  Csak talán még annyit tennék hozzá ( noha ez azért benne van, ha nem így konkrétan leírva), hogy amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor jó az, ha úgy is gondoljuk azt. Ha van bennünk némi “kétség” afelől, hogy biztosan akarjuk-e, hogy legyen meg Isten akarata az életünkben, akkor érdemes kérnünk Istentől, hogy cselekedje meg bennünk, hogy akarjuk akarni, az Ő akaratát. Hogy akarjuk, és hogy elfogadjuk azt. És végül, hogy szeressük az Ő akaratát, és engedelmeskedni tudjunk annak, és békességre leljünk abban. És, hogy végezze el bennünk, hogy minden gondunkat, és mindent-mindent az Ő kezébe helyezünk, és tőle várjuk, hogy gondoskodjon rólunk, mind szellemi téren, mind anyagi téren is.

  #1761
   lacika71 
  Felhasználó

  Kedves mindenki idelátogató.
  Ez az ember elhagyta a világot és annak minden gazdagságát Jézus Krisztusért.
  Ráadásul magyar ember és parlamenti politikus volt.Nagyon-nagyon ajánlatos megnézni, meghallgatni előadását és szerintem ő valóban a hit útját választotta a nehézségekkel együtt. Ilyen és ehez hasonló beszámolókra gondoltam amikor elindítottam a témát.Szerintem ezekből meríthetünk, még ha nem is ugyan abban az élethelyzetben vagyunk mint Dr. Molnár Róbert volt.
  Hát akkor jó hit perceket kívánok és adjátok tovább, terjesszétek ezt a filmet.

  #1762
   egy meggyőződött 
  Felhasználó

  Kedves lacika71!

  Köszönöm, hogy láthattam ezt a videót! 🙂
  Erről ez jutott eszembe.
  A gazdagság veszélyei
  Luk 18:18-25 És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
  19 Monda pedig neki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
  20 A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.
  21 Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
  22 Jézus ezeket hallván, monda neki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem.
  23 Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.
  24 És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!
  25 Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

  Végre elmondja azt, amit én is így látok, de én csak egy apró, majdnem láthatatlan porszem vagyok és nem volt politikus. 🙂

  A beszélőkém sem ilyen jó, de hát nem erre hívattam biztos. 🙁
  Nagyon örülök, hogy már mások is látják ezt és megmozdulnak.

  BOLDOGSÁG!!! 😀
  Még egyszer köszönöm!

7 bejegyzés megtekintése - 1-7 / 7

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account