Nagyfigyelmeztetés

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 68 hozzászólás, 9 résztvevő. Utolsó frissítés:  Házi Árpád 7 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1348
   ÉVA 
  Felhasználó

  Drága vagy, Thea. Sokkal fiatalabb nálam, “mégis” 🙂 nagyon tisztellek 🙂 a komolyságod, a tudásod és … a szeretetet is. Iránytű van Nálad ! Ámen !

  Pszt a “zsoltárok” igen sokfélék 🙂 abban is értem amit mondani akartál … (előbb, izgulósan, kértem volna, “melyiket, melyiket”? de, jobb így 🙂 ) Maradjunk együtt.

  #1349
   Névtelen

  Kedves Éva!

  Miattad nem törlöm a hozzászólásom. Nekem saját szempontomból semmit nem jelentene törölni. Ha lehetett volna, meg se írtam volna, ahogyan ezt jeleztem is. ( Ha úgy érezném, hogy bármilyen gonosz indulat (személyeskedési szándék, vagy egyéb), is lett volna bennem, amikor megírtam, akkor hidd el kérlek, hogy azonnal bocsánatot kérnék tőled, és törölném! Nekem is el kell számolnom minden szóval, és indulattal az Úr előtt! És ezt nem is felejtem el soha, mielőtt leírok valamit. De, azt csak én tudom, és az Úr, hogy mennyire nehezemre is esett azt leírni. Én is békesség szerető, és békességre igyekvő vagyok, és ha nem muszáj, akkor nem írok semmi személyeset senkinek.)

  Az előző hozzászólások, igehelyekkel ellátva pedig, azoknak szólnak, akik esetlegesen még felismerik a fenevad kilétét ezáltal. Semmi egyébről. Nem versengés, nem vitatkozás, nem bántás, és nem személyeskedés volt a célom. (Részemről támadás, vagy hasonló se jöhet szóba, ahogyan jelezted azt, hogy azért nem is olvastad el alaposan, és értelmezted, amit írok, mert te már ahhoz hozzászoktál, és betéve tudsz mindent, amit neked ez ügyben írhatnak. Sajnálom, hogy csak támadásokkal találkoztál eddig, de vannak olyanok is, akik nem támadnak. ) Soha nem is volt ilyen indulat bennem. Kizárólag figyelmeztetés, hogy “… el ne hitessenek senkit…”.
  És bár többször is leírtam ( illetve minden hozzád szólásomban leírtam) , hogy én Krisztusban látok csak testvéreket, és nem érdekel, hogy ki milyen felekezethez tartozik, de ezt valahogy nem hallottad meg sajnos.
  (Továbbá azt is a figyelmedbe ajánlom, hogy az írásod, amire azután válaszoltam, elég sokáig fenn volt anélkül, hogy bármit írtam volna rá. És éntőlem ez így is maradt volna….!)

  “Változatlanul botrányosnak tartom, hogy a legutóbbi – tegnapi, utolsó – írásod “átdob” a fenevad martalékának (mintha ott tanyáznék) és itt most a Személy valódiságát, akihez tartozom, ebben a piszkos ügyben inkább nem említeném.”
  Az írásom azért történt, mert megintettem az Úrtól, az ügyben, hogy hagylak abban a hitben téged ( is), hogy minden rendben van veled…! Amit írtam, azt se magamtól írtam, ahogyan a többi hozzászólásom se azért történik, mert írni akarok. Csak azt látom, hogy nem tudod, hogy hol vagy, és imádatod afelé, már lassan nagyobb lesz, ( vagy már nagyobb is) mint az Úr felé!

  “Azt is tudom, hogy nem méred fel – van ilyen más is, pl. Str. a lapon, akivel “foglalkozol” – nem méred fel az állapotot, hanem a MAGAD szerepét, térítési szándékát “éled ki” mégha olyan dicséretes volna ez egyébként. A személy, akinek írsz, “nem érdekes” csak apropó. Hű.”

  Hát, erre megint csak azt tudom mondani, hogy az Úr előtt állok, és Ő az Aki megítéli azt, hogy ezek a szavak igazak-e, vagy sem! ( Őszinte leszek! Bár igaz lenne! Bár már ott tartanék, hogy ne törődnék vele, és ne mérném fel….! Csak mondanám, amit kell, minden “nehézség” nélkül….!) A “térítési szándékról pedig csak azt tudom mondani neked, hogy én kizárólag azért vagyok itt (és itt még), hogy igei válaszokat adjak olyan felmerülő kérdésekre, amelyre nem kapnak másutt azok, akik azokat felteszik. ( Tekintettel az idő rövidségére, amit még itt a földön eltöltünk, hogy talán némelyek meggyőzetve megtérnének.)

  “Egyébként így célba sem érhet – szerintem másnál sem – éppen, mert mások is olvassák a párbeszédeket, és esetleg jobban értik, amit a másik oldalról Teneked írnak.”
  De lehet, hogy ők nem csak “berepülve” olvassák el az írásomat, és ezáltal lehet, hogy meg is értik azt, amit én írtam…!

  Továbbá, a részemről csak ennyi lenne :

  Ezék. 33,3 És ő látja jőni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet; Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utóléri: az ő vére az ő fején lesz. Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

  Ezék. 3,20 És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást: ő meg fog halni; ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai, a melyeket cselekedett; de vérét a te kezedből kívánom meg. Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem vétkezik többé: élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted.
  

  Ezék. 33,11 Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!? Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az igaznak igazsága meg nem menti őt a napon, a melyen vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége által el nem esik a napon, melyen megtérend hitetlenségéből, és az igaz nem élhet az ő igazsága által a napon, melyen vétkezendik. Mikor ezt mondom az igazról: Élvén éljen; és ő bízván igazságában, gonoszságot cselekszik: semmi igazsága emlékezetbe nem jő, és gonoszsága miatt, melyet cselekedett, meghal. S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és ő megtér bűnéből és törvény szerint s igazságot cselekszik; Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, és meg nem hal. Semmi ő vétke, melylyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él.

  De végezetül drága Évi, én ezeken túl, amit leírtam, csak annyit szerettem volna még velejeként mondani ( bár, persze minden hozzászólásomban, amit eddig írtam, leírtam), hogy az Urat, és Isten Igéjét kell követnünk ( amely zsinórmértékül adatott nekünk, amellyel mindeneket megvizsgálunk), és szeretnünk mindenek felett, és nem egyházakat, tanokat, és hasonlókat. Mert ezekből hamarosan kivetnek bennünket, vagy ki kell jönnünk azokból….! ( Viszont, ha a szívünk azoké, akkor nem fogjuk tudni se felismerni, hogy hol vagyunk, se otthagyni őket! És nekünk kell a szívünket megvizsgálni az Úr előtt, hogy teljesen az Övé-e az, vagy vannak ott még “bálványok”! És, bár lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy a szívünk teljesen az Úré, de amikor eljön a világosság, amely előhozza a szívünk titkait ez ügyben is, sajnos egy csomó dolgot talál benne, amiről mi nem is tudtunk, hogy az ott van…!)

  #1350
   ÉVA 
  Felhasználó

  Tegnap ezt kaptam az írásod elolvasása után de még nem írtam le ide: “Kedves Ida! majd megállít téged az Úr mint Sault a damaszkuszi úton…”

  A maira pedig ez a válaszom: EGYEDÜL AZ URAT IMÁDOM MA ÉS ÖRÖKKÉ https://www.youtube.com/watch?v=C4kD7Ein-0c

  Utóiratként halkan jegyzem meg: Str. nem kérdezett “igazán” ezért is voltak keresztül-kasul, önmagával is ellentmondásban a mondatai 🙁

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1352
   Névtelen

  Kedves Thea!

  ” Itt azonban se az építő szándékot, se a jó gyümölcsöt nem látom.”

  Nem egymás elismeréséért kell “küzdenünk”, hanem az Úrnak megfelelnünk. Továbbá nem egymás véleményére kell hallgatnunk (Csel. 4,19 ….: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg!) , hogy adott dologgal kapcsolatosan, ő mit gondol, hogy nekünk mit kellene tennünk, mondanunk, vagy gondolnunk, hanem arra , amit az Úr mond, mert Őt szolgáljuk egyen-egyenként. ( Se Jézus, se az apostolok, se senki Isten szolgái közül, nem mondott mindig csak népszerű dolgokat, amelyek mindenkinek tetszettek, és mindenki örömmel vette azokat. Mégis, aminek el kellett hangzania, annak el kellett hangzania. Bár azokat is megpróbálták jobb belátásra bírni sokan!) Továbbá, nem mi mondjuk meg egymásnak, hogy mit mondjon, cselekedjen, vagy gondoljon! És sokszor még azt se tudjuk mi helyesen megítélni, hogy azok a szavak, amelyeket kimondunk, nem fognak-e jó gyümölcsöt teremni. (2 Kor. 7,9 Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. )

  “Az, hogy te úgy érzed, hogy ki kell mondani valamit, még jelenti azt, hogy ez így is van. Emberek vagyunk, tele érzelemmel, amik még a legjobb szándékot is félrevihetik.”
  Gondolhatja bárki, azt, hogy mindenki csak saját szándékból, akaratból, indulatból szól, vagy azt magáról, hogy “csak hozzájutott el Isten beszéde, és hogy csak ő tudja megítélni, hogy másoknak mit, és hogyan kell mondania”, de ettől még az nem lesz igaz. Mindenki az Úr előtt áll, és mindenkinek fel kell vállalnia, és számot adnia minden szaváról, és gondolatáról, szívének indulatáról ( még itt a földön, és most, jó esetben : )
  És éppen ezért, nem biztos, hogy helyesen gondoljuk, ha kételkedünk abban, hogy valóban tényleg jól meggondolta-e ( az Úr előtt megvizsgálta-e) a másik, azt amit mondott. ( Ha nem úgy történt, és valóban az Urat követi az illető, akkor biztos lehetsz benne, hogy bocsánatot fog kérni, és kijavítja, illetve elismeri, hogy amit mondott, azt indulatból, vagy esetleg más okból mondta. Senki nem szeretne foltot a lelkiismeretén , az Úr szolgái, gyermekei közül…! 1 Ján. 3,3 És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképpen Ő is tiszta.)

  Természetesen, azzal nincs probléma, ha szól valaki a másiknak, “hogy biztosan ezt akartad-e mondani”?, de amennyiben a másik megerősíti azt, hogy igen, akkor szerintem már el kell azt fogadnunk. Hiszen onnantól, már övé a felelősség.

  “Szóval ez a “sárkány vicsorgása” hasonlat engem is elszomorított és úgy érzem rád sem lehet jó hatással.”

  Semmit nem írok úgy le, ilyen dolgokban, hogy ne figyelnék oda! ( Nem jutott volna magamtól eszembe ilyen kifejezés!) És, ahogyan már mondtam ( és már tettem is eddig is), én tudok bocsánatot kérni, ha úgy kapom!

  #1353
   Thea 
  Adminisztrátor

  Egyetértek, hogy ez elsősorban a saját felelősségünk, én pedig felelősnek éreztem magam, hogy reagáljak.

  “Legyen néktek a ti hitetek szerint…” 😉

  #1429
   ÉVA 
  Felhasználó
  #1431
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Johanna! Most olvasom ezt is – mert itt november elején megint van egy cikk és megint feje tetejére álltak a dolgok – visszanéztem a tavalyit: szelíd, mély hitről tanúskodó írásaidat. Most is milyen mondatokkal válaszolsz … gyönyörű! Köszönöm!
  Ez a kérdés … kivont pallossal, mindjárt levágják a fejed, “újjászülettél-e”? amikor valóban, imádságos életünk ellenére és a mondatok “a ki szakíthat el Krisztus szerelmétől” napi megvallása által szeretnénk ÖRÖKRE Ővele lenni nem pedig porig alázva “bálványimádásunk” miatt … Mégsem vagyok képes elhagyni itt a testvéreket, hiszen nagyon is jól írta Antenor az új cikkben, hogy a hitéletben akar bomlasztani a sátán… csak nem a testvérek fognak elszakítani ?!
  Éppen, az itt jelen lévők fogják tudni megmenteni, akit lehet, az új, a formálódó “új és összevont vallástól” amiből, sajnos – a világvallásból – éppen a Messiás fog kimaradni!
  Már meghirdették (az üzenetek alatt olvashatod, 2015-re Taizébe nyárra, egy új találkozót … Taizé hatalmas mozgalma nem elég ?! úgy ahogy van és él 🙂 ? már eddig is rásütötték az “ökumené” “vádját” – szörnyű káosz van!)
  Addig is, küldöm szeretettel https://www.youtube.com/watch?v=2rAmLEifycs&index=77&list=UU_uAi7IXW2RhtDxPv9z8BJg

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1433
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida a szívfájdalmak miatt csak most olvastam el az októberi – ma már “névtelen” alatt lévő – írásodat. Ugyanakkor ma olvastam szintén, Johannával folytatott levelezéseteket is, a tavalyit.
  Szinte “indigóval” van írva 🙁 … Johanna válasza szívemből szól: hogy hányszor hívod fel a figyelmünket “megtérésre” “bálványoktól szabadulásra” holott még a SAJÁT SZOLGÁLATUNK is válhat bálvánnyá … Mindenesetre, az ember NEM TUDJA azokat a “figyelmeztetéseket” amelyeket “neki” írsz elfogadni fájdalom, és pokolra-dobásod érzete nélkül, érted ?! Érted ?!
  Közben kijelentetted, hogy “nem is számítottam” hiszen nem is nekem írod/írtad, hanem, majd, aki olvassa, annak remélhetően hasznára fog válni. EZT így, ilyen formában nem szabad csinálni! Vagy egymásnak írunk, vagy nem: a “levegőbe” azért … mert ez által “levegőnek” nézel engem/minket. Érted? Főként, most, hogy látom, szinte ugyanaz a történet …
  Tehát nem számítok/nem számítunk, csak ennyiben ?! Tehát MAGAD miatt írod, a másik ember csak apropó 🙁 ?
  Johanna leírta, nagy bűne van ?! – és valójában ez a probléma ? – mert katolikusnak vallja magát, aminek értelmében: olyan a HIT … és nem a szervezet, ami mélyebb mint a protestánsok LEHETŐSÉGE szerinti, aztán kérdés persze, ki mit/mennyit ért és él meg belőle?!
  A csodában, ami a hitünk, van, akinek a nyelvén vérré válik a Szentostya https://www.youtube.com/watch?v=wtayxGKGoDk AKI Jézus Krisztus valóságos értünk áldozatul adott Teste! Ezzel nem viccelünk tovább, ahogy azzal sem, hogy lassan – valóban – MI LESZÜNK innen “kitiltva” a hitünk miatt … megrázó, valóban !

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #6833
   Házi Árpád 
  Felhasználó

  Sziasztok !

  Úgy tűnik, hogy az idő megoldotta a már korábban is sejthető talányt ! Az ír ál “prófétanő” hamis volt. Én ezt már borítékoltam volna három éve is, elég megnézni, hogy kiket célzott meg. A katolikus egyházzal kapcsolatos bárminemű ún. jóslat vagy prófécia, látomás, jelenés nagy valószínűség szerint vagy csalás vagy sátáni megnyilvánulás. Egy eleve hamis és ördögi rendszer hogy üzenhetne tisztát ? Sátán nem fogja üresen hagyni a neki megnyitott helyeket…..

  http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20150428_lelepleztek_a_csalo_latnokot_megszunt_a_nagy_figyelmeztetes_angol_honlapja

9 bejegyzés megtekintése - 61-69 / 69

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account