Nagyfigyelmeztetés

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 68 hozzászólás, 9 résztvevő. Utolsó frissítés:  Házi Árpád 7 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #504
   Xenia 
  Felhasználó

  Johanna, ez a megvallás helyénvaló, ha nem teszed hozzá az Üdvözlégyet 😉
  (és még annyit megjegyzek, hogy a “katolikus” szó itt nem a Katolikus egyházra utal, hanem “egységest”, “egyetemlegest” jelent, tehát Krisztus testére utal, amely felekezetektől független – akik megtértek, újjászülettek, Krisztus testéhez tartoznak, bármilyen felekezetből valók)

  #509
   Névtelen

  Azért ez a megvallás még nem megtérés! Az ítéletnél majd megkérdezi Isten, hogy : ” rendben, ezt sokszor hallottam tőled! De ha hittél ezekben, akkor miért nem tértél meg….”?

  #1302
   ÉVA 
  Felhasználó

  No ez különös de szinte megszokott dolog: II Mózes 1-17-et ajánlani… Elemi dolgokat … El sem tudjátok gondolni gazdagságát, ha ilyet ír bárki!, Miután a “katolikus vallás” volt “az ELSŐ” maga a kereszténység: egyházatyák, stb. tehát nyugodtan gondoljatok arra, hogy a “pokol kapui nem vesznek erőt rajta” tartott egy darabig 😀 (másfél évezredig)!
  A reformáció csak ELVETT … A HIT GAZDAGSÁGÁBÓL ! Felhívom itt a figyelmet a János 6. fejezetre!

  Más történet a Szentlélek újbóli és újbóli áradása, az ébredések, melyekből a “kis” gyülekezetek létrejöttek. Általában el kellett hagyni az “anyaegyházat” kényszerűségből a kis csoportnak: Wesley János sem akart másik “egyházat” 🙁 ! és folytathatnánk a sort.

  KIVÉTEL a Katolikus Egyház, ahol a karizmatikusoknak nem kellett elmenni …

  #1303
   ÉVA 
  Felhasználó

  Arra válaszolnék, amit csak véletlenül ejtett el Thea … de sajnos nem közvetlenül következik itt a lapon a válasz, hanem, ha jól látom, a végén, és így, az egész “ömlesztve” 🙁

  Tehát Thea azt írja – gondolom a katolicizmusról – hogy “berögzült szokás és hagyomány” (van benne, ezt nem lehet tagadni) ám JELEN VAN AZ ÉLŐ Jézus úgy, ahogy SEHOL ! Ő, szent Jelenléte adja azt amiről beszélt a szőlővesszők és szőlőtő példabeszédben. És erről beszélt, az ÉLŐ kenyérről, és hagyta ránk az utolsó vacsorán. Ez jelenti a katolikus hit MAGVÁT, LÉNYEGÉT!

  Ha megnézed a honlapot, ott megláthatod … örök imádás …

  Küldök néhány dalt https://www.youtube.com/watch?v=eUPPiUJbkgA ebben látszik a megszokás, a hagyomány, ám amiről szó van … https://www.youtube.com/watch?v=GIUbcA61hdI ez a himnusz már mély hittel

  és végül, az áhítat https://www.youtube.com/watch?v=3SReC68bsl8. Egy másodpercig sem gondolom, hogy ezt könnyű elfogadni. El is fordultak az Úrtól rögtön (János 6) és Jézus azt kérdezte a tanítványoktól: “Ti is el akartok menni”?! mert kemény beszéd volt …

  #1314
   ÉVA 
  Felhasználó

  Nem gondoltam, most hogy elolvastam vagy inkább átfutottam az írásaitokat, hogy a lendületemnek “annyi” … pedig, ez a legújabb, és szinte nincs annyi könny, amennyit sírni kellene … http://www.masodikeljovetel.hu/most-a-keresztes-imahadjarat-utolso-imajat-adom-nektek-170/

  Azokat a paramétereket pedig, a “Mária imádat”meg a többi, hajh mikor lesz felejtve, vagy, elfogadva, hogy lehet azt megmagyarázni és NEM imádat … Derek Prince pedig “mindig jól jön” fő-fő-fő kedvencem 🙂 különösen, amikor Ruth is (ugye, így hívják a feleségét) ott áll mellette !

  És hasonlóan, azokat a jellemzőket, amelyek “kis gyülekezetek” hitben járáshoz csatolnak … mintha katolikus mindössze “vallásoskodna” 🙁 Fel is hívom a figyelmet, KÉREM hogy egyik csoportba ez után, MOST ! TESSÉK KIGYŰJTENI “mi jellemző a katolikusokra” és mi az evangéliumi gyülekezetekre … szemtől szembe! nem csak így, említve, mintha “ezek természetesek lennének” 🙁

  Aztán ESETLEG nyitok egy katolikus hitvédelmi fórumot … ha Thea engedi (nem vagyok benne biztos!)

  #1315
   Névtelen

  Kedves Éva!

  Szerintem előbb olvasd el amit írtunk, és utána jöhet a katolikus hitvédelem. ( Csak az ismétlések elkerülése végett.) De azt semmiképpen nem gondolom, hogy Thea nem engedne ilyet. Ezen az oldalon általában mindent át lehet beszélni, ami az embereket foglalkoztatja. ( Illetve még nemigen volt olyan téma, amit törölt.)

  Erre azért reagálnék, ha már itt vagyok:
  “… Miután a “katolikus vallás” volt “az ELSŐ” maga a kereszténység….”
  Nem, ezt csak a róm kat egyház állítja magáról. Az egyház, és a kereszténység pünkösdkor született meg, és azóta is folyamatosan jelen volt, és van a világban ( pl Valdensek, illetve egyéb bibliai hitű gyülekezetek .( Eféz. 2,20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, ) A látható ( Péter apostol “névére való hívatkozással” alapított), szervezett “vallás” az, amelyik közül az első volt a róm kat, amelyben nem feltétlenül volt mindenki keresztény. Illetve a többség nem volt az, hiszen tudjuk, hogy hogyan jött létre, és tudjuk, hogy hogyan történt az “evangelizálás” a létrejöttekor. És azt is tudjuk, hogy az ilyen módszerek általi “megtérések” senkinek nem adnak üdvösséget. Még akkor se, ha azt akármelyik római császár parancsolja is…! ( De persze Isten kegyelméből ott is voltak üdvözülök, azok, akik valóban Jézus nevében éltek, és abban hittek!)
  Itt van erről a prófécia:
  Ez itt a római birodalom.
  Dán 7,7 Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt.

  És ez itt az a kis szarv, amelyik kinőtt belőle ( miután a római birodalom trónját átadták a pápának):
  Dán 7,8 Figyeltem a szarvakat: egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt.
  (Jel. 19,2 Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a NAGY PARÁZNÁT, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Jel. 19,3 És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké. Jel. 17,1 És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked A NAGY PARÁZNÁNAK A KÁRHOZTATÁSÁT, a ki a sok vizen ül; Jel. 17,2 A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. Jel. 17,3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. Jel. 17,4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, Jel. 17,5 És az ő homlokára egy név vala írva: TITOK; A NAGY BABILON, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. Jel. 17,6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. )
  
  Dán 7,9 Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz.
  Dán 7,10 Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel.
  Dán 7,11 Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a TŰZBE VETETTÉK, HOGY ELÉGJEN. Jel. 17,16 És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és MEGÉGETIK ŐT TÜZZEL.
  

  “…: egyházatyák, stb. tehát nyugodtan gondoljatok arra, hogy a “pokol kapui nem vesznek erőt rajta” tartott egy darabig 😀 (másfél évezredig)!”

  A “pokol kapui” bizony már akkor erőt vettek rajta , amikor megalakult, létrejött ! Mert megtelt a gyülekezet hitetlenekkel, akiknek a kedvében akart járni, és megengedte annak az asszonynak,hogy ( Jel. 2,20 …., mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. Jel. 2,21 Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. )
  És bizony hiába küldettek hozzá folyamatosan a próféták, akik figyelmeztették, hogy az az út nem az az út, nem tért meg…! Sőt megölte őket.

  Ez pedig a fenyegetés, hogy abban az esetben, ha nem tér meg, akkor: Jel. 2,22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Jel. 2,23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.
  
  Ez pedig azoknak szól, akik valóban Isten gyermekei abban az egyházban, illetve a többi hasonló berendezkedésűben:
  Jel. 2,24 Néktek pedig azt mondom és mind A TÖBBI Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet, Jel. 2,25 Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. Jel. 2,26 És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; Jel. 2,27 És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól: …

  “A reformáció csak ELVETT … A HIT GAZDAGSÁGÁBÓL ! ”

  A reformáció a személyes, hit általi megváltást, a személyes Krisztust (1 Kor. 1,9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,.. ), az újjászületés valóságát, Isten Igéjét a Szent Lélek kijelentésében, valamint annak tekintélyét a keresztény életben, adta vissza az embereknek. Amely felül ír minden emberi rendelkezést, szokást, véleményt, és tanítást! Amely mérőzsinórként adatott a hívőknek, hogy mindenben kizárólag ahhoz tartsák magukat, elvetvén minden emberi okoskodást. Amely által megvizsgálhatnak mindent, és ami azzal nem egyezik, azt elvessék! Vagyis visszaadta még a hívő életét az Úr Krisztus uralma alá ( az “egyház” uralma helyett :1 Kor. 1,9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, ),és a Szent Lélek tanító, megújító, átformáló, ( gyümölcstermő, és szellemi ajándék osztó ) fennhatósága alá! ( Ahogyan az az Igében is található!)

  A hit gazdagságát pedig a Krisztusban találták/találják meg a hívek, és nem a külsőségekben, és a ceremóniákban.

  Egyébként a reformáció is egy megtérési lehetőség lett volna annak az “egyháznak”, de mivel azt elvetették az “illetékesek”, ezért “ágyba vetette” őket az Úr. A reformátorok egyike se akart a róm kat “egyházból” elmenni, hanem azt akarta visszavezetni a bibliai alapokhoz, Isten Igéjéhez. És mivel ez nem sikerült, de Krisztust se akarták megtagadni ( minden fizikai kínzás, illetve a kivégzés ellenére se, amit ez a fenevad cselekedett velük, amiért nem imádták őt továbbra is) ezért kellett különválniuk.

  “Más történet a Szentlélek újbóli és újbóli áradása, az ébredések, melyekből a “kis” gyülekezetek létrejöttek. Általában el kellett hagyni az “anyaegyházat” kényszerűségből a kis csoportnak: Wesley János sem akart másik “egyházat” 🙁 ! és folytathatnánk a sort.”

  Nem, sajnos ugyanaz a történet. ( Ezek a reformált egyházak: Jel. 3,1 …. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg…. )
  A reformáció kezdetén adott kijelentéseket, “világosságokat” a reformátoroknak, és az azokat követőknek. Isten ugyanúgy visszaakarta állítani eredeti elképzelésben az egyházat, ahogyan azt a Bibliában olvashatjuk, de ez nem valósult meg, mert a többség ott is az embereket ( a reformátorokat) követte, és nem a Szent Lelket. És megmaradtak annál ( nem voltak hajlandóak több kijelentést , világosságot befogadni ), amit azok tanítottak. A többiek, akik átadták magukat a Szent Lélek tanításának, azok tovább mentek, de ezt amazok már nem tudták befogadni.

  “KIVÉTEL a Katolikus Egyház, ahol a karizmatikusoknak nem kellett elmenni …”

  Ez csak a mostani, átmeneti időszak, ami Isten kegyelméből azért jöhetett létre, mert még nem kapta vissza a világi hatalmának teljességét, és most még nem üldözheti azokat. ( Azért régen, ez nem így volt. Azok a szentek, akik részesültek valamilyen “karizmában”, vagy szellemi átélésben, kivétel nélkül mind üldözve voltak.)

  “ám JELEN VAN AZ ÉLŐ Jézus úgy, ahogy SEHOL ! Ő, szent Jelenléte adja azt amiről beszélt a szőlővesszők és szőlőtő példabeszédben. És erről beszélt, az ÉLŐ kenyérről, és hagyta ránk az utolsó vacsorán. Ez jelenti a katolikus hit MAGVÁT, LÉNYEGÉT!”

  Igazából ezekkel nem tudok mit kezdeni, nem tudom értelmezni, hogy mit szerettél volna velük mondani! A Biblia azt mondja, ha 2-3 összejönnek Jézus nevében, Ő ott van közöttük! ( Érezhetően!) Az Úrvacsoráról :1 Kor. 10,16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? (Szellemben az az Úr teste, és az Úr vére! Ha a láthatatlan szellemvilág oldaláról nézzük, akkor mi Jézus testét esszük, és a vérét isszuk akkor! Ezért is kell méltónak lennünk rá : 1 Kor. 11,23 Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.)
  De nem változik át az fizikailag ezekké, ahogyan az átváltoztatás tanában hirdetik! Továbbá az se elégséges tan, hogy ez csak egy megemlékezés, az utolsó vacsoráról. Ahogyan a megkeresztelkedés/bemeritkezés se simán csak egy gesztus.

  ” Ő, szent Jelenléte adja azt amiről beszélt a szőlővesszők és szőlőtő példabeszédben.”

  Itt se értem, hogy mire gondolsz.

  #1316
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  erre most nincsen szükség, hogy hitvitákat folytassunk. Egyes gyülekezetek valami iszonyúan ellenségesek: HA nem Te hoztad volna ide David Wilkerson próféciáját, mely a karizmatikus katolikusokról szól, nem szólnék egy szót sem. Mit gondolsz, az Úr amikor az első helyen említi, akik a legnagyobb üldözést fogják elszenvedni, vajon, “hamis vallás” miatt-e vagy sem ?!
  Nem fogom most “tételesen” és sorról sorra megcáfolni amit írsz. Végtelenül elszomorító. SENKI nem a római császár parancsára veszi a hitét az Úr Jézusban, ám az, hogy összefonódott – vége lett az üldözésnek “megtért a császár” gondolom, hogy megkönnyebbültek a keresztények a súlyos üldözések évszázadai után ( beleképzelem magam: nem láthatták előre ennek következményeit, nem is “ők” döntöttek) mi, sokan, kimondottan TRAGÉDIÁNAK tartjuk azt, hogy ez a ” császári megtérés” – Konstantin – megtörtént, vagyis az államhatalom összefonódott az egyházi “hatalommal” (idézőjelbe teszem, mert minden hatalom az Úr Jézusé). Sajnos, mi, emberek képtelenek vagyunk olyan “fordított hierarchiát” csinálni, amire Jézus példát adott, amikor megmosta tanítványai lábát (vagyis, hogy közöttünk a kisebb a nagyobb … )
  A katolicizmus lényege olyan mély, Jézusnak valódi JELENLÉTE melyet nem is tudom, mi a jobb, elrejteni vagy nyilvánosságra hozni (ne vessétek a gyöngyöket a sertések elé … és ezzel nem bántani akarlak, hanem idéztem).
  Ez az, amit minden nehézségen keresztül – és magam több mint húsz év távolléte után ismét visszatérve Őhozzá – VÁLLALUNK HA AZ ÚR ELVÁLLALTA, HOGY ILYEN MEGVETETT, ÉS FÉLRETETT LEGYEN … sok-sok keresztény számára !
  Idézeteidet ismerem, azt is, hogy hol és mit tanítanak, és persze azt fújja mindenki azokban a körökben, ahogy az lenni szokott.
  Éppen elég, hogy az ír látnoknőn keresztül az Úr megüzente azt, hogy UGYANÚGY fognak Vele bánni, mint a keresztre szegezéskor. Sőt, azt is, hogy “vissza fogja vonni jelenlétét” (hogy sírjak eléggé ezen?)
  … hogy az Egyházával mi fog történni … Egyébként ezt, a Vatikánra való hivatkozást (ám ott is, mint mindenhol, együtt növekszik a konkoly a tiszta búzával, és még nincs itt az ideje a szétválasztásnak lásd a konkolyról szóló példabeszédet) TÖBB és régebbi próféciákban hallottuk, olvastuk már!
  Az egységes világvallást – mint már máshol megírtam, sajnos, szükségszerűnek tartom, és akik megbotránkoznak JOGGAL a keresztények széthúzásán azok(is)majd örülnek, na, végre nem ölik egymást … Eddig sem kellett volna !
  ————————————————-
  Ne felejtsd el, a János 6.52-ben: “Vitatkoztak … hogyan adhatja ez a testét eledelül nekünk”? Majd “tanítványai azt mondták: Kemény ez a beszéd! Ki hallgathat rá?” Jézus pedig jól tudta, hogy tanítványai zúgolódnak emiatt” (6.60-61.) majd lejjebb: “Ettől fogva tanítványai közül sokan visszahúzódtak és többé már nem jártak vele együtt. Jézus azért megkérdezte a tizenkettőt: Csak nem akartok ti is elmenni?”
  Hasonlóan “húzódtak vissza” azok a keresztények, akik NEM hittek a valóságos JELENLÉTBEN …
  —————————————————-
  Ugyanakkor tudom, hogy a Szentlélek áradásakor,ha betölti az ember szellemét és lelkét :), akkor “mindenünk megvan” 🙂 Mégis, amit írtam fenn így van HITEM SZERINT, ÉS TAPASZTALOM SZERINT 🙂 Alleluja !
  Amit küldök, Aquinói Szent Tamás himnusza https://www.youtube.com/watch?v=L2xX8tWaTx4 Első versszaka magyarul:
  “Imádlak áhítattal, Isten, rejtelem
  Aki e jelekben titkon vagy jelen.
  Néked egész szívem átadja magát
  Mert tégedet szemlélve elveszti magát.”
  Látod, a képen ott egy egész szőlő-ültetvény ! 🙂 🙂
  János 15-ben:
  1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
  2. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
  3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.
  4. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
  5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
  ———————————————–
  Egy sereg bizonyíték van, Oltáriszentség-csodák (hasonlóan tudományos bizonyítékok mint a szent-lepel-kutatásé) éppen akkor történt, amikor valaki nem hitt és az Úr döbbenetesen válaszolt … úgy lett valóság, hogy “mérhető és vizsgálható” (nyilván ezekről sokan nem tudnak). De a HITHEZ – mely valóban tetszik az Úrnak – nem kell tudományos mérés (ismétlem, hogy több is van) elég a boldog tapasztalat …
  Egy imával, dallam végével fejezem be: “bár pihennél mindig nálam tiszta szívem templomában!”

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1318
   ÉVA 
  Felhasználó

  Máshonnan közelítek kedves Ida
  amikor az Úr megígérte, a Jeremiás 31.31. szerint “Íme, jönnek napok – mondja az Úr – amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.”
  Mi ezt a szövetséget, az Ige emberré testesülését, csodálatos tanításait ahol nem úgy tanított mint az írástudók és főként: szenvedését, kereszthalálát majd feltámadását vajon el tudtuk volna képzelni? A tanítványok szomorkodtak Jézus halálakor, PEDIG hányszor megmondta az Úr, előre: szenvedni fog de harmadnap feltámad!
  Mégsem hittek, hanem szomorkodtak… csak az emmauszi kenyértörés után (és János az üres sírban a lepleket meglátva) A mi elgondolásainkba vajon ez “belefért” volna? Kérhettük volna?! ezt ?!
  “… a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. – Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál” Izaiás 55.8-9.
  —————————-
  Majd olvassam el, hogy Ti mit írtatok? És, majd “akkor mondhatok hitvédelmet”?!Kategorikusan kijelented, úgy van és kész … mert “olyan nincs” !
  Az Úr igéjével válaszoltam. Szeretettel
  Éva

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
  #1320
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Éva!
  Nyugalom! 🙂 Ida csupán javaslatot tett az elolvasásra (a “szerintem” ezt jelenti) az ismétlések elkerülése végett és amúgy ez egy fórumban alapszabály. Reagálás előtt illik elolvasni, amire reagálsz. A katolikus hitvédelemmel kapcsolatban már a főoldalon is írtam, hogy nem kell engedélyt kérned.

  És végezetül: Teljesen mindegy, hogy ki hova vagy hova nem tartozik, nem “Pálé” vagy “Apollósé” vagy ilyen olyan szervezeteké, hanem Krisztusé vagyunk. Krisztus teste vagyunk és ez gyülekezet és felekezet független. A “lészen egy akol és egy pásztor”-ban az akol a hívőket, a pásztor pedig Jézust jelenti. Ez most is így van a lélekben, testben pedig a Millenniumban valósul meg.
  Addig pedig: “Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
  🙂

  #1321
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Thea (és Ida), igen, ez az … persze olvasom, amire válaszolok csak már kívülről fújom … Nem kellene a másikat azért “felelősségre vonni” amit nem ő csinált, nem tudunk visszamenni az időben (mi jóvátenni), de főleg, nem arról szól a hitélet ami kívülről látszik ráadásul téves (elő)ítéletekkel. Nem lehet erre melldöngetéssel válaszolni: de, igen, újjászülettem, stb. 🙂 Honnan, hogy aki katolikus az nem ?! Meg: nem vallásoskodom (és tudom mi az) … holott, a vallás definíció szerint, az, amit az ember “vall” vagyis mond A HIT pedig teljesen más (akkor jó ha a kettő fedi egymást).
  Alapige, amit írsz, így van leírva, mégis, fontosabb úgy érteni hogy egy NYÁJ lesz és egy Pásztor 🙂
  ———————–
  De, ezért jöttem vissza https://www.youtube.com/watch?v=RncMe177Euk ezt vajon “ki tudtuk volna gondolni”: kérni erre az Istent?! Csak leborulni lehet és imádni Őt ! Felfoghatatlan SZERETET ! Kell erre örökkévalóság ! 🙂

  #1322
   Névtelen

  Kedves Éva!

  “Majd olvassam el, hogy Ti mit írtatok? És, majd “akkor mondhatok hitvédelmet”?!Kategorikusan kijelented, úgy van és kész … mert “olyan nincs” !”

  Bocsáss meg, tényleg nem voltam elég udvarias, és nem tettem hozzá sajnos, hogy “kérlek” olvasd el először, amit mi írtunk, az ismétlések elkerülése végett”, ahhoz se tettem ezt hozzá, hogy azután kérlek nyiss egy témát a …! Azt gondoltam, hogy nyilvánvaló, hogy miért írom azt. ( Persze, ez nem ment fel engem az udvariatlanságom, és figyelmetlenségem alól, de tényleg nem úgy mondtam ezt, ahogy ez neked lejött.)

  A többiről meg , amit írtál, csak azt tudom mondani, hogy nem értem miért gondolod, hogy személyes bántásként, vagy vádként írtam amit írtam. Hogy esetlegesen téged teszlek felelőssé olyan dolgokért, amit nem te követtél el. ( Természetesen mindenkinek az Urat kell követni személyesen, és az Ige, és a Szent Lélek vezetése alapján döntenie arról, hogy közösséget vállalhat-e azzal az egyházzal, vagy gyülekezettel, vagy akármivel, amelyikhez tartozni akar.) Bár most valóban nem írtam, de ezelőtt egy írásomban, amit éppen neked írtam, elmondtam, hogy számomra kizárólag csak olyan keresztény létezik, akik az Úr Jézus Krisztus nevéről neveztetik ( “Krisztusban nincs se katolikus, se református, se…!”). Valószínűleg ezért nem érzem át a felekezeti érzékenységet, amelyet soha nem is tudtam hová tenni. Nem akartalak ezzel se megbántani, de azt hittem, hogy ezt már tisztáztuk. Hiszen beszéltünk erről, és úgy gondoltam a válaszodból, hogy erről nem kell többet “vitáznunk”. Mindketten tudjuk, hogy a világegyházban ( világvallásban) , minden gyülekezet, felekezet, egyház, és stb, képviseltetni fogja magát. Egy se nagyon lesz olyan, amelyik ebből kimaradna sajnos. Ezért nem is értem, hogy mivel vertem ki a biztosítékot nálad.

  Erre pedig: ” Mit gondolsz, az Úr amikor az első helyen említi, akik a legnagyobb üldözést fogják elszenvedni, vajon, “hamis vallás” miatt-e vagy sem ?! “.
  Nem a teljes római katolikus egyházat fogják üldözni, hanem kizárólag az abban lévő Isten gyermekeit, akik Krisztushoz tartoznak. Attól még lehet hamis egy vallás, ha történetesen vannak közöttük olyanok is, akik nem azt a “vallást” gyakorolják, hanem a szívük a Krisztusé.
  Eddig nem volt olyan írásom, amiben ne mondtam volna el, hogy Istennek ott is van népe! Ahogyan a többi egyházban is, mindenütt vannak hamis atyafiak is. És ebben az előbb leírt hozzászólásomban is kiemeltem ( az Igéből) , hogy azok, akik ebben az egyházban nem Isten gyermekei, azoknak mit ígér Isten ( ha meg nem térnek), és mit ígér azoknak, akik győznek. Továbbá a világegyház lesz az ( aminek a feje éppen ez az egyház lesz), akik nem a “vallásért”, hanem a “Jézus bizonyságtételéért” fogják üldözni azokat, akik közöttük (is) Jézuséi. És az Úr azt mondja, hogy ” gyertek ki én népem…”.

  “Nem fogom most “tételesen” és sorról sorra megcáfolni amit írsz. Végtelenül elszomorító.”

  Nem gondolom, hogy tételesen megtudnád cáfolni, amit írtam, sőt még azt se gondolom, hogy bármit is megtudnál cáfolni belőle. . Azért, vannak feljegyzések bőven ezekről a cselekményekről, még akkor is, ha esetleg ezeket tagadják is. És, igen végtelenül elszomorító ( még ha te nem is így értetted.) . De nem gondolom továbbra se, hogy azokat a cselekedeteket, ebben a szervezetben akkor is, és most is, az Isten népéhez tartozók követték el. Viszont az apostolok meg is írták, hogy ezek fognak történni azokkal a keresztényekkel, akik Krisztusban kegyesen akarnak élni ( akármelyik egyházban vannak is). 2 Tim. 3,12 De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén….stb

  “..A katolicizmus lényege olyan mély, Jézusnak valódi JELENLÉTE melyet nem is tudom…”

  Nem tudom Évi, hogy a katolicizmus milyen mély. Nem voltam soha katolikus, én csak a tanításaik közül ismerek jó párat. És azt látom, nem az Isten Igéje szerinti tanítások vannak ott. Illetve vannak ott olyan tanítások, amelyek igencsak nem az Isten beszédén alapulnak. És azt is tudom, hogy az Ige hamisítatlan tején kell növekednünk, és arra vágyakoznunk. (1 Pét. 2,2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;) És az Isten Igéjéből azt is tudom, hogy lehetnek más “Jézusok”, más lelkek, és más evangéliumok. És más evangélium, más lélekkel, és más “Jézussal” jár. És ezeknek más apostolaik vannak: 2 Kor. 11,13 Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.
  És akár így, akár úgy, de abban biztos vagyok, hogy azokat az említett dolgokat ilyenek követték el ( és bizony arról nem vagyok meggyőződve, hogy tudatosan tették e, és nem-e azon egyház tanításai csapták e be őket) . Mert , ha az Igaz Istent, és az Igaz Krisztust ismerték volna, és a Szent Lélek vezette volna őket az Isten beszéde szerint, akkor nem tették volna, amit tettek. ( És most nem káromolnák miattuk az Úr Jézus Krisztus nevét! Gondolván itt a többi egyházban lévő, hozzájuk hasonlókra is.)
  Meg továbbá az meg van írva, és azt is tudjuk, hogy a “Fenevad” hamis csodákkal, és hamis jelekkel jön el, a Sátán hatalma által, és elhiteti azokkal a jelekkel, és csodákkal egész világot….! És elpusztít mindenkit, aki nem imádja őt…! És harcol a szentekkel, Jézus népével, és a kezébe adatnak, és megöleti őket. (Dán. 7,19 Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, a mely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Dán. 7,20 A tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, AMELY UTÓBB NÖVEKEDÉK és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál. Dán. 7,21 Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket.)
  És akárhogyan is nézzük, ez bizony a római birodalom, és az abból kinövő róm kat egyház, amely “fejének” az utólsó római császár a trónját, és koronáját átadta…!(Jel. 13,1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.)
  És bizony azt kell mondanunk az Ige alapján, hogy nem a csodák azok, amik által meg kell ítélnünk valaminek, vagy valakinek az Istentől valóságát, hanem a gyümölcsök alapján, amely a Szent Lélektől származnak. Márpedig azok nem úgy néznek ki, mintha azok a gyümölcsök Tőle származtak volna.
  Dán. 7,22 Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek.
  És, ahogyan látszik, ez az Úr visszajöveteléig így lesz…!
  Viszont szeretném, ha tudnád, részemről ez nem ellenségeskedés senkivel szemben se ( akármilyen vallásúnak is nevezi magát) , mert én őszintén nagyon-nagyon-nagyon sajnálok mindenkit, akit becsapott a Sátán.

  Amit a vallással kapcsolatosan írsz, arra azt kell, hogy mondjam, hogy nem értem, hogy miből gondolod, hogy minden, magát római katolikus vallásúnak nevező ember, egyben újjászületett keresztény is?! De, ez vonatkozik, bármely más egyház tagjaira is, akik valamilyen vallásúnak nevezik magukat. Viszont azt senki nem állította, hogy nincs közöttük olyan. ( Persze az lenne az igazán jó , ha mind az lenne!)Azt meg végképp nem értem ( vagy esetleg félreértettem, amit írsz? ), hogy melyik mondatomból értetted ki azt, hogy téged vallásoskodással “vádollak”…?

  #1323
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  először is meghat, hogy éjszakába nyúlóan foglalkozol témánkkal. Thea jól kezdte, hogy “nyugalom” 🙂 ! Tudod, mesélem, volt egy nagyon fontos és nagyszerű kezdeményezés, a mindennapi.hu ahol sokan, különböző irányokból keresztények/keresztyének jöttünk össze hitünknek különböző tapasztalataival, színeivel, persze, jócskán nem-hívők is. A különböző utak, meglátások szerintem sokakat gazdagítottak, a főszerkesztő azt írta, hogy “jobbak a kommentek mint maga a cikk”: mára megszűnt, a kommenteket törölték, csak a cikkek elérhetők.
  Sajnos, nem volt moderálás. Ezért “elszabadult a pokol” szó szerint! Építészeti cikkhez a Notre Dame szobrairól azonnal érkezett több hsz “a stábtól”: a katolikusok bálványimádók, imádják a szobrokat (melyek között sok szörnyű, démoni alak is van).
  Mondanom sem kell, hogy az első voltam, akit a “fundamentalista” – hogy is nevezzem – reformátusok betámadtak nemcsak azért, mert megvallottam, hogy katolikus vagyok, hanem, a gyógyító alkalmakat, a Szentlélek megnyilvánulásait, kézzelfogható fizikai eseményeket (következményében, a testi gyógyulásban) tagadtak le úgy, hogy az az “ördög munkája” 🙁 azon az alapon, hogy Pünkösd egyszer volt, ma már NINCSENEK csodák … és folytathatnám. Ezen az Írás konkrét mondatai sem “segítettek” hiába írtam szó szerint Márk 16.17-18-at: “Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöket űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, KEZÜKET BETEGEKRE TESZIK ÉS AZOK MEGGYÓGYULNAK”. Hatástalan volt a János 14.11-12. is, ami szó szerint: “Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, mint amilyeneket én cselekszem, SŐT MÉG NAGYOBBAKAT IS TESZ AZOKNÁL mert én az Atyához megyek.” (Fogalmam sincs, hogy lehet nagyobbakat tenni, mint amit az Úr tett … ha azt cselekednénk, “bőven elég” lenne… )A Biblia KONKRÉT mondatai sem “segítettek” ezen 🙁 Ráadásul
  nem “száraz” beszélgetések voltak, hanem, “vérre menők” :(csöpögött … 🙁 – Szenczi Sándor külön írt hogy nem bírja tovább ezt a gyűlölködést, ezentúl nem adja nevét a dologhoz/a laphoz – és pontosan ez volt az oka, hogy a lap MEGSZŰNT! Szegényebbek lettünk nélküle …
  ————————————-
  Most nem az a FELADAT hogy vájkáljunk a másiknak TULAJDONÍTOTT hitben, hanem, hogy megőrizzük mindazt a kegyelmet és NÖVEKEDJÜNK abban ami adatott.
  A Hitgyüliben kegyetlen katolikus-ellenesség uralkodik (nem csoda, hiszen Németh Sándor onnan jött el és hajh, milyen/milyenek voltak még az elején! :)vannak videók erről a neten) és ez nem “száraz” vélemény/hitbéli különbség mára, hanem, csorog, folyik a … (ide egy olyan szó kívánkozna, amit Thea, jól tenne, ha a kitörlésre valók között tartana számon 🙂 én “körülírom”: ami a szeretet ELLENTÉTE és az nem az indulat amit olyan jól moderált Thea).
  Meggyőződésem – látva a amerikai példát – hogy erről külön tájékozódni, olvasni kell vagy, hallgatni – http://www.renewalministries.net/?module=Events&class=Media&event=Archive&mediaID=6 az 1967-es lelkigyakorlat után – ahol protestáns volt az a személy, aki “vitte a tüzet” – az amerikaiak és mások is, ahol nem volt VALLÁSÜLDÖZÉS mint kis hazánkban “megmaradhattak” a Katolikus Egyházban, sőt, gazdagították, megújították azt.
  ——————————————————————
  A jelen “puzzle”-ba – amit a mindennapin is tapasztaltam – hogy egyszerre “ellenség” a katolikus, mi több, hajaj, sátán barátja 🙁 – hiszen Te is írsz ilyeneket – ráadásul “karizmatikus” amikor, írták meggyőződéssel (és sajnos, sokan gondolják is így, vezetők, lelkészek és papok): második – és sokadik 😀 – Pünkösd nem létezik! Erre – a “kettős hibára” – külön “ráerősít” az Úr amikor azt mondja David Wilkersonnak, hogy a legnagyobb üldözés a karizmatikus katolikusokat fogja érni! Teljesen illik a képbe (puzzle, bocsánat!)..
  S ha már Wilkersonnál tartunk, éppen a “Kereszt az aszfaltdzsungelben” volt az a kötelező olvasmány, amivel arra a bizonyos lelkigyakorlatra – 1967. február Duquesne Egyetem Pittsburg)ELŐBB el kellett olvasni, és a nyelveken szólásról egy másik könyvet …
  Pál apostol így ír Timóteusnak: „… emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. … A Szentlélek így terjed tova, gyúl fel az emberek szívében, adja isteni Erejét kézrátétel/személyes találkozás által: így ment el Efraim testvér a Nyolc Boldogság Közösség alapítója a kezdetek kezdetén Kathryn Kuhlmanhoz személyesen és kapott “lángra” a szolgálat (zsidó származású protestáns lelkipásztor volt, majd katolikusnak tért … ) Ha megnézed ezt a rövid videót https://www.youtube.com/watch?v=7e6PENRqJJM és a hozzászólásokat, van benne bolond, van benne ‘sátán is – másutt biztosan, ha itt nem – és van “csodálatos nagy kenet”!
  Más előadásain a közönségben ott vannak – akiket az öltözékükről lehet felismerni, apácák, papok … Ezen van kép, ahol épp VI.Pál pápa fogadja nagy szeretettel https://www.google.hu/search?q=katherine+kuhlman&rlz=1C1AVSX_enHU398HU421&espv=2&biw=1034&bih=648&tbm=isch&imgil=F4oVPp8C8-dvUM%253A%253BsqsAVq2_ugakRM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.opwest.org%25252F2009%25252F03%25252FOn-Being-a-Brother-Kathryn-Kuhlman-and-the-Miracle-Years&source=iu&pf=m&fir=F4oVPp8C8-dvUM%253A%252CsqsAVq2_ugakRM%252C_&usg=__o-U8FhLJAztHgyaGdqz7FLoeQnI%3D&ved=0CDwQyjc&ei=TCk-VPOPCqKS7AaH1YCoAQ#facrc=_&imgdii=xjrxbX3kmQDSsM%3A%3B32nBhZK1It-vhM%3BxjrxbX3kmQDSsM%3A&imgrc=xjrxbX3kmQDSsM%253A%3BM-aORzCC589r7M%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ytimg.com%252Fvi%252FHIDYtJmNACU%252Fhqdefault.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DHIDYtJmNACU%3B480%3B358

  Erről nagyon fontos beszélni, mert a XX.század története a hitben épp a karizmatikus megújulásé, nem azért, mintha nem lettek volna “előbb” hatalmas szentek, a Szentlélek megnyilvánulásainak hordozói, de ilyen mértékben – meg van írva: Az országról szóló evangéliumot hirdetni fogják az egész világon bizonyságul minden népnek és akkor jön majd a vég Máté 24.14. – https://www.youtube.com/watch?v=MBtBHZtdU78 Ha megnézed ezt az ötperces, boldogító videót, és hozzá veszed, hogy EZT nem az Égből származtatják sokan keresztények/keresztyének le sem írom, honnét (nincs olyan jel itt elektronikusan, hogy a sírásomat visszaadja) akkor “nem is csoda” hogy a katolikusokat “a sötétség ura alatti” társaságnak tartod! Holott éppen, KATOLIKUSOKNAK ADATOTT ÜZENETEKBEN – egybe hangzó üzenetek sokaságában – van leírva, ezekre az időkre, hogy milyen “jövő” érkezik, illetve, már szinte itt is van. Pontosan erről ír a “Nagyfigyelmeztetés” mára már “masodikeljovetel.hu” és pontosan ezért TILOS katolikus “körökben” – már ahol – ezt komolyan venni, elfogadni, igaz, hogy az is benne van a szövegekben, hogy lesz amikor nyilvánvalóvá válik a CSALÁS és akkor majd, akik eddig nem, azok is felismerik … Hozzáteszem, hogy a magam részéről nem “teljesen” csak 99 %-ban, Pál apostollal “mindent vizsgáljatok meg, ami jó tartsátok meg” kell tartanunk.
  ———————————————————
  A matematikában létezik indirekt bizonyítás: tegyük fel az ellenkezőjét (mert innen is lehet közelíteni)tegyük fel, hogy a valódi hívő katolikusok nem az Isten mostani népe, vallásuk hamis ?! Ha a feltételről bebizonyosodik hogy nem igaz, a következményéből (mert az nem igaz) vissza lehet “nézni” az eredeti feltételt: ha a következmény nem igaz, akkor ROSSZ VOLT A FELTÉTELEZÉS! Jézus azt mondta – David Wilkersonnak adott próféciában, amit elfogadsz, hiszen Te hoztad a szöveget ide kedves Ida – hogy a legjobban üldözöttek lesznek/leszünk katolikus karizmatikusok az Antikrisztus által. Kétszeresen is! Ha az Úr ezt mondta, Számodra hiteles embernek (azt nem mondhatod, hogy az üzenet egyik fele igaz, a másik nem) akkor MI – KATOLIKUSOK – BIZONY, ŐHOZZÁ tartozunk, az Ő népe vagyunk: NEM hamis vallásban=hamis hitben, alleluja! Amen, alleluja! https://www.youtube.com/watch?v=SJvmoX4o9Ng

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 1 hónap telt el- ÉVA.
12 bejegyzés megtekintése - 37-48 / 69

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account