Figyelmeztetések

Ennek a témakörnek tartalma 4 hozzászólás, 1 résztvevő. Utolsó frissítés:  Névtelen 9 éve, 5 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #866
   Névtelen

  Készüljetek a szenvedés idejére

  Mert egyre csak azt mondom az Én Testemnek, és egyre csak szólok az Én Testemhez: ‘Készüljetek, készüljetek az időkre, melyeknek még rá kell törniük e Földre’. Mert a nyugati világban mostanáig könnyű volt az Én követőmként járni – azt mondja az Úr. A Földnek jelenleg csak néhány elszigetelt térségében van, hogy az Én népem az Én nevemért szenved, és hogy az Én evangéliumomért életüket és szeretteik életét igazán leteszik. De e mai napon kijelentem nektek, hogy a szenvedés időszaka közelít, és hamarosan le is csap a Földre. Én pedig az Én nyugati Egyházam felett bánkódom. Ó mennyire siratlak benneteket, az Én szeretett Egyházamat, mert azt mondom nektek, hogy nincs közöttetek senki, egyetlen egy se, aki igazán fel lenne fegyverkezve a napra, amely rátok szakad. És a mai napon azt mondom nektek: Ügyeljetek útjaitokra, Én Egyházam, és vigyázzatok, mert mostani figyelmeztetésem az Én irgalmam számotokra. Mostani figyelmeztetésem az Én kegyelmem számotokra. Szeretteim, ragadjátok meg az Én irgalmamat. Ragadjátok meg az Én kegyelmemet, és térjetek meg. Változtassátok meg útjaitokat. Az Én útjaimat öleljétek magatokhoz. Keveset fektessetek be a magatok hírnevébe, de sokat az Enyémbe. Keveset fektessetek be a magatok épületeibe, de sokat az Enyémbe. Mert az Én Épületem az Én népem, ti pedig nem törődtetek az Én népemmel. Az Én gyermekeimnek azonban végtelen értéke van Számomra – azt mondja az Úr. Igen, az Én feddésem az Én kegyelmem számotokra. Felkészülésre szólítom fel az Én Egyházamat, hogy a megpróbáltatásokban szilárdan meg tudjon állni, és meglegyen számára a kiváltság, hogy Értem és az Én evangéliumomért szenvedhet. Mert az Én elhívottaim közül sokan megfizették már elhívásuk árát, és hatalmasan munkálkodtak is, a hit nagy cselekedeteit hajtva végre. És ez rendben is van, mondja Isten Szelleme, de most meg kell tanulnotok szenvedni is az Én evangéliumomért, és ez magasabb rendű, mint nagy cselekedeteket véghezvinni. Övezzétek fel belső embereteket. Készüljetek háborúra, készüljetek háborúra! Készüljetek fel rendkívüli invázióra a szellemi régióból! Övezzétek fel magatokat háborúra – ezt mondja az élő Isten Szelleme. Övezzétek fel magatokat, mert a behatolás, mely a szellemi régióban sátáni invázióval indul, hamar átcsap a látható világba is. És amint egy vagy két tragédiát már láttatok, azt mondom nektek, hogy ezek semmik ahhoz képest, ami elkövetkezik. Mert azt mondom nektek, hogy ahol most békében éltek, és ahol most szólásszabadságban jártok, ott egy olyan időszak jön el, egy olyan periódus, amikor az Én nevemnek csupán kimondása is akkora üldöztetést támaszt, hogy sokan közületek – jelenlegi vezetőket is beleértve – felmérik az árát, és nem fognak kitartani. Úgy hogy figyeljetek pásztorok, figyeljetek szellemi vezetők – titeket akarlak most megszólítani, és hozzátok könyörgök esedezve. Készítsétek fel magatokat. Készítsétek embereiteket, készítsétek gyülekezeteiteket háborúra. Mert kevés bennük a kitartás, és nem lettek megtanítva, hogy nehézségekben kitartsanak. Nem lettek megtanítva arra, hogy rendületlenül megálljanak. Van nagy hitük, de nincs kitartásuk. Megtanítottátok őket bővölködni, a legfinomabb búzát enni, és szép épületeiteket megépíteni, de tejjel tápláltátok őket, ami pedig nem fogja őket az elkövetkezendő időkben megtartani. Tanítsátok őket pásztorok, tanítsátok őket. Tanítsátok őket szellemi vezetők, tanítsátok őket arra, hogy az Én nevemért megpróbáltatásokat tudjanak elszenvedni. Tanítsátok őket szellemi vezetők, tanítsátok őket. Tanítsátok őket a nehézségekben való kitartásra, tanítsátok őket az Én nevemért való szenvedésre, és hogy ne törődjenek a saját jó hírükkel. Mert azt mondom nektek, hogy ha most végigtekintek az Én Egyházamon, az Én népem közül sokan, nagyon sokan drágábbnak tartják saját jó hírüket az Én jó híremnél. Ők nem fognak az elkövetkező időkben megállni. Az Én népem közül sokan, nagyon sokan a javaikban bíznak – abban, amijük van, abban, amit birtokolnak. Ők híjával fognak találtatni, mert azt mondom nektek, hogy oly mértékben szabadul el a gonoszság a Földön, és oly mértékű sötétség ideje jön rá a Gyülekezetre, hogy minden, ami ideig-óráig való, egyszer csak elpusztul. És akkor az Én szentjeim újra felkelnek, hogy az Én nevemet hirdessék, mert újra egyedül az Én nevemért fognak élni. Az Én Egyházam lángoló fáklyaként és hegyen épített világítótoronyként fog állni, amely Én hozzám vonz minden embert – és nem ő hozzájuk. És akkor az Én Egyházam újra olyan lesz, mint az Én korai Egyházam volt, ahol mindannyian egyek voltak, ahol senki sem birtokolt, hanem mindnyájan sáfárok voltak, ahol az Én Testem a maga életét minden egyes nap feladta, és az Én evangéliumomért naponta meghalt. Ó, hogyan záporoznak könnyeim, hogy az Én Egyházam az Én igazi evangéliumomtól oly messzire eltávolodott. Ó, hogyan záporoznak könnyeim azon, milyen messzire távolodott el az Én Egyházam az üzenettől, amelyet az Én küldöttjeim prédikáltak. De azt mondom nektek, hogy megrázkódtatás következik. Az Én Egyházamat ismét megrázkódtatás éri – üldözni fogják. Sokan felmérik majd a költségeket. Az Én nevemért némelyek az életüket is el fogják veszíteni. És akkor az Én dicsőséges Egyházam újra felkel. Ó igen, AKKOR kel fel az Én dicsőséges Egyházam. Mert bizony Én olyan Egyházért jövök, amely dicsőségesebb, mint az Én korai Egyházam volt. Olyan Egyházért jövök, ahol az Én evangéliumom hirdetésérért minden férfi, minden nő, minden fiú és minden lány leteszi a maga életét. Ahol a költséget számításba veszik és magukhoz ölelik, hogy az Én nevem dicsőüljön meg, hogy mindnyájan egyek legyenek, hogy az Értem való szenvedés drága árral felérő igazgyöngy legyen, hogy az Én evangéliumom hirdettessék minden népnek. Ez az Én dicsőséges Egyházam. Ez az Én szeplőtelen menyasszonyom, és ez az, aki az időknek végén felkel.

  Az árulás szelleme

  Szörnyű nyögések hangzanak fel a trónteremből. Hatalmas és borzasztó kiáltás jön ki az Atyától. Igen, mert miközben az Én Egyházam inogva áll minden dolgok végének küszöbén, eközben az árulás szelleme is rászabadult a Földre, bosszút lihegve – az árulás szelleme, melyet Lucifer rakott le milliónyi ikraként az első mennyben, mikor oly nagy erőszakos rohammal az Én Atyám ellen felkelt. Azt mondom nektek, szeretteim: Pontosan a mostani időszakban és ezekben az órákban látjátok meg, hogy az árulás szelleme az emberiségre rászabadítja az erőszakot. És összeszorul a szívem, amint az Én Testemet figyelem, és az Én Atyám is nagy bánkódással bánkódik, amint Ő is figyel. Mert azt látom, hogy az Én Testem tagjaiban az árulás szelleme nagy-nagy erőszakkal elszabadult. Mert a szolgálatnak e jelenlegi korszakában következik be, hogy az árulás szelleme az Én Királyságomon belül, a szolgálatokat végzőkön keresztül oly mértékben nyilvánul meg, mint soha korábban. Mert bizony mondom nektek, hogy Úrban levő testvér Úrban levő testvér ellen kel fel, és szellemi vezető szellemi vezető ellen kel fel. És ugyanebben az időben az Én szellemi vezetőimtől eredő csalárd rágalmak és pletykák megfertőztetett tömjénként szállnak fel az Én trónszékemhez, ugyanis engednek az árulás szelleme kísértésének. És a kísértés ezt mondatja velük: Nem ismerem Őt – amint Péterrel is ezt mondatta, mikor megkísértetett. És az árulás szelleme azt súgja, amit Júdásnak is súgott: Árusítsd ki testvéredet, ha ez előnyös és szükséges a szolgálatodhoz. Áruld el fitestvéredet. Áruld el nőtestvéredet. Mert mindenek felett az árulás szelleme az, amely fellépésében legerőszakosabb az Én Egyházam ellen – hiszen nem ez a szellem vitte-e rá Lucifert arra, hogy erőszakkal teljes árulásával maga Jehova ellen lépjen fel? És így volt ez végig a korszakokon át – és az árulásnak ugyanez a szelleme nyilvánult meg azon keresztül is, aki az Én asztalomnál falatozott, miközben a kenyeret bemártotta. És veled is ez van, fiam és leányom. Mert látom, hogy saját szolgálatodban ahhoz ragaszkodsz, ami számodra előnyt hoz, és ami neked kedvez. És azt látom, hogy minden egyes nap elveted azt, ami számodra keveset hoz vagy nem kínál lehetőséget saját királyságod előmozdításához. De ó – evangélium szolgája – vigyázz! Vigyázz, és nyisd meg füleidet, mert amit saját királyságodnak tekintesz, az nem az Én Királyságom. Mert bizony Én nem azokért jöttem, akik előnyökben részesülnek, és nem azokért jöttem, akik számodra lehetőséget és pozíciót nyújthatnak, és akik előmozdíthatják az Én Királyságom iránti becsvágyadat.

  Vajon nem az az igazság, hogy Én az alázatosakért jöttem, az alacsony sorban levőkért és azokért, akiknek kiáltása nem hallatszik az utcákon? Én a töredelmes szívűekhez és a szellemi szegényekhez jöttem. Nem sokan voltak gazdagok vagy előkelő családból valók vagy magas pozícióval rendelkezők. Mert a trónteremből ismét hatalmas és szörnyű szívfájdalom jön ki az Atyától, amint az Ő népét siratja. Mert az árulás szelleme a nagy árulónak, Lucifernek szelleme. És mint figyelt az Atya azon a napon, mikor harminc ezüstpénzzel kötöttek üzletet, és sírt az Én elárulómért, úgy ma, szeretteim, Én ismét siratlak benneteket, és perbeszédet tartok a ti érdeketekben, akik ártatlan vért ontotok. Mily gyakran látlak titeket ártatlan vért ontani. Mert jól megválasztott, de gonosz szavak hagyták el szátokat – olyan szavak, melyeket csak zárt ajtók mögött, privát szférátokban mondotok ki – és kimondjátok ezeket a durva szavakat -, szavakat, melyek a ti testvéretek ellen kevélykednek, szavakat, melyek elítélnek és pellengérre tűznek, szavakat, melyekbe szemernyi irgalom sincs bekalkulálva. Ezért azt mondom nektek, hogy ártatlan vért ontotok, és erre az Én ítélőszékemnél magyarázatot fogok kérni tőletek. Mert testvérének kárára mindegyik a maga hasznát keresi. Mert olyan erőszakos módon keresi mindegyik a magáét, hogy a másik ember felhasználható. Mert az Én Testemben a becsület nem számít, és hiányzik a kapcsolatokból a tisztesség és az igazság. És ezért amíg hasznos valaki a másiknak, amíg kapcsolataitok kölcsönösen előnyösek, addig együtt étkeztek és meghívjátok egymást lakosztályaitokba, de a ti meghívásaitok nem az Én meghívásaim, és a ti lakosztályaitok nem az Én lakosztályaim. Talán nem azt mondtam nektek, hogy az országutakra és a mellékutakra menjetek ki? És talán nem azt mondtam, hogy senki embert meg ne ítéljetek az alapján, amit mond, vagy amit eszik, vagy amibe öltözködik, vagy amit birtokol? Ti mégis mindezt teszitek, és fontos mércének is tartjátok. Azt mondom nektek, hogy hibás mércével mértek. És azt mondom nektek, hogy nem az igazi evangéliumot szolgáljátok. És azt mondom nektek, hogy lesz számadás. Nincs oly bűn, ami az Én Atyám előtt ennyire utálatos lenne, mint ez a szellem.

  Az ismeretlen próféta naplója – Wendy Alec

  #867
   Névtelen

  Túl sok igehirdető van ma, akik eltávolítanak minden akadályt és korlátot a pokolba vezető útról és a lehető legkényelmesebbé teszik az utat azok számára, akik oda tartanak.

  Ha unalmasnak találod a Jézussal való járást, akkor fel kell fedezned a Szentírásból az igazi Istent. Elég idő van az egész életedben erre!

  Azok a bűnök, amik tegnapelőtt elfogadhatatlanok voltak most úgy tekintenek rájuk, mint “normális” dologra és ma már elfogadhatók. Ennek az oka a romlás.

  Az Igazság meg fogja sérteni a büszkeséged, de nem fogja megsérteni a lelkedet.

  A legtöbb ember olyan kapukat nyit ki, amin démonokkal kerülnek kapcsolatba… és még csak nem is ismerik fel azt: szex filmek, játékok, MÉDIA.

  Emlékezzetek rá, hogy a földre egy tűz általi pusztulás vár. Éppen úgy, ahogyan Noé napjaiban özönvíz árasztotta el a földet, ugyanúgy fog tűz által megégni.

  Valóban Istennek énekelsz? Vagy csak Róla énekelsz?

  Amit a hagyományos evangéliumiak tanítanak az ellentétes a Bibliában leírtakkal.

  Szentnek lenni azt jelenti, hogy el vagy választva a világtól. Kijöttél közülük. Igaznak lenni pedig azt jelenti, hogy bűn nélkül élsz.

  A legtöbb ember a pokolba tart. Csak nagyon kevés ember jut a mennybe. Igen, ez az, amit Jézus valóban tanított.

  A Keletnek szüksége van kijelentésre Isten szeretetéről. A Nyugatnak pedig kijelentésre van szüksége Isten haragjáról.

  Egy igehirdető, aki nem beszél a pokolról olyan, mint egy orvos, aki nem beszél betegségről.

  Akik sosem hallottak Jézusról, de komolyan olvassák a Bibliát és megcselekszik azt, azoknak szorosabb kapcsolatuk van Istennel, mint a mai pásztorok 99,9%-ának.

  Jézus azt mondta ne attól féljetek, akik a testet megölik, hanem attól, akik a lelket a pokolra vetik.

  Igen, Jézus megbocsátott, de azon kívül azt is MEGPARANCSOLTA, hogy ne vétkezzetek. Egyezik ez a pásztorod tanításával és szemléletével?

  Légy erős. És ahhoz, hogy erős légy egyetlen út vezet, az engedelmesség. Az engedelmességgel bizalom jön, a bizalommal pedig jön az erő. Légy erős.

  Fordította: Abonyi Sándor

  Kijelentések – Christopher Enoch

  #868
   Névtelen

  Jel. 13,11 Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

  Jel. 13,12 És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;

  Valaki utána tudna nézni, hogy ki ez a Tony Palmer…?

  #888
   Névtelen

  Más Jézus, más szellem, más evangélium – David Wilkerson

  David Wilkerson 1991. október 7.

  PDF-ben letölthető itt: Más Jézus, más szellem, más evangélium

  Nemrég egy nagyon összezavarodott szolgáló hívta fel az irodánkat. Azt mondta, hogy a szentséget és a megfeszített életet (halálba adott óembert) prédikálja a gyülekezetében, és úgy látszott, hogy igazi pásztori szíve van. Később azt mondta nekem. Néhányan a gyülekezetéből meglátogattak valamilyen speciális szemináriumot és azzal jöttek vissza, hogy elhagyják a gyülekezetét.

  Azt mondták neki: “Isten új kijelentést adott nekünk, ami megváltoztatta az életünket. Olyan dolgokat hallottunk, amiről sosem halottunk korábban. Korábban úgy tudtuk, hogy megtértünk, de most már tudjuk, hogy nem. Minden, amit a végidőkről hittünk az rossz volt. Új igazságokat fedeztünk fel. Pásztor! Te és a gyülekezet tévedésben vagytok. Az embereitek nincsenek is megtérve! Azt gondolod, hogy szentséget prédikálsz, azonban felfedeztük mi az igazi szentség. Felfedeztünk valami újat!”

  Ma ez a csoport már nem is látogatja a gyülekezetet, mert senkit sem találtak, aki „mélyebbre” vihette volna őket. Helyette most tanítói kazettákat hallgatva táplálkoznak.

  A pásztor azt mondta nekem, hogy hallottam ilyen gyülekezetekről az egész országban. Azt kérdezte: “Mi történik? Olyan sok az új, furcsa tanítás, olyan sok a tanító új ’kijelentéssel’. Mindenki igehelyekre hivatkozik, amik őket igazolják. Senki sem veszi észre, mi van Istentől, és mi van a Sátántól, mi az ostobaság és mi az igazság? Az embereink össze vannak zavarodva.”

  Nagyon igaza volt! Új tanítások, új kijelentések és új evangéliumok születnek minden nap. És ami elkezdődött az sokkal rosszabb. A Biblia világosan figyelmeztet bennünket arra, hogy az utolsó napokban elszaporodnak a furcsa tanítások. Más Jézust, más Szellemet és más evangéliumot mutatnak be!

  Pál apostol magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, és az utolsó szavai hozzájuk a következők voltak:

  “Tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.” Ap.csel. 20:29-30.

  Pál a gyülekezetek felé való szolgálatának egész ideje alatt hordozott magában egy titkolt félelmet, ami a halála napjáig elkísérte. Ez a félelem ott kell, hogy legyen minden igazi pásztorban, ez nem Pál elméjéből pattant ki:

  “Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem könnyhullatással inteni mindenkit.” Ap.csel. 20:31.

  Ez az állandó, titkolt félelem; a hamis tanítóktól való félelem.

  Pál azt mondta a korinthusiaknak: “Isteni félelemmel féltelek titeket” 2 Kor. 11:2a.

  Nem beszélt azonban a nyájának semmiféle meglopásáról. Nem azt mondta: “Hé, ez az én nyájam! Én vagyok az ő tanítójuk – ők az én hatalmam alatt vannak.” Nem, Pál inkább bosszankodva gondolt arra, hogy néhány tanító megzavarja a tanítványait és a Krisztusnak való odaszánásukat: “eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.” (2b).

  Pál azt mondta, hogy neki egy célja, egy vágya van – és ugyanezzel a vággyal kell rendelkeznie minden igazi pásztornak: hogy Krisztus ítélőszéke elé állítson és bemutasson minden szellemi gyermeket tisztán, szeplőtlenül, szentül és megigazultan, meggyökerezve és megalapozva az igében. Látni kell őket az Ő trónja előtt állni bizonyosnak lenni benne, hogy te Isten teljes tanácsával szolgáltál feléjük …. hogy nem dobálta őket a tanításnak mindenféle szele, nem csapva be őket démonok tanítása által….hanem, hogy átmentek minden próbán, megvizsgálva mindent a szívükben elrejtett Isten igéje által!

  Barátaim! A legnagyobb öröm számomra dicsőség Istennek – Pállal és Isten minden igaz szolgálójával együtt – , hogy mindegyikőtöket neveteken szólítson az Úr, és lássunk benneteket Ő előtte állni, túlbuzgó odaszánással és alázattal, és hallani, hogy Ő azt mondja nektek: “Jól van jó és hű szolgám!”

  A szívem egyik igazi vágya ez. És ezért prédikálok tűzzel és buzgalommal. Ha Pál élne ma és a Times Square gyülekezet szószékéről prédikálna, ugyanezt mondaná nektek folyamatosan könnyezve, miközben beszél: “Vigyázzatok! Egy hamis áradat jön! Hamis tanítók és hamis tanítások fognak bombázni benneteket minden irányból. Egy más Krisztust fognak bemutatni nektek. Ez nem a Szent Szellemtől lesz, hanem más szellemtől. És az nem az igazi evangélium lesz, hanem egy más evangélium.”

  Pál beismerte a félelmét a tanítványaival kapcsolatban:

  “Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.” 2 Kor. 11:3.

  Pál tudta, hogy a korinthusiak túlságosan nyitottak voltak a hamis tanításokra. Azt mondta nekik: “Túl nyitottak vagytok, mindent befogadók és buzgók arra, hogy valami újat halljatok!”

  Olyan gyakran előfordul, hogy egy jószívű, stabil keresztyén ad nekem egy kazettát és azt mondja: „Meg kell, hogy hallgasd ezt a tanítót! Az üzenet meglepő és erőteljes! Mindenki erről beszél.” És én meghallgatom. És az igen jól hangzik – felkent, új és friss. De azt követően a Szellem elkezd felkavarodni bennem.

  Megtörtént ez már veled is? Amikor hallgatod, egy nyugtalanságot érzel, ezért vársz és tovább hallgatod. Azt mondod: “Nem hallok semmi rosszat. De valami mégsem jól hangzik.” És ha időt fordítasz rá, hirtelen feltűnik a tévedés. Durva, teljesen hibás – ijesztő eretnekség! A Szentírással ellentétes értelmezés, fantázia szülte ábrándozások, emberi elképzelések, mintha egy titok nyílna ki, ami nincs összhangban Isten igéjével.

  Pál elcsodálkozott, hogy a galácziabeli hívőket milyen könnyen megtévesztették:

  “Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.” Gal. 1:6-8.

  Pál azt mondta: “Ne legyetek olyan jól nevelt úri kisasszonyok. Ha az nem az az evangélium, amit tőlem hallottatok, akkor az nem Istentől van. Az átkozott, romlott és halálos. Ez komoly dolog és bajt fog hozni rátok, ha elfogadjátok. Ezért ne legyetek könnyelműek. Ne legyetek elnézőek és kedvesek azzal, aki azt prédikálja. Legyen átkozott!”

  Nem számít az sem, ha egy angyal jelenik meg, és azt mondja, hogy ez az üzenet Istentől van. Ez sem számít, ha te és a barátaid “észreveszitek az eltérést” és egyetértetek abban. A Biblia egyszerűvé teszi ezt a dolgot: Ha a hirdetett evangélium nincs összhangban a Pál evangéliumával, akkor az a Sátántól van, tehát “legyen átkozott.”

  Miről ismerjük meg, hogy mi az igazi és a hamis (átokkal sújtott) evangélium?

  Hadd mondjam el nektek először is azt, hogy a legdémonikusabb hamis tanítók a hamis tanítással kapcsolatos figyelmeztetésekkel kezdik szolgálatukat. Hangosan és erőteljesen figyelmeztetnek valami Krisztustól eltérő elfogadásával kapcsolatban. Majdnem minden hamis tanító a leghangosabban és őszintén beszél a hamis tanításról, hogy utána folytassa és hirdesse azt, ami hamis. Sok időt töltenek az eretnekségük bizonyításával, nem tűnnek hamis tanítóknak. Úgy építik fel az üzenetüket, hogy meghallgassák és elfogadják azt.

  Egy tanítás nem egyszerűen a miatt helyes, mert a tanító szentnek, jónak, istenfélőnek és őszintének látszik. A gyülekezet története során a legveszedelmesebb eretnekségeket olyan emberek tanították, akik jónak és őszintének látszottak. Ez teszi a hamis tanítót mindennél veszélyesebbé. Sok keresztyén mondja: “De hát olyan jó ember, olyan józan életű, olyan őszinte, olyan szeretetreméltó.” Valóban! Egy Krisztus-központú tanító szent, józan és őszinte, de a Sátán „világosság angyala” szintén annak fog látszani. Ők az igazság hírnökeiként fognak jönni; igazság és kijelentés.

  Pál azt mondja, hogy Sátán megpróbál bennünket megtéveszteni, pontosan úgy, ahogyan megtévesztette, becsapta Évát a kertben. Ugyanazt a cselt, ugyanazt a megtévesztést használja:

  “Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak…” 2 Kor. 11:3.

  Semmi sem változott! A hamis evangélium, amit a Sátán bemutatott Évának ugyanaz az evangélium, amit támogat ma is, és minden hamis evangélium ugyanazzal a közös jellemvonással rendelkezik.

  Isten nem hagyta, hogy ez a fontos dolog titokban munkálkodjon, ezért Ő nagyon világossá tette azt, és adott egy tévedhetetlen vezérfonalat, ami megmondja egy tanításról, hogy az hamis:

  Bármely tanítás, ami aláássa az Istenfélelmet, átokkal sújtott – ördögtől van!
  Minden hamis tanító általában ezzel az üzenettel jön: “Nyugi, Isten nem lehet olyan szigorú. Ő nem fog megsebezni téged, Ő szeret téged. Egy szerető Isten azt akarja, hogy élvezd az életet.” Az ellenség ravaszsága kimozdít téged Isten tiszteletéből és a szent Isten félelméből, aki megítéli a bűnt. Minden hamis tanításnak az a célja, hogy aláássa az Isten-félelmet benned.

  Csupán egy erős, teljes Isten-félelem tartotta vissza Ádámot és Évát az Istennek való engedetlenségtől. Nem az Isten-szeretetük, sem pedig a napi bensőséges közösségük volt az, ami visszatartotta őket, hanem a következő:

  “Az Úr Isten megparancsolta az embernek…hogy ne egyen abból a jó és gonosz tudásának fája: mert azon a napon, amelyen eszel abból, bizonyosan meghalsz” 1 Mózes 2:16-17.

  A Sátán azonban az emberi fülnek és testi embernek tetsző üzenettel jött: “Bizonyára nem halsz meg” (3:4). Ez az igazság teljes elferdítése volt, egy más evangélium! De ez volt az, amit Éva hallani akart. Látjátok, hogy Évában valami ellene állt Isten parancsolatának. Az Úr korlátozása túl szoros járomnak tűnt számára és ez bosszantotta őt.

  Sátán tudta mi játszódik le Évában és azonnal elkezdte lerombolni benne az Isten-félelmet: “Valóban azt mondta Isten? Isten nem olyan, mint amilyennek gondolod. Neked rossz elképzelésed van Istenről. Azt gondolod, hogy Ő meg fog tagadni téged, ha ismerettel és bölcsességgel rendelkezel, holott Ő Maga az Ismeret és a Bölcsesség? Mit gondolsz milyen isten Ő? Bizonyára nem fogsz meghalni!”

  A súlyos, kemény igehirdetések terhe nyomaszthat téged, ami nehéz igának látszik. Bosszankodhatsz e miatt és mondhatod: “Nem szeretem ezt!” De ne légy megtévesztve: Ez az igazi dolog, ami elhozza a szabadságot, a békét és az örömöt számodra. Te belül mégis felkiáltasz: “Én nem tudom ilyen módon szolgálni Istent. Én szabadságot akarok!”

  Van egy tanítás ma, ami körbejár a karizmatikus mozgalomban egy újfajta szabadságról. Ez azt mondja: “Jöjj! Énekelj, ujjongj és beszélj nyelveken, azután menj el és élj úgy, mint a világ, az ördög!” Ez nem szabadság. Ezt a Sátán mondja: “Nem fogsz meghalni. Isten nem olyan kegyetlen. Ő nagyon szeret és nagyon nagy a kegyelme.” Sátán talált egy evangéliumot, amit az “Évák” hústesti vágyaihoz igazított és találni fog valakit, hogy azt a nyugtalan keresztyének viszkető füléhez eljuttatja!

  Hallottam Istenfélő, megtört szívű fiatal pásztorokat, akik kiégtek a gyülekezetükben vagy otthagyták azt. Szentséget és Isten-félelmet hirdettek a fiataloknak, de a pásztorok és a szülők panaszkodtak, hogy rabszolgaságba hajtják a fiatalságot: “Mi nem akarjuk, hogy ezt a dolgot prédikáld a srácainknak.” Ezek a fiatalok (néhányan közülük prédikátorok) teljes lázadásban élnek. Tiszteletlenek, kigúnyolják a szüleiket, a világ után vágyakoznak. A szentségről és az Isten-félelemről szóló üzenetek sokkolják ezeket a fiatalokat, mert korábban sosem hallottak róla.

  Felneveltünk egy egész generációt, ami teljes egészében híjával van Isten félelmének. Sohasem hallottak semmit az ítéletről. Mindig mindet megkaptak, amit akartak. Azt mondják: “Rock-and-rollt akarunk” és a szüleik azt mondják “ne akadályozd őket. És ők behozzák a rock-and-rollt a gyülekezetbe és írnak hozzá keresztyén szöveget.” Vagy: “valami módon, de szexelni akarnak, ezért megengedik nekik a védekezést.”

  Ez a fiatalság sosem ismerte meg az Isten-félelmet, mert a pásztorok és a szülők olyannak mutatták be Istent, mint egy nagy békéltetőt a mennyben. Csak keresztyén fiatalok szűk csoportja jár ma valódi szentségben. Miért? Mert a pásztorok túl gyengék voltak ahhoz, hogy az igazi evangéliumot hirdessék a pulpitusról és a szülők pedig kettős életet éltek és a gyerekeik ezt a példát látták!

  Néhány keresztyén a következőt írta nekem: “David testvér! Te olyan szigorúan prédikálsz. Állandóan így prédikálsz a gyülekezetedben? Az emberek eltűrik ezt?”

  A válaszom a következő volt: „Mi arra vagyunk elhívva, hogy hirdessük az Igét olyan erővel és hatalommal, ami minden hallgatóban állandó Isten-félelmet kelt. Azok, akik nem fognak felhagyni a kedvenc bűneikkel, nem fognak megmaradni, mert meg fognak sértődni. Ők el fogják fordítani a fülüket az igazságtól és keresni fognak olyan tanítókat, akik kiszolgálják az ő vágyaikat (lásd 2 Timótheus 4:1-4).”

  Isten Igéje azt mondja: “az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.” (Példabeszédek 16:6). Itt van az, amit hiszem, hogy az igazi evangélium üzenete, ami gyümölcsöt fog teremni bennünk:

  1) A bűn gyűlölete lehetővé teszi, hogy ne mentegetőzz, és ne keress kifogásokat.
  2) Minden szellemi lustaság és megalkuvás elutasítása.
  3) Egy belső meggyőződés, hogy Isten nem vállal cinkosságot a bűneinkkel.
  4) Meggyőződés, hogy azt fogjuk learatni, amit vetettünk.
  5) Egy igazságos és szent Isten félelme.
  6) Bizalom, hogy Ő megszabadít minden bűntől, ha gyűlöljük a bűnt és ellene állunk.

  Bizonytalanok vagytok, vagy nem győződtetek meg az Isten félelmében való járás szükségességéről? Végül – egyszer és mindenkorra – nézzük meg az Ézsaiás 11:1-3-t. Ez az igeszakasz prófétál valakiről, akin az Úr Szelleme megnyugszik, valakiről, aki “gyönyörködik az Úr félelmében”. Ez az igeszakasz Jézusról beszél! És ha Jézus az Atya félelmében járt és gyönyörködött abban, akkor nekünk sokkal inkább kellene!

  Óvakodj bármilyen üzenettől, ami lerombolja a bűn felett érzett bűntudatodat. Az ilyen üzenet nem az éberség szellemét támogatja, hanem ellágyít és elhallgattat téged: “Minden rendben van.” Minden ilyenfajta megnyugtatás hamis evangélium!

  2. Óvakodj az olyan evangéliumtól, ami eltérít téged a Jézus Krisztusról való egyszerű, egyenes gondolkodástól

  Pál komolyan figyelmeztet minket, hogy Sátán át fogja változtatni magát a világosság angyalává, fel fogja emelni az ő hamis tanítóit, mindegyiküket olyan pozícióba helyezve, mint az igazság szolgálóit.

  A világosság fejezi ki az igazságot, az evangéliumot és a kinyilatkoztatást. Sátán Jézus szeretetre méltó nevét használva fog jönni és megkísérli becsapni még a választottakat is: “Krisztus apostolává változtatják át magukat “ (2 Kor. 11:13). Milyen rémisztő dolog arra gondolni, hogy a Sátán tanítását elfogadva, egy hamis szellem által kontrolálva az életed, hamis apostolok hatalmának alávetve nézz szembe az utolsó napokkal.

  Hogyan történhet meg ilyen? Hogyan lehetséges az, hogy bárki, aki ilyenfajta – Pál által leírt – romlott evangélium hatása alá kerül, nem ismeri fel azt? Ez egyetlen dolog miatt lehetséges: a testi vágyakról való lemondás elutasítása és a folyamatosan nyilvánvaló engedetlenségben való járás. A testi vágy a „mágnes”, ami az embereket a hamis apostolokhoz vonzza. Megígérhetem neked, hogy ha a testi vágyaidról nem akarsz lemondani, a hamis tanítások magukhoz vonzanak téged. Ez elkerülhetetlen! Meg fogod azt találni és az is meg fog találni téged. És annyira vak leszel, hogy nem fogod ezt észrevenni.

  A 18. században jelent meg egy másik evangélium, amit „antinomianismus”-nak hívtak, ami “törvény-ellenességet” jelent. Ez az evangélium ma is közöttünk van és erősebb, mint valaha. Ez aláássa az Isten-félelmet azt javasolva, hogy csak hinned kell, és követhetsz el bűnt és mégsem kerülsz a pokolra, mert Jézus mindent befedezett.

  Dr. Tobins Crisp volt az egyik tanítója ennek az új tanításnak, ami végigsöpört Németországon. A tanítás hirdetői Jézus nevét használták félrevezető szóként:

  “Sokat beszélnek a kegyelemről és a szív megvizsgálásáról, de add nekem Krisztust! Nem az ígéreteket keresem, hanem Krisztust! Nem a megszentelődést keresem, hanem Krisztust! Ne beszélj elmélkedésről vagy kötelességről, beszélj nekem Krisztusról!”

  Ez úgy hangzik, mint egy tiszta odaszentelés Krisztusnak, egy olyan evangélium, ami Jézusra koncentrál. Jézus azonban Maga mondja nekünk, hogy nem mindenki, aki azt mondja “Uram, Uram” fog bemenni az Ő királyságába. Nem mindenki, aki mindenfelé Jézus nevét emlegeti, fog igaz evangéliumot hirdetni.

  Az „antinomianismus” tanítását ma is terjed. A karizmatikus mozgalom belesodródott ebbe a szellemi irányzatba, ebbe a süllyesztőbe, megfogta ez a horog. Figyeljünk körültekintően erre a tanításra. A következőt hirdeti:

  “Egy hívő bizonyos lehet a megbocsátásban már akkor, amikor elkövet egy bűnt, még ha az házasságtörés vagy gyilkosság lenne is. Istent már nem bosszantja az, ha egy hívő gyakran követ el bűnt. Nincs olyan bűn, amit ha egy hívő elkövet, fájdalmat okozhatna Neki, ezért nincs rá okunk, hogy féljünk a bűntől. A bűn halott és többé nem tud félelemben tartani. Ha azt mondjuk a hívőknek, hogy nekik szentségben kell járni és jó-cselekedeteket cselekedni, mert különben Isten haragudni fog rájuk, akkor visszaélünk a Szentírással. Akkor hazugok vagyunk Isten előtt. Isten elvégzett mindent a Krisztusban, ezért nincs okunk már félni!”

  Azok a keresztyének, akik befogadták ezt a hamis tanítást ugyanabban a sötét gödörben várakoznak; Jézusra várva, hogy tartson velük. Azt mondják: “Uram, Te tudod, hol vagyok. Ha szeretsz engem, akkor ragadj ki innen.” Nem! A Biblia megparancsolja nekünk, hogy álljunk ellent a gonosznak és el fog futni tőlünk!

  Olyan keresztyéneket „termeltünk ki”, akik tehetetlen nyomorékok társaságának tűnnek – erőtlenek és felhatalmazás nélküliek, megkötözve bűnös magatartásuk miatt, csodálatos szabadulásra várva. Nincs bennük szent felháborodás és Isten-félelem a bűn miatt.

  3. Lehetetlen odaszánni magunkat Krisztusnak a szentségben való járás nélkül

  Ez alapján kell megítélni minden tanítást: Összhangba tudod azt hozni a Jézus Krisztusról leírt biblikus képpel? Nem hívhatsz egy evangéliumot igaznak csupán azért, mert a tanító a bűn ellen prédikál, vagy, mert gyakran említi Krisztust. A New-Age mozgalom sokat beszél Krisztus szelleméről.

  Hallottam elvetemült igehirdetőket Jézus nevét mikrofonba kiabálni, mennydörögve a homoszexualitás, a drog és a társadalom bűne ellen. Azonban miután tovább hallgattam őket, megállapítottam, hogy ezek az emberek valójában még nem törtek össze. Az üzenetük nem győzött meg a bűnről. Ők még mindig másoknak a bűneiről beszéltek, nem a sajátjukról.

  Az ilyen igehirdetők előadást tartanak a sokaságnak és felkorbácsolják az érzelmeket. Az ilyen emberek nem rendelkeznek egy igazi meggyőző erővel, ami az embereket bűnbánatra indítja. Nem emészti őket a vágy, hogy az embereket Krisztus képére formálják. A keresztyének szeretnek olyan összejövetelekre járni, ahol az igehirdető az imának az iskolákból való kitiltásáról beszél. Ezért az ilyen igehirdetők beszélni fognak a kapzsiságról, a büszkeségről és a házasságtörésről, és egyéb dolgokról, amik a szívünkben vannak. De aztán jön a megnyugtató szöveg. És amikor az önbizalom teret kap, az Isten-félelem lerombolásra kerül.

  Egyetlen biztos próbája van a valódi szentség prédikálásának:

  “Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja.” 2 Tim. 2:19.

  Ugyanazt érzem, amit Pál. Egy keservesen síró szívvel rendelkezni, hogy figyelmeztessük Isten népét az elkövetkezendőkre. Nagy teológiai háború előtt állunk. Az egész karizmatikus mozgalom több táborra oszlik. Minden tábor a tanításaik, tanítóik és könyveik által támogatva hibáztat mindenki mást és a hamis próféciákat. És mind azt hiszi magáról, hogy ő a hit igazi védelmezője!

  Ők nem fognak a gonosz ellen harcolni, mert túlságosan elfoglaltak lesznek amiatt, hogy minden saját tanításuktól eltérőt eretnekségnek kiáltsanak ki. Be fog következni egy nagy zűrzavar időszaka és a tanulatlan keresztyének nem fogják tudni, kinek higgyenek.

  Barátaim! Én a valódi ellenség ellen akarok harcolni. A valódi ellenség kint van az utcákon és a saját szívünkben! Nem akarok vitatkoznia próféciákról. Oda akarok állni bármelyik testvér mellé, aki Isten félelmében jár, és aki a szívét őszintén odaszánta Jézus Krisztusnak.

  Emeljük fel a fejünket és nézzünk túl a tanítókon és evangélistákon és váljunk Isten Igéjének tanulmányozójává:

  “Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 2 Timótheus 2:15.

  Ne egy “elfogadott” pásztorra vagy evangélistára nézz. Így hol az egyik, hol a másik ember után fogtok menni és ők mind kudarcot fognak vallani, míg végül el fogod veszíteni a reményedet. Emeljétek fel a szemeteket túl minden igehirdetőn Jézus Krisztusra!

  4. Az igazi evangélium a szíveddel kapcsolatos, mert onnan jön ki minden élet!

  A Márk 7:2-ben azt olvassuk, hogy a farizeusok látták mosdatlan kézzel kenyeret enni Jézus néhány tanítványát és így panaszkodtak:

  “Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezüket erősen megmossák;” (3. vers).

  Ezek az emberek megkérdezték Jézust, hogy miért nem járnak az Ő tanítványai ebben a „szentségben”, jóllehet az csupán egy hagyomány szerinti szertartás, egy teljes egészében külsődleges, testi cselekedet volt. Jézus azt válaszolta nekik:

  “Jól prófétálta (Ézsaiás) felőletek képmutatókról, amint írva van, hogy ezek az emberek a szájukkal tisztelnek engem, de a szívük távol van tőlem” (6. vers).

  Jézus lényegében azt mondta, hogy a „tanításotok teljesen hiábavaló. Nem változtatja meg a szíveteket. Minden azt mutatja, hogy azok csak szavak, hamis cselekedetek.”

  Ő azt mondja nekünk ezzel: „Ha egy evangélium nem ad nekem semmit, hanem csak szájjal történő szolgálat és nem foglalkozik a szívvel, ne pazarolj rá időt. Az igazi tanítás kell, hogy megragadja a szív dolgait.” Jézus rávilágít minden hamis evangéliummal kapcsolatos problémára: Ők nem érik el, nem ítélik meg, és nem változtatják meg a szívet, ami valóban beszennyezi az embert. Csupán egy vallásos formát kínálnak, és nem a szív megváltoztatásával foglalkoznak.

  “Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.” Máté 15:18.

  Pál azt mondta:

  “… kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.” 2 Timóteus 2:22.

  Ne beszélj nekem csodákról, dicsőítésről, imádatról a gyülekezetedben vagy, hogy a pásztor milyen jól hirdeti az igét. Nem! Beszélj nekem egy emberről, aki tiszta szívből kiált Istenhez! Azt mondod nekem, hogy jóllehet ezek az emberek még nincsenek készen, de ebbe az irányba haladnak. Ők megengedik, hogy Isten elérje őket és megvizsgálja a szívüket, hogy felfedje bűnös magatartásukat.

  Ez Jézus Igazi evangéliuma. Az igazi evangélium az, ami megítéli a szívet, foglalkozik vele és megváltoztatja azt! Hirdetik ezt az evangéliumot neked? Meggyőznek téged rejtett bűnökről? Olyanokról, mint gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, lopás, pénzsóvárgás, erkölcstelenség, büszkeség, ostobaság.

  Ha nem, akkor keress és éld meg a közösséget egy olyan hívővel, aki felé meg tudod nyitni a szíved, össze tudsz törni és megváltozni Krisztus dicsőségére!

  Fordította: Abonyi Sándor

  #1041
   Névtelen

  http://kegyelem.orgfree.com/cikkek/okumszelleme.pdf

  Egy írás, a világvallás létrejöttéről, ami nemsokára…..

  Néhány gondolat belőle, de megéri elolvasni teljesen….

  3. Az Evangélium bármilyen áron is továbbítani akarása
  Még egy szempont, ami közrejátszhat a katolicizmussal való ökumenére az a vágy, hogy
  mindenáron elvigyük az Örömhírt az elveszetteknek, és hogy így lelkeket megmentsünk.
  Ennél az esetnél azt látjuk, hogy felismerik valamilyen formában azt, hogy a keresztyénség és
  a katolicizmus nem egy, de mégis engedményeket tesznek annak érdekében, hogy közelebb
  jussanak azokhoz az emberekhez, akiknél bizonyságot akarunk tenni. Ilyenek például a
  baptisták, illetve egyes szabadkeresztyének, és karizmatikusok, és pünkösdisták. Mostanában
  egyre több ökumenikus eseményen is jelen vannak ezeknek a felekezeteknek a képviselői. Ezt
  a leginkább az arminiánus tanításuk miatt teszik ezt, miszerint mindent meg kell tenni annak
  érdekében, hogy az embert olyan helyzetbe vagy állapotba hozzuk, hogy az az ember képes
  legyen Isten mellett dönteni (mivel ezzel az ember szabad akaratát akarják rávenni arra, hogy
  „igen”-t mondjanak Isten megváltó kegyelmére), legyenek például a római katolikus
  hagyományokba és gondolkodásba belemerült emberek is, egyre lejjebb szállítják, úgymond
  „a követelményeket” arra, hogy valaki ténylegesen hívő keresztyénként fogadjanak el.
  Minden az emberi szubjektum mércéje lesz, ami az arminianizmus egyik legfőbb és
  legkárosabb következménye.
  Így hát, azt gondoljuk, miért ne mehetnék el misére? Jó közel engedem magamhoz azt a
  katolikus embert, akinek bizonyságot akarok tenni. Azt gondolva, hogy én magam meg tudom 8
  őrízni magamat, és nem félek, különben Isten megóv engem. Mindent a szent cél érdekében.
  Igyekszem minden jót felismerni a másikban, és azt hiszem, hogy majd a másik ember
  felismeri bennem Krisztust. Ezért mi odamegyünk a másik emberhez, közösséget vállalni, de
  közben, sokszor félelemmel párosulva kompromisszumot kötünk az Evangéliumot illetően, és
  egyre jobban meggyengítjük, hogy ne ütközzünk vagy ellenkezzünk a katolikus tanítással.
  Vagy elkendőzzük a katolikus tanításokat, és egyre jobban elfogadjuk. Ami azért is probléma,
  mert ha közösséget vállalunk, ez mások szemében az egység kifejezését is jelentheti (Dán.
  1,8). Sőt azt is, hogy ha szorosabb közösséget vállalunk, akkor magában megerősíti a saját
  tanításának jogosságát. Egy bizonyos ismerősömnél a helyzet annyira így volt, hogy már azt
  is állította, hogy egyesek a Jehova tanúi közül is lehetnek keresztyének. Ha megnézzük az
  Interneten a Keresztény Portált13, ott azt fogjuk látni, hogy mára az ökumenizmus keretén
  belül egységet vállalnak például az adventista, de sőt már a Szentháromságot tagadó unitárius
  egyházzal. Az ember csak találgathat, hogy ezentúl még ki más is bele fog tartozni majd a
  keresztyén egységbe. Jehova tanúi? Ezek után mit is fog majd jelenteni az „eretnek”, vagy a
  „tévtanítás” fogalma? Ezen a honlapon egyébként fel van téve a katolikus, illetve a protestáns
  Biblia, mintha az igazság mércéjének két változata lenne (képzeld el, hogy neked a lábad
  egyszerre 32 cm, illetve 45 cm hosszú). Még egy apró észrevétel, hogy a Bibliai kereső csak a
  katolikus Szent István társulati fordításból mutat fel találatokat.
  4. Büszkeség
  Egyes protestánsok már annyira köthettek kompromisszumot, hogy már teljesen
  elfogadják a katolikus egyházat keresztyén felekezetként, és a katolikus embereket is annak.
  Így a büszkeség ezeknél az embereknél sokkal inkább következménye szokott lenni a
  kompromisszumkötésnek, de lehet oka is. Általában elég aktívak szoktak lenni ezek az
  emberek az ökumenikus programok (előadások, imahetek, táborok, missziós tevékenységek,
  vagy akár prédikációk, ahol például katolikus papok hirdetik az igét református
  templomokban, ami az a protestáns felekezet, ami a legesleginkább diametrikus ellentétben
  van a katolikus egyházzal) szervezésében, és azon részvételében, sőt másokat is arra való
  buzdításban. Egyik ismerősöm aki kint volt Párizsban arról mesél, hogy az ő református
  közösségének istentiszteletein az elején mindig erről beszélnek 5 percben. Egyes evangéliumi
  folyóiratokban, mint például a holland CV.KOERS meg is jelennek katolikus írások.
  Létrejönnek ökumenikus társaságok is, mint a KET vagy a KÖD, amelyekkel evangéliumi
  szervezetek is összekapcsolódnak, mint például a REFISZ a KÖD-del. Ebben látjuk mennyire
  raffinált, és sikeres viszont a római katolikus ökumenikus programja, aminek a valódi célja
  valóban egység, de kizárólag katolikus egység.
  Sokszor az ilyen emberek az előző dolgokat már megtapasztalták: félelmet, vagy az
  evangélium továbbadni akarását. Sokszor úgy gondolják tovább ezt a kérdést, hogy
  egyszerűen beadják a derekukat a külső elvárásokkal szemben, és úgymond „felismerik
  magukban az elfogultságukat, illetve lenézésüket”. Ami bűnbánathoz szokott vezetni, esetleg
  igen hevesen. Van is erre vonatkozóan egy angol kifejezés, amit „meltdown”-nak
  (összeolvadás) szoktak nevezni, amikor annyira érzelmileg megváltoznak ennek a
  felismerésére, hogy heves érzelmekben fejezik ezt ki. Ez kicsit hasonlít egy megtérési
  élményhez, amikor valami nagyon megváltozik az ember gondolkodásában, érzelmi
  világában, és hozzáállásában. Itt hadd mondjam el, ennél a pontnál, hogy ennek a jelenségnek
  a hátterében viszont nem az Ige áll. Hanem félelmek, vagy tudatlanság, vagy az Igével való
  nemtörődése. És ami bűn.
  De ez a folyamat még folytatódhat. Egyesek azt gondolják, hogy mivel ők erre a
  megállapításra jutottak, ezért ők az igaziak, mivel ők ismerik az igazi testvériség mibenlétét.
  Ők a türelmesek, a megértők, az igazán testvéri emberek, a toleránsak, a „jófejek”. Ezért érzik 9
  sokan, akik így gondolkoznak felhatalmazva arra, hogy kijavítsák a másik azon keresztyén
  testvérnek a hibáját, aki teológiai okokból kifolyólag ellenkezik az ökumenizmus
  gondolatával, a szeretet nevében. Kioktatják és lenézik a másik embert.

5 bejegyzés megtekintése - 1-5 / 5

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account