Létrehozott fórum témakörök

12 bejegyzés megtekintése - 1-12 / 39
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1769
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Edit!
  “És felele Tamás és monda néki: Én Uram és ÉN ISTENEM!
  Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.”

  #1563
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Köszönöm Thea

  #1561
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő
  #1560
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  #670
  Nem tudom,hogy jól csinálom-e

  #1557
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Szia Thea!Van itt egy Józsefnek címezett írásod,hol van az amire válaszoltál?Nem találom….

  #1423
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Kóbor Bari!
  Jézus beszélt példapeszédekben és nyíltan.De csomagokban nem.

  Miből gondolod,hogy ida nem tért meg igazán?Talán személyesen ismered?Itt azért megjegyezném,hogy nagyon sajnálom,hogy elűldözted,sokkal hasznosabb lett volna ha te mész és ő marad…

  “félreértelmeztek igéket mint én régebben”
  Mely igéket értzelmezzük félre itt együttesen?
  “ezért ha meg nem tértek belőle nem üdvözülhettek” Szerencsére ezt nem te döntöd el.

  “De azért hagyok mindenkinek gondolkodási időt” Ez elsőre nagyon viccesnek tűnt, de később megijedtem attól a gondolattól, hogy te kinek a helyébe képzeled magad.

  “Hatodszor is,:Jézus vétkezett amikor a farizeusokat Sátán Fiainak nevezte?”
  Nem, Jézus soha sem vétkezett.Te viszont nem vagy Jézus és Ida sem farizeus,hanem Isten leánya.És egyetlen apa sem nézi el, hogy a lányát bántsák.

  “csak az alapján volt jogotok engem támadni, és a méltóságomat megkérdőjelezni.” Semmi alapján nincs jogunk támadni, és közülünk senki sem támadott meg ,még ha te mindent annak veszel is.Nem létező dolgokat meg szükségtelen megkérdőjelezni.

  Teljesen elborzadok azon, hogy milyen tiszteletlenül, lenézően és megvetően beszélsz olyan személyekkel, akik -a stílusod alapján -anyád lehetnének a korukat tekintve.De mindenképpen elég idővel és tapasztalattal rendelkeznek egy kis tisztelethez.
  Tudunk értelmes, idevágó Bibliai idézeteket,de úgy tűnik, hogy neked inkább ilyenekre van egyelőre szükséged:
  Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.Gal 5,14
  Beszédetek legyen mindenkor kedves,Kol 4,6
  A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.Gal 5,22

  És akkor itt újra kérdezem, mert a fórumon nem voltál hajlandó válaszolni: mivel gyalázta ida Jézust? És a “C.-s JT-s” mit jelent?

  Egyébként az írásaidat végigolvasva a farizeus imája jutott eszembe:”Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek……”Lk.18.

  #1400
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Kóbor Bari!
  “A nemhalálos bűnök a megtérésünk után elkövetett,nem tudatos bűnök egy része.Nem tudsz például akaratlagos szándék nélkül paráználkodni,házasságot törni ,embert ölni mondjuk baleseten kívül.”
  És a gyávák?Az általad idézett részben ők is szerepelnek,méghozzá az első helyen!Én még nem halottam emberről,aki előre elhatározta volna,hogy gyáva lesz, félni fog.
  “–A Biblia szerint csak egy van.–” Az én Bibliámban Jézus ezt mondta:Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.Mát. 12,31
  “Ha arra gondolsz ,hogy én hazudtam valahol ,akkor igazíts ki bátran” Igen,mégpedig,mikor írtad,hogy Ida a Sátán szolgája.És ez sokkal több mint egy egyszerű hazugság.Sokkal közelebb áll a Szent Lélek káromlásához mint ami szerinted az. (“Nem tudsz például akaratlagos szándék nélkül paráználkodni,házasságot törni ,embert ölni mondjuk baleseten kívül.Ha ezeket megtetted akkor a Szent Szellemet is káromoltad.”)Jézusra is azt mondták,hogy Belzebúb van vele,erre mondta Ő,hogy a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.

  “ti nem vagytok a testvéreim” Ez a mondatod megmagyarázta/világossá tette hozzáállásodat és cselekedeteidet.Mi viszont egymás testvérei vagyunk a Krisztusban.Te kihez tartozol?
  Hagyj fel a kóborlással, drága Bari és hagyd, hogy Jézus megtaláljon.

  #1396
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Kóbor Bari,Ugyanez igaz a hazugokra is!Sehol sincs az írva,hogy a hazugság kisebb bűn,mint a paráznaság.
  Hogy ki van rajta a szőlőtőkén, annak jól látható jele van, mert jó gyümölcsöt terem.
  “ha valakik azt hiszik ,hogy ők megvannak térve és vétenek,akkor a megtérésük sem érkezett el,és a bűnbocsánatuk sem!”Akkor a saját szavaid szerint te sem vagy megtérve.Vagy az ítélkezés,rágalmazás,hazudás nem bűn?a Biblia szerint épp annyira, mint a paráznaság.
  Mik azok a halálos bűnÖK? A Biblia szerint csak egy van.

  #1166
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Ida!
  Úgy tűnik,egy kicsit félreértettük egymást….
  “Írod:”Olyanoknál is, akik pedig szerették volna…., de nem kapták meg ….!”Nem elég azt kívánni,vágyni,kérni kell.” Én úgy gondoltam,hogy ezt a megtévesztéstől való megőrzésre írod.Azért is írtam ezt.Amit írtam én arra értettem,hogy Nem elég kívánni,vágyni,kérni is kell azt,hogy meg legyen valaki őrizve a megtévesztéstől.És nekünk is vigyáznunk,vizsgálódnunk kell.

  #1164
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Ida!
  Írod:”Olyanoknál is, akik pedig szerették volna…., de nem kapták meg ….!”Nem elég azt kívánni,vágyni,kérni kell.Annak meg van feltétele:
  “Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.”Jn 15,7

  Látod,téged is megtartott tőle az Úr.És úgy gondolom,hogy ha kevésbé lettél volna büszke,akkor más által lettél volna megőrízve.

  Írod:”Szóval én nem hiszek abban, hogy mindenki akit megtévesztettek, az azért történt, mert “akarta”…! ” Nem,nem feltétlenül.De semmi esetre sem lehetett olyan kapcsolatban Jézussal,hogy meg tudta volna őrízni.(ha valakinek nincs füle az Ő hangjára,ahhoz hiába szól…)

  #1161
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Ida!
  “Azt pedig nem igazán tudom elfogadni, hogy a megtévesztés csak tudatosan bevállalt lehet.”
  Ezt írtam:a valóban Jézust akaró hívőre vigyáz a Szent Lélek(időben figyelmezteti) és nem hagyja,hogy meg legyen tévesztve.Más lelket venni csak tudatosan lehet.Nem a megtévesztésre írtam a tudatosságot,hanem a más lélek vételére.Viszont megtéveszteni is valóban csak azt lehet,aki”hagyja magát”.Aki tényleg Jézust és az igazságot akarja,az figyel a Szent Lélek hangjára,figyelmeztetésére és engedelmeskedik neki.És azt nem lehet félrevezetni,mert azt elvezeti minden igazságra.De vigyáznunk kell!

  #1158
  Edua adatlap-képe Edua 
  Résztvevő

  Kedves Ida!
  Pál apostol jól ismerte a korintusbelieket,és tudta,hogy nem tudják,esetleg nem akarják a lelkeket megpróbálni,(“Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.”1Jn 4,1)ezért írta nekik,hogy szépen eltűrnék a más Jézust,lelket,evangyéliomot,csak épp Pált nem nagyon akarták(“viseljetek el engem is”),ezért is féltette annyira őket.

  Hogy valaki más lelket vegyen,annak valami előzményének kell lennie,ami miatt a Szent Lélek elhagyja pl.bűn( Dávid is ettől félt,miután Bethsabéval vétkezett:”Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.”Zsolt 51,13)vagy a hittől való elszakadás(“A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.”1Tim 4,1; “Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.”1Tim 5,15 )vagy a Szent Lélek káromlása.

  Írod:”De nem tudom ( illetve úgy gondolom, hogy nem) , hogy ez egyértelműen azzal jár e, hogy a Szent Lélek ekkor távozik az újjászületett, és valóban Jézust akaró, de megtévesztett hívőből…?)”
  A valóban Jézust akaró hívőre vigyáz a Szent Lélek(időben figyelmezteti) és nem hagyja,hogy meg legyen tévesztve.Más lelket venni csak tudatosan lehet.
  “Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”2Tim 4,3.4
  Azért ez sem úgy hangzik,mint egy véletlen megtévesztés.
  De ha egy Szent Lélekkel teljes ember úgy dönt,hogy más lelket fogad be,(ami szerintem már a Szent Lélek káromlás kategória)akkor távozik a Szent Lélek.

  Írod:”Most jutott eszembe, hogy az ördögök, és a démonok nem a szellemet szállják meg, hanem csak a lelket! A szellemünk az kizárólag a Szent Léleknek áll rendelkezésére.”
  Az egész testünk (a benne lévő lélekkel együtt)a Szent Léleké:
  “Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1.Kor.6.19

12 bejegyzés megtekintése - 1-12 / 39